Mục tiêu thêm 1 triệu đoàn viên năm 2024: khó nhưng không phải không có giải pháp

Phát triển đoàn viên - HÀ VY

Để thực hiện tốt một trong 3 khâu đột phá, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2023 - 2028 cả nước có 15 triệu đoàn viên, Tổng LĐLĐ Việt Nam đặt mục tiêu phát triển 1 triệu đoàn viên trong năm 2024.
Công tác phát triển đoàn viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Thông tin được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 2 (khoá XIII), ngày 27/12/2023.

Theo đó, nhằm tạo tiền đề cho việc hoàn thành chỉ tiêu kết thúc nhiệm kỳ cả nước có 15 triệu đoàn viên, riêng năm 2024 các cấp công đoàn phải đạt chỉ tiêu đoàn viên tăng thêm ít nhất 26% (tương đương con số 1 triệu đoàn viên). Trong đó, kết nạp mới 45.000 đoàn viên khu vực phi chính thức. Đáng chú ý là chỉ tiêu phấn đấu các tỉnh, thành phố đều thành lập được nghiệp đoàn cơ sở khu vực phi chính thức.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, hiện Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đang chỉ đạo xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành về đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đến năm 2028, tầm nhìn đến năm 2033, dự kiến sẽ trình trong kỳ họp Ban Chấp hành tiếp theo.

Tuy nhiên, để kịp thời triển khai ngay việc phát triển đoàn viên năm 2024, Thường trực chỉ đạo xây dựng kế hoạch năm 2024. Đây là nội dung rất quan trọng, được xác định là rất khó khăn trong giai đoạn hiện nay, khi tình hình kinh tế thế giới diễn biến không thuận lợi, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất...

Mục tiêu thêm 1 triệu đoàn viên năm 2024: khó nhưng không phải không có giải pháp
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Nhiều ý kiến cho rằng để phát triển 1 triệu đoàn viên trong năm 2024 đòi hỏi quyết tâm chính trị rất lớn của cả hệ thống công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị xác định tập trung phát triển đoàn viên tại các doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên, nằm xen kẽ trong các khu dân cư. Đây được coi là dư địa rất lớn để phát triển đoàn viên.

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, để đạt hiệu quả, từng cán bộ công đoàn phải thường xuyên bám sát cơ sở, kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở các doanh nghiệp. Từ đó giúp các đơn vị, doanh nghiệp nhận thức sâu sắc hơn vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn đối với hoạt động của đơn vị, doanh nghiệp mình mà tự nguyện thành lập CĐCS.

Mục tiêu thêm 1 triệu đoàn viên năm 2024: khó nhưng không phải không có giải pháp
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Các cấp Công đoàn tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ đạt 1,2 triệu đoàn viên. Đồng chí Nguyễn Kim Loan kỳ vọng nguồn lao động trẻ dồi dào và lực lượng đang học nghề chuẩn bị tham gia vào thị trường lao động ở Bình Dương cũng sẽ là dư địa để Bình Dương tiếp tục phát triển đoàn viên.

Theo đó, đơn vị sẽ đổi mới phương thức thành lập CĐCS, nhất là ở các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, nơi có đông người lao động, nơi tiềm ẩn phức tạp trong quan hệ lao động theo hướng linh hoạt, chủ động, kịp thời, thiết thực. Công đoàn tỉnh cũng nghiên cứu phương pháp phát triển đoàn viên tại các doanh nghiệp khó thành lập bằng cách tiếp cận từ phía công nhân lao động, tổ chức sinh hoạt ghép để người lao động thực hiện quyền công đoàn trong các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó tập trung nâng cao chất lượng CĐCS trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. Nghiên cứu mô hình phù hợp thu hút, tập hợp, bảo vệ người lao động ở khu vực phi chính thức.

Mục tiêu phát triển 1 triệu đoàn viên năm 2024: Khó nhưng không phải không có giải pháp

Trao hỗ trợ kinh phí hoạt động ban đầu cho Ban chấp hành lâm thời của 2 nghiệp đoàn xe ôm công nghệ và xe ôm truyền thống. Ảnh: LĐLĐ quận Gò Vấp.

LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng kế hoạch thực hiện cả nhiệm kỳ và hằng năm, đôn đốc, hỗ trợ công đoàn các cấp trên địa bàn trong việc thực hiện nhiệm vụ trên.

Đồng thời, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang sẽ tham mưu với Tỉnh ủy Tiền Giang chỉ đạo các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Đối với những đơn vị, doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Công đoàn, đơn vị sẽ phối hợp với các ngành chức năng, địa phương... tiếp cận người sử dụng lao động tạo điều kiện cho công đoàn gặp gỡ người lao động, tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập và thành lập CĐCS tại doanh nghiệp.

Nhiều LĐLĐ tỉnh, thành phố xác định cần ưu tiên nâng cao chất lượng công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động để người lao động thấy rõ lợi ích thiết thực khi gia nhập tổ chức Công đoàn.

Khu kinh tế Hải Phòng hiện có 442 doanh nghiệp hoạt động, trong đó có nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới như LG, Bridgestone, USI, GE...

Mục tiêu phát triển 1 triệu đoàn viên năm 2024: Khó nhưng không phải không có giải pháp
Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về ATVSLĐ tại doanh nghiệp. Ảnh: ĐVCC

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở Khu kinh tế Hải Phòng gặp không ít khó khăn. Một số chủ doanh nghiệp hiểu chưa đúng về chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam, luôn cho rằng Công đoàn là tổ chức "đối lập" nên trì hoãn, né tránh, không tạo điều kiện trong việc vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn. Nhiều doanh nghiệp phải xin ý kiến của công ty mẹ.

Nhiều doanh nghiệp được cấp thủ tục đầu tư, đang trong quá trình xây dựng, chưa đi vào sản xuất nên chưa thu hút được lao động. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp hiện phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động, giảm thời gian làm việc...

Trước tình hình đó, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đã phối hợp với Phòng Quản lý lao động, Ban Quản lý Khu kinh tế rà soát các doanh nghiệp hoạt động ổn định, chưa thành lập công đoàn để xây dựng kế hoạch vận động tuyên truyền. Đơn vị tiếp cận doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn, hướng dẫn người lao động thành lập nhóm nòng cốt, vận động và xây dựng kế hoạch tuyên truyền để người lao động hiểu rõ về tổ chức, quyền lợi, từ đó tự nguyện viết đơn gia nhập công đoàn.

Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đã cùng Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức tiếp cận, tuyên truyền cho người lao động tại nhà trọ, nhà ăn. Khi đủ số lượng thì tổ chức hội nghị thành lập, buộc doanh nghiệp phải thừa nhận tổ chức Công đoàn.

Hằng năm, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành công văn yêu cầu các doanh nghiệp phối hợp, tạo điều kiện cho Công đoàn Khu kinh tế vào tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức Công đoàn.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, để thực hiện tốt việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, các cấp công đoàn cần thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, gồm: công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chỉ đạo; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS; đầu tư tài chính công đoàn cho công tác phát triển đoàn viên; phải gắn nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với công tác khen thưởng để tạo động lực thúc đẩy công tác tuyên truyền, vận động, phát triển đoàn viên.

Tết và những chuyến xe Tết và những chuyến xe "làm vì người khác"

Làm báo, có cơ hội tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh, tôi được nghe nói rất nhiều về dự định, ước mong mỗi dịp Tết ...

Đồng hành cùng người mẹ trong tác phẩm “Con tôi bị K” Đồng hành cùng người mẹ trong tác phẩm “Con tôi bị K”

Đại diện Tạp chí Lao động và Công đoàn vừa trao 5 triệu đồng hỗ trợ từ Công đoàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần ...

"Món quà hỗ trợ từ Công đoàn làm chúng em ấm lòng"

Châu Thiệp là một trong 1.200 công nhân có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà hỗ trợ từ Công đoàn Công ty Taekwang Vina ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Phát triển công đoàn ngoài khu vực nhà nước: Phải "đi từng ngõ, rõ từng doanh nghiệp"

Phát triển đoàn viên -

Phát triển công đoàn ngoài khu vực nhà nước: Phải "đi từng ngõ, rõ từng doanh nghiệp"

Trong 5 tháng đầu năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Lạt đã thành lập 9 công đoàn cơ sở, vượt 112,5% chỉ tiêu do LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng giao năm 2024. Tạp chí Lao động và Công đoàn có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Lạt về hoạt động này.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: “Mùa bội thu” phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở

Công đoàn -

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: “Mùa bội thu” phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở

28 công đoàn cơ sở được thành lập, 4.350 đoàn viên công đoàn gia nhập “ngôi nhà lớn” Công đoàn Nghệ An, 547 đoàn viên được giới thiệu cho Đảng để xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng trong dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Lâm Đồng: Phấn đấu thành lập CĐCS ở 100% doanh nghiệp có từ 15 lao động trở lên

Phát triển đoàn viên -

Lâm Đồng: Phấn đấu thành lập CĐCS ở 100% doanh nghiệp có từ 15 lao động trở lên

Đây là chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) giai đoạn 2024 – 2028 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng.

Tài xế xe công nghệ mong vào nghiệp đoàn để được bảo vệ quyền lợi

Phát triển đoàn viên -

Tài xế xe công nghệ mong vào nghiệp đoàn để được bảo vệ quyền lợi

Ngày 14/5, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức công bố quyết định thành lập, ra mắt Nghiệp đoàn cơ sở Tài xế xe công nghệ Đà Lạt. Đây là nghiệp đoàn cơ sở đầu tiên được thành lập trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Đà Nẵng ra mắt nghiệp đoàn các lớp mầm non độc lập

Phát triển đoàn viên -

Đà Nẵng ra mắt nghiệp đoàn các lớp mầm non độc lập

Nghiệp đoàn các lớp mầm non độc lập đầu tiên tại Đà Nẵng vừa được ra mắt vào tối 15/4, với 117 đoàn viên.

Phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS: Yếu tố sống còn của tổ chức Công đoàn

Công đoàn -

Phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS: Yếu tố sống còn của tổ chức Công đoàn

Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An khẳng định tại Hội thảo “Phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2024 - 2028”, ngày 5/4/2024.

06 bước trong khám bệnh nghề nghiệp được quy định thế nào? Tôi công nhân

06 bước trong khám bệnh nghề nghiệp được quy định thế nào?

Quy trình khám bệnh nghề nghiệp được tiến hành như thế nào để phát hiện kịp thời bệnh nghề nghiệp cho người lao động?

06 bước trong khám bệnh nghề nghiệp được quy định thế nào? Tôi công nhân

06 bước trong khám bệnh nghề nghiệp được quy định thế nào?

Quy trình khám bệnh nghề nghiệp được tiến hành như thế nào để phát hiện kịp thời bệnh nghề nghiệp cho người lao động?

Talk Công đoàn: Ký thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp: Bí quyết nào? Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Ký thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp: Bí quyết nào?

Đồng chí Trần Văn Hiệu, Chủ tịch Công đoàn các KCN Bắc Ninh chia sẻ trong Talk Công đoàn.

6 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong tháng 6/2024 Infographic

6 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong tháng 6/2024

Công đoàn Việt Nam xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2024.
Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận

Bản tin công nhân ngày 29/5 gồm những tin chính: Trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 200.000 đồng – 280.000 đồng / tháng từ 1/7/2024; Điều chỉnh mức đóng BHXH sau cải cách tiền lương; Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận; 14 phường ở TP Thủ Dầu Một có bếp ăn "0 đồng" cho lao động nghèo...

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của người lao động Đắk Lắk Video

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của người lao động Đắk Lắk

Ngày hội Việc làm tỉnh Đắk Lắk năm 2024 đã hoàn tất, sẵn sàng tiếp đón trên 1.000 người lao động, đại biểu, quan khách tham dự. Chương trình do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk, Tạp chí Lao động Công đoàn phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk tổ chức, chính thức diễn ra lúc 8 giờ ngày 14/6 tại số 9, đường 10 tháng 3 (đường Vành Đai).

Đọc thêm

Gắn kết quan hệ các bên để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS hiệu quả

Phát triển đoàn viên -

Gắn kết quan hệ các bên để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS hiệu quả

Đó là nhận định của đồng chí Hồ Thị Đoan Trang - Chủ tịch LĐLĐ TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) khi chia sẻ về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) trong bối cảnh hiện nay.

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đổi mới phương thức tuyên truyền để tập hợp đoàn viên

Phát triển đoàn viên -

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đổi mới phương thức tuyên truyền để tập hợp đoàn viên

Đồng chí Bùi Thị Bích Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh về sự đổi mới trong tuyên truyền, truyền thông đối với đoàn viên, người lao động.

Đồng chí Rơ Chăm Long: "Thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước là nhiệm vụ sống còn"

Công đoàn -

Đồng chí Rơ Chăm Long: "Thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước là nhiệm vụ sống còn"

Đồng chí Rơ Chăm Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với PV Tạp chí Lao động và Công đoàn, khi được hỏi về vấn đề phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Kiên Giang: “Điểm sáng” trong phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Phát triển đoàn viên -

Kiên Giang: “Điểm sáng” trong phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Bằng nhiều cách làm hay và quyết liệt, đến nay, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở Kiên Giang đã thu được những kết quả quan trọng. Ở đó, người lao động dành trọn niềm tin để gia nhập tổ chức Công đoàn…

Công đoàn Đà Nẵng: Giải pháp nào kết nạp trên 15 nghìn đoàn viên?

Công đoàn -

Công đoàn Đà Nẵng: Giải pháp nào kết nạp trên 15 nghìn đoàn viên?

Việc nắm chắc nguồn và trước mắt tập trung thành lập nghiệp đoàn xe công nghệ, giáo viên mẫu giáo tư thục là các giải pháp hứa hẹn mang lại hiệu quả trong công tác phát triển đoàn viên của LĐLĐ TP Đà Nẵng

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh Phấn đấu phát triển trên 254 nghìn đoàn viên

Phát triển đoàn viên -

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh Phấn đấu phát triển trên 254 nghìn đoàn viên

Đây là mục tiêu chiến lược mà LĐLĐ tỉnh Tây Ninh đề ra trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Cán bộ công đoàn "hiến kế" đẩy mạnh phát triển đoàn viên

Phát triển đoàn viên -

Cán bộ công đoàn "hiến kế" đẩy mạnh phát triển đoàn viên

Cán bộ công đoàn "hiến kế" nhiều giải pháp phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại Hội thảo diễn ra 2 ngày tại Tây Ninh.

Phát triển đoàn viên: "Trong thách thức bao giờ cũng có cơ hội"

Phát triển đoàn viên -

Phát triển đoàn viên: "Trong thách thức bao giờ cũng có cơ hội"

Nhân dịp đầu năm mới Giáp Thìn 2024, đồng chí Lê Văn Đại - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đà Nẵng đã có những chia sẻ về các giải pháp căn cơ, lâu dài để phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

LĐLĐ Bình Phước: Nỗ lực chăm lo người lao động và phát triển đoàn viên

Phát triển đoàn viên -

LĐLĐ Bình Phước: Nỗ lực chăm lo người lao động và phát triển đoàn viên

LĐLĐ Bình Phước đã, đang tăng cường các nguồn lực và tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), từ đó mở rộng phát triển đoàn viên đến từng cơ sở, doanh nghiệp.

4 giải pháp để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong doanh nghiệp

Phát triển đoàn viên -

4 giải pháp để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong doanh nghiệp

Tại Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 các tỉnh khu vực Tây Nguyên đều đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) trong doanh nghiệp.