Thứ hai 26/02/2024 11:27

Video liên quan

Đón xem Talk Công đoàn: "Tam giác hạnh phúc" cho người lao động

Đón xem Talk Công đoàn: "Tam giác hạnh phúc" cho người lao động

Talk Công đoàn: Sẵn sàng "to tiếng" vì cái Tết đủ đầy cho người lao động

Talk Công đoàn: Sẵn sàng "to tiếng" vì cái Tết đủ đầy cho người lao động

Đón xem Talk Công đoàn: Sẵn sàng "to tiếng" vì cái Tết đủ đầy cho người lao động

Đón xem Talk Công đoàn: Sẵn sàng "to tiếng" vì cái Tết đủ đầy cho người lao động

Talk Công đoàn: "Tôi tự hào là cán bộ nữ công"

Talk Công đoàn: "Tôi tự hào là cán bộ nữ công"

Đón xem Talk Công đoàn: “Tôi tự hào là cán bộ nữ công"

Đón xem Talk Công đoàn: “Tôi tự hào là cán bộ nữ công"

Talk Công đoàn: "Càng khó càng muốn dấn thân"

Talk Công đoàn: "Càng khó càng muốn dấn thân"

Đón xem Talk Công đoàn: “Càng khó càng muốn dấn thân”

Đón xem Talk Công đoàn: “Càng khó càng muốn dấn thân”

Talk Công đoàn: "Làm thân" với doanh nghiệp cùng chăm lo đời sống tinh thần người lao động

Talk Công đoàn: "Làm thân" với doanh nghiệp cùng chăm lo đời sống tinh thần người lao động

Đón xem Talk Công đoàn:  "Làm thân" với doanh nghiệp chăm lo đời sống tinh thần người lao động

Đón xem Talk Công đoàn: "Làm thân" với doanh nghiệp chăm lo đời sống tinh thần người lao động

Talk Công đoàn: Làm sao gắn kết hoạt động công đoàn nơi đồng bào có đạo?

Talk Công đoàn: Làm sao gắn kết hoạt động công đoàn nơi đồng bào có đạo?

Đón xem Talk Công đoàn: Làm sao gắn kết hoạt động công đoàn nơi đồng bào có đạo?

Đón xem Talk Công đoàn: Làm sao gắn kết hoạt động công đoàn nơi đồng bào có đạo?

Talk Công đoàn: Đậm sâu nghĩa tình đồng đội qua "Mái ấm công đoàn"

Talk Công đoàn: Đậm sâu nghĩa tình đồng đội qua "Mái ấm công đoàn"

Đón xem Talk Công đoàn: Đậm sâu nghĩa tình đồng đội qua "Mái ấm công đoàn"

Đón xem Talk Công đoàn: Đậm sâu nghĩa tình đồng đội qua "Mái ấm công đoàn"

Talk Công đoàn: Vượt khó để chăm lo tốt cho người lao động dân tộc Khmer

Talk Công đoàn: Vượt khó để chăm lo tốt cho người lao động dân tộc Khmer

Đón xem Talk Công đoàn: Vượt khó để chăm lo tốt cho người lao động dân tộc Khmer

Đón xem Talk Công đoàn: Vượt khó để chăm lo tốt cho người lao động dân tộc Khmer

Talk Công đoàn: “Viết lịch sử công đoàn không chỉ là ghi chép quá khứ”

Talk Công đoàn: “Viết lịch sử công đoàn không chỉ là ghi chép quá khứ”

Đón xem Talk Công đoàn: "Viết lịch sử công đoàn không chỉ là ghi chép quá khứ”

Đón xem Talk Công đoàn: "Viết lịch sử công đoàn không chỉ là ghi chép quá khứ”

Talk Công đoàn: "Niềm vui của người lao động là hạnh phúc của cán bộ công đoàn"

Talk Công đoàn: "Niềm vui của người lao động là hạnh phúc của cán bộ công đoàn"

Đón xem Talk Công đoàn: "Niềm vui của người lao động là hạnh phúc của cán bộ công đoàn"

Đón xem Talk Công đoàn: "Niềm vui của người lao động là hạnh phúc của cán bộ công đoàn"

Talk Công đoàn: Thỏa ước mơ “an cư” cho đoàn viên, người lao động

Talk Công đoàn: Thỏa ước mơ “an cư” cho đoàn viên, người lao động

Đón xem Talk Công đoàn: Thỏa ước mơ “an cư” cho đoàn viên, người lao động

Đón xem Talk Công đoàn: Thỏa ước mơ “an cư” cho đoàn viên, người lao động

Talk Công đoàn: "Màu áo xanh công đoàn níu giữ tôi ở lại”

Talk Công đoàn: "Màu áo xanh công đoàn níu giữ tôi ở lại”

Đón xem Talk Công đoàn: "Màu áo xanh công đoàn níu giữ tôi ở lại”

Đón xem Talk Công đoàn: "Màu áo xanh công đoàn níu giữ tôi ở lại”

Talk Công đoàn: "Tôi tự hào làm nghề An toàn, vệ sinh lao động vì tính nhân văn cao cả của nó"

Talk Công đoàn: "Tôi tự hào làm nghề An toàn, vệ sinh lao động vì tính nhân văn cao cả của nó"

    Trước         Sau