Video liên quan

04 khoản tiền thai sản tăng thêm từ ngày 1/7/2024

04 khoản tiền thai sản tăng thêm từ ngày 1/7/2024

Khi tăng lương tối thiểu: Người lao động được lợi khi điều chuyển công việc

Khi tăng lương tối thiểu: Người lao động được lợi khi điều chuyển công việc

Từ 01/7/2024 tăng lương cơ sở, tiền lương công nhân có tăng không?

Từ 01/7/2024 tăng lương cơ sở, tiền lương công nhân có tăng không?

Tăng lương có phải ký lại hợp đồng lao động?

Tăng lương có phải ký lại hợp đồng lao động?

Lao động nữ tham gia BHXH tự nguyện được hưởng chế độ thai sản

Lao động nữ tham gia BHXH tự nguyện được hưởng chế độ thai sản

Từ 1/7/2025: Đóng BHXH 15 năm sẽ được hưởng lương hưu

Từ 1/7/2025: Đóng BHXH 15 năm sẽ được hưởng lương hưu

04 cách tính gộp ngày phép năm đối với người lao động

04 cách tính gộp ngày phép năm đối với người lao động

Người tham gia bảo hiểm xã hội sau 1/7/2025 không được rút một lần

Người tham gia bảo hiểm xã hội sau 1/7/2025 không được rút một lần

3 quy tắc quan trọng khi xây dựng thang bảng lương, định mức lao động

3 quy tắc quan trọng khi xây dựng thang bảng lương, định mức lao động

Trường hợp duy nhất được phép khấu trừ tiền lương của người lao động

Trường hợp duy nhất được phép khấu trừ tiền lương của người lao động

Hàng loạt chế độ tăng theo khi lương cơ sở chạm mốc 2,34 triệu đồng từ 1/7?

Hàng loạt chế độ tăng theo khi lương cơ sở chạm mốc 2,34 triệu đồng từ 1/7?

Chế độ nâng bậc, nâng lương của người lao động được quy định thế nào?

Chế độ nâng bậc, nâng lương của người lao động được quy định thế nào?

03 loại tiền lương đồng loạt tăng từ 01/7/2024, người lao động cần biết

03 loại tiền lương đồng loạt tăng từ 01/7/2024, người lao động cần biết

Phụ cấp độc hại đối với người lao động được quy định như thế nào?

Phụ cấp độc hại đối với người lao động được quy định như thế nào?

06 bước trong khám bệnh nghề nghiệp được quy định thế nào?

06 bước trong khám bệnh nghề nghiệp được quy định thế nào?

Trường hợp nào người lao động phải ký hợp đồng đào tạo nghề?

Trường hợp nào người lao động phải ký hợp đồng đào tạo nghề?

04 thay đổi quan trọng về BHYT từ 1/7/2024 người lao động cần biết

04 thay đổi quan trọng về BHYT từ 1/7/2024 người lao động cần biết

Được nghỉ việc tới 120 ngày khi lao động nữ gặp phải trường hợp này!

Được nghỉ việc tới 120 ngày khi lao động nữ gặp phải trường hợp này!

Nên nghỉ việc trước hay nghỉ thai sản trước?

Nên nghỉ việc trước hay nghỉ thai sản trước?

Bị trầm cảm do áp lực công việc có được xem là bệnh nghề nghiệp?

Bị trầm cảm do áp lực công việc có được xem là bệnh nghề nghiệp?

Làm việc ở tỉnh nào sẽ được tăng lương thêm hơn 20% từ 01/7/2024?

Làm việc ở tỉnh nào sẽ được tăng lương thêm hơn 20% từ 01/7/2024?

Thay đổi nội dung hợp đồng lao động phải báo trước ít nhất 3 ngày

Thay đổi nội dung hợp đồng lao động phải báo trước ít nhất 3 ngày

Quyền lợi của người lao động khi bị điều chuyển công việc không phù hợp

Quyền lợi của người lao động khi bị điều chuyển công việc không phù hợp

Lao động nữ mang thai vi phạm kỷ luật lao động có bị xử lý không?

Lao động nữ mang thai vi phạm kỷ luật lao động có bị xử lý không?

    Trước         Sau