Gắn kết quan hệ các bên để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS hiệu quả

Phát triển đoàn viên - TRƯỜNG SƠN

Đó là nhận định của đồng chí Hồ Thị Đoan Trang - Chủ tịch LĐLĐ TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) khi chia sẻ về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) trong bối cảnh hiện nay.

Cán bộ công đoàn "hiến kế" đẩy mạnh phát triển đoàn viên

Luôn đạt và vượt chỉ tiêu

Đồng chí Hồ Thị Đoan Trang - Chủ tịch LĐLĐ TP Huế cho biết, đơn vị luôn xác định tầm quan trọng của công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, sống còn của tổ chức Công đoàn.

Trong giai đoạn 2018 - 2023, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trên địa bàn TP Huế đã đạt được nhiểu kết quả tích cực. Trung bình mỗi năm, LĐLĐ TP Huế phát triển được gần 20 CĐCS, kết nạp gần 1.000 đoàn viên.

“Cao điểm nhất vào năm 2023, LĐLĐ TP đã tập trung các nguồn lực, tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại doanh nghiệp, vận động người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn. Từ đó, phát triển tăng thêm 1.081 đoàn viên, đạt 103,7%; thành lập mới 07 CĐCS, đạt 100% chỉ tiêu do LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế giao”, đồng chí Trang nói.

Gắn kết quan hệ các bên để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS hiệu quả

Cuối tháng 3/2024, được sự hướng dẫn và hỗ trợ của LĐLĐ TP Huế, Ban vận động thành lập CĐCS Công ty Cổ phần Du lịch Mỹ An đã tổ chức Đại hội thành lập CĐCS và bầu Ban Chấp hành CĐCS khóa I, nhiệm kỳ 2024 - 2028 với 148 người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn.

Được bầu giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn Công ty, đồng chí Bảo Khánh cam kết rằng, Ban Chấp hành CĐCS khi đi vào hoạt động ổn định sẽ làm tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ; tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Gắn kết quan hệ các bên để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS hiệu quả
LĐLĐ TP Huế tặng hoa chúc mừng ra mắt Ban Chấp hành CĐCS Công ty Cổ phần Du lịch Mỹ An khóa I, nhiệm kỳ 2024 – 2028. Ảnh: ĐVCC.

Cùng với đó, sẽ tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động; thường xuyên phối hợp với người sử dụng lao động quan tâm nâng cao kỹ năng, tay nghề và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Kinh nghiệm từ thực tiễn

Theo đồng chí Hồ Thị Đoan Trang - Chủ tịch LĐLĐ TP Huế, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố mặt dù nhiều nhưng chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là siêu nhỏ; số lượng người lao động tại các đơn vị rất ít, có một số doanh nghiệp lao động chủ yếu là người trong gia đình. Với đặc thù đó, tình hình hoạt động công đoàn cũng như việc tiếp cận thành lập CĐCS hoàn toàn phụ thuộc và cần sự quan tâm hỗ trợ của chủ sử dụng lao động.

Từ thực trạng trên, để làm tốt công tác phát triển đoàn viên, tiếp cận vận động thành lập CĐCS và xây dựng tổ chức Công đoàn khu vực ngoài Nhà nước, đơn vị đã tích cực triển khai đồng bộ, với nhiều biện pháp.

Một là, xây dựng mối quan hệ tốt với các cơ quan có liên quan như BHXH, Phòng LĐ-TB&XH, Chi cục Thuế… để làm tốt công tác nắm tình hình, thông tin về các doanh nghiệp trên địa bàn. Từ đó rà soát, phân loại, xác định tiêu chí ưu tiên trong vận động thành lập CĐCS.

Hai là, thành lập Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS để tham mưu cho Chi bộ cơ quan LĐLĐ TP, từ đó có thể chỉ đạo và triển khai tốt hơn nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Ba là, bố trí cán bộ công đoàn có kinh nghiệm, có uy tín, hiểu biết sâu sắc pháp luật về lao động, công đoàn, có kiến thức xã hội và kỹ năng giao tiếp, thuyết phục để tiếp cận, làm việc với chủ doanh nghiệp và người lao động để tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn, thành lập CĐCS đảm bảo thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Gắn kết quan hệ các bên để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS hiệu quả
LĐLĐ TP Huế tặng thẻ Bảo hiểm tai nạn cho đoàn viên Nghiệp đoàn Xích lô, xe thồ. Ảnh: ĐVCC.

Bốn là, chủ động nắm tình hình CNVCLĐ và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, kiên trì liên hệ gặp gỡ trực tiếp với chủ doanh nghiệp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc tại doanh nghiệp, giúp chủ doanh nghiệp hiểu được vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong việc xây dựng đội ngũ công nhân lớn mạnh và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Sau khi đươc sự ủng hộ của người sử dụng lao động về thành lập tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp, tiếp đến mới tuyên truyền để người lao động hiểu và tự nguyện làm đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn.

Năm là, xây dựng đề cương tuyên truyền, vận động với nội dung cô đọng, diễn đạt dễ hiểu, hướng đến quyền và nhiệm vụ của đoàn viên, trong đó nhấn mạnh những điều có lợi liên quan trực tiếp đến lợi ích của người đoàn viên và chuẩn bị mẫu đơn xin gia nhập công đoàn; phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các doanh nghiệp trong thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động và lồng ghép tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Sáu là, gắn bó vận động chủ sử dụng lao động ủng hộ, tạo điều kiện để thực hiện công phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; xây dựng nhóm công nhân, lao động nòng cốt nằm trong ban vận động thành lập CĐCS để bồi dưỡng kiến thức về công đoàn và vận động họ gia nhập tổ chức Công đoàn. Đồng thời tuyên truyền, vận động người lao động khác tại doanh nghiệp gia nhập công đoàn và thành lập CĐCS tại doanh nghiệp.

“Thực hiện tốt những biện pháp trên, thời gian tuyên truyền, vận động của công đoàn sẽ giảm, tỷ lệ người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn sẽ cao. LĐLĐ TP còn tập trung thực hiện và phát triển chương trình phúc lợi đoàn viên, tạo sự khác biệt giữa đoàn viên và người lao động để thu hút người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn”, đồng chí Trang chia sẻ thêm.

Gắn kết quan hệ các bên

Theo Chủ tịch LĐLĐ TP Huế, việc thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên không chỉ đem lại quyền lợi cho doanh nghiệp và người lao động mà đó cũng là thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với người lao động ở khu vực ngoài quốc doanh.

Gắn kết quan hệ các bên để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS hiệu quả
Tặng quà cho đoàn viên công đoàn nhân dịp ra mắt CĐCS Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển giáo dục Kindle. Ảnh: ĐVCC.

Sau khi thành lập CĐCS, sự quan tâm của các cấp công đoàn cũng như sự hỗ trợ từ người sử dụng lao động chính là nguồn động viên giúp người lao động thêm gắn bó với tổ chức Công đoàn và lan truyền, thu hút đông đảo người lao động gia nhập công đoàn.

Bên cạnh những thuận lợi, đồng chí Hồ Thị Đoan Trang chỉ ra các khó khăn: một số lãnh đạo doanh nghiệp chưa mặn mà với công đoàn, chưa tạo điều kiện để đơn vị thành lập CĐCS; vận động thành lập CĐCS đã khó, để duy trì và phát triển đoàn viên, duy trì hoạt động tại các CĐCS ngoài quốc doanh càng khó khăn hơn.

Đặc biệt, tình hình nhân sự trong các doanh nghiệp biến động liên tục cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng Ban Chấp hành CĐCS. Nhiều CĐCS vừa mới thành lập hoặc kiện toàn, LĐLĐ TP vừa tập huấn, hướng dẫn hoạt động cho cán bộ CĐCS thì Chủ tịch CĐCS, Ủy viên Ban Chấp hành đã chuyển công tác hoặc nghỉ việc… Một số doanh nghiệp mới thành lập CĐCS đã phải giải thể, công nhân mất việc làm do doanh nghiệp làm ăn thua lỗ.

“Trong năm 2024, LĐLĐ TP sẽ tiếp tục chú trọng tăng cường công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động, nhất là hỗ trợ nhiều hơn cho các đơn vị, doanh nghiệp có thực hiện việc trích nộp kinh phí Công đoàn nhưng chưa thành lập CĐCS để người lao động hiểu hơn về quyền và lợi ích khi tham gia công đoàn; xây dựng các thiết chế phúc lợi cho đoàn viên và người lao động, đồng thời tổ chức hoạt động, tạo mối quan hệ khăng khít giữa công đoàn và doanh nghiệp”, đồng chí Trang nói.

Video về những hoạt động của LĐLĐ TP. Huế trong việc tạo mối quan hệ gắn kết với người lao động và doanh nghiệp nhằm phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS hiệu quả.

Tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tổ chức, cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát năm 2024, chiều 28/2/2024, đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, các cấp công đoàn cần xác định phải đồng lòng, quyết tâm ý chí chính trị cao để hoàn thành mục tiêu trong năm 2024 toàn hệ thống phát triển được 1 triệu đoàn viên; đến hết năm 2028 có 15 triệu đoàn viên.

"Để đạt được mục tiêu này, cần tập trung nguồn lực để thực hiện, đồng thời đòi hỏi quyết tâm lớn, phương pháp, kế hoạch thực hiện quyết liệt”, đồng chí Nguyễn Đình Khang nêu rõ.

Gắn kết quan hệ các bên để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS hiệu quả
4 giải pháp để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong doanh nghiệp 4 giải pháp để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong doanh nghiệp

Tại Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 các tỉnh khu vực Tây Nguyên đều đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công ...

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh Phấn đấu phát triển trên 254 nghìn đoàn viên LĐLĐ tỉnh Tây Ninh Phấn đấu phát triển trên 254 nghìn đoàn viên

Đây là mục tiêu chiến lược mà LĐLĐ tỉnh Tây Ninh đề ra trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Rơ Chăm Long: Đồng chí Rơ Chăm Long: "Thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước là nhiệm vụ sống còn"

Đồng chí Rơ Chăm Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với PV Tạp chí Lao động và ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Phát triển công đoàn ngoài khu vực nhà nước: Phải "đi từng ngõ, rõ từng doanh nghiệp"

Phát triển đoàn viên -

Phát triển công đoàn ngoài khu vực nhà nước: Phải "đi từng ngõ, rõ từng doanh nghiệp"

Trong 5 tháng đầu năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Lạt đã thành lập 9 công đoàn cơ sở, vượt 112,5% chỉ tiêu do LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng giao năm 2024. Tạp chí Lao động và Công đoàn có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Lạt về hoạt động này.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: “Mùa bội thu” phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở

Công đoàn -

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: “Mùa bội thu” phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở

28 công đoàn cơ sở được thành lập, 4.350 đoàn viên công đoàn gia nhập “ngôi nhà lớn” Công đoàn Nghệ An, 547 đoàn viên được giới thiệu cho Đảng để xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng trong dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Lâm Đồng: Phấn đấu thành lập CĐCS ở 100% doanh nghiệp có từ 15 lao động trở lên

Phát triển đoàn viên -

Lâm Đồng: Phấn đấu thành lập CĐCS ở 100% doanh nghiệp có từ 15 lao động trở lên

Đây là chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) giai đoạn 2024 – 2028 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng.

Tài xế xe công nghệ mong vào nghiệp đoàn để được bảo vệ quyền lợi

Phát triển đoàn viên -

Tài xế xe công nghệ mong vào nghiệp đoàn để được bảo vệ quyền lợi

Ngày 14/5, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức công bố quyết định thành lập, ra mắt Nghiệp đoàn cơ sở Tài xế xe công nghệ Đà Lạt. Đây là nghiệp đoàn cơ sở đầu tiên được thành lập trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Đà Nẵng ra mắt nghiệp đoàn các lớp mầm non độc lập

Phát triển đoàn viên -

Đà Nẵng ra mắt nghiệp đoàn các lớp mầm non độc lập

Nghiệp đoàn các lớp mầm non độc lập đầu tiên tại Đà Nẵng vừa được ra mắt vào tối 15/4, với 117 đoàn viên.

Phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS: Yếu tố sống còn của tổ chức Công đoàn

Công đoàn -

Phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS: Yếu tố sống còn của tổ chức Công đoàn

Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An khẳng định tại Hội thảo “Phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2024 - 2028”, ngày 5/4/2024.

06 bước trong khám bệnh nghề nghiệp được quy định thế nào? Tôi công nhân

06 bước trong khám bệnh nghề nghiệp được quy định thế nào?

Quy trình khám bệnh nghề nghiệp được tiến hành như thế nào để phát hiện kịp thời bệnh nghề nghiệp cho người lao động?

06 bước trong khám bệnh nghề nghiệp được quy định thế nào? Tôi công nhân

06 bước trong khám bệnh nghề nghiệp được quy định thế nào?

Quy trình khám bệnh nghề nghiệp được tiến hành như thế nào để phát hiện kịp thời bệnh nghề nghiệp cho người lao động?

Talk Công đoàn: Ký thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp: Bí quyết nào? Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Ký thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp: Bí quyết nào?

Đồng chí Trần Văn Hiệu, Chủ tịch Công đoàn các KCN Bắc Ninh chia sẻ trong Talk Công đoàn.

6 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong tháng 6/2024 Infographic

6 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong tháng 6/2024

Công đoàn Việt Nam xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2024.
Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận

Bản tin công nhân ngày 29/5 gồm những tin chính: Trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 200.000 đồng – 280.000 đồng / tháng từ 1/7/2024; Điều chỉnh mức đóng BHXH sau cải cách tiền lương; Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận; 14 phường ở TP Thủ Dầu Một có bếp ăn "0 đồng" cho lao động nghèo...

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của người lao động Đắk Lắk Video

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của người lao động Đắk Lắk

Ngày hội Việc làm tỉnh Đắk Lắk năm 2024 đã hoàn tất, sẵn sàng tiếp đón trên 1.000 người lao động, đại biểu, quan khách tham dự. Chương trình do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk, Tạp chí Lao động Công đoàn phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk tổ chức, chính thức diễn ra lúc 8 giờ ngày 14/6 tại số 9, đường 10 tháng 3 (đường Vành Đai).

Đọc thêm

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đổi mới phương thức tuyên truyền để tập hợp đoàn viên

Phát triển đoàn viên -

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đổi mới phương thức tuyên truyền để tập hợp đoàn viên

Đồng chí Bùi Thị Bích Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh về sự đổi mới trong tuyên truyền, truyền thông đối với đoàn viên, người lao động.

Đồng chí Rơ Chăm Long: "Thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước là nhiệm vụ sống còn"

Công đoàn -

Đồng chí Rơ Chăm Long: "Thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước là nhiệm vụ sống còn"

Đồng chí Rơ Chăm Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với PV Tạp chí Lao động và Công đoàn, khi được hỏi về vấn đề phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Kiên Giang: “Điểm sáng” trong phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Phát triển đoàn viên -

Kiên Giang: “Điểm sáng” trong phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Bằng nhiều cách làm hay và quyết liệt, đến nay, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở Kiên Giang đã thu được những kết quả quan trọng. Ở đó, người lao động dành trọn niềm tin để gia nhập tổ chức Công đoàn…

Công đoàn Đà Nẵng: Giải pháp nào kết nạp trên 15 nghìn đoàn viên?

Công đoàn -

Công đoàn Đà Nẵng: Giải pháp nào kết nạp trên 15 nghìn đoàn viên?

Việc nắm chắc nguồn và trước mắt tập trung thành lập nghiệp đoàn xe công nghệ, giáo viên mẫu giáo tư thục là các giải pháp hứa hẹn mang lại hiệu quả trong công tác phát triển đoàn viên của LĐLĐ TP Đà Nẵng

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh Phấn đấu phát triển trên 254 nghìn đoàn viên

Phát triển đoàn viên -

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh Phấn đấu phát triển trên 254 nghìn đoàn viên

Đây là mục tiêu chiến lược mà LĐLĐ tỉnh Tây Ninh đề ra trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Cán bộ công đoàn "hiến kế" đẩy mạnh phát triển đoàn viên

Phát triển đoàn viên -

Cán bộ công đoàn "hiến kế" đẩy mạnh phát triển đoàn viên

Cán bộ công đoàn "hiến kế" nhiều giải pháp phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại Hội thảo diễn ra 2 ngày tại Tây Ninh.

Phát triển đoàn viên: "Trong thách thức bao giờ cũng có cơ hội"

Phát triển đoàn viên -

Phát triển đoàn viên: "Trong thách thức bao giờ cũng có cơ hội"

Nhân dịp đầu năm mới Giáp Thìn 2024, đồng chí Lê Văn Đại - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đà Nẵng đã có những chia sẻ về các giải pháp căn cơ, lâu dài để phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

LĐLĐ Bình Phước: Nỗ lực chăm lo người lao động và phát triển đoàn viên

Phát triển đoàn viên -

LĐLĐ Bình Phước: Nỗ lực chăm lo người lao động và phát triển đoàn viên

LĐLĐ Bình Phước đã, đang tăng cường các nguồn lực và tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), từ đó mở rộng phát triển đoàn viên đến từng cơ sở, doanh nghiệp.

Mục tiêu thêm 1 triệu đoàn viên năm 2024: khó nhưng không phải không có giải pháp

Phát triển đoàn viên -

Mục tiêu thêm 1 triệu đoàn viên năm 2024: khó nhưng không phải không có giải pháp

Để thực hiện tốt một trong 3 khâu đột phá, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2023 - 2028 cả nước có 15 triệu đoàn viên, Tổng LĐLĐ Việt Nam đặt mục tiêu phát triển 1 triệu đoàn viên trong năm 2024.

4 giải pháp để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong doanh nghiệp

Phát triển đoàn viên -

4 giải pháp để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong doanh nghiệp

Tại Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 các tỉnh khu vực Tây Nguyên đều đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) trong doanh nghiệp.