Chủ nhật 19/05/2024 02:00

Phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS: Yếu tố sống còn của tổ chức Công đoàn

Công đoàn - QUỐC THẮNG

Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An khẳng định tại Hội thảo “Phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2024 - 2028”, ngày 5/4/2024.
Gắn kết quan hệ các bên để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS hiệu quả

Những thách thức lớn

Những năm vừa qua, thế giới đứng trước tình hình bất ổn về chính trị, lạm phát và chính sách tiền tệ thắt chặt ở nhiều quốc gia đã tác động tiêu cực tới chuỗi cung ứng hàng hoá và dịch vụ xuyên biên giới, ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất của doanh nghiệp ở nước ta. Cụ thể là, nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động, nhiều đơn vị phải tạm dừng hoạt động, điều đó đồng nghĩa với việc số lượng đoàn viên giảm.

Báo cáo của LĐLĐ tỉnh Nghệ An cho biết, từ đầu năm 2018 đến ngày 31/12/2022, số lượng đoàn viên ở một số đơn vị đã giảm đi đáng kể. Tiêu biểu như: Công đoàn ngành Giao thông vận tải giảm 1.446 đoàn viên, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giảm 1.380 đoàn viên, LĐLĐ thành phố Vinh giảm 1.064 đoàn viên, Công đoàn ngành Xây dựng giảm 816 đoàn viên, Công đoàn ngành Công Thương giảm 589 đoàn viên, LĐLĐ huyện Tương Dương giảm 351 đoàn viên, LĐLĐ huyện Hưng Nguyên giảm 330 đoàn viên.

Phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS: Yếu tố sống còn của tổ chức Công đoàn

Toàn cảnh hội thảo “Phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2024 - 2028”. Ảnh: QT

Mặc dù các cấp công đoàn đã cố gắng để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS song việc thực hiện nhiệm vụ này ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chưa theo kịp tốc độ phát triển của các doanh nghiệp.

Số lượng đoàn viên phát triển nhanh nhưng gặp nhiều biến động, chất lượng đoàn viên hoạt động tại CĐCS ở một số nơi chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Điều này được đồng chí Hoàng Thị Thu Hương - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An chỉ rõ: “CĐCS tại các doanh nghiệp thường xuyên biến động, nghỉ việc hoặc chuyển việc nên ảnh hưởng đến hoạt động công đoàn cũng như công tác phát triển đoàn viên. Cán bộ CĐCS chịu áp lực định mức công việc chuyên môn cao, tổ chức các hoạt động công đoàn khó khăn do đối tượng thụ hưởng, công nhân lao động khó bố trí thời gian để tham gia, trong khi phụ cấp công đoàn ít ỏi chưa tương thích với việc yêu cầu của tổ chức đặt lên vai cán bộ CĐCS nhiều trọng trách,…”.

Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, hướng dẫn còn gặp nhiều lúng túng dẫn đến công tác thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên theo Điều 14 - Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII chưa thực hiện được nhiều, việc lựa chọn cán bộ và chỉ định ban chấp hành lâm thời phụ thuộc vào doanh nghiệp, người sử dụng lao động. Vì lẽ đó, cán bộ công đoàn tại cơ sở chưa thực sự là chủ thể đại diện cho quyền lợi của đoàn viên, người lao động.

Phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS: Yếu tố sống còn của tổ chức Công đoàn
Đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: QT

Biến những thách thức, khó khăn thành cơ hội

Trước những thách thức đó, đồng chí Kha Văn Tám đã vạch ra bốn nhiệm vụ chính để biến những thách thức của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh mới thành cơ hội, đó là: khảo sát, tăng cường, tuyên truyền, phối hợp.

Theo đó, khảo sát cụ thể người lao động, đoàn viên công đoàn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng xem người lao động, đoàn viên thực sự mong muốn gì ở tổ chức Công đoàn, từ đó vạch ra và thực hiện bước đi đúng đắn, bám sát theo mong muốn của họ, tạo cho họ thấy sự cần thiết cũng như tầm quan trọng của tổ chức Công đoàn.

Tăng cường chất lượng cán bộ công đoàn, đặc biệt là tại CĐCS; bởi cán bộ công đoàn là những người trực tiếp tham gia cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chương trình công tác của công đoàn cấp trên và Nghị quyết của Đại hội công đoàn tại cơ quan, đơn vị; đồng thời giải quyết công việc hằng ngày khi Ban Chấp hành, Ban Thường vụ có chủ trương, kế hoạch chỉ đạo. Cán bộ công đoàn có chất lượng tốt sẽ góp phần giúp nâng cao tính hiệu quả của hoạt động công đoàn.

Tuyên truyền và vận động là một trong những chức năng rất quan trọng của tổ chức Công đoàn. Đặc biệt cần tuyên truyền rộng rãi về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, về tổ chức Công đoàn, nghĩa vụ và quyền lợi của đoàn viên công đoàn, của chủ doanh nghiệp để tập hợp, thu hút đông đảo công nhân lao động gia nhập tổ chức Công đoàn.

Phối hợp, tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp các ngành; phát huy vai trò, trách nhiệm của ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, nhất là trách nhiệm của các đồng chí Chủ tịch LĐLĐ cấp huyện, công đoàn ngành trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

LĐLĐ cấp huyện chủ động phối hợp với chính quyền tham mưu thành lập ban chỉ đạo phát triển đoàn viên cấp huyện do đồng chí lãnh đạo UBND cấp huyện làm trưởng ban, thành viên gồm đại diện LĐLĐ, phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội, Công an, đại diện lãnh đạo hội doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tăng cường mối quan hệ công tác với UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan để phối hợp, chỉ đạo, quản lý doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn.

Phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS: Yếu tố sống còn của tổ chức Công đoàn
Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An phát biểu tổng kết hội thảo. Ảnh: QT

Những vấn đề đặt ra

Tại hội thảo, hơn 10 tham luận và nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi đã tập trung vào những luận điểm cốt lõi, đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu một cách bài bản để đưa ra các giải pháp hiệu quả, khả thi cho chiến lược phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS.

Các ý kiến vừa có tính chất trao đổi kinh nghiệm để mỗi LĐLĐ huyện, ngành học hỏi vừa nêu lên những khó khăn, thuận lợi đặc thù của mỗi đơn vị để cùng nhau đưa ra giải pháp lâu dài.

Một số vấn đề trọng tâm đặt ra tại hội thảo cần được các cấp công đoàn nắm bắt, tập trung trí tuệ để bàn luận. Tiêu biểu như, các ý kiến đều thống nhất, việc phân tích cụ thể thực trạng phát triển doanh nghiệp, công nhân lao động, khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là nền tảng để đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tập hợp người lao động tham gia vào tổ chức Công đoàn.

Bên cạnh đó, thực trạng công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp phát triển đoàn viên; quy trình, thủ tục thành lập CĐCS theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, những hạn chế, bất cập, giải pháp đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động người lao động để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cũng là vấn đề cần bàn thảo.

Đặc biệt, theo nhiều đại biểu, việc đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn các cấp theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh là những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn là “trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động”, từ đó nâng cao hiệu quả phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS: Yếu tố sống còn của tổ chức Công đoàn
Đồng chí Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội thảo. Ảnh: QT

Tại hội thảo, vai trò đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, công tác viên tại cơ sở trong công tác tuyên truyền vận động, phát triển đoàn viên, hiệu quả từ việc phát huy nội lực kết hợp ngoại lực trong công tác tập hợp phát triển đoàn viên, CĐCS cũng là nội dung mà các đại biểu cho rằng cần lưu tâm trong việc vạch ra các giải pháp để thực hiện.

Các giải pháp đó phải đi liền với việc dự báo tình hình, xu thế phát triển của doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn, giải pháp từ phía người sử dụng lao động, người lao động, các cấp công đoàn trong việc nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, phát triển đoàn viên, CĐCS trong tương lai. Bởi vì, song song với công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, vấn đề đặt ra vô cùng quan trọng là làm thế nào để giữ chân đoàn viên, thu hút đoàn viên vào tổ chức Công đoàn.

Những ý kiến đáng lưu ý khác trong công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS tại hội thảo này là việc tổ chức các mô hình hoạt động để người lao động thấu hiểu được vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn trong đời sống và công việc của họ, làm rõ nét việc người lao động tham gia tổ chức Công đoàn thì có lợi ích gì; những dư địa mới của công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS mà cán bộ công đoàn cần lưu ý như ở các doanh nghiệp nhỏ, đi lên từ mô hình gia đình, kết hợp với các tổ chức, hiệp hội ngành nghề để tuyên truyền, thực hiện hay việc kết hợp các đơn vị thành lập chung CĐCS,…

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An, đứng trước bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, việc phát triển đoàn viên và thành CĐCS là yếu tố tiên quyết, phải được đề cao hơn bao giờ hết. Đây là nhiệm vụ mang tính sống còn của tổ chức Công đoàn, đòi hỏi sự nhận thức đầy đủ, bản lĩnh và quyết tâm chính trị cao.

Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới giai cấp công nhân Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới giai cấp công nhân

Thấu hiểu, chia sẻ với những vấn đề mà công nhân, người lao động phải đối mặt, những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn ...

Gắn kết quan hệ các bên để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS hiệu quả Gắn kết quan hệ các bên để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS hiệu quả

Đó là nhận định của đồng chí Hồ Thị Đoan Trang - Chủ tịch LĐLĐ TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) khi chia sẻ về ...

3 nội dung tiếp xúc cử tri giữa Đại biểu Quốc hội với công nhân lao động năm 2024 3 nội dung tiếp xúc cử tri giữa Đại biểu Quốc hội với công nhân lao động năm 2024

Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành hướng dẫn tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa Đại biểu Quốc hội với công nhân, lao ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Đẩy mạnh phối hợp giữa Công đoàn Y tế Việt Nam với Tạp chí Lao động và Công đoàn

Công đoàn -

Đẩy mạnh phối hợp giữa Công đoàn Y tế Việt Nam với Tạp chí Lao động và Công đoàn

Ngày 16/5 tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết kế hoạch phối hợp năm 2024 giữa Công đoàn Y tế Việt Nam với Tạp chí Lao động và Công đoàn.

Công đoàn Trường TH thị trấn Krông Klang: điểm tựa vững chắc cho đoàn viên

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Trường TH thị trấn Krông Klang: điểm tựa vững chắc cho đoàn viên

Với vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, đi đôi với việc quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng dạy tốt - học tốt, Công đoàn Trường Tiểu học thị trấn Krông Klang (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) còn thể hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn, tổ chức các hoạt động một cách hiệu quả, thiết thực nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Trang bị kiến thức ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn Thừa Thiên Huế

Hoạt động Công đoàn -

Trang bị kiến thức ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn Thừa Thiên Huế

Gần 90 cán bộ công đoàn tham gia lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) do LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, ngày 15/5/2024.

Công đoàn Dệt May khởi đầu Hành trình đỏ tại Bắc Ninh

Công đoàn -

Công đoàn Dệt May khởi đầu Hành trình đỏ tại Bắc Ninh

Hành trình đỏ - Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024 vừa mở màn tại Bắc Ninh, sáng 15/5.

Những trăn trở của NLĐ Quảng Bình được Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp thu, nghiên cứu

Hoạt động Công đoàn -

Những trăn trở của NLĐ Quảng Bình được Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp thu, nghiên cứu

Thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình với cán bộ, đoàn viên, người lao động (NLĐ) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, nhiều vấn đề tham gia đóng góp ý kiến về Dự thảo Luật Công đoàn, Luật BHXH (sửa đổi) và các chế độ, chính sách liên quan đến NLĐ được Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp thu, nghiên cứu để chuyển tải đến Quốc hội tại kỳ họp tới.

Công đoàn ngành Y tế Quảng Trị và sự lớn mạnh của đội ngũ người lao động

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn ngành Y tế Quảng Trị và sự lớn mạnh của đội ngũ người lao động

Trong đội ngũ đoàn viên công đoàn - người lao động của ngành Y tế tỉnh Quảng Trị có 9.02% được đào tạo sau Đại học, 38.57% Đại học, 16.12% Cao đẳng, 27.86% Trung cấp, 8.43% trình độ khác.

Talk Công đoàn: Người lao động hạnh phúc để làm tốt, làm lâu Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Người lao động hạnh phúc để làm tốt, làm lâu

Đồng chí Lại Hoàng Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Samsung Điện tử Việt Nam chia sẻ về chăm sóc sức khỏe tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

Chế độ dưỡng sức sau sinh, mọi lao động nữ nên biết Tôi công nhân

Chế độ dưỡng sức sau sinh, mọi lao động nữ nên biết

Nếu đủ điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, lao động nữ sinh con được hưởng chế độ thai sản. Trường hợp lao động nữ đi làm việc trở lại khi chưa hết thời gian nghỉ thai sản sẽ không được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh.

Đón xem Talk Công đoàn: Người lao động hạnh phúc để làm tốt, làm lâu Talk Công đoàn

Đón xem Talk Công đoàn: Người lao động hạnh phúc để làm tốt, làm lâu

Talk Công đoàn 20 giờ ngày 18/5/2024 là chia sẻ của đồng chí Lại Hoàng Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Samsung Điện tử Việt Nam về chăm sóc sức khỏe tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

6 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong tháng 5/2024 Infographic

6 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong tháng 5/2024

Công đoàn Việt Nam xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5/2024
Bản tin công nhân: Công nhân tăng ca để có thêm thu nhập, giảm giờ làm lương sao đủ sống? Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Công nhân tăng ca để có thêm thu nhập, giảm giờ làm lương sao đủ sống?

Bản tin công nhân ngày 6/5 gồm những nội dung: Nhiều người lao động muốn nghỉ việc để “chạy luật” bảo hiểm xã hội; Công nhân tăng ca để có thêm thu nhập, giảm giờ làm lương sao đủ sống? Đại diện công nhân TP HCM: "Nhà ở xã hội chỉ thấy trên tivi";35 bệnh nghề nghiệp được đề xuất hưởng BHXH...

3 bước dễ dàng để tham gia Cuộc thi tìm hiểu công tác an toàn, vệ sinh lao động Video

3 bước dễ dàng để tham gia Cuộc thi tìm hiểu công tác an toàn, vệ sinh lao động

Cuộc thi "CNVCLĐ tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động" được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến trên Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn (laodongcongdoan.vn).

Đọc thêm

Niềm vui đong đầy ở Tổ Tự quản nhà trọ An Giang

Hoạt động Công đoàn -

Niềm vui đong đầy ở Tổ Tự quản nhà trọ An Giang

Bằng nhiều cách làm khác nhau, đến nay, mô hình Tổ Tự quản nhà trọ (TTQNT) ở An Giang đã không ngừng phát huy hiệu quả. Ở đó, công nhân lao động được hưởng rất nhiều quyền lợi từ những chủ trương, chính sách của chính quyền địa phương và của tổ chức Công đoàn…

Tự tin sống lạc quan, là ngọn đèn không bao giờ tắt

Vòng tay Công đoàn -

Tự tin sống lạc quan, là ngọn đèn không bao giờ tắt

Vuốt phẳng phiu những đồng tiền nhăn nheo vừa bán lứa lợn non, rồi đếm đi đếm lại, “vẫn còn thiếu nhiều quá!”, chị Hiền nghĩ và nhìn tờ hóa đơn thuốc cho mẹ chồng, nước mắt lã chã rơi.

Công đoàn Đồng Nai: Quan tâm nhiều hơn đến đoàn viên, NLĐ khó khăn bị bệnh hiểm nghèo

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Đồng Nai: Quan tâm nhiều hơn đến đoàn viên, NLĐ khó khăn bị bệnh hiểm nghèo

Tháng Công nhân 2024 được LĐLĐ tỉnh Đồng Nai triển khai nhiều hoạt động chăm lo ý nghĩa và đa dạng đến đoàn viên, người lao động. Đặc biệt, Công đoàn Đồng Nai cùng công đoàn các cấp chú trọng quan tâm nhiều hơn, hỗ trợ nhiều hơn đến lao động bị bệnh hiểm nghèo, cực kỳ khó khăn.

LĐLĐ huyện Đakrông: nhiều hoạt động thiết thực giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác

Hoạt động Công đoàn -

LĐLĐ huyện Đakrông: nhiều hoạt động thiết thực giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác

Trong những năm qua, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn là những hoạt động thiết thực luôn được các cấp công đoàn huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) đồng tình hưởng ứng và thực hiện hiệu quả, trở thành tiêu chí hoạt động của tổ chức Công đoàn giúp đoàn viên, người lao động (NLĐ) yên tâm, tin tưởng và tận tâm với công việc.

Nhiều tác phẩm ấn tượng tại cuộc thi viết “Công nhân và Công đoàn Quảng Trị”

Hoạt động Công đoàn -

Nhiều tác phẩm ấn tượng tại cuộc thi viết “Công nhân và Công đoàn Quảng Trị”

Sau 01 tháng phát động, có nhiều tác phẩm ấn tượng được gửi tham gia cuộc thi viết "Công nhân và Công đoàn Quảng Trị” năm 2024.

Đề nghị tăng mức tiền trực và tiền ăn cho nhân viên y tế

Công đoàn -

Đề nghị tăng mức tiền trực và tiền ăn cho nhân viên y tế

Đây là một trong những nội dung mà đoàn viên, người lao động ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng gửi đến đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Công nhân kiến nghị về Luật Bảo hiểm xã hội và "nới" cơ chế nhà ở xã hội

Công đoàn -

Công nhân kiến nghị về Luật Bảo hiểm xã hội và "nới" cơ chế nhà ở xã hội

Nhiều công nhân lao động nêu ý kiến với đại biểu Quốc hội về Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) và các vấn đề liên quan đến nhà ở.

Luật Công đoàn (sửa đổi): Cần bổ sung hành vi trốn, chậm đóng kinh phí công đoàn

Hoạt động Công đoàn -

Luật Công đoàn (sửa đổi): Cần bổ sung hành vi trốn, chậm đóng kinh phí công đoàn

Nhiều ý kiến góp ý hoàn thiện dự án luật, nhất là cơ chế quản lý tài chính công đoàn được nêu tại hội nghị góp vào dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) do Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Nhiều hoạt động mang lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động ngành Y tế

Công đoàn -

Nhiều hoạt động mang lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động ngành Y tế

Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Y tế Việt Nam triển khai nhiều hoạt động mang đến lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động trong ngành.

LĐLĐ TP Đà Nẵng tổ chức Cuộc thi viết về CNVCLĐ lần thứ III

Công đoàn -

LĐLĐ TP Đà Nẵng tổ chức Cuộc thi viết về CNVCLĐ lần thứ III

LĐLĐ TP Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhà báo TP Đà Nẵng, Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) TP Đà Nẵng lần thứ III, năm 2024.