Phát triển công đoàn ngoài khu vực nhà nước: Phải "đi từng ngõ, rõ từng doanh nghiệp"

Phát triển đoàn viên - ĐOÀN LÂM

Trong 5 tháng đầu năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Lạt đã thành lập 9 công đoàn cơ sở, vượt 112,5% chỉ tiêu do LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng giao năm 2024. Tạp chí Lao động và Công đoàn có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Lạt về hoạt động này.
Công đoàn thành phố Đà Lạt tuyên dương "Công nhân tiêu biểu làm theo lời Bác" Hội thao công nhân viên chức lao động TP. Đà Lạt năm 2023: Sôi nổi, hấp dẫn 40 năm vận hành Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt Tài xế xe công nghệ mong vào nghiệp đoàn để được bảo vệ quyền lợi
Giải pháp nào để thành lập công đoàn ngoài khu vực nhà nước
Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Lạt phát biểu tại buổi công bố quyết định kết nạp đoàn viên, thành lập Nghiệp đoàn cơ sở Tài xế xe công nghệ Đà Lạt.
Ảnh: ĐL

PV: Xin đồng chí cho biết về kết quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn của LĐLĐ thành phố Đà Lạt 5 tháng đầu năm 2024?

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn: Trong 5 tháng đầu năm 2024, LĐLĐ thành phố Đà Lạt đã tuyên truyền, vận động được 1.140 người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn. Đồng thời thành lập mới được 9 công đoàn cơ sở trong các đơn vị, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Trong số đó có 1 Nghiệp đoàn cơ sở Tài xế xe công nghệ Đà Lạt gồm 49 đoàn viên là những người hành nghề lái xe máy Grap trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

So với chỉ tiêu được LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng giao về thành lập công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước cả năm 2024 thì chúng tôi đã về đích sớm và vượt 112,5%.

PV: Những khó khăn trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn ở ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn: Việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn ngoài khu vực Nhà nước ở Đà Lạt cũng gặp những khó khăn riêng, đó là: Ở Đà Lạt không có khu công nghiệp tập trung hay các doanh nghiệp lớn; hầu hết các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn là những đơn vị rất nhỏ, sử dụng ít lao động, công việc không ổn định lâu dài… nên việc tiếp cận người lao động và chủ doanh nghiệp là rất khó khăn.

Hầu hết các đơn vị, chúng tôi phải hẹn nhiều lần mới có thể làm việc được với người sử dụng lao động để thuyết phục họ đồng ý thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp.

Giải pháp nào để thành lập công đoàn ngoài khu vực nhà nước
Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Lạt (thứ ba từ phải qua) nhận bằng khen của LĐLĐ tỉnh về thành tích phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở
giai đoạn 2021-2023. Ảnh: ĐL

Một vấn đề khó khăn lớn nữa là nguồn nhân lực của cơ quan LĐLĐ thành phố còn mỏng, chưa đủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Với địa bàn thành phố Đà Lạt rộng, hầu hết doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, trồng rau, hoa thường nằm ở các khu vực xa trung tâm, đi lại khó khăn.

Trong khi đó cán bộ công đoàn chuyên trách chỉ có 4 người, ngoài việc tham gia các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương thì việc đôn đốc thu kinh phí công đoàn, kiểm tra, hướng dẫn hơn 200 công đoàn cơ sở quyết toán tài chính cũng cần rất nhiều thời gian.

Vì vậy công tác khảo sát, tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn ở ngoài khu vực Nhà nước lại càng khó khăn về nhân lực.

Giải pháp nào để thành lập công đoàn ngoài khu vực nhà nước
Tài xế xe công nghệ Đà Lạt phấn khởi được gia nhập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: ĐL

PV: Xin đồng chí cho biết những giải pháp đã được LĐLĐ thành phố Đà Lạt triển khai thực hiện thời gian qua?

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn:

Trước hết là, chúng tôi tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Chú trọng phối hợp đồng bộ, hỗ trợ của các ban ngành trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Thứ hai là, khi đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thành phố thì Công đoàn chủ động mời các đơn vị liên quan như: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Chi Cục thuế, Bảo hiểm xã hội, Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm… phối hợp hỗ trợ rà soát, nắm số lượng doanh nghiệp, người lao động ở từng doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể; tập trung nguồn lực để có lộ trình thành lập công đoàn ở mỗi doanh nghiệp, quyết tâm không để đơn vị nào chưa có cán bộ công đoàn tiếp cận.

Thứ ba là, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông công đoàn, lan toả, tạo dựng hình ảnh của tổ chức Công đoàn thông qua các hoạt động thiết thực, mô hình mới, cách làm hiệu quả… Chú trọng tổ chức lễ kết nạp đoàn viên công đoàn, công bố quyết định thành lập và ra mắt công đoàn cơ sở phù hợp với tình hình và điều kiện ở doanh nghiệp nhưng phải trang trọng, ý nghĩa, tạo dấu ấn sâu sắc về tổ chức Công đoàn thông qua bộ nhận diện Công đoàn Việt Nam như: Huy hiệu Công đoàn, thẻ đoàn viên, bài hát truyền thống, áo nhận diện của Công đoàn…

Thứ tư là, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của các công đoàn cơ sở mới được thành lập, đảm bảo tuân thủ pháp luật, đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam và phát huy hiệu quả, nhất là trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; đồng thời phối hợp với người sử dụng lao động triển khai thực hiện các quy định pháp luật về dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho đoàn viên, người lao động…

Giải pháp nào để thành lập công đoàn ngoài khu vực nhà nước
LĐLĐ thành phố Đà Lạt trao quyết định thành lập và biểu trưng Công đoàn cho Công ty Cổ phần Dịch vụ công viên giải trí NOVADREAMS. Ảnh: ĐL

PV: Yếu tố quyết định lớn nhất đến kết quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn ở ngoài khu vực nhà nước là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn: Để thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn trong các đơn vị, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước cần phải triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nêu trên. Tuy nhiên, để thực hiện được mỗi nhiệm vụ, giải pháp đều cần phải có nhân lực, đó là đội ngũ cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Phải phân công cán bộ công đoàn đến từng thời gian dành cho doanh nghiệp với phương châm “Đi từng ngõ, rõ từng doanh nghiệp”; tiếp cận người lao động, tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam và vận động thành lập công đoàn cơ sở.

Ban đầu cũng có những chủ doanh nghiệp chưa đồng thuận, chưa ủng hộ việc thành lập công đoàn cơ sở tại đơn vị. Song LĐLĐ thành phố Đà Lạt đã quyết tâm đeo bám, cùng với sự hỗ trợ của chúng tôi “Mưa dầm thấm lâu” rồi chủ doanh nghiệp cũng hiểu được vai trò đồng hành của công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp; từ đó, quan tâm hỗ trợ việc thành lập tổ chức công đoàn để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong các doanh nghiệp.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Video chị Nguyễn Trần Phương Thảo - Tài xế xe công nghệ Đà Lạt trong buổi thành lập nghiệp đoàn cơ sở

Mục 12 - Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ, ngày 20/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

12. Trình tự, thủ tục thành lập, giải thể công đoàn cơ sở theo Điều 14

12.1. Ban vận động thành lập công đoàn cơ sở

a. Nơi chưa có công đoàn cơ sở người lao động là đoàn viên hoặc chưa là đoàn viên công đoàn được vận động người lao động khác gia nhập công đoàn, liên kết thành lập công đoàn cơ sở thông qua hình thức tổ chức ban vận động.

b. Trong quá trình ban vận động tiến hành vận động người lao động gia nhập công đoàn, liên kết thành lập công đoàn cơ sở các thành viên ban vận động cử trưởng ban vận động và liên hệ công đoàn cấp trên gần nhất để được hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ.

c. Khi có 05 người trở lên (gồm người lao động đang là đoàn viên công đoàn và người lao động có đơn gia nhập công đoàn) tự nguyện liên kết thành lập công đoàn cơ sở trưởng ban vận động liên hệ công đoàn cấp trên để được giúp đỡ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội thành lập công đoàn cơ sở.

12.2. Đại hội thành lập công đoàn cơ sở

a. Thành phần dự đại hội gồm:

- Ban vận động thành lập công đoàn cơ sở.

- Người lao động đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động đã là đoàn viên hoặc chưa là đoàn viên có đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam.

- Đại diện công đoàn cấp trên, người sử dụng lao động và các thành phần khác (nếu có) cùng dự, chứng kiến đại hội thành lập công đoàn cơ sở.

b. Việc tổ chức điều hành đại hội thành lập công đoàn cơ sở do ban vận động thực hiện; có thể mời thêm đoàn viên, người lao động ngoài ban vận động, có kinh nghiệm, uy tín tham gia điều hành hoặc làm thư ký đại hội.

c. Nội dung đại hội thành lập công đoàn cơ sở gồm:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Báo cáo quá trình vận động người lao động gia nhập công đoàn và công tác chuẩn bị tổ chức thành lập công đoàn cơ sở.

- Công bố danh sách người lao động có đơn tự nguyện gia nhập công đoàn.

- Tuyên bố thành lập công đoàn cơ sở.

- Đại diện công đoàn cấp trên phát biểu (nếu có).

- Người sử dụng lao động phát biểu (nếu có).

- Bầu cử ban chấp hành công đoàn cơ sở.

- Bầu cử chủ tịch công đoàn cơ sở.

- Thông qua kế hoạch hoạt động của công đoàn cơ sở.

d. Việc bầu cử tại đại hội thành lập công đoàn cơ sở thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín, theo Mục 8 của Hướng dẫn này. Phiếu bầu cử tại đại hội thành lập công đoàn phải có chữ ký của trưởng ban vận động thành lập công đoàn cơ sở ở góc trái, phía trên phiếu bầu.

đ. Những nơi do điều kiện sản xuất, kinh doanh, không thể triệu tập toàn thể người lao động có đơn xin gia nhập công đoàn dự đại hội thành lập công đoàn cơ sở thì ban vận động tổ chức lấy phiếu giới thiệu nhân sự và phát phiếu bầu cử ban chấp hành, chủ tịch công đoàn cơ sở cho đoàn viên tại các phòng, ban, tổ, đội, phân xưởng, nhóm công việc; đồng thời thực hiện công tác kiểm phiếu theo quy định và công bố kết quả bầu cử để toàn thể đoàn viên được biết.

e. Kết thúc đại hội thành lập công đoàn cơ sở, ban vận động bàn giao toàn bộ hồ sơ đại hội cho ban chấp hành hoặc đồng chí chủ tịch mới được bầu, gồm cả danh sách ban vận động để lưu hồ sơ, tài liệu thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở.

g. Ban vận động chấm dứt nhiệm vụ sau khi tổ chức thành công đại hội thành lập công đoàn cơ sở.

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Phóng sự: Tập hợp sức mạnh đoàn viên lao động khu vực ngoài nhà nước

Phát triển đoàn viên -

Phóng sự: Tập hợp sức mạnh đoàn viên lao động khu vực ngoài nhà nước

Phóng sự đề cập đến phương thức, cách làm của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng trong việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tập hợp sức mạnh đoàn viên lao động khu vực ngoài nhà nước, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2023-2028.

Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó? Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó?

Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Nguyễn Bá Mạnh - cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh Thái Bình.

Hướng dẫn giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp Tôi công nhân

Hướng dẫn giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp

Trường hợp người lao động không được hỗ trợ học nghề thì trung tâm dịch vụ việc làm phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đón xem Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó? Talk Công đoàn

Đón xem Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó?

Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Nguyễn Bá Mạnh - cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh Thái Bình.

10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024 Công đoàn số

10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024

Trong báo cáo số 67/BC - TLĐ, Tổng LĐLĐ Việt Nam xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024. Nội dung cụ thể như sau:
Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận

Bản tin công nhân ngày 29/5 gồm những tin chính: Trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 200.000 đồng – 280.000 đồng / tháng từ 1/7/2024; Điều chỉnh mức đóng BHXH sau cải cách tiền lương; Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận; 14 phường ở TP Thủ Dầu Một có bếp ăn "0 đồng" cho lao động nghèo...

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh Video

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Ngày 19/7, Đoàn công tác do đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Nhà tưởng niệm đồng chí tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Đọc thêm

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: “Mùa bội thu” phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở

Công đoàn -

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: “Mùa bội thu” phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở

28 công đoàn cơ sở được thành lập, 4.350 đoàn viên công đoàn gia nhập “ngôi nhà lớn” Công đoàn Nghệ An, 547 đoàn viên được giới thiệu cho Đảng để xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng trong dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Lâm Đồng: Phấn đấu thành lập CĐCS ở 100% doanh nghiệp có từ 15 lao động trở lên

Phát triển đoàn viên -

Lâm Đồng: Phấn đấu thành lập CĐCS ở 100% doanh nghiệp có từ 15 lao động trở lên

Đây là chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) giai đoạn 2024 – 2028 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng.

Tài xế xe công nghệ mong vào nghiệp đoàn để được bảo vệ quyền lợi

Phát triển đoàn viên -

Tài xế xe công nghệ mong vào nghiệp đoàn để được bảo vệ quyền lợi

Ngày 14/5, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức công bố quyết định thành lập, ra mắt Nghiệp đoàn cơ sở Tài xế xe công nghệ Đà Lạt. Đây là nghiệp đoàn cơ sở đầu tiên được thành lập trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Đà Nẵng ra mắt nghiệp đoàn các lớp mầm non độc lập

Phát triển đoàn viên -

Đà Nẵng ra mắt nghiệp đoàn các lớp mầm non độc lập

Nghiệp đoàn các lớp mầm non độc lập đầu tiên tại Đà Nẵng vừa được ra mắt vào tối 15/4, với 117 đoàn viên.

Phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS: Yếu tố sống còn của tổ chức Công đoàn

Công đoàn -

Phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS: Yếu tố sống còn của tổ chức Công đoàn

Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An khẳng định tại Hội thảo “Phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2024 - 2028”, ngày 5/4/2024.

Gắn kết quan hệ các bên để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS hiệu quả

Phát triển đoàn viên -

Gắn kết quan hệ các bên để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS hiệu quả

Đó là nhận định của đồng chí Hồ Thị Đoan Trang - Chủ tịch LĐLĐ TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) khi chia sẻ về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) trong bối cảnh hiện nay.

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đổi mới phương thức tuyên truyền để tập hợp đoàn viên

Phát triển đoàn viên -

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đổi mới phương thức tuyên truyền để tập hợp đoàn viên

Đồng chí Bùi Thị Bích Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh về sự đổi mới trong tuyên truyền, truyền thông đối với đoàn viên, người lao động.

Đồng chí Rơ Chăm Long: "Thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước là nhiệm vụ sống còn"

Công đoàn -

Đồng chí Rơ Chăm Long: "Thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước là nhiệm vụ sống còn"

Đồng chí Rơ Chăm Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với PV Tạp chí Lao động và Công đoàn, khi được hỏi về vấn đề phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Kiên Giang: “Điểm sáng” trong phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Phát triển đoàn viên -

Kiên Giang: “Điểm sáng” trong phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Bằng nhiều cách làm hay và quyết liệt, đến nay, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở Kiên Giang đã thu được những kết quả quan trọng. Ở đó, người lao động dành trọn niềm tin để gia nhập tổ chức Công đoàn…

Công đoàn Đà Nẵng: Giải pháp nào kết nạp trên 15 nghìn đoàn viên?

Công đoàn -

Công đoàn Đà Nẵng: Giải pháp nào kết nạp trên 15 nghìn đoàn viên?

Việc nắm chắc nguồn và trước mắt tập trung thành lập nghiệp đoàn xe công nghệ, giáo viên mẫu giáo tư thục là các giải pháp hứa hẹn mang lại hiệu quả trong công tác phát triển đoàn viên của LĐLĐ TP Đà Nẵng