Thứ ba 27/09/2022 21:37
vong-tay-cong-doan
Thúc đẩy hơn nữa quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp

Nghiên cứu -

Thúc đẩy hơn nữa quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp

Quán triệt chủ trương của Đảng, các cấp Công đoàn Việt Nam đã có nhiều hoạt động hiệu quả thúc đẩy thực hiện quyền của lao động nữ (LĐN).

Quan hệ lao động: Những vấn đề mới và một số khuyến nghị

Nghiên cứu -

Quan hệ lao động: Những vấn đề mới và một số khuyến nghị

Quan hệ sản xuất trong kinh tế thị trường được hình thành ở Việt Nam từ khi đổi mới. Quan hệ lao động (QHLĐ) do nhiều chủ thể tương tác với nhau thông qua cơ chế tham vấn, đối thoại

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ở Lào Cai: Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Nghiên cứu -

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ở Lào Cai: Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Qua một năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”

Nhu cầu đại diện bảo vệ của lao động trong khu vực phi chính thức ở Việt Nam

Nghiên cứu -

Nhu cầu đại diện bảo vệ của lao động trong khu vực phi chính thức ở Việt Nam

Khu vực phi chính thức bao gồm nền kinh tế phi chính thức và việc làm phi chính thức. Đây là khu vực hoạt động của tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD)

Tác động của đại dịch Covid-19 đến lao động ngành Dệt may, Da giày

Nghiên cứu -

Tác động của đại dịch Covid-19 đến lao động ngành Dệt may, Da giày

Đại dịch Covid-19 đặt ra thêm nhiều vấn đề mới cho NLĐ ngành Dệt may và Da giày, các lựa chọn thay thế việc làm tốt bị hạn chế; phụ nữ phải đối mặt với gánh nặng gia tăng trong công việc, quan hệ gia đình

Hiểu về lương sản phẩm để thương lượng cải thiện lương cho NLĐ

Emagazine -

Hiểu về lương sản phẩm để thương lượng cải thiện lương cho NLĐ

Do thiếu thông tin về cách tính lương sản phẩm nên một bộ phận cán bộ công đoàn còn khó khăn trong thương lượng để cải thiện lương cho NLĐ.

Thúc đẩy cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động

Nghiên cứu -

Thúc đẩy cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động

Với sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và các cấp công đoàn, sự tham gia hưởng ứng tích cực của người sử dụng lao động

Công nhân ngành Xây dựng: Cần quan tâm chương trình hành vi an toàn

Nghiên cứu -

Công nhân ngành Xây dựng: Cần quan tâm chương trình hành vi an toàn

Quá trình công nghiệp hóa ở nước ta đang diễn ra mạnh mẽ, lực lượng lao động chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp

3 nguyên nhân, 4 giải pháp cho công tác phòng cháy, chữa cháy tại các đô thị

Công đoàn -

3 nguyên nhân, 4 giải pháp cho công tác phòng cháy, chữa cháy tại các đô thị

Trong thời gian vừa qua, tình hình cháy nổ trên phạm vi cả nước nói chung và tại các đô thị, thành phố lớn xảy ra khá nhiều

Nội dung kiểm soát tài chính công đoàn tại CĐCS ở Việt Nam

Nghiên cứu -

Nội dung kiểm soát tài chính công đoàn tại CĐCS ở Việt Nam

Kiểm soát tài chính công đoàn là chức năng quan trọng của quản lý tài chính công đoàn với việc thiết lập tổ chức thực hiện trong các cấp công đoàn các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định phù hợp, đảm bảo ngăn ngừa, phát hiện xử lý các rủi ro về tài ch

Cơ chế nâng cao tiếng nói của người lao động và công đoàn

Nghiên cứu -

Cơ chế nâng cao tiếng nói của người lao động và công đoàn

Bài viết dưới đây là một phần kết quả nghiên cứu của đề tài “Nâng cao hiệu quả ĐT&TLTT tại doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh”

Việc làm của NLĐ do ảnh hưởng đại dịch: Những đề xuẩt và giải pháp

Việc làm -

Việc làm của NLĐ do ảnh hưởng đại dịch: Những đề xuẩt và giải pháp

Bài viết làm rõ thực trạng việc làm của người lao động (NLĐ) trước tác động của đại dịch Covid-19 tại Việt Nam và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo công ăn việc làm cho NLĐ, từ đó tạo tiền đề để phục hồi và phát triển nền kinh tế trong thời gian tới.

Tự hào cán bộ công đoàn là thủ lĩnh, gắn kết và chia sẻ với CNLĐ

Nghiên cứu -

Tự hào cán bộ công đoàn là thủ lĩnh, gắn kết và chia sẻ với CNLĐ

Đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ chuyên môn, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Giải pháp phòng, hành vi chống quấy rối tình dục đối với lao động nữ

Đời sống -

Giải pháp phòng, hành vi chống quấy rối tình dục đối với lao động nữ

Quấy rối tình dục (QRTD) nói chung và QRTD tại nơi làm việc nói riêng là vấn nạn của mỗi quốc gia.

Công đoàn Việt Nam đã thể hiện rõ hơn vai trò đại diện cho người lao động

Nghiên cứu -

Công đoàn Việt Nam đã thể hiện rõ hơn vai trò đại diện cho người lao động

Hai năm vừa qua, đại dịch Covid-19 đã làm cho cuộc sống của công nhân lao động (CNLĐ) trên cả nước vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Bàn về hợp đồng thông minh trong thời đại công nghiệp 4.0

Toàn cảnh -

Bàn về hợp đồng thông minh trong thời đại công nghiệp 4.0

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo nên đột phá mạnh làm thay đổi mạnh mẽ toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị của xã hội loài người.

Giải pháp đổi mới mô hình tổ chức Công đoàn Việt Nam

Nghiên cứu -

Giải pháp đổi mới mô hình tổ chức Công đoàn Việt Nam

Nghiên cứu đổi mới, sắp xếp mô hình tổ chức bộ máy công đoàn các cấp theo hướng tinh gọn, linh hoạt, rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo không chồng chéo, không sót việc

Những vấn đề cần quan tâm

Nghiên cứu -

Những vấn đề cần quan tâm

Tổng LĐLĐ Việt Nam luôn quan tâm chỉ đạo tăng cường hơn nữa vai trò của từng cấp công đoàn, trong đó có khối công đoàn ngành, nghề.

Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về hoạt động công đoàn

Nghiên cứu -

Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về hoạt động công đoàn

Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin đã để lại cho nhân loại tiến bộ những di sản vô cùng to lớn cả trên phương diện lý luận và thực tiễn, trong đó, quan điểm về xây dựng tổ chức Công đoàn và cán bộ công đoàn là một trong những nội dung quan trọng,

Dự báo kịch bản một số mô hình tổ chức, hoạt động của công đoàn

Nghiên cứu -

Dự báo kịch bản một số mô hình tổ chức, hoạt động của công đoàn

Bài viết xin đưa ra một số dự báo về mô hình tổ chức và hoạt động công đoàn khi Việt Nam tham gia các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới.

    Trước         Sau    
Xem phiên bản di động