UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động cho thuê lại lao động

Pháp luật lao động - NHÓM PV

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ra chỉ đạo yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động cho thuê lại lao động.
Vụ bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên: Trắng trợn hành vi làm giả giấy tờ Phản hồi của Công ty TNHH Đức Minh Bắc Ninh không đúng sự thật

Công văn số 4018/UBND-KGVX do ông Vương Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ký ngày 10/11/2023, nêu rõ, thời gian qua địa phương có nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và các doanh nghiệp có nhu cầu thuê lại lao động có xu hướng gia tăng.

Tuy nhiên, hiện nay xuất hiện những phản ánh về việc tồn tại một số hành vi chưa đúng với quy định của pháp luật cho thuê lại lao động nói riêng, pháp luật lao động nói chung, gây ảnh hưởng đến quyền hợp pháp và lợi ích chính đáng của lao động thuê lại.

Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đến các sở, ban, ngành, địa phương, các doanh nghiệp nhằm đảm bảo thị trường lao động linh hoạt đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động, đặc biệt là người lao động thuê lại.

UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động cho thuê lại lao động

Lao động chưa thành niên (áo trắng) làm việc tại Công ty HY Tech Vina (KCN Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), tháng 9/2023. Ảnh: LĐ&CĐ.

Xử lý nghiêm các sai phạm

UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về lao động, cho thuê lại lao động.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên đề đối với các doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động và doanh nghiệp thuê lại lao động; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật lao động, cho thuê lại lao động, đảm bảo quyền hợp pháp và lợi ích chính đáng của lao động thuê lại.

UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người sử dụng lao động, người lao động, để đảm bảo tất cả người lao động đều được chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng.

Cùng với đó, chỉ đạo hệ thống công đoàn các cấp tăng cường giám sát và nắm bắt việc sử dụng lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; kịp thời thông báo và phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật lao động (nếu có).

UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động cho thuê lại lao động

Một lao động chưa thành niên làm việc tại KCN VSIP Bắc Ninh - Ảnh: LĐ & CĐ

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý Nhà nước về hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn; phối hợp thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp cho thuê và doanh nghiệp thuê lại lao động tại các khu công nghiệp.

Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của ngành, tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đặc biệt là doanh nghiệp cho thuê lại lao động. Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan trong việc quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động; thường xuyên chia sẻ thông tin liên quan đến doanh nghiệp kinh doanh về lĩnh vực hoạt động cho thuê lại lao động, dịch vụ việc làm; xử lý kịp thời đối với doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại khi chưa được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của lao động thuê lại.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường giám sát và nắm bắt việc sử dụng lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; kiểm tra, rà soát các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn; kịp thời phát hiện các sai phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Kịp thời thông tin và phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong quản lý Nhà nước về hoạt động cho thuê lại lao động.

Tuân thủ quy định về người lao động thuê lại

UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị các doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn phải ký quỹ và được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tuân thủ các nguyên tắc hoạt động cho thuê lại lao động được quy định Điều 53, Bộ luật Lao động năm 2019.

Chỉ được cho thuê lại lao động làm các công việc theo danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động quy định tại Phụ lục II, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ.

Giao kết hợp đồng cho thuê lại lao động đảm bảo đúng quy định tại Điều 55, Bộ luật Lao động năm 2019.

Bảo đảm trả lương cho người lao động thuê lại không thấp hơn tiền lương của người lao động của bên thuê lại lao động có cùng trình độ, làm cùng công việc hoặc công việc có giá trị như nhau. Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ cho người lao động, đặc biệt là lao động thuê lại.

Lập hồ sơ ghi rõ số lao động đã cho thuê lại, bên thuê lại lao động và định kỳ báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

Tuân thủ quy định về người lao động thuê lại được quy định tại Điều 14, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ: “Người lao động thuê lại là người lao động có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, được doanh nghiệp cho thuê lại tuyển dụng và giao kết hợp đồng lao động, sau đó chuyển sang làm việc và chịu sự điều hành của bên thuê lại lao động” (là người thành niên, từ đủ 18 tuổi trở lên).

Báo cáo kịp thời những trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến hoạt động thuê lại lao động cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về lao động.

Kiểm soát chặt chẽ hồ sơ lao động

UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị các doanh nghiệp thuê lại lao động chỉ được thuê lại lao động từ các doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định của pháp luật. Tuân thủ các nguyên tắc hoạt động cho thuê lại lao động được quy định tại Điều 53, Bộ luật Lao động năm 2019.

Đảm bảo đầy đủ các chế độ cho người lao động thuê lại theo đúng quy định. Sử dụng lao động thuê lại đúng độ tuổi theo quy định, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ lao động mà mình thuê lại. Nghiêm cấm thuê lại lao động chưa thành niên (lao động chưa đủ 18 tuổi) làm một số công việc, tại các nơi làm việc trái quy định tại Điều 147 Bộ luật Lao động năm 2019 và Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngoài ra, doanh nghiệp cho thuê lại lao động và doanh nghiệp thuê lại lao động phải thực hiện nghiêm các quy định khác về pháp luật cho thuê lại lao động nói riêng và pháp luật lao động nói chung, đảm bảo điều kiện làm việc cho người lao động thuê lại theo quy định của pháp luật.

Trong công văn này, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp các nội dung chỉ đạo trên, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Tạp chí Lao động và Công đoàn đăng tải loạt phóng sự điều tra 5 kỳ “Bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên”. Loạt bài viết phản ánh thực trạng nhiều trẻ em, người chưa thành niên được một số doanh nghiệp cho thuê lại lao động đưa vào làm công nhân thời vụ tại nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh bằng các thủ đoạn gian dối, vi phạm pháp luật. Các em phải tăng ca, làm đêm triền miên, ảnh hưởng tới sức khoẻ và bị trục lợi sức lao động.

Sau loạt phóng sự, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh có công văn hoả tốc gửi Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh và các doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn tỉnh về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động thuê lại lao động.

Bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên: Góc khuất ở “thủ phủ Bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên: Góc khuất ở “thủ phủ" thu hút đầu tư

Rất nhiều đơn vị cung ứng đưa lao động trẻ em vào nhà máy làm công nhân sản xuất với thù lao giá rẻ. Và ...

Bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên - Kỳ 2: “Hô biến” trẻ em thành... người lớn Bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên - Kỳ 2: “Hô biến” trẻ em thành... người lớn

Để đáp ứng đơn hàng cho đối tác là doanh nghiệp sản xuất, các đơn vị cung ứng lao động bằng mọi cách tuyển dụng ...

Bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên - Kỳ 3: Ông chủ giàu lên, trẻ rầu thêm… Bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên - Kỳ 3: Ông chủ giàu lên, trẻ rầu thêm…

Các đơn vị cung ứng và nhân viên môi giới tìm mọi cách giữ chân lao động chưa thành niên, đặc biệt là trẻ em. ...

Bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên - Kỳ 4: Vì sao vi phạm pháp luật dễ dàng? Bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên - Kỳ 4: Vì sao vi phạm pháp luật dễ dàng?

Pháp luật quy định rất chặt chẽ về việc sử dụng lao động trẻ em, chưa thành niên. Nhưng tại sao lại có một khoảng ...

Kỳ 5: Làm gì với hậu quả vấn nạn lao động trẻ em, chưa thành niên? Kỳ 5: Làm gì với hậu quả vấn nạn lao động trẻ em, chưa thành niên?

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) định nghĩa lao động trẻ em là “công việc tước đi tuổi thơ, tiềm năng và phẩm giá ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Những điều kiện cần có để người lao động sử dụng quyền đình công

Sổ tay pháp luật -

Những điều kiện cần có để người lao động sử dụng quyền đình công

Người lao động cần có những điều kiện nào để sử dụng quyền đình công?

Điều kiện người lao động khởi kiện vụ án tranh chấp lao động cá nhân

Pháp luật lao động -

Điều kiện người lao động khởi kiện vụ án tranh chấp lao động cá nhân

Để khởi kiện vụ án tranh chấp lao động thì người khởi kiện phải đáp ứng các điều kiện theo pháp luật quy định.

NLĐ muốn khởi kiện do tranh chấp khi nghỉ việc thì cần thực hiện các bước nào?

Pháp luật lao động -

NLĐ muốn khởi kiện do tranh chấp khi nghỉ việc thì cần thực hiện các bước nào?

Tài liệu, chứng cứ chứng minh thiệt hại là yếu tố quan trọng nhất trong hồ sơ khởi kiện vụ án tranh chấp về bồi thường thiệt hại khi chấm dứt hợp đồng lao động. Những tư vấn từ Luật sư Trần Thế Anh - Công ty Luật TNHH XTVN sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn quy định của pháp luật về vấn đề này.

Bị đánh trong thời gian làm việc có coi là tai nạn lao động không?

Pháp luật lao động -

Bị đánh trong thời gian làm việc có coi là tai nạn lao động không?

Người lao động không may gặp tai nạn lao động sẽ được hưởng chế độ do Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả.

Tính sai thời gian và tiền lương trợ cấp thôi việc của người lao động: Các mức xử lý

Pháp luật lao động -

Tính sai thời gian và tiền lương trợ cấp thôi việc của người lao động: Các mức xử lý

Người lao động nếu đáp ứng đủ điều kiện nhận trợ cấp thôi việc và không thuộc một trong các trường hợp không được nhận trợ cấp thôi việc, mà người sử dụng lao động không trả hoặc trả không đủ sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật.

Cách tính tiền lương và trợ cấp thôi việc theo luật mới nhất

Pháp luật lao động -

Cách tính tiền lương và trợ cấp thôi việc theo luật mới nhất

Thời gian và tiền lương tính trợ cấp thôi việc được quy định như thế nào là thắc mắc của nhiều người lao động.

Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó? Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó?

Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Nguyễn Bá Mạnh - cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh Thái Bình.

Hướng dẫn giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp Tôi công nhân

Hướng dẫn giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp

Trường hợp người lao động không được hỗ trợ học nghề thì trung tâm dịch vụ việc làm phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đón xem Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó? Talk Công đoàn

Đón xem Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó?

Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Nguyễn Bá Mạnh - cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh Thái Bình.

10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024 Công đoàn số

10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024

Trong báo cáo số 67/BC - TLĐ, Tổng LĐLĐ Việt Nam xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024. Nội dung cụ thể như sau:
Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận

Bản tin công nhân ngày 29/5 gồm những tin chính: Trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 200.000 đồng – 280.000 đồng / tháng từ 1/7/2024; Điều chỉnh mức đóng BHXH sau cải cách tiền lương; Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận; 14 phường ở TP Thủ Dầu Một có bếp ăn "0 đồng" cho lao động nghèo...

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh Video

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Ngày 19/7, Đoàn công tác do đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Nhà tưởng niệm đồng chí tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Đọc thêm

Vụ người lao động thắng kiện hơn 725 triệu: Vì sao tòa phúc thẩm tạm ngừng?

Phóng sự điều tra -

Vụ người lao động thắng kiện hơn 725 triệu: Vì sao tòa phúc thẩm tạm ngừng?

Trong vụ án tranh chấp lao động mà công đoàn tham gia bảo vệ quyền lợi của người lao động tại Bà Rịa - Vũng Tàu, phiên tòa phúc thẩm ngày 19/6 tạm ngừng xét xử.

Công ty ký hợp đồng lao động dưới hình thức thông điệp dữ liệu có rủi ro không?

Pháp luật lao động -

Công ty ký hợp đồng lao động dưới hình thức thông điệp dữ liệu có rủi ro không?

Hợp đồng lao động được ký qua phương tiện thông tin điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu có đúng quy định của pháp luật?

Khi thử việc và khi ký hợp đồng chính thức là 2 công việc khác nhau, NLĐ cần làm gì?

Pháp luật lao động -

Khi thử việc và khi ký hợp đồng chính thức là 2 công việc khác nhau, NLĐ cần làm gì?

Thông tin đăng tải về yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và nội dung công việc thực tế mà người lao động (NLĐ) tham gia thử việc có thể khác nhau. Doanh nghiệp chỉ sai khi nội dung công việc theo hợp đồng lao động chính thức khác với thỏa thuận thử việc đã ký.

Phải làm gì khi làm việc chính thức nhưng không được ký hợp đồng lao động chính thức?

Pháp luật lao động -

Phải làm gì khi làm việc chính thức nhưng không được ký hợp đồng lao động chính thức?

Việc không thông báo kết quả thử việc hoặc không ký kết hợp đồng lao động chính thức với người lao động sau khi hết thời gian thử việc là trái pháp luật.

Người lao động dính án tù, doanh nghiệp có được sa thải?

Sổ tay pháp luật -

Người lao động dính án tù, doanh nghiệp có được sa thải?

Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định rõ cụ thể các trường hợp doanh nghiệp được áp dụng hình thức kỷ luật sa thải với người lao động.

Doanh nghiệp 3 lần ký hợp đồng lao động ngắn hạn có được không?

Pháp luật lao động -

Doanh nghiệp 3 lần ký hợp đồng lao động ngắn hạn có được không?

Bộ Luật Lao động 2019 quy định, có 02 loại hợp đồng lao động bao gồm: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Công ty yêu cầu người lao động thử việc 2 lần liệu có đúng luật?

Pháp luật lao động -

Công ty yêu cầu người lao động thử việc 2 lần liệu có đúng luật?

Thời gian thử việc là vấn đề quan tâm của nhiều người lao động khi bắt đầu đi làm.

DN không chi trả công tác phí khi NLĐ thường xuyên di chuyển quận, huyện có đúng không?

Sổ tay pháp luật -

DN không chi trả công tác phí khi NLĐ thường xuyên di chuyển quận, huyện có đúng không?

Theo thoả thuận tại hợp đồng lao động, NLĐ làm việc tại văn phòng. Tuy nhiên, do đặc thù công việc tôi thường xuyên phải di chuyển tại các quận, huyện thì công tác phí được tính như thế nào? Doanh nghiệp (DN) không chi trả công tác phí cho tôi có đúng không?

Sử dụng lao động chưa thành niên có thể bị xử phạt tới 75 triệu đồng

Pháp luật lao động -

Sử dụng lao động chưa thành niên có thể bị xử phạt tới 75 triệu đồng

Căn cứ khoản 1 Điều 3 BLLĐ năm 2019 quy định về lao động chưa thành niên: “Lao động chưa thành niên là người lao động chưa đủ 18 tuổi.” Đây là đối tượng lao động đặc thù nên khi có nhu cầu sử dụng lao động chưa thành niên thì DN phải tuân thủ nguyên tắc quy định tại Điều 144 BLLĐ 2019 và Thông tư số 09/2020/TT-TTBLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ LĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của BLLĐ về lao động chưa thành niên nhằm bảo đảm sự phát triển bình thường về thể lực, trí lực và nhân cách của lao động chưa thành niên.

Trình độ thạc sĩ nhưng NLĐ chỉ được nhận lương theo bậc cử nhân có đúng không?

Pháp luật lao động -

Trình độ thạc sĩ nhưng NLĐ chỉ được nhận lương theo bậc cử nhân có đúng không?

Doanh nghiệp bắt buộc phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động để tuyển dụng lao động và thỏa thuận lương theo công việc với người lao động.