Thứ sáu 01/12/2023 09:30

UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động cho thuê lại lao động

Pháp luật lao động - NHÓM PV

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ra chỉ đạo yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động cho thuê lại lao động.
Vụ bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên: Trắng trợn hành vi làm giả giấy tờ Phản hồi của Công ty TNHH Đức Minh Bắc Ninh không đúng sự thật

Công văn số 4018/UBND-KGVX do ông Vương Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ký ngày 10/11/2023, nêu rõ, thời gian qua địa phương có nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và các doanh nghiệp có nhu cầu thuê lại lao động có xu hướng gia tăng.

Tuy nhiên, hiện nay xuất hiện những phản ánh về việc tồn tại một số hành vi chưa đúng với quy định của pháp luật cho thuê lại lao động nói riêng, pháp luật lao động nói chung, gây ảnh hưởng đến quyền hợp pháp và lợi ích chính đáng của lao động thuê lại.

Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đến các sở, ban, ngành, địa phương, các doanh nghiệp nhằm đảm bảo thị trường lao động linh hoạt đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động, đặc biệt là người lao động thuê lại.

UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động cho thuê lại lao động

Lao động chưa thành niên (áo trắng) làm việc tại Công ty HY Tech Vina (KCN Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), tháng 9/2023. Ảnh: LĐ&CĐ.

Xử lý nghiêm các sai phạm

UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về lao động, cho thuê lại lao động.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên đề đối với các doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động và doanh nghiệp thuê lại lao động; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật lao động, cho thuê lại lao động, đảm bảo quyền hợp pháp và lợi ích chính đáng của lao động thuê lại.

UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người sử dụng lao động, người lao động, để đảm bảo tất cả người lao động đều được chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng.

Cùng với đó, chỉ đạo hệ thống công đoàn các cấp tăng cường giám sát và nắm bắt việc sử dụng lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; kịp thời thông báo và phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật lao động (nếu có).

UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động cho thuê lại lao động

Một lao động chưa thành niên làm việc tại KCN VSIP Bắc Ninh - Ảnh: LĐ & CĐ

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý Nhà nước về hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn; phối hợp thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp cho thuê và doanh nghiệp thuê lại lao động tại các khu công nghiệp.

Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của ngành, tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đặc biệt là doanh nghiệp cho thuê lại lao động. Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan trong việc quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động; thường xuyên chia sẻ thông tin liên quan đến doanh nghiệp kinh doanh về lĩnh vực hoạt động cho thuê lại lao động, dịch vụ việc làm; xử lý kịp thời đối với doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại khi chưa được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của lao động thuê lại.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường giám sát và nắm bắt việc sử dụng lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; kiểm tra, rà soát các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn; kịp thời phát hiện các sai phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Kịp thời thông tin và phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong quản lý Nhà nước về hoạt động cho thuê lại lao động.

Tuân thủ quy định về người lao động thuê lại

UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị các doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn phải ký quỹ và được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tuân thủ các nguyên tắc hoạt động cho thuê lại lao động được quy định Điều 53, Bộ luật Lao động năm 2019.

Chỉ được cho thuê lại lao động làm các công việc theo danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động quy định tại Phụ lục II, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ.

Giao kết hợp đồng cho thuê lại lao động đảm bảo đúng quy định tại Điều 55, Bộ luật Lao động năm 2019.

Bảo đảm trả lương cho người lao động thuê lại không thấp hơn tiền lương của người lao động của bên thuê lại lao động có cùng trình độ, làm cùng công việc hoặc công việc có giá trị như nhau. Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ cho người lao động, đặc biệt là lao động thuê lại.

Lập hồ sơ ghi rõ số lao động đã cho thuê lại, bên thuê lại lao động và định kỳ báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

Tuân thủ quy định về người lao động thuê lại được quy định tại Điều 14, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ: “Người lao động thuê lại là người lao động có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, được doanh nghiệp cho thuê lại tuyển dụng và giao kết hợp đồng lao động, sau đó chuyển sang làm việc và chịu sự điều hành của bên thuê lại lao động” (là người thành niên, từ đủ 18 tuổi trở lên).

Báo cáo kịp thời những trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến hoạt động thuê lại lao động cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về lao động.

Kiểm soát chặt chẽ hồ sơ lao động

UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị các doanh nghiệp thuê lại lao động chỉ được thuê lại lao động từ các doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định của pháp luật. Tuân thủ các nguyên tắc hoạt động cho thuê lại lao động được quy định tại Điều 53, Bộ luật Lao động năm 2019.

Đảm bảo đầy đủ các chế độ cho người lao động thuê lại theo đúng quy định. Sử dụng lao động thuê lại đúng độ tuổi theo quy định, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ lao động mà mình thuê lại. Nghiêm cấm thuê lại lao động chưa thành niên (lao động chưa đủ 18 tuổi) làm một số công việc, tại các nơi làm việc trái quy định tại Điều 147 Bộ luật Lao động năm 2019 và Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngoài ra, doanh nghiệp cho thuê lại lao động và doanh nghiệp thuê lại lao động phải thực hiện nghiêm các quy định khác về pháp luật cho thuê lại lao động nói riêng và pháp luật lao động nói chung, đảm bảo điều kiện làm việc cho người lao động thuê lại theo quy định của pháp luật.

Trong công văn này, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp các nội dung chỉ đạo trên, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Tạp chí Lao động và Công đoàn đăng tải loạt phóng sự điều tra 5 kỳ “Bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên”. Loạt bài viết phản ánh thực trạng nhiều trẻ em, người chưa thành niên được một số doanh nghiệp cho thuê lại lao động đưa vào làm công nhân thời vụ tại nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh bằng các thủ đoạn gian dối, vi phạm pháp luật. Các em phải tăng ca, làm đêm triền miên, ảnh hưởng tới sức khoẻ và bị trục lợi sức lao động.

Sau loạt phóng sự, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh có công văn hoả tốc gửi Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh và các doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn tỉnh về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động thuê lại lao động.

Bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên: Góc khuất ở “thủ phủ Bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên: Góc khuất ở “thủ phủ" thu hút đầu tư

Rất nhiều đơn vị cung ứng đưa lao động trẻ em vào nhà máy làm công nhân sản xuất với thù lao giá rẻ. Và ...

Bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên - Kỳ 2: “Hô biến” trẻ em thành... người lớn Bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên - Kỳ 2: “Hô biến” trẻ em thành... người lớn

Để đáp ứng đơn hàng cho đối tác là doanh nghiệp sản xuất, các đơn vị cung ứng lao động bằng mọi cách tuyển dụng ...

Bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên - Kỳ 3: Ông chủ giàu lên, trẻ rầu thêm… Bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên - Kỳ 3: Ông chủ giàu lên, trẻ rầu thêm…

Các đơn vị cung ứng và nhân viên môi giới tìm mọi cách giữ chân lao động chưa thành niên, đặc biệt là trẻ em. ...

Bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên - Kỳ 4: Vì sao vi phạm pháp luật dễ dàng? Bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên - Kỳ 4: Vì sao vi phạm pháp luật dễ dàng?

Pháp luật quy định rất chặt chẽ về việc sử dụng lao động trẻ em, chưa thành niên. Nhưng tại sao lại có một khoảng ...

Kỳ 5: Làm gì với hậu quả vấn nạn lao động trẻ em, chưa thành niên? Kỳ 5: Làm gì với hậu quả vấn nạn lao động trẻ em, chưa thành niên?

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) định nghĩa lao động trẻ em là “công việc tước đi tuổi thơ, tiềm năng và phẩm giá ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Đề xuất Công đoàn có thể khởi kiện doanh nghiệp chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Pháp luật lao động -

Đề xuất Công đoàn có thể khởi kiện doanh nghiệp chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tại phiên thảo luận về Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) thuộc Kỳ họp thứ 6, nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm các quy định xung quanh việc rút bảo hiểm một lần, tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội...

Vụ lao động chưa thành niên: Sở LĐ-TB&XH Bắc Ninh cam kết xử lý nghiêm theo pháp luật

Phóng sự điều tra -

Vụ lao động chưa thành niên: Sở LĐ-TB&XH Bắc Ninh cam kết xử lý nghiêm theo pháp luật

Ông Nguyễn Nhân Chinh - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh cam kết sẽ tiến hành thanh tra sớm nhất các doanh nghiệp thuê và cho thuê lại lao động, đánh giá đúng sự việc để hướng tới một môi trường lao động tuân thủ nghiêm pháp luật, thân thiện, hiệu quả.

Vụ "bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên":  Các cơ quan ở Bắc Ninh cam kết phối hợp, xử lý

Phóng sự điều tra -

Vụ "bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên": Các cơ quan ở Bắc Ninh cam kết phối hợp, xử lý

Tạp chí Lao động và Công đoàn vừa gửi công văn đề nghị phỏng vấn lãnh đạo một số cơ quan trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, liên quan vấn đề lao động trẻ chưa thành niên.

Góp ý quy định trường hợp hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Hướng dẫn pháp luật -

Góp ý quy định trường hợp hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đang được triển khai lấy ý kiến góp ý rộng rãi, đặc biệt là vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần.

Vụ bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên: Cung cấp tài liệu cho Công an Bắc Ninh

Phóng sự điều tra -

Vụ bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên: Cung cấp tài liệu cho Công an Bắc Ninh

Tạp chí Lao động và Công đoàn vừa cung cấp hồ sơ, bằng chứng liên quan loạt bài "Bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên" cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC-02), Công an tỉnh Bắc Ninh.

Talk Công đoàn: "Niềm vui của người lao động là hạnh phúc của cán bộ công đoàn" Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: "Niềm vui của người lao động là hạnh phúc của cán bộ công đoàn"

Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch Công đoàn Công ty Taekwang Vina.
Thêm cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho công nhân lao động Tôi công nhân

Thêm cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho công nhân lao động

Tại Kỳ họp thứ 6, sáng ngày 27/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó cho phép Tổng LĐLĐ Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn cho công nhân, người lao động thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội thuê.
10 nội dung chăm lo Tết của LĐLĐ TP Hà Nội Infographic

10 nội dung chăm lo Tết của LĐLĐ TP Hà Nội

LĐLĐ TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Bản tin công nhân: Giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội cho 200.000 lao động Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội cho 200.000 lao động

Bản tin công nhân ngày 30/11 gồm những nội dung chính sau đây: Giải quyết quyền lợi BHXH cho 200.000 lao động; công nhân xuyên đêm lắp đặt nhịp cuối cầu vượt Mai Dịch; công nhân khó khăn nhận “món quà từ Đại hội”
Talk Bàn Phúc lợi số 4: Chinh phục đoàn viên, NLĐ với cam kết về chất lượng sản phẩm Bàn Phúc lợi

Talk Bàn Phúc lợi số 4: Chinh phục đoàn viên, NLĐ với cam kết về chất lượng sản phẩm

Điều gì khiến doanh nghiệp chọn chấp nhận “lỗ” để đảm bảo cho đoàn viên, công nhân lao động được sử dụng những sản phẩm có chất lượng? Cùng lắng nghe chia sẻ của chính những người trong cuộc trong chương trình Bàn Phúc lợi số 4 với chủ đề: Chinh phục đoàn viên, NLĐ với cam kết về chất lượng sản phẩm.

Đọc thêm

Phản hồi của Công ty TNHH Đức Minh Bắc Ninh không đúng sự thật

Phóng sự điều tra -

Phản hồi của Công ty TNHH Đức Minh Bắc Ninh không đúng sự thật

Vừa qua, Tạp chí Lao động và Công đoàn nhận được đơn của Công ty TNHH Đức Minh Bắc Ninh yêu cầu xem xét, giải quyết một số nội dung liên quan đến loạt phóng sự điều tra “Bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên”.

Kỳ 5: Làm gì với hậu quả vấn nạn lao động trẻ em, chưa thành niên?

Phóng sự điều tra -

Kỳ 5: Làm gì với hậu quả vấn nạn lao động trẻ em, chưa thành niên?

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) định nghĩa lao động trẻ em là “công việc tước đi tuổi thơ, tiềm năng và phẩm giá của trẻ em, đồng thời có hại cho sự phát triển thể chất và tinh thần”. Các công việc nguy hại là những công việc có thể gây tổn hại tới sức khỏe, sự an toàn và tinh thần của trẻ. Đứng đầu thế giới về lao động trẻ em là khu vực cận Sahara (86,6 triệu) và Nam Á (26,3 triệu).

Giải pháp nào để thu hồi nợ đọng BHXH ở Quảng Nam?

Pháp luật lao động -

Giải pháp nào để thu hồi nợ đọng BHXH ở Quảng Nam?

Thông tin từ BHXH tỉnh Quảng Nam, đến cuối tháng 10/2023, tổng số nợ BHXH, BHTN, BHYT, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh hơn 454 tỷ đồng.

Vụ bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên: Trắng trợn hành vi làm giả giấy tờ

Phóng sự điều tra -

Vụ bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên: Trắng trợn hành vi làm giả giấy tờ

Để đưa trẻ em, người chưa thành niên vào nhà máy làm việc, nhiều đối tượng sử dụng thủ đoạn làm giả giấy tờ. Hành vi này diễn ra phổ biến, cần được cơ quan chức năng điều tra và xử lý.

Quy định rút bảo hiểm xã hội một lần cần xem xét kỹ lưỡng

Pháp luật lao động -

Quy định rút bảo hiểm xã hội một lần cần xem xét kỹ lưỡng

Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty Luật SBLAW cho rằng quy định rút bảo hiểm xã hội một lần trong cả hai phương án đều tiềm ẩn những vấn đề cần phải xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo tương thích với pháp luật liên quan.

Bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên - Kỳ 4: Vì sao vi phạm pháp luật dễ dàng?

Phóng sự điều tra -

Bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên - Kỳ 4: Vì sao vi phạm pháp luật dễ dàng?

Pháp luật quy định rất chặt chẽ về việc sử dụng lao động trẻ em, chưa thành niên. Nhưng tại sao lại có một khoảng cách lớn giữa Bộ luật Lao động, Luật Trẻ em hiện hành với thực trạng điều tra của chúng tôi đã nêu lên trong 3 kỳ trước?

Vụ bóc lột lao động trẻ chưa thành niên: Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo hoả tốc

Pháp luật lao động -

Vụ bóc lột lao động trẻ chưa thành niên: Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo hoả tốc

Sau loạt phóng sự điều tra “Bóc lột lao động trẻ chưa thành niên” của Tạp chí Lao động và Công đoàn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Bắc Ninh có công văn hoả tốc về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động thuê lại lao động.

Bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên - Kỳ 3: Ông chủ giàu lên, trẻ rầu thêm…

Phóng sự điều tra -

Bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên - Kỳ 3: Ông chủ giàu lên, trẻ rầu thêm…

Các đơn vị cung ứng và nhân viên môi giới tìm mọi cách giữ chân lao động chưa thành niên, đặc biệt là trẻ em. Chúng dễ bảo, lại được việc. Song, điều quan trọng hơn cả là tiền cứ thế đổ về túi các ông chủ sau mỗi giờ làm việc của các em.

Bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên - Kỳ 2: “Hô biến” trẻ em thành... người lớn

Phóng sự điều tra -

Bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên - Kỳ 2: “Hô biến” trẻ em thành... người lớn

Để đáp ứng đơn hàng cho đối tác là doanh nghiệp sản xuất, các đơn vị cung ứng lao động bằng mọi cách tuyển dụng công nhân thời vụ càng nhiều càng tốt, kể cả trẻ em. Lúc này, tuổi tác không phải là vấn đề bởi mọi việc đều có thể giải quyết dễ dàng.

Bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên: Góc khuất ở “thủ phủ" thu hút đầu tư

Pháp luật lao động -

Bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên: Góc khuất ở “thủ phủ" thu hút đầu tư

Rất nhiều đơn vị cung ứng đưa lao động trẻ em vào nhà máy làm công nhân sản xuất với thù lao giá rẻ. Và để có khoản tiền cho “ra tấm, ra món”, các em buộc phải tăng ca, làm đêm từ ngày này qua ngày khác trong môi trường lao động khắc nghiệt.