Thứ tư 28/09/2022 20:38
vong-tay-cong-doan

Những quyền lợi mà người lao động cần biết khi ký hợp đồng lao động

Người lao động - TẤN MÂN

Do tâm lý cần có việc làm để sống mà không ít người lao động (NLĐ) đã bị chủ doanh nghiệp (DN) xâm phạm một số quyền lợi hợp pháp. Phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn dựa trên Bộ Luật Lao động 2019 đã sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 nêu ra một số quyền lợi hợp pháp của NLĐ, thường bị xâm phạm nhiều nhất để cảnh báo bạn đọc chú ý nhằm bảo vệ quyền lợi cho mình.
Những quyền lợi mà người lao động cần biết khi ký hợp đồng lao động
Người lao động cần nắm chắc các điều luật để bảo vệ quyền lợi cho mình. Ảnh chụp trước khi có dịch Covid -19

Bị lạm dụng thời gian thử việc

Đây là vi phạm khá phổ biến của chủ DN, nhập nhằng trong việc ký HĐLĐ, thời hạn HĐ, thời gian thử việc, rồi kéo dài thời gian thử việc hoặc có nhiều DN đỗ lỗi cho NLĐ không hoàn thành nhiệm vụ thì chuyển từ HĐ có thời hạn sang thử việc…..Do vậy, NLĐ cần hiểu biết pháp luật để yêu cầu chủ DN thực hiện đúng, bảo đảm công bằng và hợp tác lâu dài cả hai bên. Điều 24 Bộ luật Lao động ghi, Người sử dụng lao động (NSDLĐ) và NLĐ có thể thỏa thuận nội dung thử việc trong HĐLĐ hoặc giao kết hợp đồng thử việc nhưng không được thử việc đối với NLĐ giao kết HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng.

Điều 25, thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc, và bảo đảm điều kiện sau đây: Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp (DN). Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên; Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ; Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

Điều 26 quy định tiền lương của NLĐ trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Điều 27, khi kết thúc thời gian thử việc, NSDLĐ phải thông báo kết quả thử việc cho NLĐ, nếu đạt yêu cầu thì tiếp tục thực hiện HĐLĐ đã giao kết, còn nếu không đạt yêu cầu thì chấm dứt HĐ. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ HĐ thử việc hoặc HĐLĐ đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Những quyền lợi mà người lao động cần biết khi ký hợp đồng lao động
Người lao động sẽ chịu nhiều thiệt thòi nếu không nắm rõ luật. Ảnh H.Lan chụp trước khi có dịch Covid -19

Làm quá giờ

Đây cũng là vấn đề mà NSDLĐ thường nhập nhèm, xâm phạm làm thiệt thòi NLĐ. Điều 105 Bộ luật Lao động 2019 quy định, thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần. NSDLĐ có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho NLĐ biết, nếu làm theo tuần thì giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

Điều 106, giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.

Điều 107, thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường và phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây: a) Phải được sự đồng ý của NLĐ; b) Bảo đảm số giờ làm thêm của NLĐ không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày, không quá 40 giờ trong 01 tháng, không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ trường hợp quy định đặc biệt như sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản; sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước...(Chiều 23/3/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua Dự thảo Nghị quyết về thời giờ làm thêm. Trong đó, thời giờ làm thêm trong một tháng từ không quá 40 giờ lên không quá 60 giờ; từ không quá 200 giờ lên không quá 300 giờ trong một năm).

Điều 109, NLĐ làm việc từ 06 giờ trở lên trong một ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục. Trường hợp NLĐ làm việc theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc.

Điều 110 quy định, NLĐ làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi vào ca làm việc khác.

Điều 111, mỗi tuần, NLĐ được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt... do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày. NSDLĐ có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì NLĐ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

Điều 112 quy định, NLĐ được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, Tết gồm: 1 ngày Tết Dương lịch, 5 ngày Tết Âm lịch, 1 ngày 30/4, 1 ngày 1/5 dương lịch, 2 ngày Quốc khánh 2/9 DL, 1 ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch. Nếu LĐ là người nước ngoài thì được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ…

Điều 113 quy định, NLĐ làm việc đủ 12 tháng thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo HĐLĐ như sau: 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường; 14 ngày đối với NLĐ chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Nếu NLĐ làm việc chưa đủ 12 tháng thì số ngày nghỉ hằng năm tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì NLĐ được thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Những quyền lợi mà người lao động cần biết khi ký hợp đồng lao động
Doanh nghiệp cần trả lương người lao động đầy đủ, đúng hạn. Ảnh H.Lan chụp trước khi có dịch Covid -19

NSDLĐ phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn

Bộ luật Lao động 2019 tại Điều 94 cũng đã quy định NSDLĐ phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho NLĐ, hoặc cho người được NLĐ ủy quyền hợp pháp. NSDLĐ không được ép buộc NLĐ chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của mình hoặc của đơn vị khác. Mỗi lần trả lương, NSDLĐ phải thông báo bảng kê trả lương cho NLĐ, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).

Điều 97, NLĐ hưởng lương theo giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 15 ngày phải được trả gộp một lần. Nếu hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần, thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có tính chu kỳ. NLĐ hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà NSDLĐ đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải đền bù cho NLĐ một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng tại ngân hàng nơi NSDLĐ mở tài khoản trả lương cho NLĐ công bố tại thời điểm trả lương.

LĐ nữ có đặc quyền được nghỉ 30 phút trong ngày “đèn đỏ”

Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019 đã quy định quyền này, nhưng thực tế nhiều lao động (LĐ) nữ vì lí do tế nhị mà bỏ qua, không đòi hỏi quyền lợi hợp pháp. Cụ thể, LĐ nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút, tối thiểu trong 3 ngày/tháng, và vẫn được hưởng đủ tiền lương làm trọn ngày theo HĐLĐ. Nếu LĐ nữ đó chủ động không nghỉ và được NSDLĐ đồng ý, thì ngoài tiền lương được hưởng theo HĐLĐ, NLĐ được trả thêm tiền lương theo công việc mà NLĐ đã làm trong thời gian được nghỉ.

Thời gian gần đây còn có tình trạng không ít chủ DN đã tạm giữ giấy chứng minh nhân dân, văn bằng chứng chỉ gốc của NLĐ... nhất là với một số việc làm đòi hỏi trình độ chuyên môn cao để ràng buộc, giữ chân, thậm chí bắt ép NLĐ làm việc với thu nhập thấp, bị thiệt hại quyền lợi... Điều 17 Bộ luật Lao động 2019 ghi rõ: NSDLĐ không được giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của NLĐ. Không được yêu cầu NLĐ phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện HĐLĐ. Không được buộc NLĐ thực hiện HĐLĐ để trả nợ cho NSDLĐ.

Lâm Đồng: Chính quyền, công đoàn đồng hành với doanh nghiệp tuyển dụng lao động Lâm Đồng: Chính quyền, công đoàn đồng hành với doanh nghiệp tuyển dụng lao động

Những ngày qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc Covid-19 gia tăng nên nguồn lao động trong các doanh nghiệp thiếu ...

“Viết nhạc phẩm cho người lao động cần có sự thấu hiểu, sẻ chia” “Viết nhạc phẩm cho người lao động cần có sự thấu hiểu, sẻ chia”

Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đã hơn 20 năm, anh Nguyễn Đồng Long - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Dịch ...

Người lao động Công ty Vienergy đi làm trở lại khi quyền lợi đảm bảo Người lao động Công ty Vienergy đi làm trở lại khi quyền lợi đảm bảo

Sau 2 ngày ngừng việc tập thể, hơn 5.000 công nhân Công ty TNHH Vienergy (Công ty Vienergy) đã đồng ý đi làm trở lại ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Lao động trẻ Việt Nam thiếu kỹ năng mềm

Việc làm -

Lao động trẻ Việt Nam thiếu kỹ năng mềm

Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 1,6 triệu thanh niên bước vào tuổi lao động. Tuy nhiên, lực lượng lao động trẻ lại thiếu kỹ năng mềm đề phục vụ công việc. Đó là đánh giá của các chuyên gia tại buổi “Đối thoại về sự tham gia của doanh nghiệp trong việc phát triển kỹ năng việc làm cho lao động trẻ’’ do Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức sáng 27/9 tại Hà Nội.

Vụ công nhân bị sa thải in kèm ảnh bạo lực: Giám đốc xin lỗi công nhân

Người lao động -

Vụ công nhân bị sa thải in kèm ảnh bạo lực: Giám đốc xin lỗi công nhân

Ông Yoshiharu Jin, Giám đốc Công ty TNHH II YAMA SEIKI Việt Nam (Công ty YAMA SEIKI) viết thư xin lỗi toàn thể công nhân viên vì một số hành động thô lỗ của mình, đồng thời cam kết sẽ không lặp lại.

Vụ công nhân bị sa thải in kèm ảnh bạo lực: NLĐ làm đơn kiến nghị

Pháp luật Lao động -

Vụ công nhân bị sa thải in kèm ảnh bạo lực: NLĐ làm đơn kiến nghị

Tập thể người lao động (NLĐ) Công ty TNHH II YAMA SEIKI Việt Nam (Công ty YAMA SEIKI) viết đơn kiến nghị gửi đến lãnh đạo và Chủ tịch Công đoàn Công ty phản ánh về những bất cập đang tồn tại, khiến họ bức xúc.

Công nhân bức xúc vì công ty thông báo sa thải in kèm ảnh bạo lực

Người lao động -

Công nhân bức xúc vì công ty thông báo sa thải in kèm ảnh bạo lực

Hai công nhân Công ty TNHH II YAMA SEIKI Việt Nam (YAMA SEIKI) nộp đơn xin nghỉ việc, đã được chấp thuận nhưng sau đó phía Công ty lại dán thông báo sa thải kèm theo hình ảnh bạo lực công khai trên bảng tin. Điều này khiến tập thể công nhân trong Công ty vô cùng bức xúc.

Bố trí lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành

Pháp luật Lao động -

Bố trí lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành

Người đứng đầu cơ sở và người đứng đầu cơ quan, đơn vị kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có trách nhiệm thành lập đội phòng cháy và chữa cháy (PCCC) cơ sở. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật PCCC có trách nhiệm thành lập và duy trì đội PCCC chuyên ngành.

Khi công đoàn cơ sở sẻ chia khó khăn với lao động nữ

Người lao động -

Khi công đoàn cơ sở sẻ chia khó khăn với lao động nữ

Tăng ca để tăng thêm thu nhập, nhiều lao động nữ khó khăn khi phải lựa chọn cân bằng giữa công việc và gia đình. Chính vì vậy, nhiều công đoàn cơ sở đã thấu hiểu và chú trọng nhiều hơn trong việc bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ.

Đọc thêm

Công ty Khoá Minh Khai "chây ì" với quyết định xử phạt

Pháp luật Lao động -

Công ty Khoá Minh Khai "chây ì" với quyết định xử phạt

Ngoài nợ thuế và Bảo hiểm xã hội (BHXH), Công ty CP Khoá Minh Khai (Công ty Khoá Minh Khai) hiện vẫn chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hồi tháng 6/2022

Những bất cập khi lao động nữ tăng ca thường xuyên

Sức khỏe -

Những bất cập khi lao động nữ tăng ca thường xuyên

Tăng ca thường xuyên khiến hầu hết lao động nữ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống cũng như công việc của họ.

Khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc

Việc làm -

Khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc

Đối với các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ đề nghị quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là đội ngũ cấp cơ sở; cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, cạnh tranh lành mạnh.

Công ty CP Viglacera Hạ Long tổ chức Hội nghị đối thoại với NLĐ

Người lao động -

Công ty CP Viglacera Hạ Long tổ chức Hội nghị đối thoại với NLĐ

Công ty CP Viglacera Hạ Long vừa tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người sử dụng lao động và NLĐ năm 2022, tại hội trường Nhà máy ngói Tiêu Giao, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Khích lệ đoàn viên, NLĐ sáng tạo, nâng cao năng suất lao động

Đời sống -

Khích lệ đoàn viên, NLĐ sáng tạo, nâng cao năng suất lao động

Đoàn viên, người lao động (NLĐ) tận tâm với nghề, chủ động học hỏi để đưa ra những sáng kiến, sáng tạo tăng năng suất lao động là điều mà những công nhân lao động (CNLĐ) tại Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam luôn thực hiện. Không chỉ đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp, NLĐ còn được rèn luyện tay nghề, lao động sáng tạo tìm ra những giá trị của bản thân và tạo thêm thu nhập.

Nỗi niềm trưởng thôn

Người lao động -

Nỗi niềm trưởng thôn

Là cán bộ gần dân nhất, công việc của trưởng thôn gần như không có giờ giấc hành chính cố định; họ làm việc bất kể thời gian mỗi khi trên địa bàn phát sinh sự việc. Việc nhiều trong khi phụ cấp chưa cao, người thân trong gia đình thường trêu đùa trưởng thôn là những người “vác tù và hàng tổng”.

Người lao động thử việc có được tham gia công đoàn?

Pháp luật Lao động -

Người lao động thử việc có được tham gia công đoàn?

Bạn Trần Ngọc Mai (Bạc Liêu) hỏi: "Tôi hiện là lao động thử việc ở một công ty may xuất khẩu, xin hỏi, trong thời gian thử việc tôi có được tham gia công đoàn không và các thủ tục gia nhập như thế nào?".

Lâm Đồng: Cô giáo ở vùng khó khăn “yêu nghề, mến trẻ”

Người lao động -

Lâm Đồng: Cô giáo ở vùng khó khăn “yêu nghề, mến trẻ”

Cô giáo Thiều Thị Thu – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng tự hào khi nói về người đồng nghiệp trẻ Nguyễn Đỗ Diệu An: “Cô ấy thực sự là tấm gương sáng về lòng yêu nghề, mến trẻ”.

Nỗi niềm của công nhân nữ khi thường xuyên tăng ca

Người lao động -

Nỗi niềm của công nhân nữ khi thường xuyên tăng ca

Dù chấp nhận dành ít thời gian chăm sóc gia đình, con cái để lựa chọn tăng ca, cuộc sống gia đình của nhiều công nhân nữ vẫn khá chật vật.

Cải tiến môi trường làm việc tạo nhiều việc làm hơn cho người lao động

Người lao động -

Cải tiến môi trường làm việc tạo nhiều việc làm hơn cho người lao động

Đề án "Đào tạo nhân lực tư vấn kỹ thuật, cải tiến sản xuất và môi trường làm việc nhằm tăng năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp ngành Dệt - Nhuộm - May khu vực miền Trung và Bắc Trung Bộ năm 2022" (gọi tắt là Đề án) có sự tham gia của các học viên là các chủ doanh nghiệp, cán bộ giữ vị trí quan trọng trong doanh nghiệp.

Xem phiên bản di động