Phát hiện, xây dựng những điển hình, nhân tố phát triển Đảng

Đảng với công nhân - PV (thực hiện)

Làm thế nào để công đoàn vận động, tuyên truyền, lựa chọn được đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng; công nhân vào Đảng sẽ có những quyền lợi gì?

Lời tòa soạn:

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: “Công đoàn phải phát huy và làm tốt hơn nữa việc tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...; tăng cường giới thiệu để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú, xuất sắc; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên tiên tiến, nòng cốt trong các doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực Nhà nước, ngoài công lập”.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu bình quân hằng năm mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Vậy, làm thế nào để công đoàn vận động, tuyên truyền, lựa chọn được đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng; công nhân vào Đảng sẽ có những quyền lợi gì?

Những nội dung này được phóng viên (PV) Tạp chí Lao động và Công đoàn đặt ra với TS. Lê Cao Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn trong cuộc phỏng vấn gần đây.

Bài phỏng vấn với nhan đề "Đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi, qua đó phát hiện, xây dựng những điển hình, nhân tố phát triển Đảng" đã được đăng trên Tạp chí Lao động và Công đoàn số 713, tháng 6/2024. Tạp chí Lao động và Công đoàn điện tử trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

PV: Đồng chí có thể phân tích quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Namvề vai trò của tổ chức Công đoàn trong sự phát triển của Đảng?

TS. Lê Cao Thắng: Ngày 02/12/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tổng Bí thư đã đánh giá khái quát những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế của tổ chức Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023, đồng thời gợi mở 5 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, trong đó công tác tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển đảng viên trong công nhân được Tổng Bí thư đặc biệt quan tâm và cũng được Tổng Liên đoàn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của tổ chức Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát hiện, xây dựng những điển hình, nhân tố phát triển Đảng
TS Lê Cao Thắng phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Ảnh: NVCC

Như chúng ta đã biết, vào tháng 7 năm nay, tổ chức Công đoàn sẽ kỷ niệm 95 năm thành lập. 95 năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam ngoài sứ mệnh cao cả là chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, còn luôn đồng hành cùng nhân dân trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước hùng cường. Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn còn thực hiện nhiệm vụ rất vinh dự và quan trọng là tham gia xây dựng Đảng, phát triển đảng viên.

Theo thống kê, giai đoạn 2013-2017, các cấp công đoàn cả nước đã giới thiệu 387.380 đoàn viên công đoàn ưu tú để cấp ủy Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp vào Đảng, trong đó đã có 276.192 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp Đảng. Bình quân hằng năm có trên 55 ngàn đoàn viên ưu tú do công đoàn giới thiệu đã được kết nạp Đảng.

Giai đoạn 2018-2022, các cấp Công đoàn đã giới thiệu được 700.185 đoàn viên, trong đó số đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng là 399.676 đồng chí, như vậy về chỉ tiêu này đã vượt chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đề ra. Tổng cộng 10 năm qua, các cấp Công đoàn đã giới thiệu 1.087.565 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, trong đó đã có 675.868 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhấn mạnh “Bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp”. Điều đó cho thấy công tác phát triển đảng viên trong công nhân luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đặt ra yêu cầu quan trọng cho tổ chức Công đoàn.

Để làm tốt nhiệm vụ trên đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải tích cực đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động; sáng tạo trong triển khai các phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, nắm chắc luật pháp, am hiểu về công tác công đoàn; phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên của tổ chức Công đoàn và của cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng Đảng và là nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chăm lo quyền lợi chính trị cho cán bộ, đoàn viên công đoàn ở những nơi chưa có tổ chức cơ sở Đảng.

PV: Thưa đồng chí, công tác phát triển đảng viên trong công nhân hiện gặp không ít khó khăn. Theo đồng chí, làm thế nào để lựa chọn được công nhân, đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng?

TS. Lê Cao Thắng: Việc phát triển Đảng trong công nhân không chỉ để tăng số lượng đảng viên của Đảng mà còn làm tăng thành phần giai cấp công nhân trong Đảng. Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị nêu rõ “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên; quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu công nhân, NLĐ đủ tiêu chuẩn vào Đảng”.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển đảng viên trong công nhân đòi hỏi trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị như: Cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương cần tăng cường chỉ đạo, vào cuộc mạnh mẽ. Phải coi nhiệm vụ phát triển giai cấp công nhân là quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. Cần xác định rõ, phát triển đảng ở khu vực này là vì Đảng, cho Đảng; là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của tổ chức Đảng.

Phát hiện, xây dựng những điển hình, nhân tố phát triển Đảng
Chi bộ Công ty TNHH Giầy ADORA Việt Nam (Khu công nghiệp Tam Điệp, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình) trao Quyết định kết nạp đảng viên cho các đảng viên mới. Ảnh tư liệu: Ngọc Ánh/ Báo Ninh Bình

Phối hợp với công đoàn nghiên cứu, đổi mới, áp dụng phương pháp, cách thức tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp với công nhân lao động về hình thức và nội dung trong giai đoạn hiện nay. Tổ chức Công đoàn cần đổi mới toàn diện, tiếp tục đẩy mạnh việc đấu tranh bảo vệ quyền lợi NLĐ, giúp họ phát triển về nhận thức, tư duy, trở thành công nhân lao động gương mẫu và có nhu cầu tự thân được phát triển Đảng.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi, rộng rãi, qua đó phát hiện, xây dựng những điển hình, nhân tố có thể phát triển Đảng. Sớm tổng kết, phát triển các mô hình tạo nguồn đoàn viên ưu tú có thể đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đối với doanh nghiệp, cần nhận thức rõ việc tạo điều kiện phát triển Đảng cũng chính là tôn trọng, thực thi Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam, là nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Nhưng, cần nhận thấy rõ ràng rằng, trong thực tế, việc nâng cao chất lượng công nhân lao động cũng trước hết là có lợi cho doanh nghiệp do có nguồn lao động chất lượng cao. Không chỉ có vậy, thực tế cũng chứng minh, ở doanh nghiệp nào hoàn thiện được hệ thống chính trị, đặc biệt là phát huy được vai trò của tổ chức Đảng và Công đoàn, ở đó tình hình an ninh, an toàn, kết quả sản xuất, kinh doanh đều tốt, không diễn ra các cuộc đình công, lãn công - đó là điều rất tốt cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần được xác định là đầu mối quan trọng, đóng vai trò một trong những chủ thể phát triển Đảng. Đối với công nhân lao động, cần hiểu việc tham gia tổ chức Công đoàn, phấn đấu vào Đảng không những không trở ngại cho công việc, mà trước hết là quá trình tự khẳng định bản thân, vươn lên trong cuộc sống, sự nghiệp, là lợi ích chính trị quan trọng để có thể được quan tâm, cất nhắc vào vị trí lãnh đạo ở doanh nghiệp.

Thực tế có rất nhiều tấm gương trong công nhân lao động trở thành người có vị trí cao trong doanh nghiệp qua quá trình phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng.

PV: Thưa đồng chí, đoàn viên còn ngần ngại phấn đấu vào Đảng một phần do chưa hiểu quyền lợi của mình. Đề nghị đồng chí nêu vắn tắt quyền của đoàn viên khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng?

TS. Lê Cao Thắng: Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Trung ương, về thi hành Điều lệ Đảng, khi đứng trong hàng ngũ của Đảng, đảng viên có một số quyền lợi cơ bản như: Quyền được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng; ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương; phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với cơ quan có trách nhiệm và yêu cấu được trả lời; trình bày ý kiến với tổ chức Đảng, cấp uỷ Đảng khi xem xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.

Phát hiện, xây dựng những điển hình, nhân tố phát triển Đảng
Đồng chí Nguyễn Trung Hậu - Bí thư chi bộ Điện lực Cầu Ngang (Công ty Điện lực Trà Vinh) trao quyết định kết nạp đảng cho đảng viên mới Trương Thanh Nam. Ảnh: Huy Hoàng.

Ngoài ra, đảng viên là công nhân và là đoàn viên công đoàn được công đoàn ưu tiên hơn trong việc tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, người sử dụng lao động xem xét, bố trí đề bạt chức danh lãnh đạo, quản lý khi đang có sự cân nhắc lựa chọn giữa các đối tượng khác nhau trong đó có đoàn viên công đoàn.

Để nâng cao nhận thức và ý thức của đoàn viên tích cực phấn đấu vào đảng, chúng ta cần tạo điều kiện và cơ hội cho đoàn viên công đoàn được tham gia các lớp học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp; thu hút đoàn viên tham gia các phong trào thi đua do công đoàn tổ chức, nhất là phong trào Lao động giỏi, lao động sáng tạo, từ đó mở ra cơ hội thăng tiến cho đoàn viên công đoàn.

PV: Có thêm nhiều công nhân, đoàn viên ưu tú tham gia đội ngũ, Đảng sẽ nâng cao chất lượng và sức chiến đấu như thế nào, thưa đồng chí?

TS. Lê Cao Thắng: Trước hết, việc ngày càng có nhiều công nhân vào Đảng góp phần củng cố, phát triển số lượng đảng viên và làm cho tổ chức Đảng ngày càng lớn mạnh; qua đó khẳng định vị trí, vai trò của Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của hệ thống chính trị. Đảng là đại diện cho lợi ích, lý tưởng của giai cấp công nhân và lợi ích của quốc gia - dân tộc, lợi ích của Đảng gắn bó thống nhất với lợi ích giai cấp, góp phần trực tiếp, quan trọng vào xây dựng giai cấp công nhân.

Thứ hai,phát triển đảng viên trong công nhân góp phần tăng cường tính liên minh bền vững giữa Đảng với giai cấp công nhân, góp phần tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng.

Thứ ba, phát triển đảng viên trong công nhân giúp cho Đảng có cái nhìn tổng quát, toàn diện hơn để đáp ứng yêu cầu đổi mới trong công tác xây dựng Đảng, góp phần hoàn thiện lý luận, bổ sung thực tiễn cho công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Thứ tư, phát triển đảng viên trong công nhân khẳng định rõ vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng được quy định trong Hiến pháp, pháp luật; tập hợp, rèn luyện đội ngũ CNLĐ đứng vào hàng ngũ của Đảng, xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công cuộc đổi mới đất nước.

PV: Nhiều doanh nghiệp hiện nay có Chi bộ, Đảng bộ và công đoàn cùng song hành hoạt động. Đồng chí đánh giá thế nào về mối tương quan, sự hỗ trợ giữa Chi bộ, Đảng bộ và công đoàn trong một công ty, doanh nghiệp?

TS. Lê Cao Thắng: Nhìn chung, trong mối quan hệ giữa Đảng với công đoàn thì phải thực hiện nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công đoàn; để hoạt động công đoàn đúng định hướng, không bị chia rẽ tổ chức, mất bản chất cách mạng và để đảm bảo mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với quần chúng.

Vì vậy công đoàn cần phải vận dụng Nghị quyết cấp ủy đồng cấp, đề ra chương trình hoạt động phù hợp; cơ cấu vào ban chấp hành những đảng viên có uy tín, có đủ năng lực, có khả năng vận động quần chúng và có phương pháp hoạt động quần chúng; tham gia cùng với Đảng xây dựng cơ sở Đảng trong doanh nghiệp.

Phát hiện, xây dựng những điển hình, nhân tố phát triển Đảng

CNVCLĐ thành phố Hạ Long nhận giấy chứng nhận hoàn thành bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng Đảng năm 2022. Ảnh: Hải Linh.

PV: Đồng chí vừa làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, lại làm Chủ tịch Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn. Hai nhiệm vụ, vị trí ấy có bao giờ “va chạm” nhau? Ví dụ: Đảng thì phải rất nguyên tắc, chặt chẽ mà công đoàn thì phải hòa đồng, chia sẻ, thưa đồng chí?

TS. Lê Cao Thắng: Tôi nghĩ rằng, để thực hiện tốt được cùng lúc hai nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ và Chủ tịch Công đoàn thì cần phải bám theo nguyên tắc của hai tổ chức. Theo đó, trong tổ chức và hoạt động của Đảng có các nguyên tắc như: Nguyên tắc tập trung dân chủ; Nguyên tắc tự phê bình và phê bình; Nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong Đảng. Nguyên tắc Đảng gsắn bó mật thiết với nhân dân.

Nguyên tắc Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật. Hoạt động Công đoàn cũng cần phải thực hiện các nguyên tắc: Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với Công đoàn; Liên hệ mật thiết với quần chúng; Đảo bảo tính tự nguyện của quần chúng; Nguyên tắc tập trung dân chủ...

Nhìn vào những nguyên tắc cơ bản như vậy, giữa hai vị trí Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ và Chủ tịch Công đoàn không hề có sự va chạm mà lại bổ trợ cho nhau rất tốt, Chủ tịch Công đoàn sẽ nắm bắt nhanh, kịp thời các chủ trương của Đảng để định hướng hoạt động, còn Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cũng nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ và hoạt động của công đoàn để cùng với tập thể Đảng uỷ đề ra chủ trương đúng đắn, phù hợp.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa vì sự phát triển bền vững của đất nước Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa vì sự phát triển bền vững của đất nước

Nhằm lan tỏa tinh thần bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước ...

Phát triển đội ngũ lãnh đạo từ công nhân, công đoàn: Phát triển đội ngũ lãnh đạo từ công nhân, công đoàn: "Không được làm theo phong trào"

Xây dựng đội ngũ cán bộ trưởng thành từ công nhân, công đoàn luôn được Đảng ta quan tâm song hiện nay kết quả chưa ...

Những chuyển biến mạnh mẽ từ quá trình triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống Những chuyển biến mạnh mẽ từ quá trình triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đó là nhận định của đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Hội nghị Khảo sát, đánh giá ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

“Vào Đảng để phát huy tinh thần “Rạng Đông anh hùng có Bác Hồ”

Đảng với công nhân -

“Vào Đảng để phát huy tinh thần “Rạng Đông anh hùng có Bác Hồ”

Từ ngày vào làm việc tại Công ty Cổ phần Bóng đèn – Phích nước Rạng Đông, anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1990 tại Mỹ Đức, Hà Nội) luôn tự hào về khẩu hiệu “Rạng Đông anh hùng có Bác Hồ” và đó cũng là lý do anh khao khát được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

“Là công nhân thì làm gì, ở đâu cũng hết lòng, dốc sức”

Đảng với công nhân -

“Là công nhân thì làm gì, ở đâu cũng hết lòng, dốc sức”

“Từ những ngày đầu chưa biết gì về cây cao su, tôi luôn chăm chỉ học hỏi từ cán bộ kỹ thuật của công ty. Trong vùng, vườn cây khu vực nào tốt, năng suất mủ cao tôi đều tìm đến để học hỏi. Tôi nghĩ rằng, bất cứ nghề nghiệp gì mình cũng phải học hỏi từ nhiều người và mỗi ngày luôn cố gắng để trở thành người làm việc có chất lượng”.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Đảng với công nhân -

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Tự hào khi là đảng viên trưởng thành từ lao động sản xuất

Đảng với công nhân -

Tự hào khi là đảng viên trưởng thành từ lao động sản xuất

Không chỉ tận tâm, nhiệt huyết với nghề, chị Thi còn là một đảng viên tiêu biểu được mọi người quý mến. Đến nay, chị đã có nhiều sáng kiến hiệu quả, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, được lãnh đạo công ty và đồng nghiệp công nhận, đánh giá rất cao…

Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó? Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó?

Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Nguyễn Bá Mạnh - cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh Thái Bình.

Hướng dẫn giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp Tôi công nhân

Hướng dẫn giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp

Trường hợp người lao động không được hỗ trợ học nghề thì trung tâm dịch vụ việc làm phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đón xem Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó? Talk Công đoàn

Đón xem Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó?

Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Nguyễn Bá Mạnh - cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh Thái Bình.

10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024 Công đoàn số

10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024

Trong báo cáo số 67/BC - TLĐ, Tổng LĐLĐ Việt Nam xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024. Nội dung cụ thể như sau:
Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận

Bản tin công nhân ngày 29/5 gồm những tin chính: Trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 200.000 đồng – 280.000 đồng / tháng từ 1/7/2024; Điều chỉnh mức đóng BHXH sau cải cách tiền lương; Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận; 14 phường ở TP Thủ Dầu Một có bếp ăn "0 đồng" cho lao động nghèo...

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh Video

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Ngày 19/7, Đoàn công tác do đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Nhà tưởng niệm đồng chí tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Đọc thêm

Đồng chí Hoàng Đình Giong với việc xây dựng, củng cố phong trào công nhân

Đảng với công nhân -

Đồng chí Hoàng Đình Giong với việc xây dựng, củng cố phong trào công nhân

Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (1/6/1904 - 1/6/2024), nguyên Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng, trực tiếp phụ trách Xứ ủy Bắc Kỳ những năm 30 của thế kỷ trước, chiều 31/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đồng chí Hoàng Đình Giong - Nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”. Tạp chí Lao động và Công đoàn xin trân trọng giới thiệu bài viết “Đồng chí Hoàng Đình Giong với việc xây dựng, củng cố phong trào công nhân ở khu mỏ Quảng Ninh” của PGS.TS Nguyễn Thị Kim Dung, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Bài 1: Tình hình việc làm của người lao động trong bối cảnh hiện nay

Đảng với công nhân -

Bài 1: Tình hình việc làm của người lao động trong bối cảnh hiện nay

Mặc dù đạt được những tiến bộ đáng kể, nhưng vấn đề việc làm, bảo đảm việc làm, cải thiện điều kiện lao động ở Việt Nam vẫn cần được chú trọng.

Vận dụng tư tưởng của Mác và Ăng Ghen vào xây dựng giai cấp công nhân (Bài cuối)

Đảng với công nhân -

Vận dụng tư tưởng của Mác và Ăng Ghen vào xây dựng giai cấp công nhân (Bài cuối)

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) diễn ra từ năm 2000, nó là cuộc cách mạng kỹ thuật số, đến năm 2013 thì “công nghiệp 4.0” (Industrie 4.0) bắt đầu được biết đến ở Đức. Hiện tại, nó đã lan rộng sang các nước phát triển và đang trở thành xu hướng của toàn cầu.

Vận dụng tư tưởng của Mác và Ăng Ghen vào xây dựng giai cấp công nhân (Bài 2)

Đảng với công nhân -

Vận dụng tư tưởng của Mác và Ăng Ghen vào xây dựng giai cấp công nhân (Bài 2)

Sứ mệnh cao cả và nhân đạo nhất của Đảng của giai cấp vô sản không chỉ là giải phóng cho giai cấp công nhân mà là giải phóng cho cả loài người. Luận về sự giải phóng con người, C.Mác đã chỉ rõ bất kỳ sự giải phóng nào cũng bao hàm ở chỗ nó trả thế giới con người về với bản thân con người. Cuộc đấu tranh giải phóng con người do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo là sự giải phóng chính trị, là “quy con người, một mặt thành thành viên của xã hội công dân, thành cá nhân… độc lập, và mặt khác thành công dân của một nhà nước, thành pháp nhân” (1).

Vận dụng tư tưởng của Mác và Ăng Ghen vào xây dựng giai cấp công nhân (Bài 1)

Đảng với công nhân -

Vận dụng tư tưởng của Mác và Ăng Ghen vào xây dựng giai cấp công nhân (Bài 1)

Đại hội XIII, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: “Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kĩ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Việc xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiên nay cần quán triệt tư tưởng của chủ nghĩa Mác về giai cấp công nhân.

“Đảng cho tôi ý chí phấn đấu để trở thành thủ lĩnh công đoàn”

Đảng với công nhân -

“Đảng cho tôi ý chí phấn đấu để trở thành thủ lĩnh công đoàn”

Không chỉ là một Đảng viên gương mẫu, chàng trai ấy giờ đã là Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH An Giang Samho, là “người anh”, là chỗ dựa của anh chị em công nhân lao động…

"Tôi vào Đảng để làm gương cho con"

Đảng với công nhân -

"Tôi vào Đảng để làm gương cho con"

Từ chỗ băn khoăn, lưỡng lự, đến nay sau 2 năm vào Đảng, chị Lò Thị Thắm - công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La đã là “nhân tố” tích cực tại chi bộ.

Từ người lầm lỡ thành đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế

Đảng với công nhân -

Từ người lầm lỡ thành đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế

Nhiều người khi nhắc về đồng chí Lò Văn Dũng (sinh năm 1969, dân tộc Thái) - Chi ủy viên Chi bộ bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đều dành sự kính trọng, yêu mến về nỗ lực vươn lên từ vũng bùn ma túy, về sự dám nghĩ, dám làm để phát triển kinh tế.

Vận dụng chỉ dẫn của Tổng Bí thư Trần Phú trong công tác xây dựng Đảng

Đảng với công nhân -

Vận dụng chỉ dẫn của Tổng Bí thư Trần Phú trong công tác xây dựng Đảng

Trên cương vị Tổng Bí thư đầu tiên, đồng chí Trần Phú luôn nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng và những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng. Mặc dù hy sinh khi tuổi đời còn trẻ, đồng chí đã cống hiến trọn đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, trong đó có những đóng góp quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn còn vẹn nguyên giá trị cho các thế hệ cán bộ, đảng viên.

Chỉnh Đảng, tăng bản chất giai cấp công nhân, xây dựng đội ngũ công nhân chất lượng cao

Đảng với công nhân -

Chỉnh Đảng, tăng bản chất giai cấp công nhân, xây dựng đội ngũ công nhân chất lượng cao

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhiều vấn đề xã hội phát sinh, đặc biệt là chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm và các biểu hiện tiêu cực là một trong những nguyên nhân khiến bản chất giai cấp công nhân trong một số cán bộ, đảng viên bị mai một, gây ra nhiều hệ lụy. Chỉnh Đảng, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, xây dựng đội ngũ công nhân chất lượng cao làm nguồn bổ sung cho Đảng và tăng cường cho xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa là đòi hỏi khách quan vừa là vấn đề nổi cộm, bức thiết.