Thứ bảy 10/12/2022 00:07

Xây dựng, phát hành các thực đơn mẫu về bữa ăn ca cho NLĐ

Chính sách mới - HÀ VY

Tổng LĐLĐ Việt Nam giao Ban Quan hệ lao động phối hợp với Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động nghiên cứu, xây dựng, phát hành các thực đơn mẫu về bữa ăn ca, ăn trưa để doanh nghiệp tham khảo, thực hiện nhằm đảm bảo dinh dưỡng, chất lượng bữa ăn ca của người lao động (NLĐ).
Hậu khai giảng

Nghiên cứu, xây dựng, phát hành các thực đơn mẫu về bữa ăn ca, ăn trưa để doanh nghiệp tham khảo, thực hiện nhằm đảm bảo dinh dưỡng, chất lượng bữa ăn ca của NLĐ là một trong những nhiệm vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam giao cho Ban Quan hệ lao động, Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động tại Công văn số 246/KH-TLĐ ngày 9/9/2022.

Cụ thể, tại Công văn số 246/KH-TLĐ, Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 03/KL-BCH ngày 18/01/2022 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 7c/NQ-BCH ngày 25/2/2016 về “Chất lượng bữa ăn ca của NLĐ”.

Xây dựng, phát hành các thực đơn mẫu về bữa ăn ca cho NLĐ

Hội thi nấu ăn nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho NLĐ ngành Công thương nhằm khuyến khích công đoàn cơ sở và doanh nghiệp xây dựng các thực đơn mẫu đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng. Ảnh: THC

Theo đó, bữa ăn ca trị giá thấp nhất 20.000 đồng đến 25.000 đồng/suất (đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thuộc vùng I, II); từ 18.000 đồng đến 22.000 đồng/suất (đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thuộc vùng III, IV).

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị tiếp tục quán triệt triển khai Nghị quyết 7c/NQ-BCH và Kết luận 03/KL-BCH trong các cấp công đoàn; xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng bữa ăn ca, đảm bảo an toàn thực phẩm là cơ sở để bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần cho NLĐ, là động lực quan trọng giúp tăng năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao đời sống của NLĐ.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn và các đối tác liên quan về tầm quan trọng, vai trò, lợi ích mang lại cho các bên khi thực hiện nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho NLĐ; xây dựng và chia sẻ mô hình doanh nghiệp thực hiện tốt bữa ăn ca cho NLĐ; biểu dương các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác này.

Xây dựng, phát hành các thực đơn mẫu về bữa ăn ca cho NLĐ
Một bữa ăn ca của NLĐ trong khu công nghiệp. Ảnh: HOÀNG DŨNG

Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể có nội dung về bữa ăn ca với giá trị thấp nhất từ 20.000 đồng đến 25.000 đồng/suất trở lên (đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn vùng I, vùng II) và từ 18.000 đồng đến 22.000 đồng/suất trở lên (đối với địa bàn vùng III, vùng IV).

Khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng thực hiện mức tối đa theo quy định tại Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền ương và tiền thưởng đối với NLĐ làm việc trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh thực phẩm và tổ chức bữa ăn ca theo quy định. Tham gia nghiên cứu, đề xuất, ban hành định mức calo đảm bảo dinh dưỡng đối với bữa ăn ca nói chung và một số ngành nghề đông công nhân lao động (như Dệt May, Da giày, Thủy sản…) để làm căn cứ đối thoại, thương lượng và hỗ trợ bữa ăn ca cho NLĐ.

Tăng cường ứng dụng thông tin, số hóa trong công tác theo dõi, giám sát, phân tích, khai thác thông tin và nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của NLĐ về bữa ăn ca. Xây dựng nội dung truyền thông, chia sẻ các mô hình “Bếp ăn ca”, “Bếp ăn tập thể” điển hình.

Xây dựng, phát hành các thực đơn mẫu về bữa ăn ca cho NLĐ
Cán bộ ở Phân xưởng Phục vụ đời sống (Công ty Than Hạ Long) nấu bữa ăn ca cho thợ mỏ. Ảnh: NVCC

Tổng LĐLĐ Việt Nam giao Ban Quan hệ lao động phối hợp với Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động nghiên cứu, xây dựng, phát hành các thực đơn mẫu về bữa ăn ca, ăn trưa để doanh nghiệp tham khảo thực hiện nhằm đảm bảo dinh dưỡng, chất lượng bữa ăn ca của NLĐ.

Trong đó, LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết 7c/NQ-BCH và Kết luận 03/KL-BCH phù hợp với tình hình địa phương, ngành.

Đồng thời tham mưu, đề xuất các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đơn vị chức năng tăng cường thực hiện công tác quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của NLĐ; coi trọng thanh tra, kiểm tra, giám sát là một giải pháp chăm lo đời sống, xây dựng giai cấp công nhân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ-TW ngày 12/6 của Bộ Chính trị.

Hiện tại, bộ thực đơn mẫu về bữa ăn ca đã được xây dựng, dựa trên kết quả nghiên cứu của Đề tài "Đánh giá gánh nặng lao động, nhu cầu dinh dưỡng, khẩu phần và xây dựng bộ tiêu chí về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm bữa ăn ca cho NLĐ một số ngành nghề" do TS. Đỗ Trần Hải - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động làm Chủ nhiệm.

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá gánh nặng lao động (GNLĐ), nhu cầu dinh dưỡng, các vấn đề sức khỏe liên quan đến dinh dưỡng và xây dựng Bộ tiêu chí về dinh dưỡng cho NLĐ làm việc tại 48 cơ sở Dệt May và Giày Da. Các phương pháp sử dụng để đánh giá GNLĐ và sức khỏe dinh dưỡng bao gồm: Bấm thời gian lao động và phân tích đặc điểm lao động; đánh giá khẩu phần ăn bữa ăn trưa bằng phương pháp định tính (phỏng vấn) và định lượng; thăm khám và làm một số xét nghiệm cận lâm sàng.

Xây dựng, phát hành các thực đơn mẫu về bữa ăn ca cho NLĐ
Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng (áo xanh giữa) cùng đoàn công tác ân cần thăm hỏi công nhân lao động Công ty TNHH E&W Vina về chất lượng bữa ăn. Ảnh: KHOA NAM

Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động đã đề ghị Ban Chủ nhiệm Đề tài phối hợp thực hiện tài liệu hướng dẫn xây dựng thực đơn mẫu về bữa ăn ca cho NLĐ với 30 thực đơn. Về nguyên tắc, để đưa ra được thực đơn thì cần tính toán mức tiêu hao năng lượng ở con người. Tùy theo mức độ, điều kiện lao động nặng nhọc hay bình thường mà tính toán được mức tiêu hao năng lượng là bao nhiêu, phải bù đắp bao nhiêu để tái sản xuất sức lao động.

Ví dụ, mức tiêu hao là 100 calo với người làm công việc nhẹ, là 350 calo với người làm công việc nặng. Từ đó, tính ra sau một ca làm việc, để bù đắp được số calo tiêu hao thì phải bổ sung một lượng thực phẩm là bao nhiêu. Tuy nhiên, đó mới là nội dung về năng lượng.

Đề tài còn nghiên cứu yếu tố vi lượng liên quan đến phân bổ các chất đạm, đường, béo và các vitamin. Với cơ sở khoa học như vậy, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu để đưa ra thực đơn mẫu, là cơ sở để các doanh nghiệp tham khảo.

3 năm thi đạt trên 27 điểm khối C, vẫn trượt! 3 năm thi đạt trên 27 điểm khối C, vẫn trượt!

Thi 4 năm, với 3 năm liên tiếp đạt trên 27 điểm khối C, Nguyễn Linh (sinh năm 2001, Hải Phòng) vẫn trượt Nguyện vọng ...

"Cá chép hoá rồng" và "hội chứng sân bay"

Trong muôn vàn thông tin cập nhật hằng giờ thì quyết định của tỉnh Sóc Trăng có thể không quá nóng, nhưng nó vẫn được ...

Quỹ xã hội hóa - Quỹ xã hội hóa - "lô cốt mỹ miều" cho nạn lạm thu

Qũy xã hội hóa đang trở thành cái tên mỹ miều cho các khoản lạm thu hoặc bị các uyển ngữ “trên tinh thần tự ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Vấn đề về công tác cán bộ công đoàn khi xem xét, sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn

Chính sách mới -

Vấn đề về công tác cán bộ công đoàn khi xem xét, sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn

Luật Công đoàn 2012 qua 10 năm thực hiện đã phát huy vai trò to lớn của nó trong thực tiễn; tuy nhiên, cũng bộc lộ những điểm bất cập cần được nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thương lượng tập thể: Công đoàn không thay vai trọng tài hòa giải của Nhà nước

Chính sách mới -

Thương lượng tập thể: Công đoàn không thay vai trọng tài hòa giải của Nhà nước

Để có thêm thông tin liên quan tới vai trò của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh thực thi Công ước 98, PV Tạp chí Lao động và Công đoàn thực hiện cuộc phỏng vấn đồng chí Phạm Thị Thu Lan – Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn.

Bài 3: Khuyến nghị đối với Công đoàn Việt Nam

Chính sách mới -

Bài 3: Khuyến nghị đối với Công đoàn Việt Nam

Công ước (CƯ) 87 và 98 chắc chắn sẽ có nhiều tác động đối với Công đoàn Việt Nam, bao gồm cả những tác động tích cực và những khó khăn, thách thức. Những tác động của việc phê chuẩn và thực hiện CƯ 87 và CƯ 98 được thể hiện thông qua nhiều khía cạnh khác nhau.

Bài 2: Nội dung cơ bản của Công ước 98

Chính sách mới -

Bài 2: Nội dung cơ bản của Công ước 98

Công ước (CƯ) số 98 năm 1949 về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể (TLTT) là một trong 10 CƯ cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) theo Tuyên bố năm 1998 về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động.

Bài 1: Nội dung cơ bản của Công ước 87

Chính sách mới -

Bài 1: Nội dung cơ bản của Công ước 87

Công ước số 87 năm 1948 về tự do liên kết và bảo vệ quyền tổ chức là một trong 10 Công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) theo Tuyên bố năm 1998 về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động.

Một số vấn đề cần quan tâm trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW

Chính sách mới -

Một số vấn đề cần quan tâm trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW

Nghị quyết 02 ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” được tích cực triển khai thực hiện trong hơn một năm qua. Nghị quyết ra đời trong bối cảnh Đất nước sau 35 năm đổi mới tạo ra những biến đổi căn bản bao trùm toàn bộ xã hội, đặc biệt nhất là trong đời sống kinh tế và xã hội. Trong xã hội hình thành các cách thức, tiêu chuẩn giao tiếp mới theo hướng cạnh tranh, trong lĩnh vực lao động hình thành mối quan hệ lao động - xã hội mới giữa những người lao động, những người sử dụng lao động. Hai nhóm người xã hội này có lợi ích kinh tế khác biệt nhau, do vậy thường phát sinh những mâu thuẫn về lợi ích trong quá trình lao động.

Người lao động ngóng thưởng Tết

Người lao động ngóng thưởng Tết

Cuối năm là dịp người lao động mong ngóng thưởng Tết nhưng năm nay tình hình kinh tế khó khăn thì thưởng Tết sẽ như thế nào?
Người lao động ngành Bất động sản: Cách nào để tồn tại?

Người lao động ngành Bất động sản: Cách nào để tồn tại?

Giải pháp nào để nhân lực ngành Bất động sản có thể tồn tại qua giai đọan khó khăn này?
NLĐ có phải trích lương tháng 13, thưởng Tết để đóng BHXH và thuế thu nhập cá nhân?

NLĐ có phải trích lương tháng 13, thưởng Tết để đóng BHXH và thuế thu nhập cá nhân?

Nếu được nhận lương tháng 13, thưởng Tết, người lao động (NLĐ) có phải trích một khoản để đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và thuế thu nhập cá nhân hay không?
Người lao động nghĩ gì về đề xuất rút BHXH 1 lần chỉ được hưởng 8%?

Người lao động nghĩ gì về đề xuất rút BHXH 1 lần chỉ được hưởng 8%?

Người lao động nghĩ gì về Dự thảo đề cương sửa Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) đề xuất chỉ được rút 8% BHXH một lần.
7 điều về nghỉ phép năm người lao động đã biết?

7 điều về nghỉ phép năm người lao động đã biết?

Chương trình hôm nay sẽ tổng hợp 07 quy định về nghỉ phép năm người lao động cần biết để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mình.

Đọc thêm

Tăng lương cơ sở sớm nhưng cần kiềm chế lạm phát, kìm giá

Chính sách mới -

Tăng lương cơ sở sớm nhưng cần kiềm chế lạm phát, kìm giá

Sáng ngày 27/10, thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước tại Kỳ họp 4, Quốc hội Khóa XV, đồng chí Thái Thu Xương - đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần nghiên cứu về thời gian tăng lương cơ sở càng sớm càng tốt, đồng thời, kiềm chế lạm phát, kìm giá.

Đại biểu Quốc hội đề nghị cân đối nguồn lực tăng lương cơ sở từ 1/1/2023

Chính sách mới -

Đại biểu Quốc hội đề nghị cân đối nguồn lực tăng lương cơ sở từ 1/1/2023

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, hiện nay mong muốn của người hưởng lương là Chính phủ cần cân đối nguồn lực để bảo đảm điều chỉnh tăng lương cơ sở từ ngày 1/1/2023, góp phần bảo đảm đời sống.

Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhất trí tăng lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng

Chính sách mới -

Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhất trí tăng lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng

Ngày 24/10, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho biết, đa số ý kiến các thành viên nhất trí với mức tăng lương cơ sở (1,8 triệu đồng/tháng) và tăng chi trả cho một số đối tượng như phương án Chính phủ trình.

Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động

Chính sách mới -

Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 19/10/2022 phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”.

Đến năm 2030, 50% lao động tại các DN đạt danh hiệu "Công dân học tập"

Chính sách mới -

Đến năm 2030, 50% lao động tại các DN đạt danh hiệu "Công dân học tập"

Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” phấn đấu đến năm 2030 đạt 50% công nhân lao động tại các doanh nghiệp đạt danh hiệu "Công dân học tập" do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

5 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong năm 2023

Chính sách mới -

5 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong năm 2023

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 30 diễn ra tại Hà Nội, vào ngày 19/10, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất lựa chọn chủ đề hoạt động năm 2023 là: “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”. Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 tập trung vào nội dung 5 nhiệm vụ.

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai phản biện dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)

Chính sách mới -

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai phản biện dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị phản biện dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi); hầu hết ý kiến đều cho rằng cần thiết phải sửa đổi luật.

Khảo sát, đánh giá thực hiện Luật Công đoàn 2012 trong ngành Y tế

Chính sách mới -

Khảo sát, đánh giá thực hiện Luật Công đoàn 2012 trong ngành Y tế

Ngày 6/10, tại Hà Nội, đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Trưởng đoàn công tác khảo sát, đánh giá thực hiện Luật Công đoàn 2012 đã có buổi làm việc tại Công đoàn Y tế Việt Nam.

Chia sẻ nhiều thông tin, kinh nghiệm và kiến nghị về chính sách hỗ trợ con công nhân

Chính sách mới -

Chia sẻ nhiều thông tin, kinh nghiệm và kiến nghị về chính sách hỗ trợ con công nhân

Sáng 3/10, tại tỉnh Lâm Đồng, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp về nhà trẻ, mẫu giáo và các chính sách hỗ trợ cho con công nhân lao động (CNLĐ) trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo tại các KCN, KCX".

Những vấn đề cốt lõi khi xây dựng Đề án vị trí việc làm của các Nhà Văn hóa Lao động

Tiêu điểm -

Những vấn đề cốt lõi khi xây dựng Đề án vị trí việc làm của các Nhà Văn hóa Lao động

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam, các Cung Văn hóa, Nhà Văn hóa Lao động cần thực hiện đầy đủ 5 nội dung khi xây dựng Đề án vị trí việc làm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Phiên bản di động