Thứ bảy 04/02/2023 13:13
cuoc-thi-tet-sum-vay-xuan-gan-ket

Từ chức và việc tạo nên đòn bẩy dư luận

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại - PHẠM XUÂN DŨNG

Ngày 29/12/2022, tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư đã phát biểu về lựa chọn và sàng lọc nhân sự, đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề từ chức khi cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ hoặc sai phạm, không còn đủ uy tín để đảm đương vị trí công việc của mình.

Xưa nay chuyện từ chức tuy không phải mới nhưng cũng chưa bao giờ là cũ và thường được dư luận chú ý, rất nhiều khi thành chuyện thời sự. Lý do dễ thấy nhất vì đó là những người có chức vụ, có địa vị xã hội, chức vụ của họ quan hệ đến nhiều người, đến cộng đồng nên dư luận để tâm theo dõi. Và cũng cần nói thêm rằng trong một số trường hợp, người từ chức lại là những nhân vật đáng kính, có năng lực và uy tín hẳn hoi nhưng họ vẫn chọn con đường từ chức vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Ở nước ta thời trung đại, cụ Tam Nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến từng là mệnh quan triều đình Nhà Nguyễn cũng đã cáo quan (từ chức) vì thấy mình không thích hợp với triều đình phong kiến lúc bấy giờ, thấy nên từ quan để bảo toàn danh tiết. Không những thế, cụ còn có bài thơ "Di chúc" nói rõ việc này: "Đề vào mấy chữ trong bia/Rằng: "quan nhà Nguyễn cáo về đã lâu".

Thời nay có những cán bộ có năng lực và uy tín nhưng vẫn chọn con đường xin về hưu trước tuổi như ông Trần Đăng Tuấn - Phó tổng giám đốc VTV hay ông Nguyễn Sự - Bí thư Thành ủy Hội An (Quảng Nam). Họ về trước nhưng vẫn để lại tiếng tốt trong Nhân dân. Như ông Nguyễn Sự mặc dù sức khỏe và năng lực còn tốt nhưng vẫn xin về trước tuổi để lớp trẻ có cơ hội kế thừa và rèn luyện trong cương vị công tác mới. Đó là điều không phải ai cũng làm được, được dư luận rât hoan nghênh bởi tính chất nêu gương của cán bộ lãnh đạo. Còn cán bộ có khuyết điểm tự giác từ chức thì Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Huy Ngọ từ chức vào năm 2004 là một dẫn chứng.

Cần thấy rằng, Đảng và Nhà nước thời gian qua đã khuyến khích cán bộ không còn đảm bảo năng lực, uy tín từ chức. Điều này đã được đề cập đến trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, Kết luận số 21-KL/TW của hội nghị Trung ương 4, khóa 13 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ngày 3/11/2021, Trung ương ban hành Quy định số 41-QĐ/TW để xem xét việc miễn nhiệm, cho từ chức đối với cán bộ không đạt yêu cầu về uy tín xã hội, phẩm chất chính trị, và năng lực chuyên môn. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 22/3/2022 về chương trình hành động của Chính phủ nhằm thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương.

Gần đây nhất, ngày 18/8/2022, Bộ Chính trị ban hành “Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”, trong đó có hướng dẫn về thực hiện miễn nhiệm, từ chức với cán bộ bị kỷ luật, không còn đạt yêu cầu. Có điều lần này, công tác nhân sự, trong đó có việc từ chức được đặt ra một cách quyết liệt với những biện pháp mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện.

Từ chức và việc tạo nên đòn bẩy dư luận
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Ảnh: baochinhphu.vn

Nội dung chính chúng ta đang bàn ở đây là việc từ chức của những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ hoặc mắc sai phạm, bị kỷ luật, ... cần khuyến khích từ chức và hơn thế cần tạo nên sức ép dư luận từ trong Đảng cho đến ngoài xã hội buộc họ phải từ chức. Trong năm 2022 đã có một số cán bộ như vậy đã từ chức, thôi chức, về hưu hay làm nhiệm vụ khác khi không còn thích hợp ở chức vụ cũ. Đối với các nước văn minh phát triển thì từ chức không còn là chuyện cá biệt mỗi khi anh không hoàn thiện nhiệm vụ hoặc vi phạm quy định. Có rất nhiều dẫn chứng về chuyện này, có những vụ từ chức chấn động dư luận cả nước, thậm chí cả thế giới. Chẳng hạn như sau vụ bê bối chính trị Watergate ở Mỹ liên quan đến Tổng thổng Hoa Kỳ Nixon khiến ông này không còn con đường nào khác nên buộc phải từ chức vào 8/8/1974 là một ví dụ.

Nhưng từ chức không phải là chuyện đơn giản có thể thực hiện một cách nhẹ nhàng. Sở dĩ như vậy là vì chức vụ thường gắn liền với quyền lực, quyền lợi. Hơn nữa quan niệm phản tiến bộ: "Một người làm quan, cả họ được nhờ" vẫn còn nhiều ràng buộc nên nhiều người không hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí sai phạm, mất uy tín vẫn cố giữ cho bằng được "chiếc ghế" của mình. Tình trạng này đã được ông Nguyễn Đình Hương - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương khi còn sống đã nói một câu rất đáng lưu tâm: “Cán bộ tham nhũng, đút lót nhau hàng trăm tỷ, nhưng chưa thấy ai từ chức vì sai phạm. Cả cuộc đời 60 năm làm công tác tổ chức, cán bộ, tôi chưa thấy ai từ chức”. Dù câu nói xót xa cũa ông có thể chưa phản ánh đầy đủ và toàn vẹn sự thật khách quan thì vẫn rất đáng ghi nhận và vẫn mang tính thời sự khi nói đến vấn đề từ chức. Đó là chưa nói đến chuyện liên quan đến danh dự cá nhân, thể diện gia đình, dư luận nhiều chiều… nên đó là một quyết định thường là rất khó khăn.

Trở lại nội dung của Hội nghị nói trên, phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đã nhấn mạnh việc nhân sự "có vào, có ra, có lên, có xuống" cần phải coi là chuyện bình thường trong công tác nhân sự, nhấn mạnh đến vai trò nêu gương của người đứng đầu. Đồng chí cũng thông tin sẽ chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm cho cán bộ do Trung ương bầu và đánh giá kết quả hai năm rưỡi thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XIII.

Đồng chí đã lưu ý: "Thứ nhất, trong nội bộ Đảng đánh giá thấy chức trách, nhiệm vụ đó chưa hoàn thành thì có sức ép để đề cao tinh thần nêu gương, tự giác của người lãnh đạo đó. Thứ hai, ngay cả xã hội có những lĩnh vực mà sai phạm xã hội người ta không đồng tình nếu mà để một người A, B, C cụ thể với những sai phạm mà vẫn còn ở cái vị trí công tác đó".

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đã khẳng định quyết tâm của Đảng là tạo dư luận trong Đảng và trong xã hội để những người năng lực không tương xứng với chức vụ, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc sai phạm để gây sức ép buộc họ phải từ chức, phải thôi chức hoặc làm nhiệm vụ khác. Điều này cũng là sự thể hiện cụ thể "ý Đảng, lòng dân" trong công tác nhân sự, mà ở đây là câu chuyện từ chức.

Mặc dù quyết tâm như vậy nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận được những khó khăn cần khắc phục.

Đó là việc lấy phiếu tín nhiệm không phải lúc nào cũng chính xác. Bởi lẽ những người sống theo dĩ kiểu dĩ hòa vi quý, ít đụng chạm thì dễ được lòng mọi người nên phiếu tín nhiệm có khi không phản ánh đúng bản chất hiện tượng, sự vật, con người.

Thứ nữa là do sự ràng buộc của thể chế: "Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" nên khi có sai phạm xảy ra thì không dễ truy cứu trách nhiệm cá nhân, ngoại trừ những người trực tiếp gây ra sai phạm, từ đó việc đánh giá trách nhiệm cá nhân hay uy tín của người đứng đầu cũng không hề đơn giản.

Việc từ chức do vậy cũng đòi hỏi đạo đức cá nhân của từng người, đòi hỏi đến danh dự và lòng tự trọng mà những phẩm chất này không phải người nào cũng có.

Dù có những khó khăn nhưng nếu có quyết tâm từ những người lãnh đạo cao nhất, có phương pháp thích hợp và có sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị với sự hậu thuẫn của Nhân dân, của dư luận thì công tác nhân sự chắc rằng sẽ có những bước tiến mới hiệu quả hơn. Đó cũng là điều mà hết thảy chúng ta mong đợi.

Từ 01/01/2023: Áp dụng quy định mới về chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn các cấp Từ 01/01/2023: Áp dụng quy định mới về chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn các cấp

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 5692/QĐ-TLĐ quy định về chế độ phụ cấp đối với cán ...

Quy định mới về phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn cơ sở Quy định mới về phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn cơ sở

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 5692/QĐ-TLĐ quy định về chế độ phụ cấp ...

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công thương năm 2022 Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công thương năm 2022

Chiều 29/12, Bộ Công thương, Công đoàn Bộ Công thương đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Lâm Đồng nỗ lực phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Lâm Đồng nỗ lực phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp

Công tác phát triển đảng viên, thành lập tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp hiện nay gặp không ít khó khăn, nhất là trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên Đảng ủy khối doanh nghiệp và các cấp công đoàn tỉnh Lâm Đồng nỗ lực triển khai công tác này.

Những mốc son chói lọi trên chặng đường 93 năm vinh quang của Đảng

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Những mốc son chói lọi trên chặng đường 93 năm vinh quang của Đảng

Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, là một mốc son lịch sử đánh dấu bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam, đưa cuộc đấu tranh của dân tộc vào thời kỳ phát triển mới.

Học tập quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Học tập quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức lễ viếng Tượng đài Bắc Sơn và hội nghị chuyên đề “Quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam”.

Mục tiêu tối thượng của chủ nghĩa xã hội là vì hạnh phúc con người

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Mục tiêu tối thượng của chủ nghĩa xã hội là vì hạnh phúc con người

Có thể coi bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một bản “luận cương” mới về chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam với mục tiêu tối thượng vì hạnh phúc con người.

Trở về với tư tưởng khai mở của Bác

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Trở về với tư tưởng khai mở của Bác

Sau đại dịch mà đỉnh cao là năm 2021, Việt Nam như trải qua một cơn rùng mình, để sau đó tự nhận thức về bản thân mình. Lúc này, nghiên cứu, vận dụng tư tưởng của Bác càng trở nên cần thiết.

Toàn văn thông cáo phiên họp bất thường của Trung ương về công tác nhân sự

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Toàn văn thông cáo phiên họp bất thường của Trung ương về công tác nhân sự

Chiều 17/1/2023, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét và cho ý kiến về công tác nhân sự. Tạp chí Lao động và Công đoàn xin trân trọng giới thiệu toàn văn thông cáo về phiên họp bất thường này.

Ổn định thị trường lao động năm 2023: Cần một giải pháp căn cơ

Ổn định thị trường lao động năm 2023: Cần một giải pháp căn cơ

Năm 2023, nguy cơ mất việc, thiếu việc làm vẫn hiện hữu, ít nhất trong quý I. Vậy làm thế nào để thị trường lao động nước ta có thể linh hoạt thích ứng và đứng vững?
Chuỗi trải nghiệm: Công nhân lao động, cán bộ công đoàn chat với trí tuệ nhân tạo

Chuỗi trải nghiệm: Công nhân lao động, cán bộ công đoàn chat với trí tuệ nhân tạo

Tạp chí Lao động và Công đoàn mong muốn trở thành cầu nối tiên phong giúp công nhân lao động, cán bộ công đoàn khắp mọi miền tiếp cận với trí tuệ nhân tạo - trải nghiệm cùng ChatGPT.
Thủ tướng: Thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm nâng cao đời sống người lao động

Thủ tướng: Thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm nâng cao đời sống người lao động

Ngày 1/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp công tác giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2022, đề ra nhiệm vụ trọng tâm phối hợp công tác năm 2023 và thời gian tới.
Dừng tiếp nhận các tác phẩm tham gia Cuộc thi "Tết Sum vầy - Xuân Gắn kết"

Dừng tiếp nhận các tác phẩm tham gia Cuộc thi "Tết Sum vầy - Xuân Gắn kết"

Ngày 01/02/2023, Ban Tổ chức Cuộc thi video clip "Tết Sum vầy - Xuân Gắn kết" chính thức thông báo dừng tiếp nhận tác phẩm dự thi.
Cuộc thi "Tết Sum vầy - Xuân Gắn kết": Những clip ấn tượng trong tuần cuối cùng

Cuộc thi "Tết Sum vầy - Xuân Gắn kết": Những clip ấn tượng trong tuần cuối cùng

Trong tuần cuối cùng của Cuộc thi video clip "Tết Sum vầy - Xuân Gắn kết" đã có những clip gây được cảm xúc mạnh đối với người xem.

Đọc thêm

Niềm tự hào về tổ chức - sức mạnh làm nên điều vĩ đại

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Niềm tự hào về tổ chức - sức mạnh làm nên điều vĩ đại

Một trong những yếu tố quan trọng để từng người lao động có thể làm việc với năng suất cao nhất, tạo ra những thành quả to lớn chính là niềm tự hào về tổ chức. Trong buổi tập huấn dành cho cán bộ Công đoàn TP.HCM tại Cung Văn hoá Lao động, nhà văn - nhà báo Dương Thành Truyền, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Trẻ, nguyên Phó Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ đã chia sẻ những câu chuyện về niềm tự hào này.

Cần hiểu đúng về bản chất giai cấp công nhân của Đảng cộng sản Việt Nam

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Cần hiểu đúng về bản chất giai cấp công nhân của Đảng cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân, đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng chỉ đạo các biện pháp bảo đảm đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Thủ tướng chỉ đạo các biện pháp bảo đảm đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 22/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trên thị trường.

Công tác cán bộ: thêm một cột mốc thời sự quan trọng

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Công tác cán bộ: thêm một cột mốc thời sự quan trọng

Chiều 6/12 đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư đã phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, nhấn mạnh một số điểm "mang tính tư tưởng chỉ đạo, có tính thời sự cao" được thể hiện trong 2 Nghị quyết “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” (Nghị quyết 27) và “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới” (Nghị quyết 28).

Nâng cao hiệu quả hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Nâng cao hiệu quả hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chưa bao giờ các thế lực thù địch thôi chống phá, công kích chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Mục tiêu của các thế lực thù địch là muốn gây nhiễu và tạo những khoảng trống ý thức hệ trong cán bộ, Đảng viên, kích động, thúc đẩy quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng và các tầng lớp nhân dân trong xã hội hòng làm lung lạc niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam. Bài viết phân tích những âm mưu chống phá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đạt được những kết quả nổi bật

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đạt được những kết quả nổi bật

Sáng 7/12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, lực lượng Công an Nhân dân (CAND) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn.

"Việc học tập, quán triệt phải được tiến hành thường xuyên, xuyên suốt cả nhiệm kỳ"

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

"Việc học tập, quán triệt phải được tiến hành thường xuyên, xuyên suốt cả nhiệm kỳ"

Ngày 6/12, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục bước sang ngày làm việc thứ 2. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị.

Đảng viên giữ chức vụ càng phải thượng tôn pháp luật

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Đảng viên giữ chức vụ càng phải thượng tôn pháp luật

Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao thì càng phải nêu gương thượng tôn pháp luật, trước hết là bản thân, sau đó là gia đình, vợ con, họ hàng, bạn bè...

Khai mạc Hội nghị toàn quốc Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Khai mạc Hội nghị toàn quốc Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII

Sáng 5/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc Nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc Hội với 11.632 điểm cầu trên toàn quốc.

Đồng bằng sông Hồng tiếp tục khẳng định vai trò là vùng kinh tế động lực của cả nước

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Đồng bằng sông Hồng tiếp tục khẳng định vai trò là vùng kinh tế động lực của cả nước

Ngày 29/11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.