Thứ hai 26/02/2024 12:13

Từ chức và việc tạo nên đòn bẩy dư luận

Đảng với công nhân - PHẠM XUÂN DŨNG

Ngày 29/12/2022, tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư đã phát biểu về lựa chọn và sàng lọc nhân sự, đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề từ chức khi cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ hoặc sai phạm, không còn đủ uy tín để đảm đương vị trí công việc của mình.

Xưa nay chuyện từ chức tuy không phải mới nhưng cũng chưa bao giờ là cũ và thường được dư luận chú ý, rất nhiều khi thành chuyện thời sự. Lý do dễ thấy nhất vì đó là những người có chức vụ, có địa vị xã hội, chức vụ của họ quan hệ đến nhiều người, đến cộng đồng nên dư luận để tâm theo dõi. Và cũng cần nói thêm rằng trong một số trường hợp, người từ chức lại là những nhân vật đáng kính, có năng lực và uy tín hẳn hoi nhưng họ vẫn chọn con đường từ chức vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Ở nước ta thời trung đại, cụ Tam Nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến từng là mệnh quan triều đình Nhà Nguyễn cũng đã cáo quan (từ chức) vì thấy mình không thích hợp với triều đình phong kiến lúc bấy giờ, thấy nên từ quan để bảo toàn danh tiết. Không những thế, cụ còn có bài thơ "Di chúc" nói rõ việc này: "Đề vào mấy chữ trong bia/Rằng: "quan nhà Nguyễn cáo về đã lâu".

Thời nay có những cán bộ có năng lực và uy tín nhưng vẫn chọn con đường xin về hưu trước tuổi như ông Trần Đăng Tuấn - Phó tổng giám đốc VTV hay ông Nguyễn Sự - Bí thư Thành ủy Hội An (Quảng Nam). Họ về trước nhưng vẫn để lại tiếng tốt trong Nhân dân. Như ông Nguyễn Sự mặc dù sức khỏe và năng lực còn tốt nhưng vẫn xin về trước tuổi để lớp trẻ có cơ hội kế thừa và rèn luyện trong cương vị công tác mới. Đó là điều không phải ai cũng làm được, được dư luận rât hoan nghênh bởi tính chất nêu gương của cán bộ lãnh đạo. Còn cán bộ có khuyết điểm tự giác từ chức thì Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Huy Ngọ từ chức vào năm 2004 là một dẫn chứng.

Cần thấy rằng, Đảng và Nhà nước thời gian qua đã khuyến khích cán bộ không còn đảm bảo năng lực, uy tín từ chức. Điều này đã được đề cập đến trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, Kết luận số 21-KL/TW của hội nghị Trung ương 4, khóa 13 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ngày 3/11/2021, Trung ương ban hành Quy định số 41-QĐ/TW để xem xét việc miễn nhiệm, cho từ chức đối với cán bộ không đạt yêu cầu về uy tín xã hội, phẩm chất chính trị, và năng lực chuyên môn. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 22/3/2022 về chương trình hành động của Chính phủ nhằm thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương.

Gần đây nhất, ngày 18/8/2022, Bộ Chính trị ban hành “Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”, trong đó có hướng dẫn về thực hiện miễn nhiệm, từ chức với cán bộ bị kỷ luật, không còn đạt yêu cầu. Có điều lần này, công tác nhân sự, trong đó có việc từ chức được đặt ra một cách quyết liệt với những biện pháp mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện.

Từ chức và việc tạo nên đòn bẩy dư luận
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Ảnh: baochinhphu.vn

Nội dung chính chúng ta đang bàn ở đây là việc từ chức của những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ hoặc mắc sai phạm, bị kỷ luật, ... cần khuyến khích từ chức và hơn thế cần tạo nên sức ép dư luận từ trong Đảng cho đến ngoài xã hội buộc họ phải từ chức. Trong năm 2022 đã có một số cán bộ như vậy đã từ chức, thôi chức, về hưu hay làm nhiệm vụ khác khi không còn thích hợp ở chức vụ cũ. Đối với các nước văn minh phát triển thì từ chức không còn là chuyện cá biệt mỗi khi anh không hoàn thiện nhiệm vụ hoặc vi phạm quy định. Có rất nhiều dẫn chứng về chuyện này, có những vụ từ chức chấn động dư luận cả nước, thậm chí cả thế giới. Chẳng hạn như sau vụ bê bối chính trị Watergate ở Mỹ liên quan đến Tổng thổng Hoa Kỳ Nixon khiến ông này không còn con đường nào khác nên buộc phải từ chức vào 8/8/1974 là một ví dụ.

Nhưng từ chức không phải là chuyện đơn giản có thể thực hiện một cách nhẹ nhàng. Sở dĩ như vậy là vì chức vụ thường gắn liền với quyền lực, quyền lợi. Hơn nữa quan niệm phản tiến bộ: "Một người làm quan, cả họ được nhờ" vẫn còn nhiều ràng buộc nên nhiều người không hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí sai phạm, mất uy tín vẫn cố giữ cho bằng được "chiếc ghế" của mình. Tình trạng này đã được ông Nguyễn Đình Hương - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương khi còn sống đã nói một câu rất đáng lưu tâm: “Cán bộ tham nhũng, đút lót nhau hàng trăm tỷ, nhưng chưa thấy ai từ chức vì sai phạm. Cả cuộc đời 60 năm làm công tác tổ chức, cán bộ, tôi chưa thấy ai từ chức”. Dù câu nói xót xa cũa ông có thể chưa phản ánh đầy đủ và toàn vẹn sự thật khách quan thì vẫn rất đáng ghi nhận và vẫn mang tính thời sự khi nói đến vấn đề từ chức. Đó là chưa nói đến chuyện liên quan đến danh dự cá nhân, thể diện gia đình, dư luận nhiều chiều… nên đó là một quyết định thường là rất khó khăn.

Trở lại nội dung của Hội nghị nói trên, phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đã nhấn mạnh việc nhân sự "có vào, có ra, có lên, có xuống" cần phải coi là chuyện bình thường trong công tác nhân sự, nhấn mạnh đến vai trò nêu gương của người đứng đầu. Đồng chí cũng thông tin sẽ chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm cho cán bộ do Trung ương bầu và đánh giá kết quả hai năm rưỡi thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XIII.

Đồng chí đã lưu ý: "Thứ nhất, trong nội bộ Đảng đánh giá thấy chức trách, nhiệm vụ đó chưa hoàn thành thì có sức ép để đề cao tinh thần nêu gương, tự giác của người lãnh đạo đó. Thứ hai, ngay cả xã hội có những lĩnh vực mà sai phạm xã hội người ta không đồng tình nếu mà để một người A, B, C cụ thể với những sai phạm mà vẫn còn ở cái vị trí công tác đó".

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đã khẳng định quyết tâm của Đảng là tạo dư luận trong Đảng và trong xã hội để những người năng lực không tương xứng với chức vụ, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc sai phạm để gây sức ép buộc họ phải từ chức, phải thôi chức hoặc làm nhiệm vụ khác. Điều này cũng là sự thể hiện cụ thể "ý Đảng, lòng dân" trong công tác nhân sự, mà ở đây là câu chuyện từ chức.

Mặc dù quyết tâm như vậy nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận được những khó khăn cần khắc phục.

Đó là việc lấy phiếu tín nhiệm không phải lúc nào cũng chính xác. Bởi lẽ những người sống theo dĩ kiểu dĩ hòa vi quý, ít đụng chạm thì dễ được lòng mọi người nên phiếu tín nhiệm có khi không phản ánh đúng bản chất hiện tượng, sự vật, con người.

Thứ nữa là do sự ràng buộc của thể chế: "Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" nên khi có sai phạm xảy ra thì không dễ truy cứu trách nhiệm cá nhân, ngoại trừ những người trực tiếp gây ra sai phạm, từ đó việc đánh giá trách nhiệm cá nhân hay uy tín của người đứng đầu cũng không hề đơn giản.

Việc từ chức do vậy cũng đòi hỏi đạo đức cá nhân của từng người, đòi hỏi đến danh dự và lòng tự trọng mà những phẩm chất này không phải người nào cũng có.

Dù có những khó khăn nhưng nếu có quyết tâm từ những người lãnh đạo cao nhất, có phương pháp thích hợp và có sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị với sự hậu thuẫn của Nhân dân, của dư luận thì công tác nhân sự chắc rằng sẽ có những bước tiến mới hiệu quả hơn. Đó cũng là điều mà hết thảy chúng ta mong đợi.

Từ 01/01/2023: Áp dụng quy định mới về chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn các cấp Từ 01/01/2023: Áp dụng quy định mới về chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn các cấp

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 5692/QĐ-TLĐ quy định về chế độ phụ cấp đối với cán ...

Quy định mới về phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn cơ sở Quy định mới về phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn cơ sở

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 5692/QĐ-TLĐ quy định về chế độ phụ cấp ...

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công thương năm 2022 Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công thương năm 2022

Chiều 29/12, Bộ Công thương, Công đoàn Bộ Công thương đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Từ người thợ thành lãnh đạo công đoàn

Đảng với công nhân -

Từ người thợ thành lãnh đạo công đoàn

Dù mới học hết cấp 3 nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân, anh Nguyễn Văn Chỉnh - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Sản xuất, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Asti (KCN Quang Minh, Hà Nội) đã có bước phát triển trong nghề nghiệp và là “cây sáng chế” của công ty.

Một thợ giỏi, đảng viên tận tụy

Đảng với công nhân -

Một thợ giỏi, đảng viên tận tụy

Khi muốn tìm một điển hình khá tiêu biểu là công nhân, đảng viên, tôi đã tìm đến Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị - một doanh nghiệp hàng đầu của địa phương và được giới thiệu về Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa.

Quyết tâm xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng

Đảng với công nhân -

Quyết tâm xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng với tiêu đề: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”. Tạp chí Lao động và Công đoàn trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết này.

Tân Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam: Phấn đấu xây dựng Quảng Nam phát triển khá vào năm 2030

Đảng với công nhân -

Tân Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam: Phấn đấu xây dựng Quảng Nam phát triển khá vào năm 2030

Trên cương vị mới, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết chia sẻ, đây là vinh dự lớn nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. Đồng chí hứa sẽ dốc lòng, dốc sức cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Quy định mới của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về quy trình kiểm tra

Đảng với công nhân -

Quy định mới của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về quy trình kiểm tra

Ngày 4/1/2024, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quyết định số 139-QĐ/TW về Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Cựu Giám đốc CDC Bình Dương Nguyễn Thành Danh luôn nói không với "quà cáp"

Đảng với công nhân -

Cựu Giám đốc CDC Bình Dương Nguyễn Thành Danh luôn nói không với "quà cáp"

Thời còn công tác, ông Nguyễn Thành Danh - cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Dương luôn là một tấm gương chuẩn mực về đạo đức ngành Y. Ông luôn nhắc nhở các bạn trẻ, và cũng từng cảnh báo thuộc cấp về việc tránh sai phạm trong quá trình chống dịch.

Bản tin công nhân: Công nhân điện tử, may mặc dẫn đầu nhu cầu tuyển dụng sau Tết... Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Công nhân điện tử, may mặc dẫn đầu nhu cầu tuyển dụng sau Tết...

Bản tin công nhân ngày 25/02/2024 gồm những nội dung chính sau đây: Người lao động nhọc nhằn mưu sinh ngày mưa rét; Trả lương đúng hạn, năng suất lao động tăng cao; Công nhân điện tử, may mặc dẫn đầu nhu cầu tuyển dụng sau Tết...
Người lao động tham gia ngừng việc tập thể có được trả lương không? Tôi công nhân

Người lao động tham gia ngừng việc tập thể có được trả lương không?

Người lao động tham gia ngừng việc tập thể không được trả lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
Talk Công đoàn: “Vẫn còn những trận địa bị bỏ trống trong truyền thông công đoàn” Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: “Vẫn còn những trận địa bị bỏ trống trong truyền thông công đoàn”

Hơn 1/4 thế kỷ làm cán bộ công đoàn, đồng chí Vũ Mạnh Tiêm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam tham gia Talk Công đoàn với những chia sẻ chi tiết, cụ thể về truyền thông công đoàn.
Tiêu chuẩn xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần IV, năm 2024 Infographic

Tiêu chuẩn xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần IV, năm 2024

“Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024 nhằm ghi nhận, tôn vinh, biểu dương những cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” năm 2022 – 2023.
Bản tin công nhân: Phần lớn công nhân trẻ không muốn gắn bó với nhà máy Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Phần lớn công nhân trẻ không muốn gắn bó với nhà máy

Bản tin công nhân ngày 24/02 gồm những nội dung chính sau đây: TP HCM: Công nhân không lo thiếu việc; Gần 80% công nhân đã đăng ký đi làm trở lại trong vụ ngừng việc ở Nghệ An; Phần lớn công nhân trẻ không muốn gắn bó với nhà máy...
Bản tin công nhân: U40 rải loạt hồ sơ xin việc nhưng không ai nhận, nhiều người nghĩ đã về hưu Video

Bản tin công nhân: U40 rải loạt hồ sơ xin việc nhưng không ai nhận, nhiều người nghĩ đã về hưu

Bản tin công nhân ngày 22/2 gồm các nội dung chính sau: U40 rải loạt hồ sơ xin việc nhưng không ai nhận, nhiều người nghĩ đã về hưu; Công nhân xây nhà tiền tỉ sau 16 năm làm việc tại khu công nghiệp; Doanh nghiệp tăng lương cho công nhân ngay sau Tết thay vì chờ đến 1/7...

Đọc thêm

20 năm Cần Thơ – Hậu Giang: Mở đường cho phát triển

Đảng với công nhân -

20 năm Cần Thơ – Hậu Giang: Mở đường cho phát triển

Đầu năm 2004, thực hiện Nghị quyết của Trung ương về điều chỉnh địa giới hành chính, tỉnh Cần Thơ được chia tách thành TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương và tỉnh Hậu Giang. Trải qua 20 năm phát triển, các địa phương đều đã đạt nhiều thành tựu to lớn.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam

Đảng với công nhân -

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên Huế, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là tấm gương sáng về phẩm chất, nhân cách của người cộng sản mẫu mực, kiên cường, tài năng và đạo đức cách mạng.

Cuốn sách của Tổng Bí thư về phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc

Đảng với công nhân -

Cuốn sách của Tổng Bí thư về phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc

Cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” thể hiện tư duy nhất quán của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến.

Công đoàn góp phần phát huy lợi thế mỗi vùng trong phát triển đất nước

Đảng với công nhân -

Công đoàn góp phần phát huy lợi thế mỗi vùng trong phát triển đất nước

Năm 2022, Bộ Chính trị ban hành 6 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây cũng là cơ hội, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn tham gia phát triển kinh tế, xã hội các vùng và đất nước.

Bộ Chính trị ra quy định kiểm soát quyền lực trong kiểm tra, thanh tra, kiểm toán

Đảng với công nhân -

Bộ Chính trị ra quy định kiểm soát quyền lực trong kiểm tra, thanh tra, kiểm toán

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định 131 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo quân sự xuất sắc

Đảng với công nhân -

Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo quân sự xuất sắc

Đại tướng Đoàn Khuê, bí danh là Võ Tiến Trình, sinh ngày 29/10/1923 ở làng Gia Đẳng, xã Triệu Tân (nay là xã Triệu Lăng), huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, xuất thân trong một gia đình giàu lòng yêu nước, thương nòi, có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất. Ðại tướng Ðoàn Khuê là nhà chính trị, quân sự xuất sắc của Ðảng, Quân đội với nhiều cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng lãnh đạo luôn gắn liền với công tác kiểm tra

Đảng với công nhân -

Đảng lãnh đạo luôn gắn liền với công tác kiểm tra

Ngay từ đầu thế kỷ XX, các nhà kinh điển của Chủ nghĩa Mác, đặc biệt là Lênin đã đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng Cộng sản. Lãnh đạo phải đi liền với kiểm tra, không kiểm tra xem như không lãnh đạo.

Việt Nam là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng sủa của kinh tế toàn cầu

Đảng với công nhân -

Việt Nam là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng sủa của kinh tế toàn cầu

Sáng 8/10, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm. Chúng tôi xin giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị.

"Phát huy vai trò xung kích, đi đầu của giai cấp công nhân hiện đại”

Đảng với công nhân -

"Phát huy vai trò xung kích, đi đầu của giai cấp công nhân hiện đại”

Sau 7 ngày làm việc, hôm nay 8/10 bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 8 khóa XIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội.

Hội nghị Trung ương 8, khoá XIII và cải cách tiền lương

Đảng với công nhân -

Hội nghị Trung ương 8, khoá XIII và cải cách tiền lương

Trong nhiều vấn đề quốc gia đại sự mà Hội nghị Trung ương lần thứ 8, khóa XIII đang diễn ra thì có một nội dung được dư luận hết sức chú ý là cải cách tiền lương vào tháng 1/ 7/2024 sắp tới.