Mục đích

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trong các cấp Công đoàn; nâng cao kiến thức, kỹ năng, tuân thủ các quy định, quy trình làm việc nhằm bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm việc, thực hiện các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho đoàn viên công đoàn và người lao động ngành Y tế.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật nói chung và Luật An toàn, vệ sinh lao động nói riêng của người sử dụng lao động, người lao động, đoàn viên công đoàn ngành y tế trong việc phòng ngừa, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, có hại, từng bước cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động; thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong cung cấp các dịch vụ y tế và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối tượng

- Toàn bộ đoàn viên công đoàn, người lao động ngành y tế.

- Cán bộ công đoàn chuyên trách (trừ các đồng chí trong Ban Tổ chức và Tổ thư ký cuộc thi).

Thể lệ

Công đoàn đổi mới - Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn

1. Nội dung thi gồm 3 phần với 118 câu hỏi bao gồm:

- Kiến thức chung về pháp luật An toàn, vệ sinh lao động (59 câu hỏi);

- Các chế độ chính sách về bảo hộ lao động (25 câu hỏi);

- Kiến thức về An toàn, vệ sinh lao động phòng, chống bệnh nghề nghiệp (34 câu hỏi).

2. Đề thi:

- Đề thi được thiết kế gồm 2 phần: phần kiến thức (20 câu hỏi) và phần dự đoán số người tham dự cuộc thi (01 câu hỏi).

- Đề thi kiến thức được lấy ngẫu nhiên trong 118 câu hỏi bao gồm:

+ 05 câu hỏi kiến thức chung về pháp luật An toàn, vệ sinh lao động;

+ 05 câu hỏi về chế độ chính sách Bảo hộ lao động;

+ 10 câu hỏi về An toàn, vệ sinh lao động, phòng chống Bệnh nghề nghiệp cho nhân viên y tế.

- Mỗi câu có từ 03 đến 04 phương án trả lời, thí sinh dự thi chỉ được lựa chọn 01 (một) phương án.

3. Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến (online) trên cổng thông tin điện tử của Công đoàn Y tế Việt Nam, Cục Quản lý môi trường y tế và Tạp chí Lao động và Công đoàn.

Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính, điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử khác có kết nối internet theo phần mềm bộ câu hỏi đã được thiết kế.

3.1. Đăng ký thi

- Thí sinh dự thi đăng ký thi theo thông tin cá nhân được yêu cầu trước khi trả lời câu hỏi thi; thông tin thí sinh là căn cứ để Ban tổ chức xét và trao giải. Ban tổ chức không công nhận kết quả đối với thí sinh đăng ký thông tin cá nhân không chính xác.

- Thí sinh dự thi chỉ được tham gia thi 01 lần.

3.2. Cách thức thi

- Sau khi điền đầy đủ, chính xác phần thông tin cá nhân, thí sinh dự thi chuyển đến phần bài dự thi. Bài dự thi có 21 câu hỏi, trong đó có 20 câu trắc nghiệm và 01 câu hỏi phụ về dự đoán số người tham gia cuộc thi.

- Thời gian thi: 15 phút.

- Bài dự thi chỉ được xem là hợp lệ khi thí sinh dự thi trả lời đầy đủ 21 câu hỏi.

Thời gian thi

Bắt đầu từ 0 giờ ngày 29/3/2023 và kết thúc vào 0 giờ ngày 20/4/2023.

Thời gian tổng kết cuộc thi và trao giải: dự kiến từ 01-10/5/2023.

Cơ cấu giải thưởng

Tổng giá trị giải thưởng: 118.000.000 (Một trăm mười tám triệu đồng chẵn).

Giải tập thể Công đoàn ngành Y tế tỉnh/T.phố, CĐ khối cơ sở Bộ Y tế

- 01 giải Nhất, trị giá 10.000.000 đồng

- 01 giải Nhì, trị giá 5.000.000 đồng

- 01 giải Ba, trị giá 2.000.000 đồng

- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng

Giải cá nhân cho các Công đoàn ngành Y tế tỉnh/T.phố, CĐ khối cơ sở Bộ Y tế

- 01 giải Nhất, trị giá 5.000.000 đồng

- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng

- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng

- 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng

Giải tập thể Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam

- 01 giải Nhất, trị giá 10.000.000 đồng

- 01 giải Nhì, trị giá 5.000.000 đồng

- 01 giải Ba, trị giá 2.000.000 đồng

- 15 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng

Giải cá nhân cho các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam

- 01 giải Nhất, trị giá 5.000.000 đồng

- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng

- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng

- 20 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng

Công đoàn Y tế Việt Nam

Đồng chí: Hoàng Xuân Thảo

SĐT: 0913.317.179

Cục Quản lý Môi trường y tế

Đồng chí: Phạm Xuân Thành

SĐT: 0912.174.776

Tạp chí Lao động và Công đoàn

Đồng chí: Huỳnh Huyền Vi

SĐT: 0935.181.804

Kỹ thuật

Đồng chí: Hoàng Ngọc Anh

SĐT: 0379.227.955