Xin chờ trong giây lát...

Công ty xi măng, khoáng sản có phải bồi thường tai nạn lao động cho NLĐ khi tai nạn xảy ra?

Tôi công nhân -

Công ty xi măng, khoáng sản phải bồi thường tai nạn lao động cho người lao động khi xảy ra tai nạn lao động ở công ty của mình trong trường hợp người lao động bị tai nạn lao động làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết do tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người lao động này gây ra.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Xem thêm: Vụ tai nạn lao động ở Yên Bái: Đừng để người lao động “tàn” đến “phế”

Chia sẻ