Xin chờ trong giây lát...

Bản tin công nhân: Cách đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu cao nhất

Bản tin công nhân -

Bản tin công nhân ngày 26/4 gồm những nội dung chính sau đây: Hơn 5.000 vị trí việc làm dành cho người lao động; Nên cho người lao động rút 50% tiền BHXH một lần; Cách đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu cao nhất; Nghỉ hết 6 tháng thai sản, xin nghỉ thêm được không?...

Nguồn Tổng hợp

Chia sẻ