Thứ tư 28/09/2022 20:48
vong-tay-cong-doan

Cơ hội để cạnh tranh, nâng cao năng lực bảo vệ người lao động

Nghiên cứu - PGS. TS. PHẠM VĂN HÀ - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn

Việc có tổ chức khác của người lao động (NLĐ) bên cạnh Công đoàn Việt Nam (CĐVN) trong phạm vi doanh nghiệp là một thách thức, đồng thời cũng là thời cơ tạo ra sức cạnh tranh nâng cao năng lực bảo vệ quyền lợi NLĐ. Do vậy, nghiên cứu về vai trò của CĐVN trong việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của NLĐ, trong bối cảnh mới là cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn cao. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi tổng hợp các hình thức bảo vệ quyền lợi NLĐ theo quy định của pháp luật, thông qua hoạt động thực tiễn và đề ra giải pháp nâng cao vai trò CĐVN trong điều kiện mới.
Cơ hội để cạnh tranh, nâng cao năng lực bảo vệ người lao động

Trong bối cảnh mới, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trước hết phải đổi mới mạnh mẽ, nâng cao sức cạnh tranh, năng lực bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động. Trong ảnh: Công nhân Công ty cổ phần Thép Đông Nam Á - Khu công nghiệp Hòa Phú (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Kim Bảo.

Những vấn đề chung

Vai trò của CĐVN chính là sự tác động của tổ chức Công đoàn đến tiến trình phát triển của lịch sử và cách mạng Việt Nam, được phản ánh trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, pháp lý, xã hội, văn hóa tư tưởng. CĐVN được tổ chức theo 4 cấp: Cấp quốc gia, cấp ngành nghề, cấp địa phương và cấp cơ sở (doanh nghiệp), tương ứng với các cấp độ kinh tế của quốc gia, nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi NLĐ. Công đoàn cấp cơ sở (doanh nghiệp) là cấp đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống CĐVN. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã ký kết có hiệu lực, khi đó có thể sẽ xuất hiện tổ chức đại diện của NLĐ khác tại doanh nghiệp, ngoài hệ thống CĐVN.

Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2019 đã có hiệu lực thi hành, tạo ra “luật chơi” đảm bảo sự bình đẳng để các tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở cạnh tranh trong việc bảo vệ quyền lợi của NLĐ. Điều 3, BLLĐ quy định: “… Việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ phải thông qua thương lượng tập thể hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật về lao động”. Theo quy định này, các tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở khi tiến hành bảo vệ quyền lợi NLĐ phải tuân theo các hình thức bảo vệ, được quy định bởi pháp luật. Do vậy, đối với tổ chức CĐVN, đặc biệt là đội ngũ cán bộ CĐCS, trước hết nhận biết một cách rõ ràng và đầy đủ các hình thức bảo vệ NLĐ, cũng như phải có đủ năng lực để làm tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của NLĐ. Nếu không làm tốt những vấn đề này thì NLĐ sẽ mất lòng tin, hoặc có thể tự mình thành lập tổ chức đại diện khác để bảo vệ quyền lợi của họ.

Cơ hội để cạnh tranh, nâng cao năng lực bảo vệ người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Lâm Thao (Phú Thọ) triển khai hướng dẫn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể cho một số công đoàn cơ sở mới thành lập. Ảnh: Hồng Vân.

Các hình thức bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ

Thương lượng tập thể (TLTT): Vấn đề này được quy định tại Điều 65, BLLĐ 2019. Mục đích chính của TLTT là để soạn thảo và ký kết TƯLĐTT. Đây là văn bản thỏa thuận - pháp lý quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi NLĐ như vấn đề tiền lương, tiền thưởng, nâng lương, thời gian nghỉ ngơi, làm thêm giờ, an toàn lao động… Những vấn đề này nếu để từng cá nhân NLĐ thực hiện thì sẽ khó bảo vệ được quyền lợi của mình. Do vậy, NLĐ tập hợp nhau lại tạo thành sức mạnh để bảo vệ quyền lợi của mình một cách tốt hơn.

Thực tế, TLTT được tổ chức ở cấp quốc gia, cấp ngành nghề, nhóm doanh nghiệp và cấp doanh nghiệp. Trong các cấp độ TLTT, thì thương lượng ở cấp doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng nhất. Bởi lẽ, kết quả thương lượng ở cấp doanh nghiệp tác động trực tiếp đến NLĐ. Trong điều kiện cạnh tranh, nếu CĐCS truyền thống của CĐVN không làm tốt vấn đề này thì NLĐ sẽ mất lòng tin, không ủng hộ tham gia CĐCS, thậm chí họ tìm cách thành lập tổ chức đại diện khác để bảo vệ quyền lợi của họ.

Đối thoại tại nơi làm việc (ĐTTNLV): Được quy định tại Điều 64, BLLĐ 2019. Mục đích của ĐTTNLV là việc chia sẻ thông tin, tham khảo, thảo luận, trao đổi ý kiến giữa NSDLĐ với NLĐ. NSDLĐ tham khảo ý kiến NLĐ để xây dựng, sửa đổi, bổ sung những quy định, nội quy, quy chế… của cơ quan, đơn vị. Mặt khác, ĐTTNLV giúp NLĐ và NSDLĐ tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ lực hướng tới giải pháp các bên cùng có lợi.

Tham gia quản lý, kiểm tra, thanh tra, giám sát doanh nghiệp: Quy định này thể hiện ngay tại Điều 10 Hiến pháp, Điều 14 Luật Công đoàn. Công đoàn tham gia quản lý doanh nghiệp, tham gia kiểm tra, giám sát doanh nghiệp là để công đoàn có những thông tin cần thiết giúp cho việc bảo vệ quyền lợi NLĐ tốt hơn. Việc tham gia quản lý, giám sát được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau: đại diện NLĐ tham gia trong các cuộc họp giao ban của doanh nghiệp, thông qua các cuộc ĐTTNLV, thông qua đường dây nóng, hòm thư góp ý, thông qua hội nghị NLĐ... Một hình thức khác, công đoàn tham gia tích cực trong việc xây dựng, sửa đổi bổ sung chính sách, nội quy, quy chế của doanh nghiệp. Đây cũng chính là một trong những hình thức bảo vệ quyền lợi NLĐ rất hiệu quả. Nếu NLĐ không tham gia tích cực vào việc soạn thảo, sửa đổi bổ sung chế độ chính sách, nội quy, quy chế của doanh nghiệp thì sẽ dẫn tới có những bất lợi về mặt pháp lý đối với NLĐ trong việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình.

Cơ hội để cạnh tranh, nâng cao năng lực bảo vệ người lao động

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Đăk Hà (Kon Tum) tổ chức ra mắt, đưa vào hoạt động mô hình “Tủ đồ dùng tình thương cho người có hoàn cảnh khó khăn của tổ chức Công đoàn”. Ảnh: Trần Trường Giang.

Đại diện NLĐ tham gia giải quyết tranh chấp lao động (TCLĐ): Vấn đề này quy định tại Điều 10 Luật Công đoàn. Trong quan hệ lao động, lợi ích của NSDLĐ và lợi ích của NLĐ là đối lập nhau. Trong phạm vi doanh nghiệp, NLĐ hưởng tiền lương nhiều bao nhiêu thì lợi nhuận của doanh nghiệp ít đi bấy nhiêu và ngược lại. Do vậy, trong quá trình lao động, thường xảy ra những bất đồng, TCLĐ. Khi xảy ra TCLĐ, các bên phải tham gia tích cực để giải quyết đảm bảo quyền lợi của các bên. Đây cũng là một hình thức quan trọng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Các hình thức của việc tham gia giải quyết TCLĐ bao gồm công đoàn tham gia trong việc hòa giải hoặc tranh tụng trước tòa án…

Tổ chức và lãnh đạo đình công: Quy định tại Điều 198, BLLĐ 2019. Đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của NLĐ nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình TLTT để xác lập các tiêu chuẩn lao động, trong đó có tiền lương. Theo quy định, đình công chỉ diễn ra trong TCLĐ tập thể và chỉ liên quan tranh chấp về lợi ích, không liên quan đến tranh chấp về quyền. Đình công là hình thức tạo ra áp lực tập thể, nhằm buộc chủ doanh nghiệp có những nhượng bộ hợp lý trong việc thiết lập các tiêu chuẩn lao động ở doanh nghiệp, đặc biệt là mức tiền lương.

Tuy nhiên, vấn đề đình công trong thời gian qua trở thành phức tạp. Tất cả các cuộc đình công diễn ra kể từ khi có BLLĐ năm 1994 đến nay (hơn 5.000 cuộc) đều không đúng trình tự pháp luật (trái luật), không do công đoàn tổ chức, lãnh đạo.

Mặt khác, đình công không diễn ra trong quá trình TLTT, mà chúng diễn ra kể cả khi bản thỏa ước tập thể vẫn đang còn hiệu lực thi hành. Đây là vấn đề cần có những nghiên cứu sâu sắc để có giải pháp tốt, đảm bảo đình công đúng bản chất của nó, góp phần bảo vệ quyền lợi NLĐ theo đúng luật định.

Cơ hội để cạnh tranh, nâng cao năng lực bảo vệ người lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang trao sổ tiết kiệm cho con đoàn viên công đoàn bị tử vong do Covid-19. Ảnh: Lan Huyên.

Giải pháp nâng cao vai trò CĐVN trong việc bảo vệ quyền lợi NLĐ

Trong bối cảnh mới, trách nhiệm của tổ chức CĐVN trước hết phải đổi mới mạnh mẽ, nâng cao sức cạnh tranh, năng lực bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của NLĐ để NLĐ hiểu được rằng đây chính là tổ chức bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình.

Phải tiếp tục tập trung mọi nguồn lực cho CĐCS để giúp cho CĐCS thực hiện tốt nhiệm vụ trong điều kiện mới. Bởi, chính tại doanh nghiệp mới là nơi diễn ra sự cạnh tranh giữa CĐCS truyền thống trực thuộc hệ thống CĐVN với tổ chức đại diện của NLĐ tại doanh nghiệp trong việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho NLĐ. Đối với những nơi chưa thành lập tổ chức CĐCS, phải tăng cường phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS. Muốn NLĐ tham gia tích cực vào tổ chức Công đoàn, cần phải tạo ra động lực cả về vật chất, lẫn tinh thần mới có thể thu hút NLĐ.

CĐVN là tổ chức chính trị - xã hội của GCCN và của NLĐ, do vậy, cần phát huy hơn nữa thế mạnh chính trị của mình. Tích cực giới thiệu những đoàn viên ưu tú để xây dựng và phát triển Đảng trong từng doanh nghiệp, đảm bảo sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng, đồng thời tạo chỗ dựa vững chắc đối với hoạt động công đoàn.

Cần rà soát lại chức năng nhiệm vụ của từng cấp công đoàn, để tiến hành sửa đổi bổ sung nhằm xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cấp công đoàn, cũng cần quy định rõ sự phối hợp giữa công đoàn ngành nghề với công đoàn địa phương tránh tình trạng chồng chéo chức năng nhiệm vụ.

Phải tăng cường công tác đào tạo cán bộ công đoàn để họ làm tốt nhiệm vụ của mình. Tổ chức CĐVN có các cơ sở đào tạo đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm cả về lý luận, cả về thực tiễn có đầy đủ cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên đáp ứng cho yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cần phát huy để thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

“Cần đổi mới mạnh mẽ, thực chất tổ chức và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới” “Cần đổi mới mạnh mẽ, thực chất tổ chức và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới”

Đó là nội dung được Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực ...

Trọng tâm của công tác công đoàn trong an toàn, vệ sinh lao động Trọng tâm của công tác công đoàn trong an toàn, vệ sinh lao động

Sau 25 năm thực hiện Bộ luật Lao động, qua hơn 08 năm triển khai Chỉ thị số 29 của Ban Bí thư Trung ương ...

Nâng cao hiệu quả công tác vận động người lao động tham gia tổ chức Công đoàn Nâng cao hiệu quả công tác vận động người lao động tham gia tổ chức Công đoàn

Trong bối cảnh pháp luật cho phép sự ra đời của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, Tổng Liên đoàn Lao động ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Năm giải pháp để hạn chế “tín dụng đen” tại địa bàn khu công nghiệp

Emagazine -

Năm giải pháp để hạn chế “tín dụng đen” tại địa bàn khu công nghiệp

Lợi dụng khó khăn về tài chính của công nhân, lao động (CNLĐ) trong hoàn cảnh dịch bệnh thời gian qua, cùng sự thiếu hiểu biết của người lao động (NLĐ) về các quy định, trình tự vay và cho vay của các tổ chức tín dụng chính thống, tội phạm cho vay “tín dụng đen” (TDĐ) bằng nhiều thủ đoạn, phương thức đã giăng bẫy, lôi kéo NLĐ tham gia vay lãi cao, gây ra những hệ lụy nặng nề. Điều đó đòi hỏi các cơ quan, đoàn thể trong đó có tổ chức Công đoàn phải có các giải pháp căn cơ, bền vững để hạn chế, tiến tới xóa bỏ loại hình tín dụng bất hợp pháp này trong CNLĐ.

Nhận diện phương thức hoạt động “tín dụng đen” trong công nhân lao động

Nghiên cứu -

Nhận diện phương thức hoạt động “tín dụng đen” trong công nhân lao động

“Tín dụng đen” (TDĐ) nói chung, TDĐ trong công nhân lao động (CNLĐ) những năm qua là thực trạng nhức nhối, diễn ra ngày càng trắng trợn, tinh vi. Bài viết dưới đây phân tích nguyên nhân, nhận diện phương thức hoạt động của TDĐ và kiến nghị một số giải pháp góp phần xóa bỏ vấn nạn này.

Stress nghề nghiệp đối với lao động ngành linh kiện điện tử

Nghiên cứu -

Stress nghề nghiệp đối với lao động ngành linh kiện điện tử

Nghiên cứu này được tiến hành trên 327 đối tượng công nhân sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử và 52 nhân viên hành chính văn phòng tại một số nhà máy sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử.

Vai trò của công đoàn trong xây dựng quan hệ lao động tại doanh nghiệp

Nghiên cứu -

Vai trò của công đoàn trong xây dựng quan hệ lao động tại doanh nghiệp

Xây dựng quan hệ lao động (QHLĐ) hài hòa, ổn định và tiến bộ là một chủ trương lớn mà Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm và quyết tâm thực hiện, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

Thúc đẩy hơn nữa quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp

Nghiên cứu -

Thúc đẩy hơn nữa quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp

Năm 2008, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 11/NQ-TW về công tác phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước. Trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết này, ngày 20/01/2018, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 21/CT-TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Quán triệt chủ trương của Đảng, các cấp Công đoàn Việt Nam đã có nhiều hoạt động hiệu quả thúc đẩy thực hiện quyền của lao động nữ (LĐN).

Quan hệ lao động: Những vấn đề mới và một số khuyến nghị

Nghiên cứu -

Quan hệ lao động: Những vấn đề mới và một số khuyến nghị

Quan hệ sản xuất trong kinh tế thị trường được hình thành ở Việt Nam từ khi đổi mới. Quan hệ lao động (QHLĐ) do nhiều chủ thể tương tác với nhau thông qua cơ chế tham vấn, đối thoại, thương lượng tạo thành cơ chế vận hành của QHLĐ: cơ chế hai bên và cơ chế ba bên.

Đọc thêm

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ở Lào Cai: Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Nghiên cứu -

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ở Lào Cai: Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Qua một năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 02-NQ/TW), LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã có nhiều cách làm mới phù hợp với tình hình của địa phương, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẫn hành động của cấp ủy, chính quyền và các cấp công đoàn, đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Nhu cầu đại diện bảo vệ của lao động trong khu vực phi chính thức ở Việt Nam

Nghiên cứu -

Nhu cầu đại diện bảo vệ của lao động trong khu vực phi chính thức ở Việt Nam

Khu vực phi chính thức bao gồm nền kinh tế phi chính thức và việc làm phi chính thức. Đây là khu vực hoạt động của tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD) không đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước (không có giấy phép kinh doanh), không có tư cách pháp nhân, thực hiện SXKD ít nhất một hoặc một vài sản phẩm và dịch vụ để bán, cung cấp hoặc trao đổi. Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới đã xác định một trong những nhiệm vụ, giải pháp là “có mô hình phù hợp thu hút, tập hợp, bảo vệ người lao động ở khu vực phi chính thức”.

Tác động của đại dịch Covid-19 đến lao động ngành Dệt may, Da giày

Nghiên cứu -

Tác động của đại dịch Covid-19 đến lao động ngành Dệt may, Da giày

Đại dịch Covid-19 đặt ra thêm nhiều vấn đề mới cho người lao động (NLĐ) ngành Dệt may và Da giày, các lựa chọn thay thế việc làm tốt bị hạn chế; phụ nữ phải đối mặt với gánh nặng gia tăng trong công việc, quan hệ gia đình; các vấn đề về tâm lý và sức khỏe tâm thần, bạo lực trên cơ sở giới… Một số nghiên cứu gần đây đã làm rõ hơn những tác động của đại dịch đến NLĐ ngành Dệt may và Da giày.

Hiểu về lương sản phẩm để thương lượng cải thiện lương cho NLĐ

Emagazine -

Hiểu về lương sản phẩm để thương lượng cải thiện lương cho NLĐ

Do thiếu thông tin về cách tính lương sản phẩm nên một bộ phận cán bộ công đoàn còn khó khăn trong thương lượng để cải thiện lương cho NLĐ.

Thúc đẩy cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động

Nghiên cứu -

Thúc đẩy cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động

Với sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và các cấp công đoàn, sự tham gia hưởng ứng tích cực của người sử dụng lao động (NSDLĐ), công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), phong trào đã đạt được nhiều kết quả, góp phần tích cực vào việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động (NLĐ) và bảo vệ môi trường (BVMT).

Công nhân ngành Xây dựng: Cần quan tâm chương trình hành vi an toàn

Nghiên cứu -

Công nhân ngành Xây dựng: Cần quan tâm chương trình hành vi an toàn

Quá trình công nghiệp hóa ở nước ta đang diễn ra mạnh mẽ, lực lượng lao động chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp đã mang theo tác phong làm việc chưa có tính kỷ luật cao; hành vi không tuân thủ hệ thống quản lý ATVSLĐ tại nơi làm việc thường xuyên xảy ra. Đây là một vấn đề lớn cần kiên trì quan tâm giải quyết.

3 nguyên nhân, 4 giải pháp cho công tác phòng cháy, chữa cháy tại các đô thị

Công đoàn -

3 nguyên nhân, 4 giải pháp cho công tác phòng cháy, chữa cháy tại các đô thị

Trong thời gian qua, tình hình cháy, nổ trên phạm vi cả nước nói chung và tại các đô thị, thành phố lớn nói riêng đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến hết sức phức tạp. Bài viết sau đây chỉ ra một số nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các đô thị, thành phố lớn ở nước ta.

Nội dung kiểm soát tài chính công đoàn tại CĐCS ở Việt Nam

Nghiên cứu -

Nội dung kiểm soát tài chính công đoàn tại CĐCS ở Việt Nam

Kiểm soát tài chính công đoàn là chức năng quan trọng của quản lý tài chính công đoàn với việc thiết lập tổ chức thực hiện trong các cấp công đoàn các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định phù hợp, đảm bảo ngăn ngừa, phát hiện xử lý các rủi ro về tài chính nhằm mục tiêu quản lý tài chính công đoàn chặt chẽ, hiệu quả, đáp ứng tốt nhất các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Cơ chế nâng cao tiếng nói của người lao động và công đoàn

Nghiên cứu -

Cơ chế nâng cao tiếng nói của người lao động và công đoàn

Nghiên cứu về đối thoại và thương lượng tập thể (ĐT&TLTT) ý có nghĩa lớn trong quan hệ lao động (QHLĐ) hiện nay - đặc biệt là trong khối doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI - nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập. Bài viết dưới đây là một phần kết quả nghiên cứu của đề tài “Nâng cao hiệu quả ĐT&TLTT tại doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh” (2020-2022), phản ánh tiếng nói của công đoàn và người lao động (NLĐ) về vấn đề này từ đánh giá của người được khảo sát.

Việc làm của NLĐ do ảnh hưởng đại dịch: Những đề xuẩt và giải pháp

Việc làm -

Việc làm của NLĐ do ảnh hưởng đại dịch: Những đề xuẩt và giải pháp

Bài viết làm rõ thực trạng việc làm của người lao động (NLĐ) trước tác động của đại dịch Covid-19 tại Việt Nam và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo công ăn việc làm cho NLĐ, từ đó tạo tiền đề để phục hồi và phát triển nền kinh tế trong thời gian tới.

Xem phiên bản di động