Thứ tư 29/03/2023 13:30
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028

Tuần hoàn chất xám: Từ mất mát đến hưởng lợi

Đời sống - QUỐC THẮNG

PGS. TS. Nguyễn Thiện Tống là một nhà khoa học luôn đau đáu với nỗi niềm phát triển ngành Hàng không cũng như nhiều vấn đề phát triển giáo dục, khoa học và công nghệ (KHCN) của nước nhà. Ông được biết đến với vai trò “kiến trúc sư trưởng” xây dựng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hàng không ở Việt Nam. Hơn 48 năm gắn bó với công tác giảng dạy, nghiên cứu, nhiều đóng góp cho chiến lược phát triển KHCN của nước nhà là hành trình của một trí thức có khát vọng đóng góp cho đất nước. Nhân dịp Xuân Qúy Mão 2023, Tạp chí Lao động và Công đoàn có cuộc trao đổi với PGS. TS. Nguyễn Thiện Tống xung quanh chiến lược phát triển KHCN của nước ta trong bối cảnh hiện nay.

PV: Là người quan tâm đến các chiến lược phát triển KHCN của nước nhà, xin PGS. TS. cho biết chúng ta đã làm được gì, hy vọng gì từ Chiến lược phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo đến năm 2030?

PGS. TS. Nguyễn Thiện Tống: Theo yêu cầu của Chính phủ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Cơ quan Nghiên cứu KHCN Khối thịnh vượng chung Úc (CSIRO) đã có Báo cáo KHCN và Đổi mới Sáng tạo Việt Nam năm 2020 với các phân tích hỗ trợ quan trọng cho việc xây dựng Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội và Chiến lược Phát triển KHCN và Đổi mới Sáng tạo giai đoạn 2021-2030.

Tuần hoàn chất xám: Từ mất mát đến hưởng lợi
PGS. TS. Nguyễn Thiện Tống. Ảnh: TGCC.

Chiến lược Phát triển KHCN và Đổi mới Sáng tạo đến năm 2030 được ban hành theo Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ có quan điểm mới quan trọng là: ưu tiên thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới mức tăng trưởng cao và bền vững. Các định hướng phát triển đã được vạch ra. Tuy nhiên, nhiều vấn đề, giải pháp tương ứng cần được nghiên cứu cụ thể và tránh mâu thuẫn nhau.

Chẳng hạn, quan điểm mới là ưu tiên thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải được đặt ở trung tâm của các chính sách đổi mới sáng tạo với tư cách là chủ thể chính sử dụng tri thức, thay vì chỉ chú trọng khu vực hàn lâm thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D). Và doanh nghiệp cần được ưu tiên phát triển năng lực bắt kịp “đường biên công nghệ” thông qua việc tiếp thu và phổ biến công nghệ tiên tiến từ nước ngoài, thay vì cố gắng thúc ép đại học nghiên cứu ra công nghệ mới thông qua hoạt động phát minh sáng chế. Chiến lược lại có mục tiêu cụ thể là số lượng công bố quốc tế tăng 10% hàng năm - con số mà các nghiên cứu hàn lâm ở các đại học vốn không có hay có nhưng rất ít liên quan đến nhu cầu đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Đáng ra, việc xây dựng đề án thành lập Hội đồng Quốc gia về KHCN và Đổi mới sáng tạo phải là giải pháp căn cơ và ưu tiên nhất, chứ không chỉ là nhiệm vụ thứ 6 của Bộ KH&CN trong việc tổ chức thực hiện. Vì Hội đồng Quốc gia này mới thúc đẩy sự phối hợp giữa các cơ quan xây dựng chính sách KHCN và đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động giữa các bộ, ngành và các cấp trong phát triển và ứng dụng kết quả KHCN và đổi mới sáng tạo vào phát triển kinh tế - xã hội.

PV: Vậy, giải pháp cụ thể cho vấn đề này là gì?

PGS. TS. Nguyễn Thiện Tống: Rất nhiều vấn đề và nhiều giải pháp cần được các think tanks (tổ tư duy) nghiên cứu cụ thể để cho những quyết sách tương ứng với cấp độ của tổ chức, của cơ quan có thẩm quyền.

Quá trình tổ chức để tìm ra giải pháp cho một vấn đề có lẽ quan trọng hơn bản thân giải pháp vì nó còn giúp tìm thấy vấn đề mới và giải pháp mới tương ứng.

Tuần hoàn chất xám: Từ mất mát đến hưởng lợi
Vận hành hệ thống điều hành Hệ sinh thái CMC Cloud tại Tập đoàn Công nghệ CMC. Ảnh: TGCC.

Do đó cần xây dựng hệ thống think tanks ở các cấp để có những giải pháp cho những vấn đề về phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo: Think tanks cấp Chính phủ, cấp bộ, cấp tỉnh thành về phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo; think tanks cấp trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp về phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo.

Chúng ta cần thành lập và phát triển hệ thống think tanks này.

PV: Theo PGS. TS., cốt lõi của vấn đề mà chúng ta đang bàn luận ở đây là gì?

PGS. TS. Nguyễn Thiện Tống: Vấn đề cốt lõi là nhân lực KHCN và đổi mới sáng tạo của Việt Nam vừa thiếu về số lượng vừa yếu về chất lượng.

Trong Chiến lược có nêu một trong chín nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo là phát triển các viện nghiên cứu, các trường đại học và các tổ chức KHCN khác trở thành các chủ thể nghiên cứu mạnh. Ở phần cuối của nhiệm vụ giải pháp này còn “thu hút các tập đoàn đa quốc gia thành lập các cơ sở nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế đặt tại Việt Nam”.

Tuy nhiên, với tình hình nhân lực KHCN và đổi mới sáng tạo của Việt Nam hiện nay thì khó phát triển các viện nghiên cứu, các trường đại học thành chủ thể nghiên cứu mạnh và rất khó thu hút các tập đoàn đa quốc gia thành lập các cơ sở nghiên cứu quốc tế đặt tại Việt Nam.

Nhiệm vụ giải pháp thứ 5 là giải pháp cốt lõi, đó là phát triển nguồn nhân lực KHCN và đổi mới sáng tạo có trình độ cao, mạng lưới kết nối nhân tài KHCN.

Trong 50 năm qua Việt Nam bị mất mát chất xám rất nhiều. Những người đi du học phần lớn không trở về mà ở lại nước ngoài làm việc, nếu có trở về rồi cũng đi trở lại.

Việc mất mát chất xám như thế là hiện tượng chung của các nước đang phát triển. Nhưng khi các nước này phát triển dần và gia tăng mức thu nhập thì có hiện tượng hưởng lợi chất xám, những người đi du học và ở lại nước ngoài một thời gian lại quay trở về mang theo nhiều vốn chất xám hơn. Nhiều nước có chương trình chủ động chuẩn bị người cho đi du học, chấp nhận việc họ ở lại nước ngoài làm việc một thời gian rồi thu hút họ trở về làm việc trong nước; rồi một số người này lại đi ra nước ngoài làm việc và sau đó lại quay trở về nữa. Như thế là từ mất mát chất xám và hưởng lợi chất xám đến tuần hoàn chất xám. Đó cũng là một phần của nhiệm vụ giải pháp thứ 5 trong Chiến lược vừa được ban hành.

Tuần hoàn chất xám: Từ mất mát đến hưởng lợi
Cần tăng cường liên kết nhà nước - đại học - doanh nghiệp. Ảnh: TGCC.

PV: Trong định hướng nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược có việc sắp xếp hệ thống tổ chức KHCN công lập phù hợp với các định hướng ưu tiên về KHCN và đổi mới sáng tạo. PGS. TS. có nhận xét gì về việc cải tổ này?

PGS. TS. Nguyễn Thiện Tống: Chiến lược có nêu nhiệm vụ giải pháp thứ 4 là phát triển các viện nghiên cứu, các trường đại học và các tổ chức KHCN khác trở thành các chủ thể nghiên cứu mạnh, trong đó có việc sắp xếp thu gọn đầu mối hệ thống tổ chức viện nghiên cứu công lập, xây dựng và thực hiện đề án chuyển một số viện nghiên cứu công lập hoạt động trong các lĩnh vực cơ bản về trực thuộc các trường đại học, học viện để thúc đẩy gắn kết giữa nghiên cứu với đào tạo.

Cuộc khủng hoảng kép về số lượng và chất lượng của giáo dục đại học nước ta kéo dài trong bốn thập kỷ qua có nguyên nhân chủ yếu ở việc tổ chức quản lý hệ thống các trường đại học trong đó có sự tách rời giữa các trường đại học và các viện nghiên cứu khoa học. Sự tách rời này làm cho những người làm khoa học ở các viện nghiên cứu ít được tham gia giảng dạy và giảng viên đại học bị hạn chế tham gia việc nghiên cứu khoa học, sinh viên đại học và nghiên cứu sinh ở đại học cũng ít được tiếp cận những nhà khoa học giỏi ở viện nghiên cứu. Các trường đại học nhận được kinh phí nghiên cứu rất ít so với các viện nghiên cứu.

Chính sự tách rời này làm cho trường đại học chưa thực sự là trung tâm chất lượng về đào tạo và nghiên cứu khoa học. Do đó cần phải cải tổ tổ chức triệt để hệ thống giáo dục đại học và viện nghiên cứu để đào tạo nhân lực chất lượng cho phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo, đó là chuyển tất cả các viện nghiên cứu về trực thuộc các trường đại học lớn và việc đào tạo sau đại học được sử dụng kinh phí nghiên cứu để cấp học bổng cho các nghiên cứu sinh toàn thời gian.

Tuần hoàn chất xám: Từ mất mát đến hưởng lợi
PGS. TS. Nguyễn Thiện Tống với các mô hình máy bay trong các khoá giảng cho sinh viên. Ảnh: TGCC.

PV: Thực tế cho thấy hợp tác, liên kết là yếu tố sống còn của phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo. Xin PGS. TS. cho biết chúng ta nên làm gì để chiến lược liên kết này thực sự hiệu quả? Chúng ta cũng đã bàn nhiều đến hợp tác quốc tế, nhưng vì sao vẫn chưa đạt được như kỳ vọng?

PGS. TS. Nguyễn Thiện Tống: Khi các trường đại học Việt Nam bao gồm các viện nghiên cứu về KHCN và đổi mới sáng tạo thì mới trở thành bên cung cho bên cầu là doanh nghiệp về các giải pháp KHCN và đổi mới sáng tạo. Mặt khác thị trường KHCN và đổi mới sáng tạo chưa phát triển thì cần Nhà nước can thiệp bằng chính sách, kinh phí để tạo ra động lực cho mô hình liên kết nhà nước - đại học - doanh nghiệp.

Các trường đại học cần có phòng quan hệ doanh nghiệp để nắm bắt và đón đầu nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp về nghiên cứu KHCN và đổi mới sáng tạo cũng như về đào tạo nhân lực.

Hợp tác quốc tế về nghiên cứu KHCN và đổi mới sáng tạo là giữa đại học Việt Nam với đại học nước ngoài hay với doanh nghiệp FDI đang hoạt động ở Việt Nam. Năng lực nhân sự nghiên cứu KHCN và đổi mới sáng tạo của đại học Việt Nam có vai trò quyết định trong việc hợp tác quốc tế này. Khi các đại học Việt Nam có nhiều chuyên gia từng du học và làm việc ở nước ngoài trở về thì khả năng hợp tác quốc tế này càng cao.

PV: Xin trân trọng cảm ơn PGS. TS. về cuộc trao đổi này!

“Các nhà đầu tư cuối cùng sẽ hưởng lợi từ chiến dịch thúc đẩy minh bạch thị trường “Các nhà đầu tư cuối cùng sẽ hưởng lợi từ chiến dịch thúc đẩy minh bạch thị trường"

Dragon Capital vừa đưa ra báo cáo nhanh sau sự kiện diễn ra tại Vạn Thịnh Phát, cho rằng có thể sẽ có sự biến ...

25 năm Internet Việt Nam: Từ quyết định dũng cảm đến hạ tầng lõi của kinh tế số 25 năm Internet Việt Nam: Từ quyết định dũng cảm đến hạ tầng lõi của kinh tế số

Từ quyết định dũng cảm 25 năm trước, mở cửa và đón một không gian rộng lớn mới, Internet Việt Nam đã chuyển đổi từ ...

Năm 2023 có thể mang đến cơ hội sinh lời tốt cho nhà đầu tư mạo hiểm Năm 2023 có thể mang đến cơ hội sinh lời tốt cho nhà đầu tư mạo hiểm

Trung Quốc chiếm phần lớn vốn đầu tư mạo hiểm trong khu vực, tuy nhiên cũng ghi nhận mức sụt giảm vốn đầu tư mạo ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Đề xuất bỏ điều kiện thường trú, tạm trú khi mua nhà ở xã hội

Đời sống -

Đề xuất bỏ điều kiện thường trú, tạm trú khi mua nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng đề xuất người dân muốn thuê, mua nhà ở xã hội sẽ không phải đáp ứng điều kiện thường trú, tạm trú từ một năm trở lên tại địa phương nơi có công trình.

An Giang: Tích cực tuyên truyền về an toàn giao thông cho người lao động

Đời sống -

An Giang: Tích cực tuyên truyền về an toàn giao thông cho người lao động

LĐLĐ tỉnh luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, NLĐ là chức năng, nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn. Do đó, LĐLĐ tỉnh đã chủ động xây dựng quy chế, kế hoạch phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương, các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện công tác tuyên truyền

Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt phấn đấu tăng thu nhập cho người lao động

Đời sống -

Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt phấn đấu tăng thu nhập cho người lao động

Phấn đấu thu nhập bình quân hằng tháng của người lao động (NLĐ) đạt 8.670.000 đồng là một trong những nội dung quan trọng được thông qua tại Hội nghị NLĐ Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt (Công ty).

Đa số công nhân, người lao động đi thuê trọ tại Hà Nội không đạt tiêu chuẩn thường trú

Người lao động -

Đa số công nhân, người lao động đi thuê trọ tại Hà Nội không đạt tiêu chuẩn thường trú

Theo dự thảo của UBND TP. Hà Nội, người ở nhà thuê, mượn, ở nhờ cần đảm bảo diện tích theo m2 sàn nhà cho một người tối thiểu là 15m2 (đối với nội thành) và 8m2 (đối với ngoại thành) mới có thể đăng kí thường trú.

CLB Thiện nguyện Ấm tình yêu thương trao tặng nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Nhãn

Đời sống -

CLB Thiện nguyện Ấm tình yêu thương trao tặng nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Nhãn

Sáng ngày 14/3/2023, CLB thiện nguyện Ấm tình yêu thương do Công ty CP Xây dựng Sài Gòn (SCC) sáng lập đã phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Bạc Liêu và chính quyền địa phương trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhãn, ngụ tại ấp Kinh Xáng, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

Tương lai gập ghềnh của cậu bé mồ côi

Đời sống -

Tương lai gập ghềnh của cậu bé mồ côi

Mồ côi mẹ, Nguyễn Đức Hiếu (8 tuổi, quê ở Lạng Sơn) thu mình, ít nói. Càng lớn, Hiếu càng cảm nhận được nỗi bất hạnh của cuộc đời mình.

2 đặc quyền cho lao động nữ làm công việc ảnh hưởng tới chức năng sinh sản

2 đặc quyền cho lao động nữ làm công việc ảnh hưởng tới chức năng sinh sản

Theo khoản 2 Điều 137 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm công việc ảnh hưởng tới chức năng sinh sản sẽ được hưởng các đặc quyền trong thời gian mang thai và nuôi con nhỏ.
Luật Đất đai (sửa đổi): Đảm bảo quyền lợi cho người dân và doanh nghiệp

Luật Đất đai (sửa đổi): Đảm bảo quyền lợi cho người dân và doanh nghiệp

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, từ ngày 3/1 đến hết 15/3/2023, cơ quan này đã nhận được 8,36 triệu lượt đóng góp ý kiến của Nhân dân cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Có ý kiến rất tâm huyết, dài hàng chục trang về tất cả nội dung...
9 quyền lợi quan trọng mà người lao động nữ mang thai nên biết

9 quyền lợi quan trọng mà người lao động nữ mang thai nên biết

Dưới đây là 9 quyền lợi quan trọng mà người lao động nữ mang thai nên biết.
"Sự ủng hộ của người lao động là năng lượng để tôi cống hiến nhiều hơn"

"Sự ủng hộ của người lao động là năng lượng để tôi cống hiến nhiều hơn"

Đó là chia sẻ của đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam trong Chương trình Talk Công đoàn.
Đón xem Talk Công đoàn: "Sự ủng hộ của NLĐ là năng lượng để tôi cống hiến nhiều hơn"

Đón xem Talk Công đoàn: "Sự ủng hộ của NLĐ là năng lượng để tôi cống hiến nhiều hơn"

Đón xem Chương trình Talk Công đoàn phát sóng vào lúc 20h, ngày 25/03, trên Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn. Chương trình sẽ gặp gỡ và trò chuyện với đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam.

Đọc thêm

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam bàn giao thiết bị máy tính cho HS tỉnh Kon Tum

Đời sống -

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam bàn giao thiết bị máy tính cho HS tỉnh Kon Tum

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa phối hợp với Sở GD-ĐT tỉnh Kon Tum tổ chức Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Theo đó, 11.400 thiết bị máy tính bảng đã được bàn giao cho học sinh tỉnh Kon Tum.

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn xây dựng nhà tình nghĩa tại Thái Bình, Đồng Tháp

Đời sống -

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn xây dựng nhà tình nghĩa tại Thái Bình, Đồng Tháp

Vừa qua Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh Thái Bình và Đồng Tháp.

An Giang: Chăm lo cho nữ công đoàn viên ngày càng thiết thực, hiệu quả

Đời sống -

An Giang: Chăm lo cho nữ công đoàn viên ngày càng thiết thực, hiệu quả

Các hoạt động của công tác nữ công ở An Giang góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nữ công công đoàn cơ sở ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn; giúp nữ đoàn viên, người lao động ngày càng nêu cao ý thức về vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện đại, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trên mọi mặt công tác cũng như đời sống xã hội.

Công đoàn Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả: Chỗ dựa tin cậy của người lao động

Đời sống -

Công đoàn Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả: Chỗ dựa tin cậy của người lao động

Vinh dự nhận danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” năm 2022, thời gian qua, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đã triển khai đồng loạt nhiều giải pháp ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh; chăm lo, đảm bảo việc làm, thu nhập và chế độ cho người lao động. Nhiều phân xưởng đã có những cách làm hay, đồng hành sát cánh cùng người lao động.

Đoàn TN Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn: Tổ chức giải bóng đá truyền thống năm 2023

Đời sống -

Đoàn TN Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn: Tổ chức giải bóng đá truyền thống năm 2023

Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức khai mạc giải bóng đá truyền thống lần thứ XIV năm 2023. Đồng chí Đại tá Đỗ Văn Tú, Chủ nhiệm Chính trị Tổng Công ty dự khai mạc.

Giải quyết vướng mắc trong hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Đời sống -

Giải quyết vướng mắc trong hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngày 26 tháng 12 năm 2022, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam có Tờ trình về việc giải quyết vướng mắc trong quyết toán, chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đợt dịch lần thứ 4 (từ ngày 27/4/2021) theo các Quyết định của Đoàn Chủ tịch.

Công đoàn phối hợp làm rõ vụ nữ công nhân bị giám đốc hành hung

Đời sống -

Công đoàn phối hợp làm rõ vụ nữ công nhân bị giám đốc hành hung

Tại cơ quan Công an, vị giám đốc đã thừa nhận do nóng giận mất kiểm soát nên đã dùng vũ lực đối với nữ công nhân. Trước sự việc này, LĐLĐ huyện Nhơn Trạch đang phối hợp với công an xác minh làm rõ vụ việc nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Lễ tôn vinh các nữ trí thức tiêu biểu ngành Y giai đoạn 2019 – 2022

Đời sống -

Lễ tôn vinh các nữ trí thức tiêu biểu ngành Y giai đoạn 2019 – 2022

Ngày 2/3, tại Hà Nội, Hội Nữ trí thức Việt Nam phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam (Bộ Y tế) tổ chức Lễ tôn vinh nữ trí thức tiêu biểu ngành Y có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân và phòng, chống Covid-19 trong 3 năm (2019-2022).

CLB thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương xây nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc Dioxin

Đời sống -

CLB thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương xây nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc Dioxin

Sáng ngày 1/3/2023, CLB thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương do Công ty CP Xây dựng Sài Gòn (SCC) sáng lập đã phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Cà Mau và chính quyền địa phương làm lễ khởi công xây tặng nhà tình nghĩa cho gia đình anh Trần Minh Đời ngụ tại ấp Kết Nghĩa, xã Tân Hải, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Lâm Đồng: Phát huy hiệu quả từ phong trào thi đua yêu nước năm 2022

Đời sống -

Lâm Đồng: Phát huy hiệu quả từ phong trào thi đua yêu nước năm 2022

Ngày 28/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2023.