Thứ ba 21/05/2024 07:31

Công đoàn góp phần phát huy lợi thế mỗi vùng trong phát triển đất nước

Đảng với công nhân - TS. VŨ TRUNG KIÊN - Học viện Chính trị khu vực II

Năm 2022, Bộ Chính trị ban hành 6 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây cũng là cơ hội, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn tham gia phát triển kinh tế, xã hội các vùng và đất nước.

Phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng

Các vùng ở Việt Nam có những đặc điểm, tiềm năng, lợi thế cũng như khó khăn, thách thức mang tính đặc thù riêng, vì vậy, việc ban hành các nghị quyết để phát huy lợi thế, khắc phục hạn chế trong quá trình phát triển của mỗi vùng là cần thiết.

Trong 6 vùng mà các Nghị quyết của Đảng đã đề cập, vùng đồng bằng sông Cửu Long; vùng Tây Nguyên; vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ có nhiều điểm khác biệt so với các vùng khác. Vì vậy, để phát huy được tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng và cả nước, ngoài những chủ trương, chính sách chung cần có những chính sách đặc thù, cụ thể, sát hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện tự nhiên, dân cư, văn hoá xã hội các vùng.

Công đoàn góp phần phát huy lợi thế mỗi vùng trong phát triển đất nước
Chợ nổi Cái Răng Cần Thơ - Ảnh: Tổ quốc

Có thể thấy, vùng đồng bằng sông Cửu Long với đặc trưng sông nước chắc chắn sẽ là vùng phát triển mang bản sắc sông nước miền Tây Nam Bộ. Vùng Tây Nguyên được xác định phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là trọng tâm. Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ được định hướng là vùng phát triển nhanh và bền vững tương xứng với tiềm năng.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng vùng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001 - 2010”.

Theo đánh giá của Nghị quyết số 21-NQ/TW về "Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" thì hầu hết các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu đề ra của Nghị quyết số 21-NQ/TW trước đây đã được các bộ, ngành và Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân 13 tỉnh, thành trong vùng triển khai hiệu quả.

Các kết quả rõ nét nhất là kinh tế vùng tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên với tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ tăng nhanh, khẳng định là vị trí trung tâm sản xuất, xuất khẩu lúa, gạo, trái cây hàng đầu cả nước. Một số trung tâm công nghiệp, chế biến phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản được hình thành, từng bước khẳng định là trung tâm năng lượng của cả nước; kinh tế phát triển mạnh…

Trong khi đó, Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XI về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đã được các tỉnh vùng Tây Nguyên thực hiện có hiệu quả.

Công đoàn góp phần phát huy lợi thế mỗi vùng trong phát triển đất nước

Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghề cho người lao động là việc làm thiết thực của công đoàn trong thực hiện các nghị quyết về phát triển vùng. Trong ảnh: Một lớp học may ở Đắk Đoa (Gia Lai). Ảnh: tuyengiao.vn.

Theo đó, quy mô kinh tế của vùng tăng nhanh, năm 2020 gấp hơn 14 lần năm 2002 và 3,1 lần năm 2010. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2002 - 2020 đạt gần 8%/năm, tốc độ tăng trưởng của các khu vực kinh tế đều cao nhất so với các vùng. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 48 triệu đồng, gấp 10,6 lần năm 2002. Tây Nguyên trở thành vùng sản xuất một số sản phẩm nông sản chủ lực quy mô lớn, chiếm tỉ trọng cao, nhất là cây công nghiệp, cây ăn quả…

Đối với vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ bao gồm 14 tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung ương từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đánh giá: sau 18 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX và Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XI, toàn vùng đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, cả về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nhiều điểm nghẽn đối với phát triển đã được khơi thông; tiềm năng, lợi thế của vùng và từng địa phương trong vùng, nhất là về kinh tế biển, từng bước được phát huy. Diện mạo toàn vùng đã có nhiều thay đổi tích cực.

Trong thành tựu chung đó, các cấp công đoàn, cán bộ công đoàn và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động tại các vùng có đóng góp hết sức quan trọng.

Công đoàn góp phần phát huy lợi thế mỗi vùng trong phát triển đất nước

Ông Lê Đình Ngọc - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Bảo Lộc cùng lãnh đạo và Công đoàn Chi nhánh Công ty Cổ phần SCAVI thăm hỏi, động viên công nhân lao động gắn bó với doanh nghiệp - Ảnh: QUANG HOẠT

Mục tiêu phát triển các vùng và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Về phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long, Nghị quyết số 21-NQ/TW xác định đây là trung tâm kinh tế nông nghiệp bền vững, năng động và hiệu quả cao của quốc gia, khu vực và thế giới trên cơ sở phát triển hệ thống các trung tâm đầu mối về nông nghiệp, các hành lang kinh tế và các đô thị động lực tập trung các dịch vụ và công nghiệp đa dạng với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch…

Nghị quyết xác định đến năm 2045, vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng phát triển toàn diện, sinh thái, văn minh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước; có trình độ phát triển khá so với cả nước.

Đối với Tây Nguyên, Nghị quyết số 23-NQ/TW xác định cần cơ cấu lại kinh tế vùng theo hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là trọng tâm; chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, dựa trên ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số. Chú trọng bảo vệ, khôi phục, phát triển rừng, nâng cao đời sống, sinh kế của người dân gắn với rừng. Ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến nông sản; phát triển công nghiệp khai thác, chế biến bauxite-alumin, nhôm…

Công đoàn góp phần phát huy lợi thế mỗi vùng trong phát triển đất nước

Công nhân làm việc tại một doanh nghiệp thuộc tỉnh Nghệ An - Ảnh: Mai Liễu

Với vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, Nghị quyết số 26-NQ/TW xác định rõ vị trí, vai trò chiến lược, đặc biệt quan trọng của vùng về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, nhất là về kinh tế biển và quốc phòng, an ninh biển, đảo của Tổ quốc.

Để triển khai có hiệu quả các mục tiêu, quan điểm mà các Nghị quyết đề ra chắc chắn cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó không thể thiếu vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Khi các vùng phát triển trong dòng chảy chung, chắc chắn đội ngũ công nhân, người lao động trong các nhà máy, xí nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh sẽ càng đông hơn, khi ấy càng cần đòi hỏi vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn các cấp không chỉ trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động mà còn tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục, bồi dưỡng mọi mặt cho đoàn viên, người lao động tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng, tham gia các công việc quản lý Nhà nước và xã hội…

Đề xuất giải pháp công đoàn thực hiện các Nghị quyết phát triển vùng

Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, trách nhiệm của các cấp công đoàn trong việc đưa các Nghị quyết phát triển vùng vào cuộc sống, góp phần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công đoàn Việt Nam, theo chúng tôi, tổ chức Công đoàn Việt Nam và các cấp công đoàn các vùng cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau đây:

Một là, Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” đã đưa ra quan điểm chỉ đạo "Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội". Việc Bộ Chính trị ban hành các Nghị quyết phát triển vùng là một chủ trương xuyêt suốt và nhất quán của Đảng ta trong quá trình phát triển đất nước nhằm khai thác, phát huy cao nhất các tiềm năng, lợi thế của các vùng và các địa phương trong cả nước để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, trong đó có giai cấp công nhân Việt Nam. Các cấp công đoàn cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết này trong cán bộ công đoàn và công nhân lao động.

Hai là, trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ của từng vùng được xác định trong nghị quyết, các cấp công đoàn các địa phương trong vùng cần cụ thể hoá bằng việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể sát hợp tình hình thực tiễn, đặc điểm địa phương, đơn vị, thực hiện với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị nhằm triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển vùng.

Công đoàn góp phần phát huy lợi thế mỗi vùng trong phát triển đất nước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao thưởng cho tác giả, nhóm tác giả xuất sắc trong Chương trình "01 triệu sáng kiến”. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ba là, bản thân mỗi cán bộ công đoàn, đoàn viên cần thấm nhuần và thực hiện tốt, biến những tư tưởng chỉ đạo, chính sách, chủ trương, mục tiêu thành hiện thực sinh động, tham gia lao động sản xuất, tạo ra của cải vật chất, đó là góp phần cho sự thành công của Nghị quyết. Để tổ chức thực hiện có hiệu quả, mỗi cán bộ công đoàn, đoàn viên cần nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết, nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm.

Bốn là, các cấp công đoàn cần xác định đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, trong đó có các cấp công đoàn chứ không phải chỉ là nhiệm vụ chung của các vùng, các địa phương trong vùng. Vì vậy, cần tạo sự thống nhất cao trong nhận thức ở tất cả các cấp công đoàn địa phương về vị trí và tầm quan trọng của vùng và liên kết vùng. Phải xác định rõ liên kết vùng phải trở thành tư duy chủ đạo dẫn dắt sự phát triển toàn vùng và từng địa phương trong vùng để từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Năm là, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra 3 đột phá chiến lược, đó là: hoàn thiện đồng bộ thể chế; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng. Trong quá trình phát triển các vùng nói riêng và đất nước nói chung, trong thời gian tới rất cần đội ngũ những người lao động có tay nghề cao, tuân thủ kỷ luật. Các cấp công đoàn cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn theo hướng đi sâu vào những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, khoa học, sáng tạo, phù hợp với đối tượng đoàn viên, người lao động.

Sáu là, tiếp tục xây dựng, phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. Chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. Khuyến khích, vận động, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tham gia vào quá trình quản lý xã hội, quản lý đất nước, góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để góp phần hoàn thành các mục tiêu trên, cần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà các nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 vùng đã chỉ ra. Trong quá trình triển khai thực hiện ấy không thể thiếu vai trò quan trọng của hệ thống Công đoàn Việt Nam nói chung và của mỗi đoàn viên công đoàn, mỗi người lao động nói riêng.

Chủ đề 10 diễn đàn trước Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam Chủ đề 10 diễn đàn trước Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ tổ chức 10 diễn đàn chuyên đề, bàn về 10 nội dung lớn của Công ...

Làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với doanh nghiệp và người lao động Làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với doanh nghiệp và người lao động

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thái Bình tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền - ...

Đảng lãnh đạo luôn gắn liền với công tác kiểm tra Đảng lãnh đạo luôn gắn liền với công tác kiểm tra

Ngay từ đầu thế kỷ XX, các nhà kinh điển của Chủ nghĩa Mác, đặc biệt là Lênin đã đặc biệt chú trọng đến công ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

“Đảng cho tôi ý chí phấn đấu để trở thành thủ lĩnh công đoàn”

Đảng với công nhân -

“Đảng cho tôi ý chí phấn đấu để trở thành thủ lĩnh công đoàn”

Không chỉ là một Đảng viên gương mẫu, chàng trai ấy giờ đã là Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH An Giang Samho, là “người anh”, là chỗ dựa của anh chị em công nhân lao động…

"Tôi vào Đảng để làm gương cho con"

Đảng với công nhân -

"Tôi vào Đảng để làm gương cho con"

Từ chỗ băn khoăn, lưỡng lự, đến nay sau 2 năm vào Đảng, chị Lò Thị Thắm - công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La đã là “nhân tố” tích cực tại chi bộ.

Từ người lầm lỡ thành đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế

Đảng với công nhân -

Từ người lầm lỡ thành đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế

Nhiều người khi nhắc về đồng chí Lò Văn Dũng (sinh năm 1969, dân tộc Thái) - Chi ủy viên Chi bộ bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đều dành sự kính trọng, yêu mến về nỗ lực vươn lên từ vũng bùn ma túy, về sự dám nghĩ, dám làm để phát triển kinh tế.

Vận dụng chỉ dẫn của Tổng Bí thư Trần Phú trong công tác xây dựng Đảng

Đảng với công nhân -

Vận dụng chỉ dẫn của Tổng Bí thư Trần Phú trong công tác xây dựng Đảng

Trên cương vị Tổng Bí thư đầu tiên, đồng chí Trần Phú luôn nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng và những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng. Mặc dù hy sinh khi tuổi đời còn trẻ, đồng chí đã cống hiến trọn đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, trong đó có những đóng góp quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn còn vẹn nguyên giá trị cho các thế hệ cán bộ, đảng viên.

Chỉnh Đảng, tăng bản chất giai cấp công nhân, xây dựng đội ngũ công nhân chất lượng cao

Đảng với công nhân -

Chỉnh Đảng, tăng bản chất giai cấp công nhân, xây dựng đội ngũ công nhân chất lượng cao

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhiều vấn đề xã hội phát sinh, đặc biệt là chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm và các biểu hiện tiêu cực là một trong những nguyên nhân khiến bản chất giai cấp công nhân trong một số cán bộ, đảng viên bị mai một, gây ra nhiều hệ lụy. Chỉnh Đảng, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, xây dựng đội ngũ công nhân chất lượng cao làm nguồn bổ sung cho Đảng và tăng cường cho xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa là đòi hỏi khách quan vừa là vấn đề nổi cộm, bức thiết.

Người đảng viên công nhân làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng

Đảng với công nhân -

Người đảng viên công nhân làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng

Sẽ không quá lời khi gọi anh Nguyễn Văn Biên - Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam là “vua sáng chế” khi mới hơn 10 năm công tác, anh đã có đến gần 20 sáng chế, có giá trị làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng.

Talk Công đoàn: Người lao động hạnh phúc để làm tốt, làm lâu Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Người lao động hạnh phúc để làm tốt, làm lâu

Đồng chí Lại Hoàng Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Samsung Điện tử Việt Nam chia sẻ về chăm sóc sức khỏe tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

Chế độ dưỡng sức sau sinh, mọi lao động nữ nên biết Tôi công nhân

Chế độ dưỡng sức sau sinh, mọi lao động nữ nên biết

Nếu đủ điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, lao động nữ sinh con được hưởng chế độ thai sản. Trường hợp lao động nữ đi làm việc trở lại khi chưa hết thời gian nghỉ thai sản sẽ không được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh.

Đón xem Talk Công đoàn: Người lao động hạnh phúc để làm tốt, làm lâu Talk Công đoàn

Đón xem Talk Công đoàn: Người lao động hạnh phúc để làm tốt, làm lâu

Talk Công đoàn 20 giờ ngày 18/5/2024 là chia sẻ của đồng chí Lại Hoàng Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Samsung Điện tử Việt Nam về chăm sóc sức khỏe tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

Diễn đàn "Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024" Infographic

Diễn đàn "Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024"

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang chuẩn bị tổ chức Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024”, dự kiến tổ chức ngày 26/05/2024.
Bản tin công nhân: Công nhân tăng ca để có thêm thu nhập, giảm giờ làm lương sao đủ sống? Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Công nhân tăng ca để có thêm thu nhập, giảm giờ làm lương sao đủ sống?

Bản tin công nhân ngày 6/5 gồm những nội dung: Nhiều người lao động muốn nghỉ việc để “chạy luật” bảo hiểm xã hội; Công nhân tăng ca để có thêm thu nhập, giảm giờ làm lương sao đủ sống? Đại diện công nhân TP HCM: "Nhà ở xã hội chỉ thấy trên tivi";35 bệnh nghề nghiệp được đề xuất hưởng BHXH...

3 bước dễ dàng để tham gia Cuộc thi tìm hiểu công tác an toàn, vệ sinh lao động Video

3 bước dễ dàng để tham gia Cuộc thi tìm hiểu công tác an toàn, vệ sinh lao động

Cuộc thi "CNVCLĐ tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động" được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến trên Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn (laodongcongdoan.vn).

Đọc thêm

Nữ đảng viên từ chối làm tổ trưởng để là… công nhân may

Đảng với công nhân -

Nữ đảng viên từ chối làm tổ trưởng để là… công nhân may

Có năng lực, chuyên môn cùng với sự gương mẫu, trách nhiệm, chị Đồng Thị Mộng Thơ – Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại TNG chi nhánh Phú Bình 2 (Thái Nguyên) nhiều lần được cất nhắc làm tổ trưởng một chuyền may nhưng chị từ chối để được là… công nhân may.

Cha con công nhân nối gương nhau vào Đảng

Đảng với công nhân -

Cha con công nhân nối gương nhau vào Đảng

Mặc dù làm công việc chân tay nặng nhọc nhưng anh Vũ Xuân Hoàn vẫn động viên con gái vào làm tại công ty và tiếp nối anh đứng trong hàng ngũ của Đảng.

“Tôi vào Đảng để làm tổ trưởng tốt hơn”

Đảng với công nhân -

“Tôi vào Đảng để làm tổ trưởng tốt hơn”

Được bổ nhiệm vào vị trí Tổ trưởng Tổ thao tác lưu động Quy Nhơn (Truyền tải điện Bình Định, Công ty Truyền tải điện 3) khi chưa là đảng viên, anh Nguyễn Duy Cường mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng với ý nghĩa đơn giản là để hoàn thành tốt hơn công việc của mình.

“Không có công đoàn, tôi chưa được đứng vào hàng ngũ của Đảng”

Đảng với công nhân -

“Không có công đoàn, tôi chưa được đứng vào hàng ngũ của Đảng”

Anh Trần Duy Đàn, công nhân Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH (huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) nói rằng “Trở thành đảng viên không phải là điều xa vời như tôi từng nghĩ!”.

Nữ đảng viên gắn bó với nghề rừng

Đảng với công nhân -

Nữ đảng viên gắn bó với nghề rừng

Chị Trần Thị Thanh Huyền năm nay vừa tròn 40 tuổi, đã có 16 năm gắn bó với nghề rừng vốn không ít gian nan.

“Nhân tố” xây dựng Đảng ở doanh nghiệp FDI

Đảng với công nhân -

“Nhân tố” xây dựng Đảng ở doanh nghiệp FDI

Noi gương bố và anh trai, anh Phạm Văn Phương - Tổ trưởng Tổ sản xuất, Công ty Ogino (Hà Nội) quyết tâm vào Đảng, để rồi trở thành nhân tố tích cực trong việc xây dựng tổ chức Đảng tại doanh nghiệp FDI.

Từ người thợ thành lãnh đạo công đoàn

Đảng với công nhân -

Từ người thợ thành lãnh đạo công đoàn

Dù mới học hết cấp 3 nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân, anh Nguyễn Văn Chỉnh - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Sản xuất, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Asti (KCN Quang Minh, Hà Nội) đã có bước phát triển trong nghề nghiệp và là “cây sáng chế” của công ty.

Một thợ giỏi, đảng viên tận tụy

Đảng với công nhân -

Một thợ giỏi, đảng viên tận tụy

Khi muốn tìm một điển hình khá tiêu biểu là công nhân, đảng viên, tôi đã tìm đến Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị - một doanh nghiệp hàng đầu của địa phương và được giới thiệu về Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa.

Quyết tâm xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng

Đảng với công nhân -

Quyết tâm xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng với tiêu đề: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”. Tạp chí Lao động và Công đoàn trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết này.

Tân Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam: Phấn đấu xây dựng Quảng Nam phát triển khá vào năm 2030

Đảng với công nhân -

Tân Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam: Phấn đấu xây dựng Quảng Nam phát triển khá vào năm 2030

Trên cương vị mới, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết chia sẻ, đây là vinh dự lớn nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. Đồng chí hứa sẽ dốc lòng, dốc sức cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.