Infographic
20/11/2023 17:15
Chủ đề 10 diễn đàn trước Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

20/11/2023 17:15

Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ tổ chức 10 diễn đàn chuyên đề, bàn về 10 nội dung lớn của Công đoàn Việt Nam.
Chủ đề 10 diễn đàn trước Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Các kỳ đại hội của Công đoàn Việt Nam Các kỳ đại hội của Công đoàn Việt Nam

Từ khi ra đời đến nay, Công đoàn Việt Nam đã trải qua 12 kỳ đại hội. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ ...

Tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam Tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Phát biểu bế mạc Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 16, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang yêu cầu các tiểu ...

Xem phiên bản di động