Thứ tư 28/09/2022 19:22
vong-tay-cong-doan

Cần sớm có thay đổi để tạo ra nguồn lực đáp ứng yêu cầu

Nghiên cứu - NGUYỄN ĐĂNG BẢO - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị

Sửa đổi các qui định về tài chính công đoàn (TCCĐ) trong tình hình mới được Đoàn Chủ tịch, BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam tập trung chỉ đạo thực hiện từ cấp cơ sở đến Tổng LĐLĐ Việt Nam. Từ thực tiễn công tác tại công đoàn địa phương và nhiều năm làm công tác TCCĐ, tôi xin trao đổi mấy vấn đề nhận thức mới về công tác này.
Cần sớm có thay đổi để tạo ra nguồn lực đáp ứng yêu cầu

Tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở do Liên đoàn Lao động quận Lê Chân (TP. Hải Phòng) tổ chức. Ảnh: LĐLĐ quận Lê Chân.

TCCĐ là vấn đề lớn, quan trọng trong tiến trình đổi mới hoạt động công đoàn. Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam (CĐVN) trong tình hình mới” đã xác định giải pháp xây dựng nguồn lực TCCĐ đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐVN; khẳng định duy trì nguồn lực hiện có về thu kinh phí công đoàn (KPCĐ) và khuyến khích xã hội hóa nguồn lực để CĐVN thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới. Và “Đổi mới tổ chức hoạt động công đoàn phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, phù hợp với thể chế chính trị đất nước, yêu cầu hội nhập quốc tế”.

Dùng khái niệm KPCĐ hay Quỹ ổn định quan hệ lao động (QHLĐ)?

Nghị quyết số 02-NQ/TW của Đảng định hướng duy trì nguồn lực TCCĐ hiện có, tức là KPCĐ 2% vẫn thực hiện khi sửa đổi Luật Công đoàn, tạo nguồn lực tài chính ổn định để tổ chức CĐVN thực hiện tốt chức năng theo quy định của Hiến pháp và Luật CĐVN. Thực tế, nguồn lực này để lại CĐCS đến 75% để thực hiện công tác đại diện, chăm lo và ổn định QHLĐ tại cơ sở; 25% còn lại được điều tiết từ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đến cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam. Nguồn hình thành và mục đích chi không vi phạm qui định tại Khoản 2, Điều 2, Công ước 98 của ILO mà Việt Nam đã tham gia: “Những hành vi được coi là can thiệp vào nội bộ theo định nghĩa của Điều này, trước hết là những hành vi nhằm dẫn tới việc tạo ra những tổ chức của NLĐ được sự chế ngự của một người sử dụng lao động hay một tổ chức của NLĐ bằng tài chính hay bằng những cách khác, với ý đồ đặt tổ chức đó dưới sự điều tiết của những người sử dụng lao động”. Vì vậy, nên chăng, để phù hợp và nguồn kinh phí 2% công đoàn nên đặt tên là “Quỹ ổn định QHLĐ”.

Tạo nguồn hỗ trợ phụ cấp cán bộ CĐCS từ công đoàn cấp trên

Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn bổ sung số 36/HD-TLĐ ngày 25/10/2021 về xây dựng Dự toán TCCĐ năm 2022; theo đó vấn đề có tính mới trong công tác tài chính CĐCS là chi lương, phụ cấp cho cán bộ CĐCS chỉ được dùng từ nguồn đoàn phí do đoàn viên đóng góp với mức được chi tối đa 45% nguồn thu đoàn phí CĐCS được sử dụng. Theo tôi, qui định này chưa thật đồng bộ với Quyết định số 3226/QĐTLĐ ngày 20/9/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về phụ cấp cho cán bộ công đoàn (CBCĐ). Chúng ta đều biết CĐCS là nền tảng của tổ chức Công đoàn, CBCĐ cơ sở, nhất là Chủ tịch CĐCS phải chịu áp lực trong thực hiện chức năng đại diện cho đoàn viên, NLĐ. Để bù đắp lại sự cống hiến về thời gian, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh đấu tranh cho CBCĐ chỉ có một ít phụ cấp nhưng với nguồn đoàn phí được để lại thì không đủ để thực hiện theo qui định. Vì vậy, cần nghiên cứu có nguồn tài chính hỗ trợ cho cán bộ CĐCS từ công đoàn cấp trên.

Cần sớm có thay đổi để tạo ra nguồn lực đáp ứng yêu cầu

Cần nghiên cứu có nguồn tài chính hỗ trợ cho cán bộ CĐCS từ công đoàn cấp trên. Trong ảnh: Các cán bộ công đoàn Công ty TNHH Minh Dũng, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) cùng trao đổi công việc. Ảnh: Kim Ly.

Vấn đề sửa đổi qui định quản lý tài chính, tài sản công đoàn; thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp TCCĐ

Đây là một chủ trương lớn của Đoàn Chủ tịch, BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam liên quan đến các qui định của Đảng và Nhà nước, Điều lệ CĐVN đang được BCH Tổng Liên đoàn xem xét thông qua. Là vấn đề hệ trọng liên quan đến thể chế, công tác quản lý, kỷ cương điều hành hệ thống TCCĐ, tạo động lực khai thác nguồn thu, tính chủ động trong hoạt động của từng cấp công đoàn. Tôi xin có mấy đề xuất sau:

- Nên nghiên cứu chế độ kế toán cấp CĐCS theo hướng tài chính tích luỹ của CĐCS không tập hợp chung vào tài chính tích luỹ của hệ thống công đoàn. Vì thực tế công đoàn cấp trên không điều tiết số dư tài chính của cơ sở và cơ sở được chủ động hoàn toàn, nên khi quyết toán tổng hợp số dư tài chính của cấp CĐCS rất lớn nhưng Tổng LĐLĐ Việt Nam không điều tiết được (phần này số dư ảo).

- Cần đề xuất Ban Tổ chức Trung ương về chế độ tiền lương cán bộ chuyên trách công đoàn phù hợp với tình hình đổi mới của CĐVN theo hướng gắn tiền lương CBCĐ với qui mô đoàn viên, số lượng CĐCS, tình hình QHLĐ… khắc phục tình trạng “công chức công đoàn”. Đây là vấn đề khó nhưng không khắc phục thì hoạt động công đoàn khó thích ứng được trước tình hình mới.

- Vấn đề sửa đổi công tác TCCĐ trong tình hình mới còn phụ thuộc việc sửa đổi, ban hành luật pháp liên quan đến lao động và công đoàn theo định hướng của Đảng và Nhà nước, nhưng tổ chức Công đoàn cần chủ động và nghiên cứu đồng bộ để tạo nguồn lực đủ mạnh về tài chính cho CĐVN trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam: “Yêu nước trong lúc này là lao động sáng tạo” Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam: “Yêu nước trong lúc này là lao động sáng tạo”

Toạ đàm Chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh Covid-19” được tổ chức tại ...

Giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và nguồn nhân lực trong đại dịch Giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và nguồn nhân lực trong đại dịch

Đề án “Đào tạo nhân lực, tư vấn kỹ thuật, cải tiến sản xuất và môi trường làm việc nhằm tăng năng lực cạnh tranh ...

Xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh - Khâu đột phá quan trọng của tổ chức Công đoàn Xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh - Khâu đột phá quan trọng của tổ chức Công đoàn

Ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02 về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam (CĐVN) ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Năm giải pháp để hạn chế “tín dụng đen” tại địa bàn khu công nghiệp

Emagazine -

Năm giải pháp để hạn chế “tín dụng đen” tại địa bàn khu công nghiệp

Lợi dụng khó khăn về tài chính của công nhân, lao động (CNLĐ) trong hoàn cảnh dịch bệnh thời gian qua, cùng sự thiếu hiểu biết của người lao động (NLĐ) về các quy định, trình tự vay và cho vay của các tổ chức tín dụng chính thống, tội phạm cho vay “tín dụng đen” (TDĐ) bằng nhiều thủ đoạn, phương thức đã giăng bẫy, lôi kéo NLĐ tham gia vay lãi cao, gây ra những hệ lụy nặng nề. Điều đó đòi hỏi các cơ quan, đoàn thể trong đó có tổ chức Công đoàn phải có các giải pháp căn cơ, bền vững để hạn chế, tiến tới xóa bỏ loại hình tín dụng bất hợp pháp này trong CNLĐ.

Nhận diện phương thức hoạt động “tín dụng đen” trong công nhân lao động

Nghiên cứu -

Nhận diện phương thức hoạt động “tín dụng đen” trong công nhân lao động

“Tín dụng đen” (TDĐ) nói chung, TDĐ trong công nhân lao động (CNLĐ) những năm qua là thực trạng nhức nhối, diễn ra ngày càng trắng trợn, tinh vi. Bài viết dưới đây phân tích nguyên nhân, nhận diện phương thức hoạt động của TDĐ và kiến nghị một số giải pháp góp phần xóa bỏ vấn nạn này.

Stress nghề nghiệp đối với lao động ngành linh kiện điện tử

Nghiên cứu -

Stress nghề nghiệp đối với lao động ngành linh kiện điện tử

Nghiên cứu này được tiến hành trên 327 đối tượng công nhân sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử và 52 nhân viên hành chính văn phòng tại một số nhà máy sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử.

Vai trò của công đoàn trong xây dựng quan hệ lao động tại doanh nghiệp

Nghiên cứu -

Vai trò của công đoàn trong xây dựng quan hệ lao động tại doanh nghiệp

Xây dựng quan hệ lao động (QHLĐ) hài hòa, ổn định và tiến bộ là một chủ trương lớn mà Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm và quyết tâm thực hiện, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

Thúc đẩy hơn nữa quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp

Nghiên cứu -

Thúc đẩy hơn nữa quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp

Năm 2008, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 11/NQ-TW về công tác phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước. Trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết này, ngày 20/01/2018, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 21/CT-TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Quán triệt chủ trương của Đảng, các cấp Công đoàn Việt Nam đã có nhiều hoạt động hiệu quả thúc đẩy thực hiện quyền của lao động nữ (LĐN).

Quan hệ lao động: Những vấn đề mới và một số khuyến nghị

Nghiên cứu -

Quan hệ lao động: Những vấn đề mới và một số khuyến nghị

Quan hệ sản xuất trong kinh tế thị trường được hình thành ở Việt Nam từ khi đổi mới. Quan hệ lao động (QHLĐ) do nhiều chủ thể tương tác với nhau thông qua cơ chế tham vấn, đối thoại, thương lượng tạo thành cơ chế vận hành của QHLĐ: cơ chế hai bên và cơ chế ba bên.

Đọc thêm

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ở Lào Cai: Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Nghiên cứu -

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ở Lào Cai: Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Qua một năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 02-NQ/TW), LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã có nhiều cách làm mới phù hợp với tình hình của địa phương, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẫn hành động của cấp ủy, chính quyền và các cấp công đoàn, đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Nhu cầu đại diện bảo vệ của lao động trong khu vực phi chính thức ở Việt Nam

Nghiên cứu -

Nhu cầu đại diện bảo vệ của lao động trong khu vực phi chính thức ở Việt Nam

Khu vực phi chính thức bao gồm nền kinh tế phi chính thức và việc làm phi chính thức. Đây là khu vực hoạt động của tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD) không đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước (không có giấy phép kinh doanh), không có tư cách pháp nhân, thực hiện SXKD ít nhất một hoặc một vài sản phẩm và dịch vụ để bán, cung cấp hoặc trao đổi. Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới đã xác định một trong những nhiệm vụ, giải pháp là “có mô hình phù hợp thu hút, tập hợp, bảo vệ người lao động ở khu vực phi chính thức”.

Tác động của đại dịch Covid-19 đến lao động ngành Dệt may, Da giày

Nghiên cứu -

Tác động của đại dịch Covid-19 đến lao động ngành Dệt may, Da giày

Đại dịch Covid-19 đặt ra thêm nhiều vấn đề mới cho người lao động (NLĐ) ngành Dệt may và Da giày, các lựa chọn thay thế việc làm tốt bị hạn chế; phụ nữ phải đối mặt với gánh nặng gia tăng trong công việc, quan hệ gia đình; các vấn đề về tâm lý và sức khỏe tâm thần, bạo lực trên cơ sở giới… Một số nghiên cứu gần đây đã làm rõ hơn những tác động của đại dịch đến NLĐ ngành Dệt may và Da giày.

Hiểu về lương sản phẩm để thương lượng cải thiện lương cho NLĐ

Emagazine -

Hiểu về lương sản phẩm để thương lượng cải thiện lương cho NLĐ

Do thiếu thông tin về cách tính lương sản phẩm nên một bộ phận cán bộ công đoàn còn khó khăn trong thương lượng để cải thiện lương cho NLĐ.

Thúc đẩy cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động

Nghiên cứu -

Thúc đẩy cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động

Với sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và các cấp công đoàn, sự tham gia hưởng ứng tích cực của người sử dụng lao động (NSDLĐ), công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), phong trào đã đạt được nhiều kết quả, góp phần tích cực vào việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động (NLĐ) và bảo vệ môi trường (BVMT).

Công nhân ngành Xây dựng: Cần quan tâm chương trình hành vi an toàn

Nghiên cứu -

Công nhân ngành Xây dựng: Cần quan tâm chương trình hành vi an toàn

Quá trình công nghiệp hóa ở nước ta đang diễn ra mạnh mẽ, lực lượng lao động chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp đã mang theo tác phong làm việc chưa có tính kỷ luật cao; hành vi không tuân thủ hệ thống quản lý ATVSLĐ tại nơi làm việc thường xuyên xảy ra. Đây là một vấn đề lớn cần kiên trì quan tâm giải quyết.

3 nguyên nhân, 4 giải pháp cho công tác phòng cháy, chữa cháy tại các đô thị

Công đoàn -

3 nguyên nhân, 4 giải pháp cho công tác phòng cháy, chữa cháy tại các đô thị

Trong thời gian qua, tình hình cháy, nổ trên phạm vi cả nước nói chung và tại các đô thị, thành phố lớn nói riêng đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến hết sức phức tạp. Bài viết sau đây chỉ ra một số nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các đô thị, thành phố lớn ở nước ta.

Nội dung kiểm soát tài chính công đoàn tại CĐCS ở Việt Nam

Nghiên cứu -

Nội dung kiểm soát tài chính công đoàn tại CĐCS ở Việt Nam

Kiểm soát tài chính công đoàn là chức năng quan trọng của quản lý tài chính công đoàn với việc thiết lập tổ chức thực hiện trong các cấp công đoàn các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định phù hợp, đảm bảo ngăn ngừa, phát hiện xử lý các rủi ro về tài chính nhằm mục tiêu quản lý tài chính công đoàn chặt chẽ, hiệu quả, đáp ứng tốt nhất các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Cơ chế nâng cao tiếng nói của người lao động và công đoàn

Nghiên cứu -

Cơ chế nâng cao tiếng nói của người lao động và công đoàn

Nghiên cứu về đối thoại và thương lượng tập thể (ĐT&TLTT) ý có nghĩa lớn trong quan hệ lao động (QHLĐ) hiện nay - đặc biệt là trong khối doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI - nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập. Bài viết dưới đây là một phần kết quả nghiên cứu của đề tài “Nâng cao hiệu quả ĐT&TLTT tại doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh” (2020-2022), phản ánh tiếng nói của công đoàn và người lao động (NLĐ) về vấn đề này từ đánh giá của người được khảo sát.

Việc làm của NLĐ do ảnh hưởng đại dịch: Những đề xuẩt và giải pháp

Việc làm -

Việc làm của NLĐ do ảnh hưởng đại dịch: Những đề xuẩt và giải pháp

Bài viết làm rõ thực trạng việc làm của người lao động (NLĐ) trước tác động của đại dịch Covid-19 tại Việt Nam và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo công ăn việc làm cho NLĐ, từ đó tạo tiền đề để phục hồi và phát triển nền kinh tế trong thời gian tới.

Xem phiên bản di động