LĐLĐ Gio Linh nỗ lực phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Hoạt động Công đoàn - LÊ HÙNG VƯƠNG

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức Công đoàn, thời gian qua, LĐLĐ huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) đã có nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.
Anh Nguyễn Văn Phương - người tổ trưởng sở hữu nhiều “sáng kiến vàng” Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị - những phần việc nặng nghĩa ân tình Chị Nguyễn Thị Hồng Nguyên - giỏi việc ngân hàng, đảm việc an sinh

Ở đâu có công nhân, ở đó có công đoàn

Là một huyện thuần nông, Gio Linh không có nhiều các doanh nghiệp lớn. Hầu hết các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn là những đơn vị rất nhỏ, sử dụng ít lao động, công việc không ổn định lâu dài nên việc thành lập công đoàn cơ sở gặp nhiều khó khăn.

Hiện nay, trên địa bàn huyện hiện có 256 doanh nghiệp, với 2.762 công nhân lao động. Trong đó số doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên 20 doanh nghiệp, chiếm 7,8%; doanh nghiệp có từ 5 - 10 công nhân lao động là 19 doanh nghiệp, chiếm 7,4%.

Tổng số doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn 31 doanh nghiệp, chiếm 12,1%, với 1.944 công nhân lao động, chiếm 70,4% trong tổng số công nhân lao động trong các doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn trực thuộc LĐLĐ huyện Gio Linh là 21 doanh nghiệp, với 971 đoàn viên/1.270 công nhân lao động, chiếm 74,5% trong tổng số công nhân lao động.

LĐLĐ Gio Linh nỗ lực phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở
LĐLĐ huyện Gio Linh trao quyết định kết nạp đoàn viên cho công nhân lao động. Ảnh: ĐVCC.

Đồng chí Cổ Thế Chung - Chủ tịch LĐLĐ huyện Gio Linh cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do một số doanh nghiệp, người sử dụng lao động chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của tổ chức Công đoàn là tổ chức phối hợp quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, góp phần tạo nên sự phát triển ổn định, bền vững của mỗi doanh nghiệp.

Có một số doanh nghiệp, người sử dụng lao động vẫn cho rằng, thành lập tổ chức Công đoàn sẽ gây cản trở đến hoạt động sản xuất kinh, kinh doanh của doanh nghiệp đó là phải thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động.

Cùng với đó, công nhân lao động trên địa bàn đa số xuất thân từ nông nghiệp, chưa được đào tạo đầy đủ về kỷ năng nghề nghiệp. Một bộ phận chưa am hiểu pháp luật về lao động, chưa ý thức được quyền lợi lâu dài của bản thân; ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp còn hạn chế; chưa nhận thức đúng, đầy đủ về tổ chức Công đoàn.

Công tác quản lý lao động trên địa bàn chưa được chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật ở một số doanh nghiệp chưa nghiêm. Do đó một số doanh nghiệp, người sử dụng lao động chưa phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn tiếp cận tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

“Với phương châm “Ở đâu có công nhân lao động, ở đó có tổ chức Công đoàn”, thời gian qua, LĐLĐ huyện Gio Linh đã chủ động triển khai nhiều cách làm hay, giải pháp hiệu quả nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở khu vực ngoài nhà nước.

Giai đoạn 2018 – 2023, LĐLĐ huyện Gio Linh đã thành lập 18 công đoàn cơ sở, vượt 20% chỉ tiêu được giao; kết nạp 831 đoàn viên, vượt 66,2% chỉ tiêu được giao. Sau gần hai năm Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028, đơn vị đã thành lập mới 4 công đoàn cơ sở, đạt 27%; kết nạp mới 156 đoàn viên, đạt 31,2% chỉ tiêu nhiệm kỳ”, đồng chí Chung phấn khởi nói.

Để đạt được những kết quả trên, đồng chí Cổ Thế Chung cho hay, LĐLĐ huyện Gio Linh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cán bộ phụ trách địa bàn, tiến hành khảo sát nắm bắt tình hình công nhân, viên chức, lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Đồng thời, tập trung đổi mới hình thức tập hợp, tuyên truyền, vận động công nhân lao động chưa là đoàn viên tham gia vào tổ chức Công đoàn, nhất là các doanh nghiệp có đông công nhân lao động và doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở.

Cán bộ công đoàn thường xuyên bám sát cơ sở, gặp gỡ người lao động và người sử dụng lao động để đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò của tổ chức Công đoàn và những quyền lợi của người lao động khi tham gia tổ chức Công đoàn...

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động

Để đạt được kết quả trên, hàng năm, Ban Thường vụ LĐLĐ Gio Linh đã xây dựng kế hoạch về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở để thực hiện các chỉ tiêu được giao. Đồng thời tổ chức phổ biến, quán triệt đến đội ngũ cán bộ công đoàn để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm đối với công tác phát triển đoàn viên trong tình hình mới.

Theo đó, chủ động phối hợp khảo sát, nắm bắt tình hình lao động ở doanh nghiệp để xây dựng phương án, các bước tiến hành thành lập công đoàn cơ sở; tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ban, ngành liên quan, cán bộ công đoàn cơ sở các xã, thị trấn trên địa có doanh nghiệp tạo được sự đồng thuận tác động đến doanh nghiệp và người lao động để tuyên truyền, vận động.

Cùng với đó, xây dựng kế hoạch phân công cán bộ công đoàn trực tiếp đến từng doanh nghiệp tiếp cận người sử dụng lao động và người lao động hỏi thăm, động viên, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, lao động, việc làm của doanh nghiệp tạo mối quan hệ gần gũi, thân thiện với doanh nghiệp. Giúp cho người sử dụng lao động cũng như người lao động hiểu rằng việc thành lập tổ chức Công đoàn là cần thiết, là có lợi cho người lao động và người sử dụng lao động, từ đó mới tiến hành tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

LĐLĐ Gio Linh nỗ lực phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở
Người lao động phấn khởi nhận quyết định kết nạp đoàn viên từ tổ chức
Công đoàn. Ảnh: ĐVCC.

Thực hiện đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, trong đó chú trọng đổi mới cách tiếp cận và phương thức tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động và người lao động; nâng cao kỹ năng của cán bộ công đoàn trong tuyên truyền, vận động, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc tại doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ tạo được sự ủng hộ của người sử dụng lao động về thành lập tổ chức Công đoàn.

Ngoài ra, phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động. Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, tham gia cải thiện môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động; kịp thời phối hợp giải quyết các kiến nghị, đề xuất tạo sự đồng thuận cao của công nhân lao động đối với tổ chức Công đoàn và hoạt động công đoàn tại các doanh nghiệp.

Phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cán bộ chuyên trách công đoàn trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức lao động, nhất là trong công tác phối hợp tiếp cận, tiếp xúc công nhân lao động, người sử dụng lao động để tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp một cách có hiệu quả nhất.

Bố trí kinh phí cho nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Theo đồng chí Cổ Thế Chung - Chủ tịch LĐLĐ huyện Gio Linh, đơn vị xác định rõ việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng công đoàn ngày càng vững mạnh và thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, LĐLĐ huyện Gio Linh còn tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.

Các cấp công đoàn đã tập trung đổi mới phương thức hoạt động nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, tạo được niềm tin trong cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động và toàn xã hội.

Đồng thời, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là cán bộ mới được bầu lần đầu về nghiệp vụ công đoàn, chính sách pháp luật liên quan đến người lao động và công đoàn; kỹ năng thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể; tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại tại doanh nghiệp, tham gia xây dựng thang lương, bảng lương, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

LĐLĐ Gio Linh nỗ lực phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở
Chủ tịch LĐLĐ huyện Gio Linh (phía phải) trao quà chúc mừng nhân dịp công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở. Ảnh: ĐVCC.

Thực hiện nghiên cứu, xây dựng chuyên đề trên tất cả các nhiệm vụ cụ thể như công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Hưởng ứng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; công tác quản lý đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Công tác quản lý sử dụng tài chính; công tác kiểm tra, giám sát, hoạt động nữ công của tổ chức Công đoàn để tổ chức hội nghị diễn đàn sinh hoạt chuyên đề về nâng cao chất lượng hoạt động phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở. Bán sát nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, của địa phương để chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, phối hợp chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động nhằm tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường mối quan hệ đoàn kết nội bộ, phát huy hết sức mạnh tập hợp trong xây dựng tổ chức Công đoàn, tạo ra khả năng cống hiến tích cực cho đoàn viên và người lao động.

Cùng với đó thực hiện hướng dẫn, giúp công đoàn cơ sở xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch, quy chế hoạt động công đoàn toàn khóa, hàng năm; quy chế phối hợp công tác giữa Ban Chấp hành công đoàn cơ sở với chuyên môn; hồ sơ hội nghị cán bộ, công chức, hội nghị người lao động; thoả ước lao động tập thể; đối thoại tại doanh nghiệp… một cách cụ thể có hệ thống.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vằng, nhiệt tình, tâm huyết, năng động, sáng tạo; biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tôn trọng sự sáng tạo, đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, người lao động. Luôn luôn bắt nhịp nhanh với xu thế phát triển của thời đại, biết đối mặt với khó khăn, thách thức biết nắm bắt thông tin và xử lý thông tin.

Cán bộ công đoàn phải biết tiếp thu, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của công đoàn các cấp trong triển khai, thực hiện; dám nói lên quan điểm của mình trong giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

“Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng công đoàn ngày càng vững mạnh và thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của mình, LĐLĐ huyện Gio Linh sẽ ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt hơn vai trò, nhiệm vụ được giao”, đồng chí Cổ Thế Chung khẳng định.

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về “Công nhân và Công đoàn Quảng Trị” năm 2024.

Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY

Anh Nguyễn Văn Phương - người tổ trưởng sở hữu nhiều “sáng kiến vàng” Anh Nguyễn Văn Phương - người tổ trưởng sở hữu nhiều “sáng kiến vàng”

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều đồng nghiệp ưu ái đặt cho anh Nguyễn Văn Phương - Tổ trưởng Tổ Cơ điện của Công ty ...

Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị - những phần việc nặng nghĩa ân tình Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị - những phần việc nặng nghĩa ân tình

Đoàn viên công đoàn của Công ty Điện lực Quảng Trị hiện có 608 người, trong đó có 99 đoàn viên nữ. Hoạt động của ...

Chị Nguyễn Thị Hồng Nguyên - giỏi việc ngân hàng, đảm việc an sinh Chị Nguyễn Thị Hồng Nguyên - giỏi việc ngân hàng, đảm việc an sinh

Công đoàn cơ sở thành viên Agribank Triệu Phong là một điểm sáng trên “bản đồ” Công đoàn Agribank Quảng Trị. Nơi đây, không chỉ ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Chuyện ghi ở Tổng công ty Thương mại Quảng Trị (Bài 2)

Hoạt động Công đoàn -

Chuyện ghi ở Tổng công ty Thương mại Quảng Trị (Bài 2)

Nếu có một số doanh nghiệp chưa coi trọng tổ chức Công đoàn thì với Tổng công ty Thương mại Quảng Trị thì hoàn toàn ngược lại. Kỹ sư Hồ Xuân Hiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị của doanh nghiệp này, trong các cuộc trò chuyện đều nhắc đến vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn và cán bộ công đoàn. Anh cười nhẹ nhàng nhưng nói thì chắc nịch: “Chúng tôi luôn xem công đoàn là một trong những tổ chức nòng cốt của đơn vị. Ở đâu không biết nhưng ở doanh nghiệp chúng tôi, công đoàn thực sự rất đắc lực và luôn làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Xin các anh cứ thoải mái tìm hiểu xem tôi nói liệu có chính xác đến đâu?”.

Tuyên truyền sâu, rộng về truyền thống vẻ vang 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

Hoạt động Công đoàn -

Tuyên truyền sâu, rộng về truyền thống vẻ vang 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

Đó là chỉ đạo của đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Hội nghị Quán triệt Hướng dẫn số 156-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (29/7/1929 - 29/7/2023).

Đại biểu Quốc hội ủng hộ duy trì đóng 2% phí Công đoàn

Hoạt động Công đoàn -

Đại biểu Quốc hội ủng hộ duy trì đóng 2% phí Công đoàn

Các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) bày tỏ tán thành việc quy định kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động. Việc này cũng nhằm tạo điều kiện cho việc tăng cường bố trí nguồn kinh phí công đoàn cho các hoạt động của công đoàn cơ sở…

Công đoàn Cục Hải quan Quảng Trị: Chăm lo tốt người lao động, hướng về vì cộng đồng

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Cục Hải quan Quảng Trị: Chăm lo tốt người lao động, hướng về vì cộng đồng

Song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiều năm qua, Công đoàn Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã quan tâm, chăm lo tốt về đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; đồng thời, triển khai hiệu quả nhiều hoạt động vì cộng đồng. Qua đó đã góp phần tạo niềm tin, động lực cho tập thể cán bộ, công chức, người lao động nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tháng Công nhân ở Gia Lai: Người lao động là chủ thể được chăm lo

Hoạt động Công đoàn -

Tháng Công nhân ở Gia Lai: Người lao động là chủ thể được chăm lo

Đây là khẳng định của đồng chí Rơ Lan Nga – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai trong cuộc trao đổi với phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn về kết quả hoạt động Tháng Công nhân của các cấp công đoàn tỉnh này.

Xây “mái nhà thứ 2” giúp giáo viên vùng khó yên tâm gieo chữ

Hoạt động Công đoàn -

Xây “mái nhà thứ 2” giúp giáo viên vùng khó yên tâm gieo chữ

Câu chuyện về những khó khăn của thầy, cô giáo gieo chữ vùng cao tỉnh Quảng Trị luôn là điều mà khi nghe đến, bất chợt ta thấy biết ơn và tri ân. Với các thầy cô giáo công tác ở vùng khó, nhiệm vụ của họ không chỉ đơn thuần là dạy học mà còn là sứ mệnh vươn lên, vượt qua những khó khăn địa lý, đời sống và văn hóa để mang ước mơ đến với trẻ em miền núi. Với chúng tôi, những cán bộ công đoàn trân trọng và thấu hiểu những đóng góp lớn lao đó, càng mong muốn giúp sức hỗ trợ phần nào trên con đường lặng thầm của thầy, cô.

Phụ cấp độc hại đối với người lao động được quy định như thế nào? Tôi công nhân

Phụ cấp độc hại đối với người lao động được quy định như thế nào?

Người lao động ở các ngành nghề nào sẽ được hưởng phụ cấp độc hại? Phụ cấp độc hại đối với người lao động được quy định như thế nào?

Phụ cấp độc hại đối với người lao động được quy định như thế nào? Tôi công nhân

Phụ cấp độc hại đối với người lao động được quy định như thế nào?

Người lao động ở các ngành nghề nào sẽ được hưởng phụ cấp độc hại? Phụ cấp độc hại đối với người lao động được quy định như thế nào?

Talk Công đoàn: Ký thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp: Bí quyết nào? Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Ký thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp: Bí quyết nào?

Đồng chí Trần Văn Hiệu, Chủ tịch Công đoàn các KCN Bắc Ninh chia sẻ trong Talk Công đoàn.

6 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong tháng 6/2024 Infographic

6 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong tháng 6/2024

Công đoàn Việt Nam xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2024.
Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận

Bản tin công nhân ngày 29/5 gồm những tin chính: Trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 200.000 đồng – 280.000 đồng / tháng từ 1/7/2024; Điều chỉnh mức đóng BHXH sau cải cách tiền lương; Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận; 14 phường ở TP Thủ Dầu Một có bếp ăn "0 đồng" cho lao động nghèo...

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của người lao động Đắk Lắk Video

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của người lao động Đắk Lắk

Ngày hội Việc làm tỉnh Đắk Lắk năm 2024 đã hoàn tất, sẵn sàng tiếp đón trên 1.000 người lao động, đại biểu, quan khách tham dự. Chương trình do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk, Tạp chí Lao động Công đoàn phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk tổ chức, chính thức diễn ra lúc 8 giờ ngày 14/6 tại số 9, đường 10 tháng 3 (đường Vành Đai).

Đọc thêm

LĐLĐ Tiền Giang: Người lao động hạnh phúc khi được nhận “Mái ấm Công đoàn”

Công đoàn -

LĐLĐ Tiền Giang: Người lao động hạnh phúc khi được nhận “Mái ấm Công đoàn”

LĐLĐ Tiền Giang có nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ khó khăn. Đặc biệt phải kể đến những căn “Mái ấm Công đoàn” được Công đoàn Tiền Giang hỗ trợ xây dựng cho đoàn viên có khó khăn về nhà ở.

"Bộ nhận diện” Tháng Công nhân năm 2024 của các cấp Công đoàn Nghệ An

Hoạt động Công đoàn -

"Bộ nhận diện” Tháng Công nhân năm 2024 của các cấp Công đoàn Nghệ An

Mô hình mới, cách làm sáng tạo trên cơ sở bám sát quan điểm chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh đã làm nên “bộ nhận diện” Tháng Công nhân năm 2024 của các cấp Công đoàn Nghệ An.

Thái Nguyên: Để thỏa ước lao động tập thể không còn mang tính hình thức

Hoạt động Công đoàn -

Thái Nguyên: Để thỏa ước lao động tập thể không còn mang tính hình thức

Nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) là mục tiêu, cũng là trăn trở của cán bộ công đoàn tỉnh Thái Nguyên nhằm mang lại nhiều quyền lợi nhất cho đoàn viên, góp phần giảm thiểu mâu thuẫn, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong các doanh nghiệp.

Tạp chí Lao động và Công đoàn và LĐLĐ tỉnh Đồng Nai nâng cao chất lượng truyền thông

Hoạt động Công đoàn -

Tạp chí Lao động và Công đoàn và LĐLĐ tỉnh Đồng Nai nâng cao chất lượng truyền thông

Đó là nội dung được thống nhất giữa hai bên tại chương trình “ký kết kế hoạch phối hợp triển khai hoạt động năm 2024 giữa LĐLĐ tỉnh Đồng Nai và Tạp chí Lao động và Công đoàn” diễn ra sáng nay (12/6).

Đón đọc Tạp chí Lao động và Công đoàn số 713, tháng 6/2024

Hoạt động Công đoàn -

Đón đọc Tạp chí Lao động và Công đoàn số 713, tháng 6/2024

Số Lao động và Công đoàn tháng 6 với 80 trang, in màu trên giấy couche, xuất bản - phát hành ngày 10/6/2024 đến các cấp công đoàn trên toàn quốc.

Lâm Đồng: Hơn 10.000 đoàn viên được chăm lo, hỗ trợ trong Tháng công nhân

Hoạt động Công đoàn -

Lâm Đồng: Hơn 10.000 đoàn viên được chăm lo, hỗ trợ trong Tháng công nhân

Tháng công nhân năm 2024, các cấp công đoàn tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức nhiều nội dung hoạt động thiết thực hướng tới đoàn viên, người lao động; đã có 50.000 đoàn viên, người lao động tham gia và hơn 10.000 đoàn viên, người lao động được chăm lo phúc lợi.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất phương án giao biên chế 5.899 cán bộ công đoàn chuyên trách

Hoạt động Công đoàn -

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất phương án giao biên chế 5.899 cán bộ công đoàn chuyên trách

Tại phiên thảo luận tổ về Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) chiều ngày 8/6 (Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV), một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm là Tổng LĐLĐ Việt Nam được tự quyết định số lượng biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách.

Cần giữ nguyên mức đóng 2% kinh phí công đoàn được thực hiện từ năm 1957 đến nay

Hoạt động Công đoàn -

Cần giữ nguyên mức đóng 2% kinh phí công đoàn được thực hiện từ năm 1957 đến nay

Nghĩa vụ đóng kính phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động được thực hiện từ năm 1957 đến nay, và việc duy trì nguồn thu kinh phí này là hết sức cần thiết.

An Giang: Tất cả vì môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Hoạt động Công đoàn -

An Giang: Tất cả vì môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Cùng với hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại các doanh nghiệp thuộc các Khu Công nghiệp tỉnh An Giang cũng được tích cực triển khai, nhờ đó mang lại sự an toàn về sức khoẻ cho người lao động, ổn định sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…

Công đoàn Khu Kinh tế Quảng Bình triển khai hiệu quả Tháng Công nhân từ cơ sở

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Khu Kinh tế Quảng Bình triển khai hiệu quả Tháng Công nhân từ cơ sở

Trong Tháng Công nhân năm 2024, Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa ở các công đoàn cơ sở nhằm trực tiếp chăm lo cho đoàn viên, người lao động và tạo dấu ấn về tổ chức Công đoàn từ sơ sở.