Thứ tư 28/09/2022 19:55
vong-tay-cong-doan

Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật, uy tín giảm sút tự nguyện từ chức

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại - Theo Chinhphu.vn

Ngày 8/9, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký ban hành Thông báo số 20 Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.
Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật, uy tín giảm sút tự nguyện từ chức
Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật mà uy tín giảm sút tự nguyện từ chức - Ảnh minh họa.

Theo đó, xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về chủ trương phân công, bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật (Tờ trình số 02-TTr/BTCTW, ngày 10/8/2022), Bộ Chính trị kết luận như sau:

1. Việc bố trí công tác đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, thực hiện phương châm "có vào, có ra, có lên, có xuống" trong công tác cán bộ, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; góp phần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và chế độ.

2. Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định.

Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật, uy tín giảm sút tự nguyện từ chức
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký ban hành Thông báo số 20 Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật. Ảnh: VOV

3. Việc bố trí cán bộ sau khi từ chức, miễn nhiệm thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và theo định hướng như sau:

3.1. Cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc xin nghỉ công tác thì cấp có thẩm quyền xem xét theo nguyện vọng.

3.2. Cán bộ có nguyện vọng tiếp tục công tác thì cấp có thẩm quyền xem xét bố trí như sau:

a) Trường hợp thời gian công tác còn dưới 5 năm:

Cán bộ là Uỷ viên Trung ương Đảng thì Bộ Chính trị xem xét, bố trí công tác phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Cán bộ ở cơ quan Trung ương và địa phương thì cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí làm công tác chuyên môn (không làm công tác lãnh đạo, quản lý), được giữ nguyên ngạch công chức đã được bổ nhiệm.

b) Trường hợp thời gian công tác còn từ 5 năm trở lên:

Cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí công tác theo nguyên tắc như Khoản a nêu trên.

Cán bộ sau khi bị kỷ luật tự nguyện xin từ chức thì được cấp có thẩm quyền căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét từng trường hợp cụ thể để bố trí công tác theo hướng giảm một cấp so với chức vụ khi bị kỷ luật. Sau 24 tháng công tác ở vị trí mới, nếu khắc phục tốt những sai phạm, khuyết điểm, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện thì được cấp có thẩm quyền xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lại chức danh đã đảm nhiệm hoặc tương đương.

4. Giao Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn, chủ trì phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Thông báo kết luận này bảo đảm đồng bộ, thống nhất; tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.

5. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương căn cứ Thông báo kết luận này cụ thể hoá và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức ...

Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái đối với Triết học Mác - Lênin Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái đối với Triết học Mác - Lênin

Bằng nhiều hình thức, nội dung và thủ đoạn, các thế lực thù địch không ngừng xuyên tạc, phê phán Chủ nghĩa Mác - Lênin ...

Để nêu gương trở thành phương thức lãnh đạo hiệu quả của Đảng Để nêu gương trở thành phương thức lãnh đạo hiệu quả của Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta đã từng căn dăn: “Muốn người ta theo, mình phải làm gương ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái đối với công tác cán bộ của Đảng

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái đối với công tác cán bộ của Đảng

Những luận điệu xuyên tạc, sai trái đối với vấn đề công tác cán bộ của Đảng thường được phát tán mỗi khi có cán bộ được bổ nhiệm hoặc cán bộ cấp cao của Đảng bị xử lý kỷ luật. Các phần tử phản động, thù địch luôn đưa ra những suy luận vô căn cứ nhằm chống phá, cố tình gây hiểu sai về công tác cán bộ của Đảng.

Ngôi sao sáng phương Nam

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Ngôi sao sáng phương Nam

Những ngày qua, du khách khắp nơi nô nức xuống phà qua sông Hậu để đến với cù lao Ông Hổ, đến với Bác Tôn - ngôi sao sáng phương Nam bằng tất cả tấm lòng mộc mạc, bình dị và sự thành kính vốn có của người dân sông nước miền Tây Nam Bộ.

Đọc thêm

Tổ chức Công đoàn đã vận dụng nhiều giá trị lý luận của đồng chí Lê Hồng Phong

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Tổ chức Công đoàn đã vận dụng nhiều giá trị lý luận của đồng chí Lê Hồng Phong

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tại Hội thảo khoa học "Đồng chí Lê Hồng Phong - người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" được tổ chức tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An vào ngày 5/9.

Độc lập và hội nhập - Sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

Emagazine -

Độc lập và hội nhập - Sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

Sau hơn 35 năm đổi mới, trong bối cảnh mới, để hóa giải nguy cơ mới và chớp lấy thời vận mới, Đất nước càng mạnh bước và tự tin trên con đường đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Dân tộc càng chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, vì nền độc lập, tự do và phát triển mạnh mẽ, nhân văn của Tổ quốc. Đây chính là thời khắc trong vị thế và sức mạnh Việt Nam độc lập, chúng ta càng phải hành động kiên định, độc lập và sáng tạo, vì đất nước hùng cường và nhân văn, dưới ngọn cờ Hồ Chí Minh.

Dựa vào dân và có cơ chế hữu hiệu trong đấu tranh chống tham nhũng

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Dựa vào dân và có cơ chế hữu hiệu trong đấu tranh chống tham nhũng

Tham nhũng là một trong những căn bệnh nảy sinh, tồn tại và phát triển mạnh trong các bộ máy nhà nước do giai cấp bóc lột nắm quyền thống trị, nhất là trong giai đoạn suy đồi, thiếu kỷ cương. Trong các bộ máy nhà nước ấy, quyền lực thuộc về cá nhân, những kẻ cầm quyền đã thao túng quyền lực để tham nhũng, phục vụ cho lợi ích riêng của mình.

Cô Ba Định - huyền thoại xứ dừa

Emagazine -

Cô Ba Định - huyền thoại xứ dừa

Tôi về Bến Tre trong những ngày cuối tháng 8. Những cơn mưa bất chợt ập đến rồi vội vã tan nhanh làm xua đi cái nóng cuối hè như đổ lửa của xứ dừa miền Tây.

Võ Chí Công - nhà cách mạng tận trung, tận hiến

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Võ Chí Công - nhà cách mạng tận trung, tận hiến

Đồng chí Võ Chí Công tên khai sinh là Võ Toàn, bí danh là Xuân, Năm Công, sinh ngày 7/8/1912, mất ngày 8/9/2011, quê quán: xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

19 hành vi tham nhũng, tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

19 hành vi tham nhũng, tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vừa ban hành hướng dẫn một số điều về phòng, chống tiêu cực đối với cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị.

Biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quyết định 71 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026.

Tiêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, trang thông tin điện tử

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Tiêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, trang thông tin điện tử

Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định 1418/QĐ-BTTTT ban hành Bộ Tiêu chí nhận diện “báo hóa” các loại hình ấn phẩm ngoài báo, như tạp chí, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí.

Báo chí-truyền thông trong đấu tranh chống lại thuyết âm mưu về Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Báo chí-truyền thông trong đấu tranh chống lại thuyết âm mưu về Đảng Cộng sản Việt Nam

Không lĩnh vực nào ở trong thế “xung trận” như báo chí - truyền thông khi đối diện với thuyết âm mưu. Bởi lẽ, báo chí - truyền thông có ảnh hưởng rất lớn đến mọi vấn đề của xã hội, tác động đến nhận thức, hành động, ứng xử của công chúng. Mặt khác, thuyết âm mưu đang sử dụng chính những phương tiện của truyền thông để xuyên tạc và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thuyết âm mưu đã dùng những phương cách nào để phổ biến thông tin? Các cấp độ biểu hiện của nó là gì? Và báo chí - truyền thông phải làm gì để chống lại thuyết âm mưu?

Kết luận của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Kết luận của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 40-KL/TƯ của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026.

Xem phiên bản di động