Thứ tư 28/09/2022 18:51
vong-tay-cong-doan

“Công tác an toàn, vệ sinh lao động được đặc biệt quan tâm”

An toàn VSLĐ - VÂN CHINH

Năm 2021, bằng sự chủ động, linh hoạt, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tập đoàn) và các đơn vị trực thuộc đã làm tốt công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN).
“Công tác an toàn, vệ sinh lao động được đặc biệt quan tâm”
Ông Phùng Quang Hiệp. Ảnh: Tập đoàn cung cấp.

Toàn Tập đoàn không xảy ra TNLĐ nghiêm trọng, số trường hợp mắc BNN không tăng. Phóng viên (PV) Tạp chí LĐ&CĐ đã có cuộc phỏng vấn ông Phùng Quang Hiệp, Tổng Giám đốc Tập đoàn về công tác đảm bảo ATVSLĐ, an toàn hóa chất cho NLĐ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

PV: Những khó khăn trong thực hiện công tác ATVSLĐ của Tập đoàn khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát là gì, thưa ông?

Ông Phùng Quang Hiệp: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh (SXKD) đa ngành nghề, nguyên vật liệu và các sản phẩm chính đều liên quan đến hóa chất (trong đó có nhiều hóa chất độc hại, nguy hiểm như: Axit H2S04, axit H3P04, axit HCl, khí Cl2, khí công nghiệp…); hóa chất cơ bản, cao su, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, sự cố rò rỉ hóa chất gây mất an toàn cho NLĐ và sự cố nghiêm trọng về môi trường; lực lượng lao động lớn (hơn 19.000 NLĐ); địa bàn đặt nhà máy sản xuất của các đơn vị trải trên nhiều địa phương trong cả nước cũng đặt ra những khó khăn trong sản xuất, điều hành.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm hoàn thành mục tiêu kép, lãnh đạo Tập đoàn đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai và thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 của các bộ, ban, ngành địa phương… Những biện pháp như tổ chức sản xuất “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 điểm đến”, tổ chức tiêm phòng vắc xin 2 mũi cho toàn thể NLĐ… tuy làm tăng chi phí nhưng đã giúp doanh nghiệp vừa đảm bảo sức khỏe, an toàn cho NLĐ, vừa đảm bảo duy trì sản xuất liên tục, an toàn.

Bên cạnh những khó khăn trong hoạt động SXKD như vận chuyển, lưu thông hàng hóa, sản phẩm và nguyên vật liệu đầu vào bị gián đoạn do các địa phương thực hiện giãn cách xã hội; thiếu lực lượng lao động; chi phí sản xuất bị tăng cao do áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch… thì công tác ATVSLĐ, đảm bảo an toàn trong các hoạt động về hóa chất cũng gặp nhiều khó khăn.

Cụ thể, khó khăn trong việc đảm bảo an toàn cho NLĐ khi triển khai giải pháp “3 tại chỗ”. Với việc NLĐ ở lại khu vực sản xuất liên tục trong thời gian dài, điều kiện sinh hoạt rất hạn chế, việc đảm bảo không bị lây nhiễm chéo, công tác phòng, chống cháy nổ là hết sức khó khăn.

Công tác tập huấn, huấn luyện định kỳ cho NLĐ về công tác ATVSLĐ, an toàn hóa chất không tổ chức được đúng theo kế hoạch, phải tổ chức phổ biến, cập nhật kiến thức bằng hình thức online nên hiệu quả chưa cao. Không tổ chức được các cuộc diễn tập ứng phó sự cố cháy, nổ, sự cố hóa chất theo quy định.

Công tác tổ chức kiểm tra, giám sát các đơn vị về công tác ATVSLĐ phải tạm dừng do các địa phương thực hiện giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Tập đoàn và nhận thức của toàn thể NLĐ về công tác đảm bảo ATVSLĐ được duy trì trong nhiều năm trước, trong năm 2021 toàn thể Tập đoàn không để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng làm chết người, số người mắc BNN không tăng, không để xảy ra sự cố hóa chất và cháy nổ.

“Công tác an toàn, vệ sinh lao động được đặc biệt quan tâm”
Chi nhánh Công ty CP Bột giặt LIX - LIX Bình Dương. Ảnh: Tập đoàn cung cấp.

PV: Xin ông cho biết, công tác quản lý nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình NLĐ làm việc với hóa chất được thực hiện như thế nào?

Ông Phùng Quang Hiệp: Công tác ATVSLĐ được chúng tôi đặc biệt quan tâm. Việc đảm bảo an toàn trong quá trình NLĐ làm việc với hóa chất được lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên chú trọng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động SXKD của Tập đoàn. Để thực hiện tốt, Tập đoàn đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể.

Một là, tuân thủ và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về ATVSLĐ. Tập đoàn đã thành lập Hội đồng ATVSLĐ gồm 6 thành viên do Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn làm Chủ tịch để tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Tập đoàn trong việc chỉ đạo các đơn vị thành viên triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ; tổ chức các lớp huấn luyện ATVSLĐ, an toàn hóa chất cho người đại diện phần vốn Tập đoàn tại doanh nghiệp, lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác ATVSLĐ của các đơn vị thành viên; định kỳ tổ chức kiểm tra các đơn vị về công tác ATVSLĐ, an toàn hóa chất. Bên cạnh đó, lãnh đạo Tập đoàn giao cho Ban Kỹ thuật là ban chuyên môn tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Tập đoàn trong công tác ATVSLĐ, an toàn hóa chất.

Hai là, đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến. Các dây chuyền sản xuất hóa chất thường phát sinh khí thải, nước thải, bụi, chất thải rắn, tiếng ồn, nóng… NLĐ thường xuyên phải tiếp xúc trực tiếp với hóa chất nên nguy cơ mất an toàn và mắc BNN cao. Do vậy, việc đầu tư công nghệ mới, tự động hóa, cơ giới hóa để đảm bảo an toàn và xử lý môi trường là xu hướng và yêu cầu cấp thiết đối với mỗi doanh nghiệp.

Những năm qua, Tập đoàn đã chủ động đầu tư và huy động các nguồn lực vào các chương trình: Chương trình mục tiêu quốc gia về khoa học công nghệ; chương trình sản xuất sạch hơn; chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; chương trình bảo vệ môi trường. Đầu tư chiều sâu và đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, bảo vệ môi trường xung quanh, bảo vệ sức khỏe, an toàn cho NLĐ. Các dây chuyền sản xuất Xút - Clo, Axit Sulfuric, sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, sản xuất pin, ắc quy, sản xuất phân bón… được đầu tư chiều sâu, tự động hóa, cơ khí hóa đã cải thiện về điều kiện lao động cho NLĐ.

Ba là, kiểm tra, giám sát, huấn luyện. Hằng năm, Ban Kỹ thuật là đầu mối tổ chức kiểm tra các đơn vị thành viên trong công tác ATVSLĐ, an toàn hóa chất; các đơn vị thành viên tổ chức kiểm tra định kỳ hằng tháng, hằng quý theo quy định của Luật ATVSLĐ, tổ chức tốt hoạt động của mạng lưới ATVSV; tuyên truyền và phổ biến các quy định của pháp luật về ATVSLĐ cho NLĐ; tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận cho NLĐ về ATVSLĐ, an toàn hóa chất.

“Công tác an toàn, vệ sinh lao động được đặc biệt quan tâm”
Người lao động vận hành thiết bị nâng tại Phân xưởng và Kho sản xuất của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Ảnh: Tập đoàn cung cấp.

Bốn là, tổ chức nhận diện, đánh giá và quản lý rủi ro. Các đơn vị thực hiện tốt việc nhận diện, đánh giá các rủi ro có thể gây mất an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất, từ đó đề ra các biện pháp khắc phục một cách triệt để các nguy cơ gây mất an toàn lao động.

Năm là, lập và thực hiện kế hoạch bảo hộ lao động. Công tác lập kế hoạch bảo hộ lao động là một phần không thể tách rời trong việc xây dựng kế hoạch SXKD hằng năm. Năm 2021, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động với kinh phí khoảng 180 tỉ đồng để thực hiện các nội dung: Cải thiện điều kiện lao động, mua sắm trang phục, phương tiện bảo hộ lao động cấp cho NLĐ, bồi dưỡng độc hại tại chỗ cho NLĐ…

Sáu là, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO và Kaizen 5S. Các đơn vị đã tổ chức triển khai và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến và công tác an toàn lao động, môi trường vào trong hoạt động SXKD. Đó là ISO, hệ thống quản lý chất lượng, đánh giá, nhận diện rủi ro, quản lý một cách triệt để trong quá trình bảo quản, sử dụng hóa chất; Kaizen 5S, quản lý trực quan trong quá trình bảo quản, sử dụng hóa chất, quy cách, chủng loại, số lượng…

PV: Xin ông cho biết, trước nguy cơ xuất hiện F0 tại các nhà máy, Tập đoàn đã có những giải pháp gì nhằm thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, an toàn hóa chất, từ đó đảm bảo an toàn cho NLĐ?

Ông Phùng Quang Hiệp: Một số giải pháp Tập đoàn đã triển khai nhằm thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, an toàn hóa chất trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, F0 xuất hiện nhiều tại các nhà máy. Đó là:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật mới về công tác ATVSLĐ, an toàn hóa chất cho NLĐ bằng các hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom, mạng xã hội Facebook, Zalo, Viber... qua các khẩu hiệu, pano, áp phích dán tại khu vực sản xuất.

2. Tiếp tục triển khai tiêm vắc xin tăng cường cho NLĐ để nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Áp dụng triệt để quy tắc 5K tại khu vực văn phòng cơ quan, khu vực sản xuất.

3. Tiếp tục kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ, an toàn hóa chất tại khu vực sản xuất, kho nguyên vật liệu, kho hàng hóa để kịp thời phát hiện các nguy cơ gây mất an toàn, từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời.

4. Tổ chức mua sắm trang thiết bị bảo hộ lao động và cấp phát đầy đủ cho NLĐ.

5. Tổ chức khen thưởng, động viên kịp thời cho NLĐ có sáng kiến cải tiến điều kiện lao động, thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ, an toàn hóa chất.

PV: Xin cảm ơn ông!

Quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp Quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

Để bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho người lao động tại doanh nghiệp cần tuân thủ đúng các tiêu chí về ...

Công tác an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty Polytex Công tác an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty Polytex

Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam) đã tổ chức khảo sát, đánh giá làm cơ sở xây dựng các chương trình cải thiện, ...

Tăng giờ làm thêm: Vấn đề được doanh nghiệp và người lao động quan tâm Tăng giờ làm thêm: Vấn đề được doanh nghiệp và người lao động quan tâm

Đồng chí Vương An Nguyên – Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An cho rằng, việc tăng giờ làm thêm ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Công ty CP Than Đèo Nai: "Dự báo nguy cơ rủi ro sẽ hạn chế được tai nạn lao động"

An toàn VSLĐ -

Công ty CP Than Đèo Nai: "Dự báo nguy cơ rủi ro sẽ hạn chế được tai nạn lao động"

Công ty CP Than Đèo Nai TKV (gọi tắt là Đèo Nai TKV) luôn xác định công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu bởi đặc thù sản xuất nặng nhọc, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thường xuyên nhận diện, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ, nhờ đó số vụ tai nạn nghiêm trọng đã giảm đáng kể so với những năm trước đây.

Sự cần thiết phải sửa đổi Luật ATVSLĐ năm 2015

An toàn VSLĐ -

Sự cần thiết phải sửa đổi Luật ATVSLĐ năm 2015

Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2015 được Quốc hội thông qua ngày 25/6/2015, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016, đã góp phần to lớn vào việc bảo đảm ATVSLĐ, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN). Tuy nhiên, qua 06 năm triển khai, Luật đã bộc lộ một số tồn tại cần bổ sung, sửa đổi.

Triển khai các biện pháp phòng ngừa, loại trừ yếu tố nguy hiểm

An toàn VSLĐ -

Triển khai các biện pháp phòng ngừa, loại trừ yếu tố nguy hiểm

Công ty TNHH Công Nghệ Nissei Việt Nam (Khu công nghiệp Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương) hiện có hơn 900 cán bộ, công nhân lao động (CNLĐ) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử. Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho người lao động (NLĐ) ở đây luôn được Công ty chú trọng, quan tâm thực hiện các biện pháp phòng ngừa, loại trừ yếu tố nguy hiểm. Chùm ảnh dưới đây phần nào phản ánh điều đó (ảnh do Công ty cung cấp).

Công ty TNHH Hansol Electronic Việt Nam: theo dõi sát sức khỏe NLĐ

An toàn VSLĐ -

Công ty TNHH Hansol Electronic Việt Nam: theo dõi sát sức khỏe NLĐ

Công ty TNHH Hansol Electronic Việt Nam (đóng tại TP. Phổ Yên, Thái Nguyên) có 9.000 lao động, chuyên lắp ráp điện thoại và máy tính bảng, có nhiều máy móc, trang thiết bị hiện đại, công nghệ cao. Công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho người lao động (NLĐ) ở đây được lãnh đạo doanh nghiệp và công đoàn rất quan tâm.

Mức độ thực hiện an toàn lao động của NLĐ ngành Dịch vụ viễn thông

An toàn VSLĐ -

Mức độ thực hiện an toàn lao động của NLĐ ngành Dịch vụ viễn thông

Hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó có sự tham gia, đóng góp và thực hiện của người lao động (NLĐ).

Khắc phục yếu tố bất lợi, bảo đảm an toàn cho người lao động

An toàn VSLĐ -

Khắc phục yếu tố bất lợi, bảo đảm an toàn cho người lao động

Công việc đơn điệu nhưng yêu cầu chính xác, tỉ mỉ, mức độ tập trung cao, người lao động (NLĐ) làm việc trong các nhà máy điện tử đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi trong các công đoạn sản xuất và tư thế làm việc, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Đọc thêm

Quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong ngành Điện tử

An toàn VSLĐ -

Quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong ngành Điện tử

Điện tử đang là một trong những ngành công nghiệp phát triển nhanh nhất hiện nay ở nước ta, thu hút một lực lượng lao động rất lớn (trong đó lao động nữ chiếm khoảng 80 đến 85%). Nhưng một thực tế đang diễn ra là điều kiện lao động, an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) của công nhân ngành Điện tử (NĐT) như sản xuất pin, con chíp, test chức năng… luôn phải tiếp xúc với các hóa chất nguy hiểm, có nguy cơ, rủi ro, tác động xấu tới sức khỏe của công nhân.

Công đoàn tỉnh Gia Lai: Không để tình trạng sử dụng lao động thiếu an toàn

An toàn VSLĐ -

Công đoàn tỉnh Gia Lai: Không để tình trạng sử dụng lao động thiếu an toàn

Xác định việc thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) cho người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, các cấp công đoàn Gia Lai đã tăng cường phối hợp, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại các doanh nghiệp.

An toàn, vệ sinh lao động vấn đề ưu tiên của doanh nghiệp điện tử

Diễn đàn - Bạn đọc -

An toàn, vệ sinh lao động vấn đề ưu tiên của doanh nghiệp điện tử

Tiếp xúc với các hóa chất nguy hiểm, bức xạ ion hóa và không ion hóa, những công việc căng thẳng, làm đêm với độ dài ca 9 đến 12 giờ… là mối nguy cho sức khỏe của NLĐ trong ngành Điện tử. Nhiều doanh nghiệp điện tử đã nỗ lực tăng cường các biện pháp phòng ngừa bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho người lao động ( NLĐ). Một số ý kiến dưới đây cho thấy điều đó.

Công ty Kho vận Cẩm Phả coi công tác ATVSLĐ là nhân tố để phát triển bền vững

An toàn VSLĐ -

Công ty Kho vận Cẩm Phả coi công tác ATVSLĐ là nhân tố để phát triển bền vững

Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong sản xuất luôn là nhân tố quan trọng nhất để Công ty Kho vận Cẩm Phả phát triển bền vững. Quan điểm này cũng là kim chỉ nam trong định hướng điều hành của tập thể ban lãnh đạo Công ty.

Đắk Lắk: Lan tỏa công tác an toàn, vệ sinh lao động

Công đoàn -

Đắk Lắk: Lan tỏa công tác an toàn, vệ sinh lao động

Đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở 80% số doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn với 1.365 người. Đây là lực lượng nòng cốt, góp phần quan trọng đảm bảo an toàn trong lao động và là hạt nhân lan tỏa công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

Chuyển đổi số trong lĩnh vực PCCC: Doanh nghiệp cùng ngồi lại

Emagazine -

Chuyển đổi số trong lĩnh vực PCCC: Doanh nghiệp cùng ngồi lại

“Gần đây số hoá phát triển trong mọi lĩnh vực, ngành Thiết bị Phòng cháy chữa cháy (PCCC) cũng phát triển, thay đổi nhiệm vụ, quy trình, văn hoá doanh nghiệp để bắt kịp yêu cầu của phong trào chuyển đổi số”, là phát biểu của Đại diện Hiệp hội Thiết bị PCCC Nhật Bản tại toạ đàm quốc tế “Chuyển đổi số trong công tác Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ (PCCC& CNCH) giải pháp khoa học - công nghệ PCCC cho nhà siêu cao tầng, công trình có nhiều tầng hầm” tổ chức tại TP. HCM, ngày 18/8.

Đắk Nông: Hiệu quả từ phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ

An toàn VSLĐ -

Đắk Nông: Hiệu quả từ phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ

Công tác ATVSLĐ đã có nhiều chuyển biến tích cực sau 5 năm các cấp công đoàn ở Đắk Nông triển khai thực hiện Nghị quyết số 10c/NQ-BCH, ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới” (Sau đây gọi là Nghị quyết 10c/NQ-BCH).

Than Mạo Khê huấn luyện ATVSLĐ chuyên đề “Kỹ năng sơ cấp cứu”

Công đoàn -

Than Mạo Khê huấn luyện ATVSLĐ chuyên đề “Kỹ năng sơ cấp cứu”

Căn cứ vào kế hoạch huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) quý III, IV năm 2022, Công ty Than Mạo Khê đã tổ chức khóa huấn luyện ATVSLĐ chuyên đề “Kỹ năng sơ cấp cứu” cho cán bộ, công nhân viên (CBCNV) khối Khai thác theo nhóm các đơn vị.

Kon Tum nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ

Emagazine -

Kon Tum nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10c/NQ-BCH ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới”, phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ ở Kon Tum được đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả.

Khảo sát thực hiện ATVSLĐ và phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp" tại doanh nghiệp

An toàn VSLĐ -

Khảo sát thực hiện ATVSLĐ và phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp" tại doanh nghiệp

Trong 2 ngày (8 và 9/8), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức khảo sát việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ" tại 07 doanh nghiệp với 230 cán bộ công đoàn, người lao động tham gia.

Xem phiên bản di động