e magazine
26/03/2022 11:08
Công tác an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty Polytex

26/03/2022 11:08

Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam) đã tổ chức khảo sát, đánh giá làm cơ sở xây dựng các chương trình cải thiện, nâng cao mức độ thực hiện của NLĐ để công tác ATVSLĐ tại công ty ngày càng tốt hơn.
Công tác an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern

Công tác an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern

Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam), sau đây gọi tắt là Công ty Polytex (Khu công nghiệp Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương), hoạt động trong lĩnh vực dệt nhuộm với sản phẩm chủ yếu là vải dệt kim, nhuộm và vải hoàn thiện, công suất sản xuất đạt gần 1.800 tấn vải/tháng với tổng số người lao động (NLĐ) là 1.200 người. Doanh nghiệp có thị trường tiêu thụ tại các quốc gia như: Mỹ, Đức, Pháp, Thụy Điển, Đài Loan.

Tại Công ty Polytex, công tác An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được triển khai khá đầy đủ, tuân thủ đúng qui định của pháp luật Việt Nam và của các quốc gia Công ty Polytex xuất bán sản phẩm đến.

Doanh nghiệp này luôn thực hiện những nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; PCCN; thực hiện kế hoạch ATVSLĐ hằng năm; quản lý và theo dõi việc khai báo, kiểm định máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; tổ chức thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ; sơ cứu, cấp cứu, phòng, chống bệnh nghề nghiệp (BNN) cho NLĐ; tổ chức tự kiểm tra về ATVSLĐ; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện nhằm đảm bảo công tác ATVSLĐ tại nơi làm việc luôn được kiểm soát.

Công ty Polytex hiểu rằng việc thực hiện tốt công tác ATVSLĐ là thể hiện sự quan tâm đầy đủ về sản xuất, đảm bảo an toàn, cân bằng sản xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng hiệu suất làm việc đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững.

Công tác an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern

Chương trình khảo sát được thực hiện thông qua bảng hỏi thiết kế gồm 15 câu hỏi tập trung vào 5 vấn đề lớn tại Công ty Polytex về công tác ATVSLĐ, cụ thể là: Quy định chung về ATVSLĐ; quy định về An toàn máy móc, trang thiết bị; quy định về An toàn hóa chất; quy định về PCCN và quy định về VSLĐ, BNN.

Đối tượng thực hiện khảo sát gồm: Cán bộ phụ trách công tác ATVSLĐ, An toàn vệ sinh viên, Ban Giám đốc quản lý trực tiếp công tác ATVSLĐ tại Công ty Polytex, tổng số đối tượng khảo sát là 20 người (đạt tỷ lệ 100%).

Bảng 1. Phiếu khảo sát mức độ thực hiện của NLĐ trong công tác ATVSLĐ:

Công tác an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty Polytex

Công tác an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern

Thông qua phiếu khảo sát trình bày ở Bảng 1, kết quả thực hiện cho thấy:

- 19,6% NLĐ không thực hiện hoặc chỉ thực hiện công việc khi có nhắc nhở (Mức 1).

- 55,7% NLĐ thực hiện một cách miễn cưỡng hoặc thực hiện một phần, chưa thực hiện hết công tác ATVSLĐ đã được triển khai (Mức 2).

- 24,7% NLĐ thực hiện tốt 100% các nội dung (Mức 3).

Tỉ lệ NLĐ không thực hiện các nội dung liên quan đến công tác ATVSLĐ hoặc chỉ thực hiện khi có nhắc nhở (Mức 1) còn chiếm tỉ lệ khá cao gần 20%, điều này cho thấy gánh nặng đặt lên vai của nhóm nhân sự làm công tác ATVSLĐ và mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại nhà máy vì phải đảm bảo duy trì công tác đúng qui định.

Ngoài ra, số liệu khảo sát cho thấy Công ty Polytex vẫn tồn tại những nguyên nhân tiềm ẩn gây các sự cố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất liên quan đến lỗi hành vi của NLĐ vì chưa giải quyết được triệt để vấn đề nhận thức, sự tuân thủ, thái độ và tinh thần tự giác trong công tác ATVSLĐ từ bản thân NLĐ.

Mức độ thực hiện theo từng vấn đề khảo sát có liên quan đến công tác ATVSLĐ được trình bày ở Hình 1 cho thấy:

Công tác an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern

Hình 1. Mức độ thực hiện của NLĐ trong từng vấn đề khảo sát.

- Việc thực hiện các quy định chung: NLĐ còn chưa hiểu hết các quy định pháp luật về ATVSLĐ, chưa chủ động áp dụng các nội qui, qui định vào trong công việc và một bộ phận không sử dụng PPE vì cho rằng vướng víu, khó khăn trong thao tác.

- Việc thực hiện các quy định về an toàn máy móc, thiết bị: NLĐ có tuân thủ hướng dẫn SOP, quy trình xin phép thao tác các công việc yêu cầu nghiêm ngặt nhưng chưa thực hiện một cách đầy đủ; công tác bảo trì, bảo dưỡng chưa được chú trọng, hoạt động kiểm tra máy móc thiết bị trước khi sử dụng thiếu đối chiếu thực tế.

- Việc thực hiện các quy định về an toàn hóa chất: NLĐ chưa tuân thủ tốt nguyên tắc lưu trữ, vận chuyển, bảo quản, sử dụng, đồng thời chưa thật sự chủ động tìm hiểu thông tin về hóa chất theo SDS.

- Việc thực hiện các quy định về PCCN: NLĐ nhiệt tình trong sự phối hợp kiểm tra, phát hiện thiếu sót về PCCC, tuy nhiên, vẫn còn tình trạng kiểm tra nhưng chưa chủ động và phải nhắc nhở thường xuyên.

- Các quy định khác về VSLĐ, BNN: các hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến thông tin về vệ sinh lao động, phòng, chống BNN, nâng cao sức khỏe tại nơi làm việc được NLĐ tuân thủ nhiệt tình.

Kết quả khảo sát, đánh giá về mức độ thực hiện của NLĐ trong công tác ATVSLĐ được triển khai làm cơ sở ban đầu để công ty nắm được sơ bộ mức độ tuân thủ của NLĐ, từ đó có thể thiết kế các tiêu chí để NLĐ tự đánh giá về mức độ thực hiện của bản thân.

Từ kết quả đánh giá mức độ thực hiện công tác ATVSLĐ của cả hai nhóm đối tượng (người làm công tác ATVSLĐ và NLĐ) Công ty Polytex sẽ xây dựng các biện pháp tối ưu nhằm cải thiện cụ thể từng hạng mục nội dung đang thực hiện chưa tốt để công tác ATVSLĐ ngày càng tốt hơn.

TS. NGUYỄN THÚY LAN CHI - TRẦN THỊ HỒNG ĐÀO

Đồ họa: An Nhiên

Xem phiên bản di động