Biên chế công đoàn hiện chỉ bằng 1/3 các tổ chức chính trị - xã hội khác

Hoạt động Công đoàn - MINH KHÔI

Nhiệm vụ của công đoàn đặc thù và ngày càng nặng nề nhưng biên chế công đoàn lại rất thấp so với các tổ chức chính trị - xã hội khác.

Luật Công đoàn 2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013 đã xuất hiện những yêu cầu, đòi hỏi cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. Trong đó có việc tăng quyền chủ động hơn cho tổ chức Công đoàn trong công tác cán bộ.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, cơ chế quản lý cán bộ công đoàn theo các quy định hiện nay của Đảng và các quy định pháp luật đã bộc lộ một số điểm chưa phù hợp.

Cơ chế cấp ủy địa phương giao biên chế cho tổ chức Công đoàn địa phương trong gói biên chế được cấp trên giao cho khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội dẫn đến sự không đồng bộ về biên chế trong cùng một cấp công đoàn.

Biên chế công đoàn hiện chỉ bằng 1/3 các tổ chức chính trị - xã hội khác
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Hà Quân

Việc phân bổ biên chế do cấp ủy địa phương quyết định trong khi đảm bảo nguồn tài chính lại do công đoàn cấp trên, dẫn tới thiếu đồng bộ trong việc phân bổ nhân lực và nguồn lực đảm bảo; không điều tiết được từ nơi thừa sang nơi thiếu trong phạm vi cả nước cũng như trong phạm vi của tỉnh, thành phố.

“Biên chế ít, lại thêm việc phân công về các tỉnh, thành ủy theo nguyên tắc số lượng đảng viên và dân số - tức là nơi nào đông dân, đông đảng viên thì nơi đó sẽ có nhiều biên chế. Nhưng nơi đông dân không có nghĩa là nơi ấy đông công nhân. Dẫn đến việc nơi có rất nhiều công nhân nhưng biên chế lại ít”, đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nêu thực trạng.

“Lần này Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất khi phân bổ biên chế về thì tham khảo, thống nhất ý kiến với Tổng Liên đoàn, thậm chí chúng tôi mới là người đánh giá địa bàn nào cần thêm biên chế công đoàn”, đồng chí Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Trong bối cảnh xuất hiện cạnh tranh công đoàn, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và sự phát triển nhanh về số lượng doanh nghiệp, người lao động, đoàn viên công đoàn, nhiệm vụ của công đoàn đặc thù và ngày càng nặng nề, nhưng biên chế công đoàn lại rất thấp so với các tổ chức chính trị - xã hội khác.

Theo báo cáo của các LĐLĐ tỉnh, thành phố, tính đến 31/3/2024, tổng số biên chế cấp ủy địa phương giao cho 04 tổ chức chính trị - xã hội gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tính cả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là 62.141 biên chế, trong đó: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 16.116 biên chế; Hội Nông dân: 14.436 biên chế; Hội Liên Hiệp Phụ nữ: 15.509 biên chế; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 16.080 biên chế. Trong khi đó, tổng số biên chế công đoàn địa phương được các tỉnh ủy, thành ủy giao năm 2024 là 5.119 biên chế.

Cán bộ công đoàn cơ sở đa số hoạt động kiêm nhiệm, chịu sự chi phối từ chủ doanh nghiệp do họ là người lao động, nhận lương từ doanh nghiệp. Đây là thực tế khó khăn của cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là ở những doanh nghiệp có đông công nhân lao động.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu cho biết: “Tại công đoàn cơ sở hiện nay đang vì không có cán bộ công đoàn chuyên trách nên chúng ta phải chấp nhận ông chủ doanh nghiệp tự tuyển người về làm cán bộ công đoàn. Ông ấy tuyển về, lại còn trả lương, cho nên để anh em nói tiếng nói độc lập, mạnh mẽ, quyết liệt quả là khó”.

Do vậy, Tổng Liên đoàn đề xuất ở những doanh nghiệp có từ 1.000 lao động trở lên, cần bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách do công đoàn trả lương. Đối tượng này nên là hợp đồng lao động để thuận lợi xử lý các vấn đề về cán bộ và trả lương, phù hợp với mặt bằng tiền lương trong doanh nghiệp.

Việc cơ cấu cán bộ công đoàn chuyên trách tại doanh nghiệp có đông công nhân do công đoàn quản lý, trả lương đảm bảo tiếng nói độc lập, mạnh mẽ của cán bộ công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Tổng LĐLĐ Việt Nam kỳ vọng việc sửa đổi, bổ sung quy định giao quyền cho Tổng Liên đoàn chủ động đề xuất số lượng cán bộ công đoàn là cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống tạo ra sự đồng bộ về biên chế trong hệ thống công đoàn.

Phân bổ biên chế đi đôi với việc cân đối nguồn tài chính đảm bảo chi hành chính và chi cho hoạt động phong trào của các cấp công đoàn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công đoàn. Đồng thời nâng cao trách nhiệm trong quản lý biên chế; quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công đoàn.

Ngoài ra, việc trao quyền chủ động cho Tổng Liên đoàn quyết định số lượng cán bộ công đoàn là lao động hợp đồng trong cơ quan chuyên trách và công đoàn cơ sở nhằm đảm bảo sự chủ động, linh hoạt trong bố trí cán bộ công đoàn, đáp ứng yêu cầu phát triển đoàn viên trong từng thời điểm, giai đoạn, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Vấn đề biên chế công đoàn từng nhận được ý kiến thảo luận. Trong Hội thảo về phát triển đội ngũ lãnh đạo trưởng thành từ công nhân, công đoàn mới đây, đồng chí Đặng Ngọc Tùng – nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị số lượng biên chế cho công đoàn không nên phụ thuộc vào số dân của tỉnh, thành, ngành mà phải phụ thuộc số lượng đoàn viên, người lao động, doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế của từng ngành, từng địa phương.

Đồng chí Đặng Ngọc Tùng cho rằng cách giao biên chế cho tổ chức Công đoàn hiện chưa phù hợp với sự phát triển của tổ chức, gây nhiều khó khăn, bức xúc cho các cấp công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

Video: Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang trả lời phỏng vấn Tạp chí Lao động và Công đoàn trong chương trình "3 phút cùng đại hội".

Theo Nghị quyết số 793/NQ-UBTVQH15 ngày 07/6/2023 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Tổng LĐLĐ Việt Nam được phân công là cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật Công đoàn (sửa đổi).

Hiện nay, dự án Luật Công đoàn đã được trình Quốc hội để xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.

Trên cơ sở kế thừa Luật Công đoàn 2012, dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) gồm 06 chương, 36 điều (sửa đổi, bổ sung 32 điều; thêm mới 4 điều), bỏ 01 điều so với Luật Công đoàn 2012; với một số vấn đề cơ bản sau:

- Đề xuất tăng quyền chủ động của tổ chức công đoàn trong công tác cán bộ.

- Kế thừa và giữ nguyên đối tượng nộp và mức đóng 2% kinh phí công đoàn theo quy định hiện hành.

- Tăng quyền chủ động giám sát của Công đoàn Việt Nam.

- Bảo đảm thời gian hoạt động công đoàn cho cán bộ công đoàn không chuyên trách.

- Về quyền và trách nhiệm của công đoàn cấp trên đối với người lao động ở cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp chưa có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Phát triển đội ngũ lãnh đạo từ công nhân, công đoàn: Phát triển đội ngũ lãnh đạo từ công nhân, công đoàn: "Không được làm theo phong trào"

Xây dựng đội ngũ cán bộ trưởng thành từ công nhân, công đoàn luôn được Đảng ta quan tâm song hiện nay kết quả chưa ...

Có những giáo viên làm thêm 3 tháng hè để 9 tháng còn lại không phải lo lắng Có những giáo viên làm thêm 3 tháng hè để 9 tháng còn lại không phải lo lắng

Trao đổi với PV Tạp chí Lao động và Công đoàn, TS Nguyễn Ngọc Ân – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam nói ...

Giấc mơ nhà công vụ của giáo viên nơi “đỉnh trời” Giấc mơ nhà công vụ của giáo viên nơi “đỉnh trời”

Tại những nơi buồn vắng của “đỉnh trời” Cao Bằng, rất nhiều giáo viên hằng ngày phải vật lộn dưới những mái nhà xập xệ ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Công đoàn nỗ lực trong mọi công tác để không phụ lòng của các anh hùng liệt sĩ

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn nỗ lực trong mọi công tác để không phụ lòng của các anh hùng liệt sĩ

Đó là chia sẻ của đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam với phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn sau buổi Lễ dâng hương, dâng hoa tại Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) vào chiều nay, 20/7/2024.

Mỗi cán bộ công đoàn giáo dục được tôn vinh đều là một câu chuyện đẹp

Hoạt động Công đoàn -

Mỗi cán bộ công đoàn giáo dục được tôn vinh đều là một câu chuyện đẹp

Đó là khẳng định của đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Chương trình kỷ niệm 95 ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 73 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam và trao tặng Giải thưởng 22/7 – Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ hai, năm 2024.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam viếng thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 và các di tích lịch sử cách mạng

Công đoàn -

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam viếng thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 và các di tích lịch sử cách mạng

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024), ngày 19/7/2024, Đoàn công tác của của Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng LĐLĐ Tây Ninh, LĐLĐ TP. HCM đã đến dâng hương, dâng hoa ở Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 và Khu di tích căn cứ Trung ương Cục Miền Nam.

Công đoàn tỉnh Quảng Bình: Chú trọng chăm lo đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn tỉnh Quảng Bình: Chú trọng chăm lo đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công đoàn tỉnh Quảng Bình đã Chú trọng chăm lo đoàn viên, người lao động dịp tết Nguyên đán, Tháng Công nhân. Trong những đợt cao điển này, cùng với nguồn kinh phí công đoàn, các cấp công đoàn đã huy động các nguồn lực xã hội để thăm hỏi, hỗ trợ cho hơn 12.200 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Hoạt động Công đoàn -

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024) và kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa, tri ân các anh hùng liệt sĩ ở tỉnh Quảng Trị vào ngày 18/7.

Long An: Tuyên dương 300 công nhân lao động giỏi trong mọi lĩnh vực

Hoạt động Công đoàn -

Long An: Tuyên dương 300 công nhân lao động giỏi trong mọi lĩnh vực

UBND tỉnh Long An phối hợp với LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức tuyên dương, khen thưởng 300 công nhân lao động giỏi năm 2024 vào ngày 16/7. Đây là hoạt động tri ân mang ý nghĩa sâu sắc, khích lệ động viên người lao động hăng say lao động sáng tạo.

Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó? Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó?

Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Nguyễn Bá Mạnh - cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh Thái Bình.

Hướng dẫn giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp Tôi công nhân

Hướng dẫn giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp

Trường hợp người lao động không được hỗ trợ học nghề thì trung tâm dịch vụ việc làm phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đón xem Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó? Talk Công đoàn

Đón xem Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó?

Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Nguyễn Bá Mạnh - cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh Thái Bình.

10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024 Công đoàn số

10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024

Trong báo cáo số 67/BC - TLĐ, Tổng LĐLĐ Việt Nam xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024. Nội dung cụ thể như sau:
Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận

Bản tin công nhân ngày 29/5 gồm những tin chính: Trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 200.000 đồng – 280.000 đồng / tháng từ 1/7/2024; Điều chỉnh mức đóng BHXH sau cải cách tiền lương; Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận; 14 phường ở TP Thủ Dầu Một có bếp ăn "0 đồng" cho lao động nghèo...

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh Video

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Ngày 19/7, Đoàn công tác do đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Nhà tưởng niệm đồng chí tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Đọc thêm

Công đoàn Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ hơn 16 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động khó khăn

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ hơn 16 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động khó khăn

6 tháng đầu năm 2024, các cấp công đoàn Thừa Thiên Huế đã huy động các nguồn lực để cùng chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) khó khăn với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng; cùng với đó, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thực hiện các khâu đột phá, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2024.

Những điều dưỡng tham gia phòng chống dịch đều xứng đáng được vinh danh và ghi nhận

Hoạt động Công đoàn -

Những điều dưỡng tham gia phòng chống dịch đều xứng đáng được vinh danh và ghi nhận

"Trong suy nghĩ và tâm tưởng của mỗi người dân Việt Nam, thì điều dưỡng và tất cả những người tham gia phòng chống đại dịch giai đoạn 2020-2023 đều xứng đáng được vinh danh và ghi nhận" - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói như vậy tại lễ vinh danh 135 điều dưỡng viên tiêu biểu trong công tác, phòng chống dịch giai đoạn 2020-2023.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang lưu ý công tác kiểm tra giám sát với LĐLĐ 5 thành phố lớn

Hoạt động Công đoàn -

Đồng chí Nguyễn Đình Khang lưu ý công tác kiểm tra giám sát với LĐLĐ 5 thành phố lớn

Chiều 16/7, đã diễn ra Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. HCM và Cần Thơ. Tại đây, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có những phát biểu chỉ đạo quan trọng, tập trung thực hiện trong nửa cuối năm 2024.

Liên hoan “Giọng hát hay - Đôi nhảy đẹp" tại Đà Nẵng:  Niềm vui gắn kết

Hoạt động Công đoàn -

Liên hoan “Giọng hát hay - Đôi nhảy đẹp" tại Đà Nẵng: Niềm vui gắn kết

Đồng chí Lê Trọng Nguyên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng chia sẻ như vậy khi nói về hoạt động tổ chức Liên hoan “Giọng hát hay - Đôi nhảy đẹp” (viết tắt là Liên hoan) do chính đơn vị tổ chức năm nay, mang lại những tiếng cười vui giòn tan, xua tan mệt nhọc sau giờ làm việc...

Lan tỏa những câu chuyện đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng Nhân dân

Hoạt động Công đoàn -

Lan tỏa những câu chuyện đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng Nhân dân

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh yêu cầu trên tại chương trình Gặp mặt kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tuyên dương đoàn viên Công đoàn Công an Nhân dân (CAND) tiêu biểu năm 2023.

Mùa tri ân tháng 7 ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Hoạt động Công đoàn -

Mùa tri ân tháng 7 ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Mùa tri ân tháng 7, không hẹn mà gặp. Hàng nghìn người dân cùng các cựu chiến binh trên khắp mọi miền Tổ quốc lại về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, dâng những vòng hoa tươi thắm; thắp nén tâm hương tri ân những anh hùng đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Cùng phát huy giá trị lịch sử di tích diễn ra Đại hội lần thứ I Công đoàn Việt Nam

Công đoàn -

Cùng phát huy giá trị lịch sử di tích diễn ra Đại hội lần thứ I Công đoàn Việt Nam

Ngày 14/7, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cùng đoàn công tác đã tới thăm Di tích lịch sử Quốc gia, nơi tổ chức Đại hội lần thứ I Công đoàn Việt Nam tại xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Cụm thi đua khu vực Tây Nguyên đạt 47% chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2024

Hoạt động Công đoàn -

Cụm thi đua khu vực Tây Nguyên đạt 47% chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2024

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Liên đoàn Lao động các tỉnh thuộc Cụm thi đua khu vực Tây Nguyên đã thành lập mới 208 Công đoàn cơ sở, 118 nghiệp đoàn cơ sở; phát triển mới 6.798 đoàn viên, đạt 47% chỉ tiêu năm 2024.

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN dâng hương tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Hoạt động Công đoàn -

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN dâng hương tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Ngày 13/7, đoàn đại biểu của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng đoàn đã kính cẩn dâng hương lên nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (làng Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Nghiệp đoàn khu vực phi chính thức đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Hoạt động Công đoàn -

Nghiệp đoàn khu vực phi chính thức đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nghiệp đoàn nghề cá phường Quảng Tiến (thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là nghiệp đoàn cơ sở có đoàn viên khu vực phi chính thức đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.