Thứ bảy 30/09/2023 19:56
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028

Tổ chức xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ III, năm 2022

Công đoàn - HÀ VY

Theo Kế hoạch tổ chức xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ III (sau đây viết tắt là Giải thưởng), năm 2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, 10 cán bộ công đoàn, bao gồm cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ công đoàn không chuyên trách tiêu biểu trong phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” năm 2020 - 2021 sẽ được ghi nhận, biểu dương.
Đẩy mạnh chương trình “Bảo vệ Blouse trắng” năm 2022 Thực hiện 10.000 sáng kiến trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (giai đoạn 2022 - 2023) Nhiều chế độ ưu đãi dành cho người lao động có sáng kiến
Tổ chức xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ III, năm 2022
Đồng chí Trương Thị Mai (Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương) và đồng chí Nguyễn Đình Khang (Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam) trao Giải thưởng lần II cho cán bộ công đoàn xuất sắc. Ảnh: CĐ

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, việc xét chọn để trao tặng Giải thưởng phải đảm bảo đúng các điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình theo Quy chế trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh.

Về cơ cấu xét chọn: Cán bộ công đoàn cơ sở ít nhất 50%, cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không quá 30%, cán bộ công đoàn cấp tỉnh, ngành Trung ương và tương đương, cán bộ Tổng Liên đoàn không quá 20% trong tổng số cán bộ công đoàn được trao Giải thưởng.

Về số lượng đề xuất: Mỗi LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xét chọn và giới thiệu không quá 03 cán bộ công đoàn theo từng cấp như sau:

01 cán bộ công đoàn cấp cơ sở tiêu biểu nhất (bao gồm từ Tổ phó Công đoàn trở lên);

01 cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiêu biểu nhất;

01 cán bộ LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tiêu biểu nhất.

Về điều kiện, tiêu chuẩn xét chọn: Điều kiện, tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể cho từng cấp Công đoàn thực hiện theo quy định tại Điều 8, Quy chế trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh ban hành kèm theo Quyết định số 4288 /QĐ-TLĐ ngày 28/2/2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Thành tích xét tặng Giải thưởng và sáng kiến được công nhận tính trong 02 năm (2020 - 2021).

Về quy trình và tiến độ thực hiện: Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn thẩm định hồ sơ và xác nhận thành tích của cán bộ công đoàn được đề nghị Giải thưởng (kể cả cán bộ ở cơ quan LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn); tổ chức họp xét lựa chọn cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu nhất, giới thiệu đề nghị Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét, quyết định trao tặng Giải thưởng; chịu trách nhiệm về hồ sơ và thành tích của cán bộ do địa phương, ngành mình giới thiệu. Hồ sơ gửi về Tổng Liên đoàn trước ngày 31/5/2022.

Các ban nghiệp vụ của Tổng Liên đoàn thẩm định hồ sơ và xác nhận thành tích của cán bộ có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất thuộc ban mình đủ điều kiện đề nghị Giải thưởng; tập thể lãnh đạo ban chịu trách nhiệm về hồ sơ và thành tích của cán bộ do ban đề cử; hồ sơ gửi trình Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn trước ngày 31/5/2022.

Trường hợp các ban Tổng Liên đoàn, các cơ quan thông tấn, báo chí phát hiện, giới thiệu thì có văn bản đề xuất kèm theo tóm tắt thành tích của cán bộ công đoàn gửi về Tổng Liên đoàn trước ngày 05/5/2022.

Cơ quan thường trực Giải thưởng phân loại, tổng hợp hồ sơ, tóm tắt thành tích, tham mưu công bố danh sách, lấy ý kiến của đoàn viên đối với các cá nhân có hồ sơ hợp lệ được giới thiệu trên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam, Báo Lao động trong thời gian 07 ngày làm việc.

Cơ quan thường trực Giải thưởng tiếp nhận ý kiến đánh giá, tổng hợp ý kiến của đoàn viên, thẩm định, tham mưu xác minh thành tích của cán bộ được giới thiệu hoặc các vấn đề phát sinh khi có ý kiến phản ánh của đoàn viên (nếu cần thiết).

Hội đồng tổ chức họp xét chọn và trình Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét, quyết định lần cuối trước ngày 05/7/2022.

Hồ sơ đề nghị xét chọn gồm có: Tờ trình của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đề nghị cán bộ công đoàn được xét tặng Giải thưởng (kèm theo Biên bản họp của Ban Thường vụ).

Kết luận của Thường trực Đoàn Chủ tịch đối với trường hợp cán bộ ở cơ quan Tổng LĐLĐ Việt Nam được giới thiệu đề nghị xét tặng Giải thưởng.

Báo cáo mô tả sáng kiến, giải pháp mới được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao trong phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn, có xác nhận của Công đoàn cấp trình đề nghị Tổng Liên đoàn xét chọn trao tặng Giải thưởng về hiệu quả cụ thể và phạm vi ảnh hưởng, mức độ lan tỏa của sáng kiến.

Báo cáo tóm tắt quá trình công tác và tóm tắt thành tích xuất sắc nổi bật trong 02 năm (2020 - 2021), có xác nhận của LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Bản sao các quyết định khen thưởng, quyết định công nhận sáng kiến.

Ngoài việc gửi hồ sơ theo đường bưu điện, đề nghị LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, các cơ quan thông tấn, báo chí gửi tờ trình, văn bản giới thiệu, báo cáo thành tích, báo cáo mô tả sáng kiến về Tổng Liên đoàn.

Đẩy mạnh chương trình “Bảo vệ Blouse trắng” năm 2022 Đẩy mạnh chương trình “Bảo vệ Blouse trắng” năm 2022

Tạp chí Lao động và Công đoàn và Công đoàn Y tế Việt Nam vừa làm việc, trao đổi về đẩy mạnh chương trình “Bảo ...

Khảo sát tiền lương, mức sống của người lao động tại 18 tỉnh, thành phố Khảo sát tiền lương, mức sống của người lao động tại 18 tỉnh, thành phố

Từ 1/4, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) sẽ khảo sát về tiền lương trong doanh nghiệp, mức sống tối thiểu ...

Gần 100 lao động bị nợ lương từ tháng 5/2021 đến nay Gần 100 lao động bị nợ lương từ tháng 5/2021 đến nay

Sau gần 11 tháng mòn mỏi chờ đợi được trả lương, 90 công nhân làm việc tại dự án nhà ở Cao Ngạn (Thái Nguyên) ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

"Món quà của công đoàn đặc biệt có ý nghĩa với gia đình tôi khi con vào năm học mới"

Hoạt động Công đoàn -

"Món quà của công đoàn đặc biệt có ý nghĩa với gia đình tôi khi con vào năm học mới"

Con bước vào năm học mới cũng là thời điểm bộn bề lo toan của các bậc cha mẹ là công nhân tại Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Nhưng nỗi lo ấy đã được san sẻ nhờ sự chăm lo của các cấp Công đoàn Thủ đô.

Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam: “Mình còn nợ người lao động rất nhiều!”

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam: “Mình còn nợ người lao động rất nhiều!”

“Cảm giác lớn nhất trong tôi là mình vẫn còn nợ người lao động (NLĐ) rất nhiều" - đồng chí Mai Thành Phương, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam nói trong Chương trình Talk Công đoàn.

Thanh Hóa: Nâng cao nhận thức về trật tự an toàn giao thông cho người lao động

Hoạt động Công đoàn -

Thanh Hóa: Nâng cao nhận thức về trật tự an toàn giao thông cho người lao động

Năm 2023, các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho đoàn viên, người lao động.

Hà Nội: Nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Hoạt động Công đoàn -

Hà Nội: Nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Tích cực, sáng tạo tổ chức các hoạt động phối hợp trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giữa Công đoàn Thủ đô và Công an Hà Nội đã mang lại an toàn tại nơi ở, nơi làm việc cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cuộc thi CNVCLĐ tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam

Hoạt động Công đoàn -

Cuộc thi CNVCLĐ tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”.

Công đoàn Viên chức Việt Nam chia sẻ với các đoàn viên khó khăn

Công đoàn -

Công đoàn Viên chức Việt Nam chia sẻ với các đoàn viên khó khăn

Công đoàn Viên chức Việt Nam trao 50 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vào chiều 27/9.

Đón xem Talk Công đoàn: "Mình còn nợ người lao động rất nhiều!" Talk Công đoàn

Đón xem Talk Công đoàn: "Mình còn nợ người lao động rất nhiều!"

Đón xem Talk Công đoàn với khách mời là đồng chí Mai Thành Phương - Chủ tịch Công đoàn Đường sắt với kinh nghiệm 23 năm hoạt động công đoàn. Chương trình phát sóng lúc 20 giờ, thứ Bảy, ngày 30/09/2023 trên Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn.
Khoản tiền nào sẽ tăng mạnh nếu đóng BHXH sát thu nhập thực tế? Tôi công nhân

Khoản tiền nào sẽ tăng mạnh nếu đóng BHXH sát thu nhập thực tế?

Nếu phương án 2 của đề xuất tính tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH tại dự thảo Luật BHXH sửa đổi được thông qua thì sắp tới, người lao động có cơ hội được đóng BHXH sát với thu nhập thực tế. Và khi đó, 7 khoản tiền bảo hiểm sẽ tăng theo.
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình "01 triệu sáng kiến" Infographic

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình "01 triệu sáng kiến"

Thực hiện Chương trình số 3259/CTr-TLĐ ngày 15/12/2021 của Tổng Liên đoàn về việc tổ chức Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19”, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình với các nội dung như sau:
Tiếp thêm Oxy cho công nhân bị bụi phổi TikTok vui

Tiếp thêm Oxy cho công nhân bị bụi phổi

Chị Hương vui mừng thông báo: Gia đình nhận được 14 triệu đồng do các nhà hảo tâm quyên góp sau khi đọc phóng sự “Thợ đá Châu Tiến – bao nhiêu Oxy cũng không đủ” trên Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn.
Muôn nẻo yêu thương số 10: Ổn định tâm lý sau những cú sốc bất ngờ Muôn nẻo yêu thương

Muôn nẻo yêu thương số 10: Ổn định tâm lý sau những cú sốc bất ngờ

Gia đình anh trai chị Phạm Thu Hường - Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội có người thân thiệt mạng trong vụ cháy chung cư mini Khương Hạ vừa qua. Cùng chuyên gia tâm lý Nguyễn Hà Thành chia sẻ những cách để vượt qua cú sốc bất ngờ để ổn định tâm lý, bước tiếp và hướng về tương lai.

Đọc thêm

LĐLĐ quận Long Biên chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động

Phúc lợi đoàn viên -

LĐLĐ quận Long Biên chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động

Với mục tiêu “Hướng các hoạt động về cơ sở”, thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên (Hà Nội) tổ chức chuỗi các hoạt động ý nghĩa “Chăm lo cho đoàn viên công đoàn”.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn ngành Công thương Nghệ An

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn ngành Công thương Nghệ An

Ngày 28/9, Công đoàn ngành Công thương Nghệ An tổ chức tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS).

Quan tâm, chăm lo Tết Trung thu cho trẻ em là con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Phúc lợi đoàn viên -

Quan tâm, chăm lo Tết Trung thu cho trẻ em là con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Trong những năm qua, bên cạnh các hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về trẻ em. Đặc biệt là quan tâm, chăm lo cho trẻ em là con công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi, trẻ mồ côi…

Tập huấn cán bộ công đoàn về kỹ năng làm cha mẹ cho phát triển toàn diện trẻ thơ

Công đoàn -

Tập huấn cán bộ công đoàn về kỹ năng làm cha mẹ cho phát triển toàn diện trẻ thơ

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tổ chức tập huấn cán bộ công đoàn về kỹ năng làm cha mẹ cho phát triển toàn diện trẻ thơ; ý nghĩa sâu sắc và hiệu quả thiết thực.

Phát động giải báo chí về công nhân, công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ II

Hoạt động Công đoàn -

Phát động giải báo chí về công nhân, công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ II

Ngày 25/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng phát động “Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Lâm Đồng” lần thứ II, năm 2023 – 2024 (Giải Báo chí).

Bế mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Công đoàn XIII -

Bế mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chiều ngày 26/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 thực hiện phiên bế mạc Đại hội.

Khen thưởng công nhân Đường sắt dũng cảm cứu người

Hoạt động Công đoàn -

Khen thưởng công nhân Đường sắt dũng cảm cứu người

Ngày 25/9, đồng chí Mai Thành Phương - Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) cùng đồng chí Hoàng Năng Khang - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN và lãnh đạo Công ty CP Đường sắt Hà Lạng đã gặp mặt, biểu dương và khen thưởng cho anh Chu Văn Đại - công nhân Cung cầu đường Cẩm Lý thuộc Công ty CP Đường sắt Hà Lạng đã dũng cảm cứu người.

Gia Lai chủ động công tác cán bộ công đoàn cho nhiệm kỳ mới 2023 - 2028

Công đoàn -

Gia Lai chủ động công tác cán bộ công đoàn cho nhiệm kỳ mới 2023 - 2028

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là mục tiêu đặt ra trong công tác cán bộ công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai.

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Hoạt động Công đoàn -

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chiều ngày 25/9, Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 chính thức khai mạc.

Công đoàn tỉnh Quảng Bình đóng góp rất lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội

Đại hội Công đoàn XIII -

Công đoàn tỉnh Quảng Bình đóng góp rất lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội

Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được khai mạc vào sáng ngày 26/9, trước sự kiện sinh hoạt chính trị sâu rộng này, phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình.