Phát triển đoàn viên: “Công đoàn phải là chỗ dựa vững chắc cho người lao động”

Phát triển đoàn viên - TRẦN LƯU

Đó là chia sẻ của đồng chí Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần thơ khi nói về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn thành phố. Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023), PV Tạp chí Lao động và Công đoàn đã có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Thị Sương Mai về chủ đề này.

PV: Hiện nay, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trên địa bàn TP Cần Thơ đang diễn ra như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Thị Sương Mai: Tính đến hết tháng 5 vừa qua, LĐLĐ TP Cần Thơ có 1.190 CĐCS với số lượng 82.252 đoàn viên; trong đó có 809 CĐCS khối đơn vị hành chính, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, xã, phường, thị trấn; với 33.804 đoàn viên; có 381 CĐCS sản xuất, kinh doanh với 48.448 đoàn viên.

Phát triển đoàn viên: “Công đoàn phải là chỗ dựa vững chắc cho người lao động”
Đồng chí Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ. Ảnh: Tr.L.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Cần Thơ, LĐLĐ thành phố đã xây dựng Chương trình số 582/CTr-LĐLĐ, ngày 20/10/2021 về việc phát triển 11.700 đoàn viên công đoàn, thành lập mới 100% các doanh nghiệp có trên 25 lao động có đủ điều kiện theo quy định; Kế hoạch số 36/KH-LĐLĐ, ngày 31/1/2023 tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Với quyết tâm cao của các cấp công đoàn, từ năm 2018 đến hết năm 2022, toàn thành phố đã phát triển mới 33.958 đoàn viên, đạt 154,35% so với chỉ tiêu cả nhiệm kỳ. Thành lập mới 204 CĐCS đạt 184% so với chỉ tiêu cả nhiệm kỳ. Trong đó, nổi bật nhất là năm 2021 đã phát triển mới 11.008 đoàn viên/chỉ tiêu 4.400 đoàn viên (đạt tỷ lệ đến 250%); thành lập 19 CĐCS/chỉ tiêu 11 CĐCS (đạt tỷ lệ 173%)...

Riêng đối với khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, đến nay, toàn thành phố đã phát triển 29.215 đoàn viên.

PV: Những kết quả trên đã phản ánh điều gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Thị Sương Mai: Những kết quả trên đã cho thấy, các cấp công đoàn TP Cần Thơ đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, coi việc phát triển đoàn viên là nhiệm vụ sống còn của tổ chức Công đoàn. Từ đó, tập trung khảo sát, đánh giá, phân loại các doanh nghiệp; đã có nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp, thiết thực tới người lao động, chủ doanh nghiệp hiểu về tổ chức Công đoàn và vận động người lao động tự nguyện gia nhập Công đoàn; thuyết phục chủ doanh nghiệp tạo điều kiện thành lập Công đoàn và phối hợp, giúp đỡ Công đoàn hoạt động nên đạt hiệu quả cao.

Phát triển đoàn viên: “Công đoàn phải là chỗ dựa vững chắc cho người lao động”
Đồng chí Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần thơ thăm hỏi đoàn viên, công nhân lao động tại một doanh nghiệp trên địa bàn Cần Thơ. Ảnh: Tr.L.

Đi đôi với việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, các cấp công đoàn đã rất quan tâm tới việc nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS bằng việc đổi mới nội dung, cách thức hoạt động, đổi mới quan hệ phối hợp, cách tổ chức chỉ đạo. Các hoạt động công đoàn đều hướng về cơ sở, vì người lao động, vì lợi ích của đoàn viên để công đoàn thực sự là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên và người lao động, nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức Công đoàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Số lượng đoàn viên tuy phát triển nhanh, nhưng chất lượng đoàn viên, chất lượng hoạt động CĐCS một số nơi chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Còn nhiều CĐCS ngoài nhà nước hoạt động chưa hiệu quả, nội dung hoạt động còn chưa hấp dẫn. Số lượng doanh nghiệp hàng năm phát triển nhanh, nhưng chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp gia đình, doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, lao động biến đổi thường xuyên, sản xuất, kinh doanh không ổn định.

Phát triển đoàn viên: “Công đoàn phải là chỗ dựa vững chắc cho người lao động”
Lễ kết nạp đoàn viên tại Công ty CP truyền thông xi măng Tây Đô trong tháng 5/2023. Ảnh: Tr.L.

Bên cạnh đó, một bộ phận người sử dụng lao động chưa sẵn sàng hợp tác để thành lập tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp. Tình hình vi phạm pháp luật lao động ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước diễn ra phổ biến nhưng chưa được cơ quan chức năng các cấp quan tâm xử lý kịp thời.

Ngoài ra, vẫn còn một bộ phận công nhân lao động trong các doanh nghiệp chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp có trình độ không đồng đều, hiểu biết về pháp luật lao động, về tổ chức Công đoàn còn hạn chế. Nhiều người lao động không muốn tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tâm lý không ổn định, chỉ thích làm lao động hợp đồng thời vụ hoặc tâm lý thích thì làm không thích thì chuyển đi làm đơn vị khác.

PV: Trước những khó khăn trên, LĐLĐ TP sẽ có những giải pháp gì để tháo gỡ trong thời gian tới?

Đồng chí Lê Thị Sương Mai: Trước tiên, phải thẳng thắng nhìn vào những khuyết điểm, hạn chế, những điều chưa làm được đề tìm ra giải pháp hiệu quả.

Các cấp công đoàn cần xác định việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của toàn hệ thống công đoàn. Riêng đối với doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước cần khảo sát chính xác số doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn để làm căn cứ phân bổ cho các quận huyện, ngành phù hợp với đặc điểm địa phương, ngành nghề.

Phát triển đoàn viên: “Công đoàn phải là chỗ dựa vững chắc cho người lao động”
Đồng chí Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ tặng quà cho công nhân, đoàn viên tại một doanh nghiệp trên địa bàn Cần Thơ. Ảnh: Tr.L.

Tại Cần Thơ, chúng tôi phấn đấu hàng năm phát triển tăng thêm 5.000 đoàn viên; đến cuối năm 2028 thành lập mới 50 CĐCS, phát triển tăng thêm 25.000 đoàn viên. Phấn đấu đến năm 2028, 100% doanh nghiệp có trên 25 lao động được thành lập tổ chức Công đoàn.

Để đạt được mục tiêu đó, cần tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố và của công đoàn các cấp. Đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền chuyên môn, các đơn vị có liên quan.

Đặc biệt, phải làm tốt vai trò chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Để từ đó, giúp người lao động nhận thức đầy đủ về tổ chức Công đoàn, xem Công đoàn là chỗ dựa vững chắc đối với họ. Qua đó, phục vụ cho việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục người lao động tham gia vào tổ chức Công đoàn.

Ngoài ra, công đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở, cần đổi mới, đa dạng hóa phương thức phát triển đoàn viên theo hướng có sự tham gia tích cực của người lao động vào quá trình vận động thành lập CĐCS. Trên cơ sở này, TP Cần Thơ sẽ khảo sát nhu cầu việc làm của doanh nghiệp trên địa bàn để giới thiệu việc làm mới cho người lao động, tạo nguồn bổ sung để vận động, thuyết phục người lao động tham gia công đoàn. Thành lập nhóm “công nhân nòng cốt” tại các doanh nghiệp, tại các khu nhà trọ làm hạt nhân cho việc phát hiện, vận động công nhân vào tổ chức Công đoàn. Vận dụng linh hoạt các phương thức tiếp cận, vận động, thuyết phục để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Ngoài ra, cần nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ công đoàn làm công tác phát triển đoàn viên. Cùng với đó là đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp, tạo động lực thu hút người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, đồng hành góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Phối hợp doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các hoạt động đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Phải xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp nhằm bảo đảm để cán bộ công đoàn phát huy nhiệm vụ thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.

Quan trọng nhất là tổ chức Công đoàn phải tiếp tục phát huy vai trò là người đại diện tin cậy của người lao động, là chỗ dựa vững chắc của Đảng và là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với người lao động, cùng khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng vững mạnh…

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!

Cán bộ công đoàn song hành với công tác nghiên cứu khoa học Cán bộ công đoàn song hành với công tác nghiên cứu khoa học

"Là đoàn viên công đoàn, phải biết lăn xả, cống hiến hết mình xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh và vì ...

Cần Thơ: Đại hội Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp thành công Cần Thơ: Đại hội Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp thành công

Trong thời gian tới, để các hoạt động của Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp (KCX&CN) Cần Thơ thu hút được đông ...

Sẵn sàng khởi công tuyến cao tốc trục ngang đầu tiên ở ĐBSCL Sẵn sàng khởi công tuyến cao tốc trục ngang đầu tiên ở ĐBSCL

Đây là dự án đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa to lớn, khi hoàn thành, sẽ tạo việc làm, thu nhập cho người lao ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Phát triển công đoàn ngoài khu vực nhà nước: Phải "đi từng ngõ, rõ từng doanh nghiệp"

Phát triển đoàn viên -

Phát triển công đoàn ngoài khu vực nhà nước: Phải "đi từng ngõ, rõ từng doanh nghiệp"

Trong 5 tháng đầu năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Lạt đã thành lập 9 công đoàn cơ sở, vượt 112,5% chỉ tiêu do LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng giao năm 2024. Tạp chí Lao động và Công đoàn có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Lạt về hoạt động này.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: “Mùa bội thu” phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở

Công đoàn -

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: “Mùa bội thu” phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở

28 công đoàn cơ sở được thành lập, 4.350 đoàn viên công đoàn gia nhập “ngôi nhà lớn” Công đoàn Nghệ An, 547 đoàn viên được giới thiệu cho Đảng để xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng trong dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Lâm Đồng: Phấn đấu thành lập CĐCS ở 100% doanh nghiệp có từ 15 lao động trở lên

Phát triển đoàn viên -

Lâm Đồng: Phấn đấu thành lập CĐCS ở 100% doanh nghiệp có từ 15 lao động trở lên

Đây là chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) giai đoạn 2024 – 2028 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng.

Tài xế xe công nghệ mong vào nghiệp đoàn để được bảo vệ quyền lợi

Phát triển đoàn viên -

Tài xế xe công nghệ mong vào nghiệp đoàn để được bảo vệ quyền lợi

Ngày 14/5, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức công bố quyết định thành lập, ra mắt Nghiệp đoàn cơ sở Tài xế xe công nghệ Đà Lạt. Đây là nghiệp đoàn cơ sở đầu tiên được thành lập trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Đà Nẵng ra mắt nghiệp đoàn các lớp mầm non độc lập

Phát triển đoàn viên -

Đà Nẵng ra mắt nghiệp đoàn các lớp mầm non độc lập

Nghiệp đoàn các lớp mầm non độc lập đầu tiên tại Đà Nẵng vừa được ra mắt vào tối 15/4, với 117 đoàn viên.

Phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS: Yếu tố sống còn của tổ chức Công đoàn

Công đoàn -

Phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS: Yếu tố sống còn của tổ chức Công đoàn

Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An khẳng định tại Hội thảo “Phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2024 - 2028”, ngày 5/4/2024.

06 bước trong khám bệnh nghề nghiệp được quy định thế nào? Tôi công nhân

06 bước trong khám bệnh nghề nghiệp được quy định thế nào?

Quy trình khám bệnh nghề nghiệp được tiến hành như thế nào để phát hiện kịp thời bệnh nghề nghiệp cho người lao động?

06 bước trong khám bệnh nghề nghiệp được quy định thế nào? Tôi công nhân

06 bước trong khám bệnh nghề nghiệp được quy định thế nào?

Quy trình khám bệnh nghề nghiệp được tiến hành như thế nào để phát hiện kịp thời bệnh nghề nghiệp cho người lao động?

Talk Công đoàn: Ký thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp: Bí quyết nào? Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Ký thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp: Bí quyết nào?

Đồng chí Trần Văn Hiệu, Chủ tịch Công đoàn các KCN Bắc Ninh chia sẻ trong Talk Công đoàn.

6 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong tháng 6/2024 Infographic

6 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong tháng 6/2024

Công đoàn Việt Nam xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2024.
Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận

Bản tin công nhân ngày 29/5 gồm những tin chính: Trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 200.000 đồng – 280.000 đồng / tháng từ 1/7/2024; Điều chỉnh mức đóng BHXH sau cải cách tiền lương; Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận; 14 phường ở TP Thủ Dầu Một có bếp ăn "0 đồng" cho lao động nghèo...

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của người lao động Đắk Lắk Video

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của người lao động Đắk Lắk

Ngày hội Việc làm tỉnh Đắk Lắk năm 2024 đã hoàn tất, sẵn sàng tiếp đón trên 1.000 người lao động, đại biểu, quan khách tham dự. Chương trình do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk, Tạp chí Lao động Công đoàn phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk tổ chức, chính thức diễn ra lúc 8 giờ ngày 14/6 tại số 9, đường 10 tháng 3 (đường Vành Đai).

Đọc thêm

Gắn kết quan hệ các bên để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS hiệu quả

Phát triển đoàn viên -

Gắn kết quan hệ các bên để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS hiệu quả

Đó là nhận định của đồng chí Hồ Thị Đoan Trang - Chủ tịch LĐLĐ TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) khi chia sẻ về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) trong bối cảnh hiện nay.

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đổi mới phương thức tuyên truyền để tập hợp đoàn viên

Phát triển đoàn viên -

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đổi mới phương thức tuyên truyền để tập hợp đoàn viên

Đồng chí Bùi Thị Bích Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh về sự đổi mới trong tuyên truyền, truyền thông đối với đoàn viên, người lao động.

Đồng chí Rơ Chăm Long: "Thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước là nhiệm vụ sống còn"

Công đoàn -

Đồng chí Rơ Chăm Long: "Thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước là nhiệm vụ sống còn"

Đồng chí Rơ Chăm Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với PV Tạp chí Lao động và Công đoàn, khi được hỏi về vấn đề phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Kiên Giang: “Điểm sáng” trong phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Phát triển đoàn viên -

Kiên Giang: “Điểm sáng” trong phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Bằng nhiều cách làm hay và quyết liệt, đến nay, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở Kiên Giang đã thu được những kết quả quan trọng. Ở đó, người lao động dành trọn niềm tin để gia nhập tổ chức Công đoàn…

Công đoàn Đà Nẵng: Giải pháp nào kết nạp trên 15 nghìn đoàn viên?

Công đoàn -

Công đoàn Đà Nẵng: Giải pháp nào kết nạp trên 15 nghìn đoàn viên?

Việc nắm chắc nguồn và trước mắt tập trung thành lập nghiệp đoàn xe công nghệ, giáo viên mẫu giáo tư thục là các giải pháp hứa hẹn mang lại hiệu quả trong công tác phát triển đoàn viên của LĐLĐ TP Đà Nẵng

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh Phấn đấu phát triển trên 254 nghìn đoàn viên

Phát triển đoàn viên -

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh Phấn đấu phát triển trên 254 nghìn đoàn viên

Đây là mục tiêu chiến lược mà LĐLĐ tỉnh Tây Ninh đề ra trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Cán bộ công đoàn "hiến kế" đẩy mạnh phát triển đoàn viên

Phát triển đoàn viên -

Cán bộ công đoàn "hiến kế" đẩy mạnh phát triển đoàn viên

Cán bộ công đoàn "hiến kế" nhiều giải pháp phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại Hội thảo diễn ra 2 ngày tại Tây Ninh.

Phát triển đoàn viên: "Trong thách thức bao giờ cũng có cơ hội"

Phát triển đoàn viên -

Phát triển đoàn viên: "Trong thách thức bao giờ cũng có cơ hội"

Nhân dịp đầu năm mới Giáp Thìn 2024, đồng chí Lê Văn Đại - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đà Nẵng đã có những chia sẻ về các giải pháp căn cơ, lâu dài để phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

LĐLĐ Bình Phước: Nỗ lực chăm lo người lao động và phát triển đoàn viên

Phát triển đoàn viên -

LĐLĐ Bình Phước: Nỗ lực chăm lo người lao động và phát triển đoàn viên

LĐLĐ Bình Phước đã, đang tăng cường các nguồn lực và tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), từ đó mở rộng phát triển đoàn viên đến từng cơ sở, doanh nghiệp.

Mục tiêu thêm 1 triệu đoàn viên năm 2024: khó nhưng không phải không có giải pháp

Phát triển đoàn viên -

Mục tiêu thêm 1 triệu đoàn viên năm 2024: khó nhưng không phải không có giải pháp

Để thực hiện tốt một trong 3 khâu đột phá, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2023 - 2028 cả nước có 15 triệu đoàn viên, Tổng LĐLĐ Việt Nam đặt mục tiêu phát triển 1 triệu đoàn viên trong năm 2024.