Cần sớm hoàn thiện mô hình tổ chức công đoàn cấp trên theo ngành nghề

Hoạt động Công đoàn - ĐỖ LÂM

Đây là kiến nghị của Công đoàn Dâu tằm tơ Việt Nam tại Hội nghị tổng kết mô hình tổ chức công đoàn theo ngành nghề do Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Việt Nam tổ chức.
Cần sớm hoàn thiện mô hình tổ chức công đoàn cấp trên theo ngành nghề
Đồng chí Nguyễn Hà Xuyên - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn NN&PTNT Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: ĐL

Hoạt động công đoàn phù hợp với ngành nghề

Hội nghị tổng kết mô hình tổ chức công đoàn theo ngành nghề tại Công đoàn Dâu tằm tơ Việt Nam được Công đoàn NN&PTNT Việt Nam tổ chức ngày 17/5 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hà Xuyên - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn NN&PTNT Việt Nam; đồng chí Lê Ngọc Phúc – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng.

Tại hội nghị, đồng chí Hồ Hữu Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ngành NN&PTNN Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Dâu tằm tơ Việt Nam báo cáo tổng kết hoạt động của Công đoàn Dâu tằm tơ Việt Nam giai đoạn 2016-2024.

Theo đó, Công đoàn Dâu tằm tơ Việt Nam là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc Công đoàn ngành NN&PTNN Việt Nam. Đây là Đề án thí điểm mô hình tổ chức công đoàn theo ngành nghề dâu tằm tơ được phê duyệt theo Quyết định số: 238/QĐ-CĐN ngày 19/8/2016 của Công đoàn NN&PTNN Việt Nam về việc Đổi tên Công đoàn Công ty cổ phần - Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam thành Công đoàn Dâu tằm tơ Việt Nam.

Khi thành lập, Công đoàn Dâu tằm tơ Việt Nam có 11 công đoàn cơ sở trực thuộc với tổng số 470 đoàn viên công đoàn, trong tổng số 549 người lao động. Đây là các công đoàn cơ sở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành nghề dâu tằm tơ trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

“Doanh nghiệp và người lao động đều mong muốn có tổ chức công đoàn theo ngành nghề dâu tằm tơ nhằm tạo tiếng nói chung trong việc chăm lo và bảo vệ quyền, lợi chính đáng của người lao động trong ngành nghề; góp phần xây dựng các doanh nghiệp dâu tằm tơ trên địa bàn thành phố Bảo Lộc thành chuỗi sản xuất dâu tằm.

Việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức Công đoàn Dâu tằm tơ Việt Nam theo ngành nghề là theo tinh thần “kế thừa, ổn định, dân chủ, đổi mới, phát triển”; đảm bảo sự ổn định về tổ chức và hoạt động của công đoàn ngành nghề, giữ gìn và phát huy truyền thống gần 50 năm xây dựng và trưởng thành của ngành dâu tằm tơ Việt Nam”, đồng chí Hồ Hữu Nghị khẳng định.

Cần sớm hoàn thiện mô hình tổ chức công đoàn cấp trên theo ngành nghề
Các tập thể và cá nhân được Công đoàn NN&PTNT Việt Nam tặng Bằng khen. Ảnh: ĐL

Theo Chủ tịch Công đoàn Dâu tằm tơ Việt Nam Hồ Hữu Nghị, sau gần 10 năm hoạt động theo mô hình ngành nghề, Công đoàn Dâu tằm tơ Việt Nam đã thành lập mới 8 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 546 đoàn viên công đoàn; đồng thời cũng đã giải thể 9 công đoàn cơ sở. Đến hết tháng 3/2024, Công đoàn Dâu tằm tơ Việt Nam có 10 công đoàn cơ sở trực thuộc với 608 đoàn viên.

Đồng chí Hồ Hữu Nghị cũng cho biết, Công đoàn Dâu tằm tơ Việt Nam đã tập trung chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động thông qua các hoạt động thiết thực như: Chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; giám sát thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động; góp ý xây dựng nội quy lao động của doanh nghiệp… Giới thiệu 86 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, đã có 32 đoàn viên công đoàn được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Đồng thời Công đoàn Dâu tằm tơ Việt Nam đã được tặng thưởng 1 cờ thi đua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 8 cờ thi đua Công đoàn NN&PTNT Việt Nam. Nhiều tập thể và cá nhân đã được tặng bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Công đoàn NN&PTNT Việt Nam tặng về thành tích xuất sắc trong phong trào lao động giỏi và hoạt động công đoàn.

Cần sớm hoàn thiện mô hình tổ chức công đoàn cấp trên theo ngành nghề
Đồng chí Lê Ngọc Phúc – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: ĐL

Vẫn còn vướng mắc cần tháo gỡ

Đồng chí Nguyễn Hà Xuyên - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn NNPTNT Việt Nam - cho biết, từ năm 2005, thực hiện phương án sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, đến nay, đã có 13 tổng công ty và hàng chục công ty nhà nước do Bộ NNPTNT quản lý với hàng vạn lao động đã được sắp xếp, cổ phần hóa.

Cùng với đó, tổ chức công đoàn cũng được sắp xếp tinh gọn, phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ mới. Công đoàn NN&PTNT Việt Nam đã chuyển đổi 8 công đoàn tổng công ty nhà nước thành công đoàn tổng công ty cổ phần và dừng hoạt động 5 công đoàn tổng công ty nhà nước.

“Từ tháng 8/2016, chúng tôi thí điểm thành lập Công đoàn Dâu tằm tơ Việt Nam là mô hình tổ chức công đoàn theo ngành nghề, không có tổ chức Đảng và chính quyền hay chuyên môn đồng cấp. Đây cũng là vấn đề khó khăn trong hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khi hoạt động theo ngành nghề”, đồng chí Nguyễn Hà Xuyên khẳng định.

Đồng chí Lê Ngọc Phúc – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng cho rằng, mô hình công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo ngành nghề là phù hợp với định hướng tổ chức và hoạt động Công đoàn theo Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/06/2021 của Bộ chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Theo đồng chí Lê Ngọc Phúc, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tổ chức theo ngành nghề sẽ thuận lợi hơn trong việc tập trung nguồn lực, điều kiện cho triển khai các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Nhất là trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động và trong thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể…

Bên cạnh đó, cần giải quyết tốt mối quan hệ phối hợp giữa công đoàn ngành với công đoàn địa phương. Đặc biệt là trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; trong công tác quản lý đoàn viên và cả trong xây dựng quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động ở địa phương.

“Nếu không phối hợp tốt, không thường xuyên trao đổi thông tin giữa công đoàn ngành và công đoàn địa phương, có thể trong vận động thành lập công đoàn cơ sở sẽ trùng lấn hoặc bỏ sót doanh nghiệp.

Hay việc giải quyết tranh chấp lao động, xử lý các tình huống phát sinh trong quan hệ lao động tại các doanh nghiệp sẽ thiếu kịp thời khi công đoàn ngành ở quá xa, hoặc không hiệu quả khi công đoàn địa phương không quản lý trực tiếp các công đoàn cơ sở này”, đồng chí Lê Ngọc Phúc chia sẻ.

Cần sớm hoàn thiện mô hình tổ chức công đoàn cấp trên theo ngành nghề
Công đoàn NNP&TNT Việt Nam ký kết chương trình phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp. Ảnh: ĐL

Còn bà Hà Thị Hoa - Giám đốc Công ty TNHH Xe tơ – Dệt lụa Hà Bảo thì khẳng định, Công đoàn Dâu tằm tơ Việt Nam đã tổ chức các hoạt động sát với nhiệm vụ chuyên môn của doanh nghiệp, hoạt động công đoàn ngày càng có hiệu quả, đi vào chiều sâu. Qua đó, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất dâu tằm tơ.

“Trong thực tế chi bộ đảng tại công ty trực thuộc Đảng bộ thành phố Bảo Lộc. Còn công đoàn cơ sở lại trực thuộc Công đoàn Dâu tằm tơ Việt Nam. Vì vậy việc triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy Đảng và nghị quyết của công đoàn cấp trên còn gặp khó khăn, đôi khi chưa có sự phù hợp cả về nội dung và thời gian”, bà Hà Thị Hoa bày tỏ.

Và còn nhiều ý kiến của các đại biểu dự hội nghị lần này cũng đánh giá hiệu quả của mô hình công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo ngành nghề. Đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của mô hình này như: Về biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách; về tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở; về nhiệm vụ, quyền hạn, vai trò của công đoàn cấp trên trong xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương; về tài chính công đoàn…

Dịp này, Công đoàn NNP&TNT Việt Nam đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân thuộc Công đoàn Dâu tằm tơ Việt Nam có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn thời gian qua.

Đồng thời ký kết chương trình phối hợp với Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam; Hiệp hội Dâu tằm tơ Việt Nam; Hiệp hội Rau quả, nông sản Việt Nam về hợp tác thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên gắn với củng cố, phát triển tổ chức công đoàn.

Video đồng chí Hồ Hữu Nghị - Chủ tịch Công đoàn Dâu tằm tơ Việt Nam

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Những chuyển biến mạnh mẽ từ quá trình triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống

Hoạt động Công đoàn -

Những chuyển biến mạnh mẽ từ quá trình triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đó là nhận định của đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Hội nghị Khảo sát, đánh giá kết quả 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20 Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, được tổ chức tại LĐLĐ tỉnh Nghệ An vào sáng 18/6/2024.

Chuyện ghi ở Tổng công ty Thương mại Quảng Trị (Bài 2)

Hoạt động Công đoàn -

Chuyện ghi ở Tổng công ty Thương mại Quảng Trị (Bài 2)

Nếu có một số doanh nghiệp chưa coi trọng tổ chức Công đoàn thì với Tổng công ty Thương mại Quảng Trị thì hoàn toàn ngược lại. Kỹ sư Hồ Xuân Hiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị của doanh nghiệp này, trong các cuộc trò chuyện đều nhắc đến vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn và cán bộ công đoàn. Anh cười nhẹ nhàng nhưng nói thì chắc nịch: “Chúng tôi luôn xem công đoàn là một trong những tổ chức nòng cốt của đơn vị. Ở đâu không biết nhưng ở doanh nghiệp chúng tôi, công đoàn thực sự rất đắc lực và luôn làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Xin các anh cứ thoải mái tìm hiểu xem tôi nói liệu có chính xác đến đâu?”.

Tuyên truyền sâu, rộng về truyền thống vẻ vang 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

Hoạt động Công đoàn -

Tuyên truyền sâu, rộng về truyền thống vẻ vang 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

Đó là chỉ đạo của đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Hội nghị Quán triệt Hướng dẫn số 156-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (29/7/1929 - 29/7/2023).

Đại biểu Quốc hội ủng hộ duy trì đóng 2% phí Công đoàn

Hoạt động Công đoàn -

Đại biểu Quốc hội ủng hộ duy trì đóng 2% phí Công đoàn

Các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) bày tỏ tán thành việc quy định kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động. Việc này cũng nhằm tạo điều kiện cho việc tăng cường bố trí nguồn kinh phí công đoàn cho các hoạt động của công đoàn cơ sở…

Công đoàn Cục Hải quan Quảng Trị: Chăm lo tốt người lao động, hướng về vì cộng đồng

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Cục Hải quan Quảng Trị: Chăm lo tốt người lao động, hướng về vì cộng đồng

Song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiều năm qua, Công đoàn Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã quan tâm, chăm lo tốt về đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; đồng thời, triển khai hiệu quả nhiều hoạt động vì cộng đồng. Qua đó đã góp phần tạo niềm tin, động lực cho tập thể cán bộ, công chức, người lao động nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tháng Công nhân ở Gia Lai: Người lao động là chủ thể được chăm lo

Hoạt động Công đoàn -

Tháng Công nhân ở Gia Lai: Người lao động là chủ thể được chăm lo

Đây là khẳng định của đồng chí Rơ Lan Nga – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai trong cuộc trao đổi với phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn về kết quả hoạt động Tháng Công nhân của các cấp công đoàn tỉnh này.

Phụ cấp độc hại đối với người lao động được quy định như thế nào? Tôi công nhân

Phụ cấp độc hại đối với người lao động được quy định như thế nào?

Người lao động ở các ngành nghề nào sẽ được hưởng phụ cấp độc hại? Phụ cấp độc hại đối với người lao động được quy định như thế nào?

Phụ cấp độc hại đối với người lao động được quy định như thế nào? Tôi công nhân

Phụ cấp độc hại đối với người lao động được quy định như thế nào?

Người lao động ở các ngành nghề nào sẽ được hưởng phụ cấp độc hại? Phụ cấp độc hại đối với người lao động được quy định như thế nào?

Talk Công đoàn: Ký thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp: Bí quyết nào? Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Ký thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp: Bí quyết nào?

Đồng chí Trần Văn Hiệu, Chủ tịch Công đoàn các KCN Bắc Ninh chia sẻ trong Talk Công đoàn.

6 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong tháng 6/2024 Infographic

6 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong tháng 6/2024

Công đoàn Việt Nam xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2024.
Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận

Bản tin công nhân ngày 29/5 gồm những tin chính: Trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 200.000 đồng – 280.000 đồng / tháng từ 1/7/2024; Điều chỉnh mức đóng BHXH sau cải cách tiền lương; Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận; 14 phường ở TP Thủ Dầu Một có bếp ăn "0 đồng" cho lao động nghèo...

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của người lao động Đắk Lắk Video

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của người lao động Đắk Lắk

Ngày hội Việc làm tỉnh Đắk Lắk năm 2024 đã hoàn tất, sẵn sàng tiếp đón trên 1.000 người lao động, đại biểu, quan khách tham dự. Chương trình do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk, Tạp chí Lao động Công đoàn phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk tổ chức, chính thức diễn ra lúc 8 giờ ngày 14/6 tại số 9, đường 10 tháng 3 (đường Vành Đai).

Đọc thêm

Xây “mái nhà thứ 2” giúp giáo viên vùng khó yên tâm gieo chữ

Hoạt động Công đoàn -

Xây “mái nhà thứ 2” giúp giáo viên vùng khó yên tâm gieo chữ

Câu chuyện về những khó khăn của thầy, cô giáo gieo chữ vùng cao tỉnh Quảng Trị luôn là điều mà khi nghe đến, bất chợt ta thấy biết ơn và tri ân. Với các thầy cô giáo công tác ở vùng khó, nhiệm vụ của họ không chỉ đơn thuần là dạy học mà còn là sứ mệnh vươn lên, vượt qua những khó khăn địa lý, đời sống và văn hóa để mang ước mơ đến với trẻ em miền núi. Với chúng tôi, những cán bộ công đoàn trân trọng và thấu hiểu những đóng góp lớn lao đó, càng mong muốn giúp sức hỗ trợ phần nào trên con đường lặng thầm của thầy, cô.

LĐLĐ Tiền Giang: Người lao động hạnh phúc khi được nhận “Mái ấm Công đoàn”

Công đoàn -

LĐLĐ Tiền Giang: Người lao động hạnh phúc khi được nhận “Mái ấm Công đoàn”

LĐLĐ Tiền Giang có nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ khó khăn. Đặc biệt phải kể đến những căn “Mái ấm Công đoàn” được Công đoàn Tiền Giang hỗ trợ xây dựng cho đoàn viên có khó khăn về nhà ở.

"Bộ nhận diện” Tháng Công nhân năm 2024 của các cấp Công đoàn Nghệ An

Hoạt động Công đoàn -

"Bộ nhận diện” Tháng Công nhân năm 2024 của các cấp Công đoàn Nghệ An

Mô hình mới, cách làm sáng tạo trên cơ sở bám sát quan điểm chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh đã làm nên “bộ nhận diện” Tháng Công nhân năm 2024 của các cấp Công đoàn Nghệ An.

Thái Nguyên: Để thỏa ước lao động tập thể không còn mang tính hình thức

Hoạt động Công đoàn -

Thái Nguyên: Để thỏa ước lao động tập thể không còn mang tính hình thức

Nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) là mục tiêu, cũng là trăn trở của cán bộ công đoàn tỉnh Thái Nguyên nhằm mang lại nhiều quyền lợi nhất cho đoàn viên, góp phần giảm thiểu mâu thuẫn, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong các doanh nghiệp.

Tạp chí Lao động và Công đoàn và LĐLĐ tỉnh Đồng Nai nâng cao chất lượng truyền thông

Hoạt động Công đoàn -

Tạp chí Lao động và Công đoàn và LĐLĐ tỉnh Đồng Nai nâng cao chất lượng truyền thông

Đó là nội dung được thống nhất giữa hai bên tại chương trình “ký kết kế hoạch phối hợp triển khai hoạt động năm 2024 giữa LĐLĐ tỉnh Đồng Nai và Tạp chí Lao động và Công đoàn” diễn ra sáng nay (12/6).

Đón đọc Tạp chí Lao động và Công đoàn số 713, tháng 6/2024

Hoạt động Công đoàn -

Đón đọc Tạp chí Lao động và Công đoàn số 713, tháng 6/2024

Số Lao động và Công đoàn tháng 6 với 80 trang, in màu trên giấy couche, xuất bản - phát hành ngày 10/6/2024 đến các cấp công đoàn trên toàn quốc.

LĐLĐ Gio Linh nỗ lực phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Hoạt động Công đoàn -

LĐLĐ Gio Linh nỗ lực phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức Công đoàn, thời gian qua, LĐLĐ huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) đã có nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.

Lâm Đồng: Hơn 10.000 đoàn viên được chăm lo, hỗ trợ trong Tháng công nhân

Hoạt động Công đoàn -

Lâm Đồng: Hơn 10.000 đoàn viên được chăm lo, hỗ trợ trong Tháng công nhân

Tháng công nhân năm 2024, các cấp công đoàn tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức nhiều nội dung hoạt động thiết thực hướng tới đoàn viên, người lao động; đã có 50.000 đoàn viên, người lao động tham gia và hơn 10.000 đoàn viên, người lao động được chăm lo phúc lợi.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất phương án giao biên chế 5.899 cán bộ công đoàn chuyên trách

Hoạt động Công đoàn -

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất phương án giao biên chế 5.899 cán bộ công đoàn chuyên trách

Tại phiên thảo luận tổ về Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) chiều ngày 8/6 (Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV), một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm là Tổng LĐLĐ Việt Nam được tự quyết định số lượng biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách.

Cần giữ nguyên mức đóng 2% kinh phí công đoàn được thực hiện từ năm 1957 đến nay

Hoạt động Công đoàn -

Cần giữ nguyên mức đóng 2% kinh phí công đoàn được thực hiện từ năm 1957 đến nay

Nghĩa vụ đóng kính phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động được thực hiện từ năm 1957 đến nay, và việc duy trì nguồn thu kinh phí này là hết sức cần thiết.