Thứ ba 27/09/2022 22:16
vong-tay-cong-doan

Hội nghị lần thứ 26 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (Khóa XII)

Công đoàn - HÀ VY

Sáng ngày 29/3, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII tổ chức phiên họp lần thứ 26. Tham dự hội nghị có Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch.
Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn thực hiện chủ đề hoạt động Công đoàn năm 2022 Đẩy mạnh học tập suốt đời: Xây dựng mô hình “Đơn vị học tập”, “Công dân học tập”
Hội nghị lần thứ 26 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (Khóa XII)
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: NGỌC TÚ

Hội nghị lần thứ 26 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn cho ý kiến về: Tờ trình Về việc giải quyết hợp đồng lao động tại các LĐLĐ tỉnh, thành phố; Tờ trình Hướng dẫn công tác nhân sự Ban Chấp hành theo kế hoạch Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Quyết định thay thế Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản Công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính Công đoàn; Báo cáo Dự thảo Đề án sắp xếp doanh nghiệp của tổ chức Công đoàn; Báo cáo kết quả thực hiện công tác sắp xếp cơ sở nhà, đất đến 30/01/2022 theo Phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý tài sản cơ sở nhà, đất của Tổng Liên đoàn; Tờ trình ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và các chương trình, chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trong công nhân, viên chức, lao động…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để thống nhất triển khai thực hiện.

Một là, Tờ trình Về việc giải quyết hợp đồng lao động tại các LĐLĐ tỉnh, thành phố:

Theo báo cáo của 63 LĐLĐ tỉnh, thành phố, hiện nay có 38 LĐLĐ tỉnh, thành phố đang sử dụng hợp đồng lao động làm chuyên môn và kế toán với tổng số 600 người (trong đó có 421 người là hợp đồng lao động chuyên môn, 179 người là hợp đồng lao động làm kế toán tại các cấp Công đoàn thuộc LĐLĐ tỉnh, thành phố).

Tuy nhiên, việc thực hiện số lượng biên chế của các cấp Công đoàn tỉnh hiện nay một số nơi vẫn chưa được cấp có thẩm quyền giao cụ thể, rõ ràng nên đã gây nhiều khó khăn cho việc thi, tuyển dụng công chức và bố trí, sắp xếp cán bộ Công đoàn trong tỉnh; do thiếu hụt về biên chế nên số hợp đồng lao động làm việc tại Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đều đảm nhiệm công tác chuyên môn, nghiệp vụ chính của đơn vị như một công chức, viên chức thực thụ nhưng vì chưa được biên chế nên không được xem xét quy hoạch, bầu giữ các vị trí quan trọng của tổ chức Công đoàn…

Thường trực Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát, đánh giá thực trạng kết quả và những tồn tại, hạn chế cũng như đề xuất, kiến nghị.

Hai là, Tờ trình Hướng dẫn công tác nhân sự Ban Chấp hành theo kế hoạch Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Căn cứ Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028; Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 03/3/2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo xây dựng Hướng dẫn về công tác nhân sự Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến vào kết cấu, nội dung của Hướng dẫn, đặc biệt là một số điểm mới của Dự thảo Hướng dẫn, đảm bảo bám sát các quy định mới của Đảng và của Tổng Liên đoàn về công tác cán bộ; rõ về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng…

Hội nghị lần thứ 26 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (Khóa XII)
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: NGỌC TÚ

Ba là, Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản Công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính Công đoàn.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ X Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khoá XII), Thường trực Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn nghiên cứu các ý kiến thảo luận tại Hội nghị Ban Chấp hành và kết quả cuộc họp giữa Ban Tài chính (Tổng Liên đoàn) và Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) để hoàn thiện, báo cáo Ban Chấp hành thông qua tại kỳ họp lần thứ 11 vào giữa năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị các đại biểu nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của Ban Chấp hành tại hội nghị lần thứ 10; các nội dung sửa đổi, bổ sung theo các quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

Bốn là, Báo cáo kết quả thực hiện và định hướng công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Thường trực Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Tổng LĐLĐ Việt Nam tổng hợp kết quả thực hiện liên quan đến công tác đổi mới, sắp xếp và phát triển doanh nghiệp của tổ chức Công đoàn từ tháng 02/2020 đến tháng 3/2022; tình hình tài chính các doanh nghiệp của tổ chức Công đoàn; định hướng phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp thuộc tổ chức Công đoàn năm 2022 và các năm tiếp theo. Đề nghị các đồng chí thảo luận, nhất là về mục tiêu sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; nguyên tắc; giải pháp trọng tâm…

Bên cạnh các nội dung trên, Hội nghị cũng cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của tổ chức Công đoàn; Tờ trình ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và các chương trình, chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; Tờ trình Đề án chuyển Công đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam về trực thuộc Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam; Báo cáo tình hình Dự án Khu tưởng niệm Nghĩa Sĩ Hoàng Sa và Dự án thiết chế Công đoàn tại tỉnh Quảng Ngãi.

Công nhân mong mỏi sớm được nhận tiền công để trả bớt nợ nần Công nhân mong mỏi sớm được nhận tiền công để trả bớt nợ nần

Công nhân làm việc cho Dự án nhà ở Cao Ngạn (TP Thái Nguyên) bị nợ lương cho biết, áp lực trang trải cuộc sống ...

Tăng giờ làm thêm cần đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động Tăng giờ làm thêm cần đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động

Đồng chí Đỗ Hồng Vân - Ủy viên Ban Chấp hành, Quyền Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng: "Khi người lao ...

Cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã được nhận lương Cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã được nhận lương

Cuối buổi chiều hôm qua (23/3), cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Tuệ Tĩnh (sau đây viết tắt là Bệnh viện) đã được ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Vụ công nhân bị sa thải kèm ảnh bạo lực: Công đoàn vào cuộc bảo vệ người lao động

Hoạt động Công đoàn -

Vụ công nhân bị sa thải kèm ảnh bạo lực: Công đoàn vào cuộc bảo vệ người lao động

Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng vừa có buổi làm việc với Ban lãnh đạo và Công đoàn Công ty TNHH II YAMA SEIKI Việt Nam (Công ty YAMA SEIKI) để xác minh, làm rõ thông tin liên quan đến kiến nghị của tập thể công nhân.

Bế giảng lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ Công đoàn Lào

Hoạt động Công đoàn -

Bế giảng lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ Công đoàn Lào

Ngày 24/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ bế giảng Lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công tác Công đoàn đối với cán bộ Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) TP Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Quỹ xã hội: tâm huyết của các thế hệ cán bộ công đoàn ở Lâm Đồng

Emagazine -

Quỹ xã hội: tâm huyết của các thế hệ cán bộ công đoàn ở Lâm Đồng

Quỹ xã hội của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng với hơn 18 tỷ đồng được huy động từ nguồn lực xã hội đã hỗ trợ kịp thời hàng ngàn đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn; đây là tâm huyết của các thế hệ cán bộ công đoàn ở tỉnh này.

Công đoàn ngành Công thương Hà Tĩnh kiểm tra tại 23 CĐCS

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn ngành Công thương Hà Tĩnh kiểm tra tại 23 CĐCS

Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra, giám sát đã ban hành từ đầu năm, trong tháng 9/2022, Công đoàn ngành Công thương Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra toàn diện tại 23 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc.

Bí thư Thị ủy Hoài Nhơn đối thoại với cán bộ công đoàn cơ sở

Hoạt động Công đoàn -

Bí thư Thị ủy Hoài Nhơn đối thoại với cán bộ công đoàn cơ sở

Ngày 23/9, tại UBND Thị xã Hoài Nhơn đã diễn ra cuộc đối thoại giữa đồng chí Phạm Trương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định với 62 chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn.

Xây dựng, phát hành các thực đơn mẫu về bữa ăn ca cho NLĐ

Chính sách mới -

Xây dựng, phát hành các thực đơn mẫu về bữa ăn ca cho NLĐ

Tổng LĐLĐ Việt Nam giao Ban Quan hệ lao động phối hợp với Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động nghiên cứu, xây dựng, phát hành các thực đơn mẫu về bữa ăn ca, ăn trưa để doanh nghiệp tham khảo, thực hiện nhằm đảm bảo dinh dưỡng, chất lượng bữa ăn ca của người lao động (NLĐ).

Đọc thêm

Vòng tay Công đoàn, kết nối yêu thương

Vòng tay Công đoàn -

Vòng tay Công đoàn, kết nối yêu thương

Cuối buổi chiều tháng 9, khi ánh nắng thu nhạt dần, chúng tôi đến với gia đình em Phạm Văn Tuyên (xóm 6 xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình), đoàn viên Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Sản xuất giày Chung Jye Ninh Bình.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp kiến đoàn Đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn Lào

Công đoàn -

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp kiến đoàn Đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn Lào

Ngày 21/9, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tiếp kiến Đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn Lào nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc với Công đoàn Việt Nam.

Cẩm Xuyên: Hoàn thành hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2022-2023

Hoạt động Công đoàn -

Cẩm Xuyên: Hoàn thành hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2022-2023

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ (BTV) LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh và Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ huyện về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm học 2022 - 2023, LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên đã ban hành văn bản hướng dẫn các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc phối hợp chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2022 - 2023. Đến nay 65/65 đơn vị đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị.

Ký thỏa thuận hợp tác nhằm góp phần đẩy lùi "tín dụng đen" trong công nhân

Hoạt động Công đoàn -

Ký thỏa thuận hợp tác nhằm góp phần đẩy lùi "tín dụng đen" trong công nhân

Ngày 22/9/2022, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Agribank chi nhánh Thái Bình. Thỏa thuận hứa hẹn sẽ góp phần đẩy lùi "tín dụng đen" trong công nhân.

Giáo dục đạo đức, lối sống gia đình và chăm lo con CNLĐ

Hoạt động Công đoàn -

Giáo dục đạo đức, lối sống gia đình và chăm lo con CNLĐ

Hơn 300 công nhân Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam tham gia diễn đàn “Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và chăm lo cho con công nhân lao động (CNLĐ)” do LĐLĐ tỉnh Nam Định tổ chức vào chiều 21/9/2022.

Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam tiến hành Đại hội lần thứ II

Công đoàn -

Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam tiến hành Đại hội lần thứ II

Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam (NĐNGCVN) tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 80 đại biểu đại diện cho gần 20.000 đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá (NĐNC) trong cả nước.

Người chủ tịch công đoàn tâm huyết

Công đoàn -

Người chủ tịch công đoàn tâm huyết

Những năm qua, công đoàn cơ sở (CĐCS) xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước luôn thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) trên địa bàn, được LĐLĐ huyện Đồng Phú đánh giá cao. Kết quả đó có vai trò không nhỏ của Chủ tịch CĐCS xã Trần Thị Hòa.

Công đoàn KKT tỉnh Bình Định: Dấu ấn 20 năm thành lập

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn KKT tỉnh Bình Định: Dấu ấn 20 năm thành lập

Trải qua chặng đường 20 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Khu kinh tế (KKT) tỉnh Bình Định đã trở thành mái nhà chung, là chỗ dựa vững chắc của đoàn viên, người lao động (NLĐ) trong doanh nghiệp (DN).

LĐLĐ tỉnh Lào Cai: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Công đoàn -

LĐLĐ tỉnh Lào Cai: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lào Cai đã có Văn bản số 333 chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đợt IV trong công nhân viên, chức, lao động (CNVCLĐ).

Đồng chí Vi Hồng Dương được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn

Công đoàn -

Đồng chí Vi Hồng Dương được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn

Đồng chí Vi Hồng Dương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa điều động giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Kạn, khóa IX.

Xem phiên bản di động