Thứ sáu 01/12/2023 10:29

Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao những hoạt động của Công đoàn tỉnh Sơn La

Đại hội Công đoàn XIII - MINH ANH

Tại phiên bế mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đánh giá cao các hoạt động có tính thiết thực, hiệu quả của Công đoàn tỉnh Sơn La trong việc góp phần cùng với hệ thống chính trị của tỉnh để thực hiện tốt chủ trương xoá đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao những hoạt động của Công đoàn tỉnh Sơn La
Toàn cảnh Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: CĐCC

Nhiều hoạt động có sức lan tỏa

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm, các cấp công đoàn trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động (NLĐ).

Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao việc triển khai một số hoạt động có tính thiết thực, hiệu quả của Công đoàn tỉnh Sơn La trong thời gian qua đã góp phần cùng với hệ thống chính trị của tỉnh thực hiện tốt chủ trương xoá đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Chương trình “Tết Sum vầy”,“Chợ tết Công đoàn” đều đã có sức lan tỏa, tạo dấu ấn tốt trong đoàn viên, NLĐ. Các hoạt động thăm, tặng quà, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân, làm nhà “Mái ấm Công đoàn”, hỗ trợ đoàn viên NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19... được triển khai kịp thời với trên 14 nghìn lượt đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao những hoạt động của Công đoàn tỉnh Sơn La
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao nhiều hoạt động của Công đoàn Sơn La trong thời gian qua. Ảnh: CĐCC

Các cấp công đoàn đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh Sơn La có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động.

Các phong trào thi đua do Công đoàn Sơn La phát động, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò nòng cốt với 2.840 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận, áp dụng vào thực tiễn làm lợi số tiền là 140 tỷ đồng. Những kết quả đó đã khẳng định vai trò và sự đóng góp quan trọng của đội ngũ đoàn viên, NLĐ và tổ chức Công đoàn tỉnh trong sự nghiệp xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng phát triển.

5 nhiệm vụ trọng tâm

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhận định, trong những năm tới, hoạt động Công đoàn bên cạnh những thuận lợi là căn bản, vẫn còn nhiều khó khăn, thánh thức mới nảy sinh cần tập trung nghiên cứu, giải quyết.

Hơn nữa, sự phát triển nhanh chóng nền kinh tế tạo ra sự thay đổi lớn về lao động, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm và thu nhập của NLĐ, tác động đến môi trường và phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Tại Đại hội, đồng chí Phan Văn Anh đưa ra 5 nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, các cấp công đoàn cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, nhất là chính sách cho NLĐ ở địa phương, để đảm bảo việc làm bền vững cho họ. Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chủ động tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chú trọng việc hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 xây dựng được 2.991 căn nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh. Phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, nâng cao chất lượng các chương trình, mô hình chăm lo lợi ích cho đoàn viên đã và đang phát huy hiệu quả; chú trọng chăm lo cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, đối tượng cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế, lực lượng biên phòng.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức hoạt động công đoàn theo hướng khoa học, sáng tạo, hướng về cơ sở, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, NLĐ, tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi. Đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ, sâu rộng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn.

Việc xây dựng các chủ trương, nghị quyết và kế hoạch hoạt động của công đoàn các cấp phải dựa trên cơ sở nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.

Xây dựng, triển khai nhân rộng các mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả, để NLĐ thấy rõ lợi ích của mình khi trở thành đoàn viên. Vận động, thuyết phục để người sử dụng lao động hiểu đúng về tổ chức Công đoàn Việt Nam, ủng hộ và đảm bảo quyền của NLĐ trong thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao những hoạt động của Công đoàn tỉnh Sơn La
Đồng chí Phan Văn Anh và đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu TP Sơn La. Ảnh: CĐCC

Thứ ba, phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội khác, các doanh nghiệp cùng tuyên truyền, vận động NLĐ tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp. Tăng cường tuyên truyền, vận động, xây dựng các mô hình thực tế giúp NLĐ nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, rèn luyện tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động thích ứng với môi trường lao động mới và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thứ tư, đẩy mạnh các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh Sơn La phát động, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phù hợp với từng khu vực, từng đối tượng, trọng tâm là “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn” trong khu vực sản xuất kinh doanh, phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Tổng kết, đánh giá, tiếp tục đổi mới các hoạt động và phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, trọng tâm là NLĐ trực tiếp và các tập thể lao động quy mô nhỏ. Chú trọng phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động hiệu quả, lan tỏa trong các cấp công đoàn và toàn xã hội. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng có hiệu lực thi hành từ 01/01/2024.

Thứ năm, một nhiệm vụ rất quan trọng là Đại hội sẽ lựa chọn các đại biểu đủ tiêu chuẩn, tâm huyết, trách nhiệm bầu vào Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa 15, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tin tưởng rằng, đội ngũ CNVCLĐ trong toàn tỉnh sẽ quyết tâm cùng với đồng bào, Nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương Sơn La sớm trở thành tỉnh giàu mạnh và phát triển.

Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị quan trọng của đội ngũ đoàn viên, NLĐ và các cấp công đoàn tỉnh, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của tỉnh Sơn La.
Nhiều hoạt động khuyến khích nữ đoàn viên, CNLĐ hăng hái thi đua Nhiều hoạt động khuyến khích nữ đoàn viên, CNLĐ hăng hái thi đua

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Sơn La hiện có hơn 50.000 đoàn viên công đoàn, trong đó nữ đoàn viên chiếm hơn 50%. Nữ ...

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chiều ngày 25/9, Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 chính thức khai mạc.

Bế mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Bế mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chiều ngày 26/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 thực ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Công tác thông tin đối ngoại góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Công đoàn Việt Nam

Đại hội Công đoàn XIII -

Công tác thông tin đối ngoại góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Công đoàn Việt Nam

Trong khuôn khổ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Diễn đàn chuyên đề số 9: “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại công đoàn, phát huy vai trò công đoàn ngành tham gia hội nhập quốc tế” đã diễn ra tại Bộ Công Thương chiều 30/11.

Nâng cao chất lượng công tác nữ công trong chăm lo cho lao động nữ

Đại hội Công đoàn XIII -

Nâng cao chất lượng công tác nữ công trong chăm lo cho lao động nữ

Những hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của lao động nói chung và lao động nữ nói riêng luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu của Ban Nữ công.

Hiến kế nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở

Công đoàn -

Hiến kế nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở

Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức diễn đàn chuyên đề “Đổi mới công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở” vào chiều ngày 30/11.

Đoàn tàu tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã lăn bánh

Đại hội Công đoàn XIII -

Đoàn tàu tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã lăn bánh

Đoàn tàu tuyên truyền, mang biểu trưng và phương châm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã xuất phát từ Ga Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh chiều 29/11.

Giải pháp đảm bảo an ninh trong công nhân lao động

Đại hội Công đoàn XIII -

Giải pháp đảm bảo an ninh trong công nhân lao động

Chiều ngày 30/11, tại Bộ Công an, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức diễn đàn “Các giải pháp nắm chắc tình hình công nhân, ổn định quan hệ lao động, đảm bảo an ninh trong công nhân”.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã hoàn tất

Đại hội Công đoàn XIII -

Công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã hoàn tất

Tại hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 17, khóa XII, đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã hoàn tất.

Talk Công đoàn: "Niềm vui của người lao động là hạnh phúc của cán bộ công đoàn" Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: "Niềm vui của người lao động là hạnh phúc của cán bộ công đoàn"

Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch Công đoàn Công ty Taekwang Vina.
Thêm cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho công nhân lao động Tôi công nhân

Thêm cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho công nhân lao động

Tại Kỳ họp thứ 6, sáng ngày 27/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó cho phép Tổng LĐLĐ Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn cho công nhân, người lao động thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội thuê.
10 nội dung chăm lo Tết của LĐLĐ TP Hà Nội Infographic

10 nội dung chăm lo Tết của LĐLĐ TP Hà Nội

LĐLĐ TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Bản tin công nhân: Giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội cho 200.000 lao động Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội cho 200.000 lao động

Bản tin công nhân ngày 30/11 gồm những nội dung chính sau đây: Giải quyết quyền lợi BHXH cho 200.000 lao động; công nhân xuyên đêm lắp đặt nhịp cuối cầu vượt Mai Dịch; công nhân khó khăn nhận “món quà từ Đại hội”
Talk Bàn Phúc lợi số 4: Chinh phục đoàn viên, NLĐ với cam kết về chất lượng sản phẩm Bàn Phúc lợi

Talk Bàn Phúc lợi số 4: Chinh phục đoàn viên, NLĐ với cam kết về chất lượng sản phẩm

Điều gì khiến doanh nghiệp chọn chấp nhận “lỗ” để đảm bảo cho đoàn viên, công nhân lao động được sử dụng những sản phẩm có chất lượng? Cùng lắng nghe chia sẻ của chính những người trong cuộc trong chương trình Bàn Phúc lợi số 4 với chủ đề: Chinh phục đoàn viên, NLĐ với cam kết về chất lượng sản phẩm.

Đọc thêm

Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng sẵn sàng dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội Công đoàn XIII -

Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng sẵn sàng dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng sẵn sàng dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028 với tinh thần trách nhiệm và kỳ vọng lớn ở Đại hội lần này.

Động lực thăng hạng của Bình Dương tại cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Đại hội Công đoàn XIII -

Động lực thăng hạng của Bình Dương tại cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Chỉ 2 ngày sau lễ phát động tham gia cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kì vọng”, Bình Dương đã mạnh mẽ vươn lên vị trí Top 6 đầy ngoạn mục.

Bí quyết độc chiếm ngôi đầu cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Đại hội Công đoàn XIII -

Bí quyết độc chiếm ngôi đầu cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Đồng chí Phùng Thái Quang – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hồ Chí Minh chia sẻ bí quyết khích lệ đoàn viên, người lao động hăng hái tham gia cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Vượt khó hoàn thành công trình chào mừng Đại hội trước 2 tuần

Đại hội Công đoàn XIII -

Vượt khó hoàn thành công trình chào mừng Đại hội trước 2 tuần

Công trình “Sửa chữa đường trong hầm số 14 + 590”, đoạn qua đèo Hải Vân hoàn thành vượt tiến độ 14 ngày, hướng đến chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Công trình chào mừng đại hội tạo việc làm cho hơn 100 lao động

Đại hội Công đoàn XIII -

Công trình chào mừng đại hội tạo việc làm cho hơn 100 lao động

Công trình “Dây chuyền sản xuất gạch Porcelain" tại Nhà máy Gạch Ceramic An Giang với tổng mức đầu tư trên 350 tỷ đồng sẽ cho ra công suất 3 triệu m2/năm, tạo thêm việc làm cho hơn 100 lao động địa phương.

Công nhân tăng lương 2 triệu đồng/tháng nhờ công trình chào mừng đại hội

Đại hội Công đoàn XIII -

Công nhân tăng lương 2 triệu đồng/tháng nhờ công trình chào mừng đại hội

Công trình "Sửa chữa đoạn từ KM56+600 - Km59+400 tuyến đường sắt Gia Lâm - Hải Phòng" tạo điều kiện cho công nhân tăng thu nhập 2 triệu đồng mỗi tháng.

Công đoàn An Giang có nhiều đề xuất gửi Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội Công đoàn XIII -

Công đoàn An Giang có nhiều đề xuất gửi Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Công đoàn An Giang đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị Chính phủ có nhiều giải pháp giúp người lao động an tâm lao động, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Những mục tiêu quan trọng của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hoạt động Công đoàn -

Những mục tiêu quan trọng của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước ta là một trong những mục tiêu quan trọng được xác định trong Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thành phần đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội Công đoàn XIII -

Thành phần đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, diễn ra từ 01-03/12/2023

Người lao động gửi kỳ vọng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đời sống -

Người lao động gửi kỳ vọng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Còn 10 ngày nữa Đại hội Công Việt Nam lần thứ XIII sẽ chính thức diễn ra. Bầu không khí phấn khởi trong thi đua lao động sản xuất diễn ra khắp cả nước.