Quy hoạch tỉnh Quảng Trị cần chú trọng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Kinh tế - Xã hội - TRƯỜNG SƠN

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nhấn mạnh, tỉnh Quảng Trị cần tập trung đầu tư cho giáo dục và đào tạo, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào công tác đào tạo nghề. Đặc biệt, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với định hướng phát triển của tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Hơn cả “một ngày đến trường là một ngày vui” Ngân lên những nốt nhạc từ một trái tim nhiệt huyết và đam mê Tấm gương người thầy giáo tận tụy, cán bộ công đoàn mẫu mực

Ngày 6/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch tỉnh Quảng Trị cần chú trọng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Quảng Trị phấn đấu vào nhóm tỉnh khá năm 2030

Theo Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu phát triển đến năm 2030, Quảng Trị đạt trình độ phát triển thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước, có cơ cấu kinh tế cơ bản là một tỉnh công nghiệp - dịch vụ; là một trong những trung tâm kinh tế tổng hợp của khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Quy hoạch tỉnh Quảng Trị cần chú trọng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
Ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thông tin về Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: TRƯỜNG SƠN.

Ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Quảng Trị thuộc vùng Bắc Trung bộ, có vị trí thuận lợi nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, nối với Lào - Thái Lan - Myanmar qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo; là cửa ngõ ra biển Đông của các nước trong khu vực và giữ vai trò quan trọng về an ninh quốc phòng; tỉnh có tiềm năng lớn về phát triển nông - lâm - ngư nghiệp, thương mại - du lịch và công nghiệp chế biến, khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng...

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã và đang từng bước khai thác tối đa và hiệu quả các lợi thế về vị trí địa kinh tế - chính trị, thực hiện tốt vai trò kết nối giữa các nước thuộc tiểu vùng sông Mêkông và các nước trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây. Kết cấu hạ tầng đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển, có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả quan trọng.

Quy hoạch tỉnh Quảng Trị cần chú trọng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các nhà đầu tư. Ảnh: TRƯỜNG SƠN.

Để triển khai hiệu quả quy hoạch, tỉnh Quảng Trị đã tập trung huy động và phân bổ, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư; khai thác và khơi thông các nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, vận động các nguồn vốn FDI, ODA để đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại và thông minh; ưu tiên nguồn lực đầu tư các dự án trọng điểm, có tác động lan tỏa, tạo không gian phát triển mới và động lực tăng trưởng bền vững.

Cùng với đó, tỉnh Quảng Trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và tổ chức triển khai nghiêm túc, kịp thời việc lập Quy hoạch theo phương pháp mới, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt.

Tỉnh Quảng Trị đã bám sát các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng phát triển của Quy hoạch tổng thể Quốc gia; Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, các quy hoạch ngành Quốc gia và Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong các định hướng phát triển.

Quy hoạch tỉnh Quảng Trị cần chú trọng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
Cảnh quan thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TRƯỜNG SƠN.

Tiếp thu được rất nhiều ý kiến phản biện của Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) nhằm xây dựng bản Quy hoạch tỉnh với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược dựa trên tiềm năng, thế mạnh và lợi thế so sánh khác biệt của tỉnh.

“Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được kết tinh từ trí tuệ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh; được hun đúc từ khát vọng vươn lên của nhiều thế hệ người dân Quảng Trị không ngừng trăn trở và nỗ lực tìm kiếm một con đường hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững”, ông Hưng nhấn mạnh.

Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cho hay, để triển khai hoàn thành mục tiêu Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 mà tỉnh đã đặt ra, cần khẩn tổ chức thực hiện bài bản, hiệu quả những nhiệm vụ đã đề ra trong Quy hoạch, đó là 4 khâu đột phá; 8 ngành trọng điểm; phát triển theo 4 vùng, 6 hành lang kinh tế như trong quy hoạch đã xác định.

Quy hoạch tỉnh Quảng Trị cần chú trọng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: TRƯỜNG SƠN.

Cần quan tâm đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ, đặc biệt hạ tầng giao thông kết nối, tạo không gian phát triển mới đặc biệt là đầu tư hoàn thành Cảng Hàng không Quảng Trị và Cảng nước sâu Mỹ Thủy - coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu; xây dựng Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo thành tTrung tâm thương mại - dịch vụ - du lịch tổng hợp, hướng tới hình thành Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo (Việt Nam) – Đen sa vẳn (Lào).

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh các ngành, lĩnh vực có thế mạnh, tiềm năng trên nền tảng chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, gia tăng giá trị hàm lượng tri thức, khai thác hiệu quả lợi thế so sánh, nhất là kinh tế biển, du lịch, kinh tế tuần hoàn, sáng tạo và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Quy hoạch tỉnh Quảng Trị cần chú trọng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho UBND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TRƯỜNG SƠN.

Tiếp tục coi trọng và tập trung xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức và năng lực thực tiễn công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung đầu tư cho giáo dục và đào tạo; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào công tác đào tạo nghề; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với định hướng phát triển của tỉnh.

Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo, đảm bảo ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bình yên cho nhân dân để các nhà đầu tư yên tâm vào đầu tư lâu dài tại tỉnh.

Video Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ông bố Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nguồn: QRT.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cũng bày tỏ tin tưởng rằng ngày càng có thêm nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài quan tâm, ưu tiên lựa chọn và quyết định đầu tư vào tỉnh Quảng Trị góp phần làm giàu cho chính mình và cho sự phát triển chung của Việt Nam, các tỉnh miền Trung, nhất là tỉnh Quảng Trị.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương tiếp tục nghiên cứu để có các cơ chế, chính sách phù hợp tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong thời gian tới.

Cũng trong ngày 6/7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị.

Quy hoạch tỉnh Quảng Trị cần chú trọng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng theo phương thức đối tác công tư (PPP) theo Quyết định số 2148/QĐ-TTg ngày 20/12/2021 và được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 8/2023.

Đến tháng 12/2023, tỉnh Quảng Trị đã trao Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp dự án PPP cho Liên danh nhà đầu tư Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T (thành viên Tập đoàn T&T Group) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4.

Mục tiêu dự án nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải đường hàng không ngày càng tăng cao, góp phần thúc đẩy phát triển chính trị, kinh tế xã hội. Đồng thời, đảm bảo tính cơ động cao trong việc phòng thủ cũng như trong công tác cứu nạn cứu hộ; đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực Trung bộ nói chung và của tỉnh Quảng Trị nói riêng, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển giao thông vận tải.

Hơn cả “một ngày đến trường là một ngày vui” Hơn cả “một ngày đến trường là một ngày vui”

Khẩu hiệu ở mỗi cơ quan, đơn vị trường học hay bất kì ở đâu cũng là điều lí tưởng để động viên, khích lệ ...

Ngân lên những nốt nhạc từ một trái tim nhiệt huyết và đam mê Ngân lên những nốt nhạc từ một trái tim nhiệt huyết và đam mê

Trong năm 2023, chỉ sau 5 tháng phát động, cuộc thi sáng tác ca khúc chủ đề “Quảng Trị - Niềm tin và khát vọng” ...

Tấm gương người thầy giáo tận tụy, cán bộ công đoàn mẫu mực Tấm gương người thầy giáo tận tụy, cán bộ công đoàn mẫu mực

Nằm bên cạnh trục đường xuyên Á, dưới bóng hàng cây xà cừ xanh mát, duyên dáng, một ngôi trường mang tên Trường TH & ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Một ngày trải nghiệm các dòng xe Cross tại sự kiện 'Cùng Toyota Cross lái muôn nơi, mở muôn trải nghiệm'

Kinh tế - Xã hội -

Một ngày trải nghiệm các dòng xe Cross tại sự kiện 'Cùng Toyota Cross lái muôn nơi, mở muôn trải nghiệm'

Khám phá hành trình “Cùng Toyota Cross lái muôn nơi, mở muôn trải nghiệm”, nơi khách hàng đều có cơ hội lái thử các mẫu xe Toyota mang hậu tố Cross với khả năng vận hành mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu đi muôn nơi cùng hàng loạt hoạt động giao lưu sôi nổi và ưu đãi cực kỳ hấp dẫn!

BYD chính thức công bố giá bán ba mẫu xe tại Việt Nam

Kinh tế - Xã hội -

BYD chính thức công bố giá bán ba mẫu xe tại Việt Nam

Sáng ngày 18/7, BYD đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam và công bố giá bán ba mẫu xe điện chủ lực của hãng: Dolphin, Atto 3 và Seal. Đây là bước tiến quan trọng đánh dấu sự tham gia mạnh mẽ của BYD vào thị trường xe điện Việt Nam, vốn đang được đánh giá là tiềm năng và đầy hứa hẹn.

Clip Youtuber Việt Nam chạy xe máy hơn 200 km/h trên cao tốc "thiên đường tốc độ" Autobahn

Kinh tế - Xã hội -

Clip Youtuber Việt Nam chạy xe máy hơn 200 km/h trên cao tốc "thiên đường tốc độ" Autobahn

Clip cho thấy Youtuber Mai Triều Nguyên đã điều khiển xe máy phân khối lớn BMW GS 1300 trên "thiên đường tốc độ" Autobahn ở nước Đức.

Lộ giá các xe điện Trung Quốc BYD trước ngày ra mắt chính thức: Từ 600 triệu đồng?

Kinh tế - Xã hội -

Lộ giá các xe điện Trung Quốc BYD trước ngày ra mắt chính thức: Từ 600 triệu đồng?

Hôm nay 18/7, các xe điện Trung Quốc BYD sẽ được công bố giá chính thức. Theo thông tin từ các tư vấn bán hàng của BYD, giá bán của ba mẫu xe Atto 3, Dolphin và Seal, dao động từ mức 600 triệu đến 1,3 tỷ đồng.

Nissan Navara 2024 ra mắt, thêm một phiên bản, giá khởi điểm rẻ hơn trước

Kinh tế - Xã hội -

Nissan Navara 2024 ra mắt, thêm một phiên bản, giá khởi điểm rẻ hơn trước

Nissan Navara 2024 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với 4 phiên bản, kèm một số nâng cấp trong khi giá khởi điểm từ 658 triệu đồng thấp hơn trước.

Xe điện GAC Aion sẽ "trình làng" ngày 25/7

Kinh tế - Xã hội -

Xe điện GAC Aion sẽ "trình làng" ngày 25/7

Ba mẫu xe điện GAC Aion là Y Plus, Es và Hyper HT sẽ được ra mắt thị trường Việt Nam tại TP.HCM vào ngày 25/7 tới đây.

Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó? Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó?

Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Nguyễn Bá Mạnh - cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh Thái Bình.

Hướng dẫn giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp Tôi công nhân

Hướng dẫn giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp

Trường hợp người lao động không được hỗ trợ học nghề thì trung tâm dịch vụ việc làm phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đón xem Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó? Talk Công đoàn

Đón xem Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó?

Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Nguyễn Bá Mạnh - cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh Thái Bình.

10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024 Công đoàn số

10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024

Trong báo cáo số 67/BC - TLĐ, Tổng LĐLĐ Việt Nam xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024. Nội dung cụ thể như sau:
Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận

Bản tin công nhân ngày 29/5 gồm những tin chính: Trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 200.000 đồng – 280.000 đồng / tháng từ 1/7/2024; Điều chỉnh mức đóng BHXH sau cải cách tiền lương; Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận; 14 phường ở TP Thủ Dầu Một có bếp ăn "0 đồng" cho lao động nghèo...

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh Video

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Ngày 19/7, Đoàn công tác do đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Nhà tưởng niệm đồng chí tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Đọc thêm

Bình Dương: Cải thiện môi trường thu hút đầu tư, thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển

Kinh tế - Xã hội -

Bình Dương: Cải thiện môi trường thu hút đầu tư, thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển

Đó là một trong những ưu tiên hàng đầu của tỉnh Bình Dương trong những năm gần đây nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Từ đó tạo thuận lợi về công ăn việc làm cho người lao động trong tỉnh Bình Dương nói riêng, cả nước nói chung.

Ưu tiên tăng trưởng dư nợ tín dụng xanh thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, bền vững

Kinh tế - Xã hội -

Ưu tiên tăng trưởng dư nợ tín dụng xanh thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, bền vững

Là ngân hàng chủ đạo và chủ lực của ngành, Vietcombank luôn ưu tiên cho định hướng phát triển bền vững, xây dựng một thương hiệu Ngân hàng xanh vì cộng đồng.

Video tổng kết những ấn tượng nổi bật của Lễ hội Xe - Fun Wheels Festival Hạ Long 2024

Kinh tế - Xã hội -

Video tổng kết những ấn tượng nổi bật của Lễ hội Xe - Fun Wheels Festival Hạ Long 2024

Lễ hội Xe - Fun Wheels Festival Hạ Long 2024 đã chính thức khép lại, kết thúc một sự kiện kết hợp nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho người hâm mộ ô tô, xe máy.

Ra mắt VinFast VF 8 Lux, người mua cam kết không chạy dịch vụ

Kinh tế - Xã hội -

Ra mắt VinFast VF 8 Lux, người mua cam kết không chạy dịch vụ

VinFast VF 8 Lux ra mắt với trợ lý ảo mới, bên cạnh đó còn có VF 8S giá rẻ nhất trong số các phiên bản của dòng xe này.

Động thổ nhà máy xe điện VinFast trị giá 200 triệu USD tại Indonesia

Kinh tế - Xã hội -

Động thổ nhà máy xe điện VinFast trị giá 200 triệu USD tại Indonesia

VinFast Auto đã chính thức tổ chức lễ động thổ một nhà máy xe điện VinFast với công suất 50 nghìn xe mỗi năm tại Indonesia.

Lexus IS dừng bán tại Việt Nam

Kinh tế - Xã hội -

Lexus IS dừng bán tại Việt Nam

Hôm nay 16/7, khi kiểm tra thông tin trên website chính thức của Lexus Việt Nam, đã không còn thấy mẫu xe IS trong danh mục sản phẩm. Lý do chính thức cho việc Lexus IS ngừng bán tại Việt Nam không được công bố.

Tay đua gymkhana Phạm Hồng Quân: "Chơi hết mình, vượt qua giới hạn bản thân"

Kinh tế - Xã hội -

Tay đua gymkhana Phạm Hồng Quân: "Chơi hết mình, vượt qua giới hạn bản thân"

Tay đua gymkhana Phạm Hồng Quân cho biết mục tiêu tham gia giải lần này là chơi hết mình, vượt qua giới hạn bản thân, không quan trọng giải thưởng.

Hấp dẫn các trận giao lưu Pickleball tại Lễ hội xe - Fun Wheels Festival Hạ Long 2024

Kinh tế - Xã hội -

Hấp dẫn các trận giao lưu Pickleball tại Lễ hội xe - Fun Wheels Festival Hạ Long 2024

Lần đầu tiên giải Pickleball được tổ chức trong sự kiện sinh nhật Otofun, nằm trong khuôn khổ Lễ hội xe - Fun Wheels Festival Hạ Long 2024.

Tay đua gymkhana Nguyễn Ngọc Trung: "Tôi muốn tham gia để chia sẻ đam mê motorsport"

Kinh tế - Xã hội -

Tay đua gymkhana Nguyễn Ngọc Trung: "Tôi muốn tham gia để chia sẻ đam mê motorsport"

Là một tay đua gymkhana nổi tiếng, từng đoạt nhiều giải thưởng, anh Nguyễn Ngọc Trung cho biết mục tiêu chính khi tham gia giải đua lần này là để chia sẻ đam mê motorsport của mình tới các anh em.

Tìm ra các nhà vô địch Giải đua Ô tô Gymkhana Vô địch Miền Bắc - Hạ Long 2024

Kinh tế - Xã hội -

Tìm ra các nhà vô địch Giải đua Ô tô Gymkhana Vô địch Miền Bắc - Hạ Long 2024

Giải đua Ô tô Gymkhana Vô địch Miền Bắc - Hạ Long 2024 đã tìm ra các tay đua xuất sắc nhất sau hai ngày thi đấu sôi động tại Quảng trường trung tâm 30/10.