Thứ bảy 10/06/2023 15:27
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028

Lâm Đồng: Tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023–2028

Công đoàn - ĐỖ THIỆM

Ngày 27/2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, góp ý dự thảo văn kiện và chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Lâm Đồng: Tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023–2028
Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh THÙY DƯƠNG

Tích cực chỉ đạo đại hội công đoàn cấp dưới

Ông Hoàng Liên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng cho biết, Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần này nhằm đánh giá quá trình chỉ đạo, hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong tổ chức đại hội công đoàn cấp cơ sở cũng như công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028 ở công đoàn cấp mình. Đồng thời tổ chức thảo luận, góp ý vào dự thảo văn kiện và chuẩn bị các điều kiện tiến đến Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng, hiện có 1508 công đoàn cơ sở đủ điều kiện tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028, đến nay đã có 511 đơn vị tổ chức thành công đại hội công đoàn cơ sở (chiếm trên 30%).

Lâm Đồng: Tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023–2028
Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty TNHH SCAVI, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: HOÀNG THANH

Có được kết quả này là do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh này sớm xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp trong tỉnh; kịp thời triển khai, tổ chức tập huấn, hướng dẫn công đoàn cấp dưới, nhất là công đoàn cấp cơ sở trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội nghiệm kỳ 2023 – 2028. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo tổ chức đại hội điểm tại Công đoàn cơ sở Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng ngay từ đầu tháng 1/2023, trong đó thực hiện bầu chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội; đồng thời tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm để tổ chức đại hội công đoàn cơ sở trong toàn tỉnh.

Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các công đoàn cơ sở thông qua việc tập huấn, soạn thảo các hồ sơ, tài liệu, biểu mẫu báo cáo liên quan đến đại hội, gửi các công đoàn cơ sở tham khảo, học tập. Trong đó một số đơn vị công đoàn cấp trên tập trung đợt cao điểm chỉ đạo tổ chức đại hội công đoàn cấp cơ sở và đạt tỷ lệ cao: Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã chỉ đạo hoàn thành đại hội ở 100% công đoàn cơ sở; Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã tổ chức đại hội ở 55/63 công đoàn cơ sở (đạt 87,3%); LĐLĐ thành phố Bảo Lộc đã có 71/154 công đoàn cơ sở tổ chức đại hội thành công (đạt 46%)…

“Chúng tôi quyết tâm phấn đấu tổ chức thành công đại hội công đoàn cấp cơ sở trước ngày 1/5/2023; tổ chức đại hội điểm tại một công đoàn ngành vào đầu tháng 4/2023 và tại một LĐLĐ huyện vào đầu tháng 5/2023; đồng thời phấn đấu hoàn thành đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trước ngày 15/7/2023 để tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 trong tháng 9/2023”, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng cho biết.

Lâm Đồng: Tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023–2028
Đồng chí Hoàng Liên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: DIỆP QUỲNH

Chủ động chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn tỉnh

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần này, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo tổng hợp ý kiến của các cấp công đoàn trong tỉnh góp ý vào dự thảo lần thứ nhất văn kiện Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng thời giải trình những nội dung, ý kiến tiếp thu để chỉnh sửa, bổ sung dự thảo lần thứ hai và tiếp tục xin ý kiến góp ý của các ủy viên ban chấp hành, ủy viên ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh.

Theo đó, nhiệm kỳ 2018 – 2023, các cấp công đoàn trong tỉnh Lâm Đồng đã bám sát tinh thần Nghị quyết đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IX triển khai đồng bộ, có hiệu quả và đạt được những kết quả tích cực, các chỉ tiêu đề ra đều đạt và nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch, trong đó có những chỉ tiêu quan trọng, mang yếu tố quyết định, là tiền đề, động lực để đề ra mục tiêu, chỉ tiêu và tổ chức hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ tới: Tính đến 31/12/2022 tổng số đoàn viên kết nạp mới là 14.772 đoàn viên, đạt 246,2%; thành lập mới 138 công đoàn cơ sở, trong đó có 70 công đoàn cơ sở doanh nghiệp có từ 25 công nhân lao động trở lên; giới thiệu 9.223 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, đã có 4.892 đoàn viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam…

Lâm Đồng: Tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023–2028
Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng biểu quyết nghị quyết nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: THÙY DƯƠNG

Với mục tiêu: “Đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động công đoàn, tăng cường đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia xây dựng đội ngũ công nhân viên chức, lao động lớn mạnh, hiện đại, đi đầu, góp phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện, bền vững” và phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, dự thảo văn kiện Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã đề ra 8 chỉ tiêu hằng năm và 3 chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ. Đồng thời đề ra 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm và 3 khâu đột phá để triển khai thực hiện các chỉ tiêu đề ra.

Dịp này, Hội nghị cũng cho ý kiến vào dự thảo lần thứ hai báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023; đề án về số lượng, cơ cấu nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028; tiến hành quy trình bầu bổ sung một ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đồng thời thảo luận giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 như: Tổ chức thành công đại hội công đoàn cấp cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028; công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; công tác thu kinh phí, đoàn phí công đoàn; Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19"; các hoạt động trong “Tháng Công nhân” và hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2023…

Lâm Đồng: Người lao động phấn khởi bắt đầu ngày làm việc của năm mới Lâm Đồng: Người lao động phấn khởi bắt đầu ngày làm việc của năm mới

Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 27/1 (mùng 6 Tết), hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ...

Công đoàn Lâm Đồng phối hợp với các sở, ngành vì quyền lợi của người lao động Công đoàn Lâm Đồng phối hợp với các sở, ngành vì quyền lợi của người lao động

Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động là ...

Lâm Đồng: Công đoàn ngành Giáo dục hoàn thành đại hội cấp cơ sở Lâm Đồng: Công đoàn ngành Giáo dục hoàn thành đại hội cấp cơ sở

Đến nay, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo thành công 100% các công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Long An: Tặng quà, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, bị TNLĐ

Hoạt động Công đoàn -

Long An: Tặng quà, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, bị TNLĐ

Với sự kêu gọi của CĐCS Công ty TNHH Giày ChingLuh Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Long An đã hỗ trợ 3 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn hàng trăm triệu đồng.

Nâng cao kỹ năng là vấn đề quan trọng nhất của cán bộ công đoàn ở các công ty

Công đoàn -

Nâng cao kỹ năng là vấn đề quan trọng nhất của cán bộ công đoàn ở các công ty

Hơn 5 năm sau khi nghỉ hưu, ông Đặng Văn Chương, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Nam có dịp ngồi trò chuyện với đồng chí Phan Xuân Quang, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam. Hai người, một lãnh đạo đã nghỉ hưu và một người đương chức cùng nhau bàn về vấn đề đang được quan tâm hiện nay: bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động (NLĐ) và nâng cao kỹ năng cho cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS).

Cán bộ công đoàn song hành với công tác nghiên cứu khoa học

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Cán bộ công đoàn song hành với công tác nghiên cứu khoa học

"Là đoàn viên công đoàn, phải biết lăn xả, cống hiến hết mình xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh và vì sự nghiệp phát triển của đất nước". Đây là lời bộc bạch chân tình, đầy tâm huyết của đồng chí Hồ Quốc Hùng – cán bộ công đoàn cơ sở Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ.

Sôi nổi phòng trào thi đua yêu nước ở Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang

Hoạt động Công đoàn -

Sôi nổi phòng trào thi đua yêu nước ở Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang

Nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Trên cơ sở đó, Công đoàn Viên chức Bắc Giang đã tổ chức, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, đóng góp nhiều mô hình hay, điển hình tiêu biểu.

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình và Tỉnh đoàn sẽ đẩy mạnh các hoạt động cho đoàn viên, lao động trẻ

Hoạt động Công đoàn -

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình và Tỉnh đoàn sẽ đẩy mạnh các hoạt động cho đoàn viên, lao động trẻ

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Bình và Tỉnh đoàn vừa tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2028.

An Giang: Kiến nghị của công nhân được giải đáp thỏa đáng

Hoạt động Công đoàn -

An Giang: Kiến nghị của công nhân được giải đáp thỏa đáng

Ngày 08/6, UBND tỉnh An Giang phối hợp với LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức chương trình lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động (CNLĐ) trên địa bàn năm 2023.

Talk Công đoàn: Người lao động là “tai mắt” tốt nhất giám sát bản thoả ước Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Người lao động là “tai mắt” tốt nhất giám sát bản thoả ước

Dệt may là ngành đầu tiên và duy nhất trên cả nước xây dựng, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) ngành. Vậy, người lao động, doanh nghiệp được lợi gì từ TƯLĐTT ngành? Cùng lắng nghe chia sẻ của đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm – Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam trong Chương trình Talk Công đoàn.
Gói tín dụng 120 000 tỷ đồng: cách nào để “tiêu” được? Kinh tế tuần

Gói tín dụng 120 000 tỷ đồng: cách nào để “tiêu” được?

Ngày 24/05, chính lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã cho biết, sau hơn 1 tháng triển khai, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội (NOXH) vẫn chưa phát sinh dư nợ, nghĩa là chưa có đồng vốn nào được cho vay ra. Vậy điều gì khiến cho gói tín dụng có lãi suất ưu đãi hơn từ 1,5-2% lại không giải ngân được? Điểm tắc nghẽn nằm ở đâu? Và làm thế nào để thúc đẩy giải ngân gói tín dụng này trong thời gian tới góp phần thực hiện thành công Đề án 1 triệu căn NOXH từ nay đến năm 2030?
Tăng hệ số trượt giá BHXH 2023, NLĐ được lợi thế nào? Tôi công nhân

Tăng hệ số trượt giá BHXH 2023, NLĐ được lợi thế nào?

Theo Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), hệ số trượt giá BHXH, so với bảng hệ số trượt giá BHXH năm 2022, hệ số trượt giá năm 2023 đã được điều chỉnh tăng từ 0,03 cho đến 0,16. Vậy người lao đông (NLĐ) sẽ được hưởng lợi thế nào, hãy tìm hiểu trong chương trình Tôi công nhân.
30 năm phát triển Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Công đoàn số

30 năm phát triển Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam được thành lập đánh dấu sự đổi mới về nội dung hoạt động trong hệ thống Ngân hàng, đồng thời khẳng định vị trí và vai trò mới của tổ chức Công đoàn - đại diện cho người lao động trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam.

Đọc thêm

Một số giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới

Hoạt động Công đoàn -

Một số giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới

Trải qua hơn 90 năm hình thành, phát triển và sau hơn 36 năm đổi mới đất nước, Công đoàn Việt Nam đã có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Để tiếp tục phát huy mạnh mẽ và thực chất hơn nữa vai trò của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới hiện nay, đòi hỏi cần phải tiến hành đổi mới toàn diện, đồng bộ cơ cấu, tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức này.

Sóc Trăng: Đại hội điểm công đoàn cấp trên cơ sở thành công tốt đẹp

Hoạt động Công đoàn -

Sóc Trăng: Đại hội điểm công đoàn cấp trên cơ sở thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Sóc Trăng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 vừa được tổ chức thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị đại hội điểm công đoàn cấp trên cơ sở.

Cần Thơ sẽ xây dựng 9.100 căn nhà ở xã hội, thiết chế Công đoàn

Hoạt động Công đoàn -

Cần Thơ sẽ xây dựng 9.100 căn nhà ở xã hội, thiết chế Công đoàn

Giai đoạn 2022 - 2025 Cần Thơ sẽ triển khai xây dựng 4.100 căn nhà ở xã hội và giai đoạn 2026 - 2030 là 5.000 căn…

Các cấp công đoàn tỉnh Lạng Sơn góp phần bảo vệ và chăm sóc, giáo dục trẻ em

Hoạt động Công đoàn -

Các cấp công đoàn tỉnh Lạng Sơn góp phần bảo vệ và chăm sóc, giáo dục trẻ em

Xác định công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em (TE) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn, hằng năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động (NLĐ) về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ TE. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình, chăm sóc giáo dục TE, phòng, chống xâm hại TE…

LĐLĐ tỉnh ký kết quy chế phối hợp với BIDV chi nhánh Sóc Trăng

Hoạt động Công đoàn -

LĐLĐ tỉnh ký kết quy chế phối hợp với BIDV chi nhánh Sóc Trăng

Nhân lễ ký kết quy chế phối hợp hoạt động, lãnh đạo BIDV chi nhánh Sóc Trăng trao tặng bảng tượng trưng 7 căn nhà tình nghĩa trị giá 490 triệu đồng và trao tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trị giá 210 triệu đồng.

Vận dụng triết lý kinh doanh vào hoạt động công đoàn

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Vận dụng triết lý kinh doanh vào hoạt động công đoàn

Trong một quán cà phê yên tĩnh được thiết kế trên gác hai căn biệt thự thời Pháp, cầu thang gỗ cót két, đồ đạc cũ, hoài niệm, bốn bức tường treo kín tác phẩm nghệ thuật..., ông Dũng hồi tưởng lại một thời hoạt động công đoàn sôi nổi.

Bản lĩnh cán bộ là ở bảo vệ quyền lợi đã ký trong thỏa ước

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Bản lĩnh cán bộ là ở bảo vệ quyền lợi đã ký trong thỏa ước

Dệt May là ngành đầu tiên và duy nhất trên cả nước tính đến thời điểm này xây dựng, thương lượng, ký kết được thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) ngành. Bản thoả ước đầu tiên được ký từ năm 2010, đến nay đã 5 lần ký kết. Qua từng giai đoạn, TƯLĐTT ngành Dệt May đã được bổ sung, sửa đổi với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động.

Gắn biển công trình tiêu biểu chào mừng đại hội công đoàn các cấp

Hoạt động Công đoàn -

Gắn biển công trình tiêu biểu chào mừng đại hội công đoàn các cấp

Sáng ngày 7/6, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ gắn biển công trình tiêu biểu chào mừng đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại dự án xây dựng trụ sở làm việc mới.

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa biểu dương LĐLĐ trong bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động

Hoạt động Công đoàn -

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa biểu dương LĐLĐ trong bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận và biểu dương LĐLĐ tỉnh trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung cam kết tại Quy chế về mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh và LĐLD tỉnh; công tác an toàn lao động, lao động nữ và bình đẳng giới, nhà ở, thiết chế văn hóa, quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng người lao động,...

Lắng nghe công nhân lao động để thấu hiểu và chia sẻ

Hoạt động Công đoàn -

Lắng nghe công nhân lao động để thấu hiểu và chia sẻ

Không chỉ lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ; những ý kiến, kiến nghị của công nhân lao động (CNLĐ) còn được quan tâm giải quyết một cách thấu đáo…