Thứ sáu 01/12/2023 07:14
Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội

Đại hội của trí tuệ và hành động

Đại hội Công đoàn XIII - Phương Uyên - Minh Quang

Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X (2023-2028) đã diễn ra tại Hà Nội.
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hòa tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương
Đại hội Công đoàn Vĩnh Phúc: “Thực chất hơn, chuyển biến mạnh mẽ hơn” Đồng chí Lê Quang Toản tái đắc cử chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên
Đại hội của trí tuệ và hành động
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: D.MINH.

Ngày 18/10 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam đã diễn ra Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X (2023-2028).

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư QUTƯ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm TCCT; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm TCCT; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm TCCT.

Dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm TCCT.

Đại hội của trí tuệ và hành động
Đại tướng Lương Cường, Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, Chủ tịch LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang dự Đại hội. Ảnh: D.MINH.

Dự đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm TCCT; các đồng chí nguyên Phó Chủ nhiệm TCCT; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại biểu Ủy ban kiểm tra QUTƯ; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc QUTƯ, Bộ Quốc phòng; đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT Nhân dân và 394 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân đội.

Đại hội của trí tuệ và hành động
Đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân và 394 đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: D.MINH.

Thể hiện ý chí, khát vọng của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động

Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 13 ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 1059 ngày 05/4/2022 của Thường vụ QUTƯ về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp trong Quân đội tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, thời gian qua, các đơn vị trong toàn quân đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt đại hội công đoàn từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc QUTƯ, Bộ Quốc phòng. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong toàn quân.

Đại hội của trí tuệ và hành động
Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm TCCT phát biểu tại Đại hội. Ảnh: D.MINH.

Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X diễn ra đúng vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ vận hội, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đã, đang và sẽ tiếp tục có những tác động trực tiếp đến giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và đội ngũ công nhân quốc phòng nói riêng.

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới, ngày càng cao; Quân đội thực hiện điều chỉnh, tổ chức lực lượng và triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp có tác động đến tổ chức và hoạt động công đoàn.

Đại hội của trí tuệ và hành động
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: D.MINH.

Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của QUTW, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, về xây dựng giai cấp công nhân, trọng tâm là Nghị quyết số 02 ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Chương trình hành động của QUTƯ thực hiện Nghị quyết số 20 của BCH Trung ương Đảng khóa X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; đồng thời, định hướng, cổ vũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động chủ động, sáng tạo, đổi mới, xây dựng Công đoàn Quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại hội của trí tuệ và hành động
Đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN Việt Nam dự Đại hội. Ảnh: D.MINH.

Với phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội tổng kết, đánh giá thực chất phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Quân đội 5 năm qua, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và Chương trình hành động của Công đoàn Quân đội 5 năm tới; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Tổng LĐLĐ Việt Nam và bầu đoàn đại biểu Công đoàn Quân đội dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Theo đó, cán bộ, đoàn viên công đoàn trong toàn quân đang hướng về Đại hội, gửi trọn niềm tin vào sự thành công của Đại hội.

Đại hội của trí tuệ và hành động
Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng báo cáo tại Đại hội. Ảnh: D.MINH.

“Tôi đề nghị, mỗi đại biểu cần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đại hội. Đoàn Chủ tịch và các cơ quan của Đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, duy trì và điều hành Đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc, quy chế và chương trình làm việc đã xác định. Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X là đại hội của trí tuệ, hành động. Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và khát vọng của cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, người lao động trong Quân đội muốn được cống hiến trí tuệ, sức lực, tâm huyết của mình; góp phần cùng với giai cấp công nhân và Nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”, Đại tướng Lương Cường chỉ đạo.

Đại hội của trí tuệ và hành động
Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Ngô Xuân Lịch theo dõi báo cáo tại Đại hội. Ảnh: D.MINH.

Khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

Nhìn lại 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của QUTƯ, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là TCCT Quân đội Nhân Dân Việt Nam và hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong quân đội đã có bước phát triển toàn diện, vững chắc; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ IX đã đề ra, một số mục tiêu, chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc.

Đại hội của trí tuệ và hành động!
Đoàn đại biểu Công đoàn Hải quân tham dự Đại hội. Ảnh: D.MINH.

Tổ chức Công đoàn các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn; làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng; chủ động, sáng tạo tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua của công đoàn gắn với phong trào thi đua Quyết thắng của toàn quân, tiêu biểu là các phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “5 nhất, 3 không”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”...

Hoạt động phối hợp, kết nghĩa với tổ chức công đoàn địa phương được mở rộng, có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt, việc tốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong quân đội và cả nước; góp phần tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn quân.

Đại hội của trí tuệ và hành động
Gian hàng của Tổng Công ty Đông Bắc trưng bày tại Đại hội. Ảnh: D.MINH.

Thay mặt Thường vụ QUTƯ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và TCCT, Đại tướng Lương Cường khẳng định: “Kết quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong quân đội 5 năm qua cho thấy, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” luôn nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, cần cù, sáng tạo trong nghiên cứu, học tập, lao động và công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”.

Nguồn video: TTX Việt Nam.

Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội vững mạnh, đủ đức, đủ tài, có uy tín cao Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội vững mạnh, đủ đức, đủ tài, có uy tín cao

Tại Hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025, của Quân ủy Trung ương, ngày 3/7 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu ...

Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X có ý nghĩa rất quan trọng Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X có ý nghĩa rất quan trọng

Ban Công đoàn Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí nhằm thông tin về Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ ...

Công đoàn Quân đội: khác biệt để vươn tầm Công đoàn Quân đội: khác biệt để vươn tầm

Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X (2023-2028) diễn ra ngày 17 và 18/10/2023.

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Hiến kế nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở

Công đoàn -

Hiến kế nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở

Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức diễn đàn chuyên đề “Đổi mới công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở” vào chiều ngày 30/11.

Đoàn tàu tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã lăn bánh

Đại hội Công đoàn XIII -

Đoàn tàu tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã lăn bánh

Đoàn tàu tuyên truyền, mang biểu trưng và phương châm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã xuất phát từ Ga Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh chiều 29/11.

Giải pháp đảm bảo an ninh trong công nhân lao động

Đại hội Công đoàn XIII -

Giải pháp đảm bảo an ninh trong công nhân lao động

Chiều ngày 30/11, tại Bộ Công an, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức diễn đàn “Các giải pháp nắm chắc tình hình công nhân, ổn định quan hệ lao động, đảm bảo an ninh trong công nhân”.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã hoàn tất

Đại hội Công đoàn XIII -

Công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã hoàn tất

Tại hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 17, khóa XII, đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã hoàn tất.

Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng sẵn sàng dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội Công đoàn XIII -

Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng sẵn sàng dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng sẵn sàng dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028 với tinh thần trách nhiệm và kỳ vọng lớn ở Đại hội lần này.

Động lực thăng hạng của Bình Dương tại cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Đại hội Công đoàn XIII -

Động lực thăng hạng của Bình Dương tại cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Chỉ 2 ngày sau lễ phát động tham gia cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kì vọng”, Bình Dương đã mạnh mẽ vươn lên vị trí Top 6 đầy ngoạn mục.

Talk Công đoàn: "Niềm vui của người lao động là hạnh phúc của cán bộ công đoàn" Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: "Niềm vui của người lao động là hạnh phúc của cán bộ công đoàn"

Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch Công đoàn Công ty Taekwang Vina.
Thêm cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho công nhân lao động Tôi công nhân

Thêm cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho công nhân lao động

Tại Kỳ họp thứ 6, sáng ngày 27/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó cho phép Tổng LĐLĐ Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn cho công nhân, người lao động thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội thuê.
10 nội dung chăm lo Tết của LĐLĐ TP Hà Nội Infographic

10 nội dung chăm lo Tết của LĐLĐ TP Hà Nội

LĐLĐ TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Bản tin công nhân: Giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội cho 200.000 lao động Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội cho 200.000 lao động

Bản tin công nhân ngày 30/11 gồm những nội dung chính sau đây: Giải quyết quyền lợi BHXH cho 200.000 lao động; công nhân xuyên đêm lắp đặt nhịp cuối cầu vượt Mai Dịch; công nhân khó khăn nhận “món quà từ Đại hội”
Talk Bàn Phúc lợi số 4: Chinh phục đoàn viên, NLĐ với cam kết về chất lượng sản phẩm Bàn Phúc lợi

Talk Bàn Phúc lợi số 4: Chinh phục đoàn viên, NLĐ với cam kết về chất lượng sản phẩm

Điều gì khiến doanh nghiệp chọn chấp nhận “lỗ” để đảm bảo cho đoàn viên, công nhân lao động được sử dụng những sản phẩm có chất lượng? Cùng lắng nghe chia sẻ của chính những người trong cuộc trong chương trình Bàn Phúc lợi số 4 với chủ đề: Chinh phục đoàn viên, NLĐ với cam kết về chất lượng sản phẩm.

Đọc thêm

Bí quyết độc chiếm ngôi đầu cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Đại hội Công đoàn XIII -

Bí quyết độc chiếm ngôi đầu cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Đồng chí Phùng Thái Quang – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hồ Chí Minh chia sẻ bí quyết khích lệ đoàn viên, người lao động hăng hái tham gia cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Vượt khó hoàn thành công trình chào mừng Đại hội trước 2 tuần

Đại hội Công đoàn XIII -

Vượt khó hoàn thành công trình chào mừng Đại hội trước 2 tuần

Công trình “Sửa chữa đường trong hầm số 14 + 590”, đoạn qua đèo Hải Vân hoàn thành vượt tiến độ 14 ngày, hướng đến chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Công trình chào mừng đại hội tạo việc làm cho hơn 100 lao động

Đại hội Công đoàn XIII -

Công trình chào mừng đại hội tạo việc làm cho hơn 100 lao động

Công trình “Dây chuyền sản xuất gạch Porcelain" tại Nhà máy Gạch Ceramic An Giang với tổng mức đầu tư trên 350 tỷ đồng sẽ cho ra công suất 3 triệu m2/năm, tạo thêm việc làm cho hơn 100 lao động địa phương.

Công nhân tăng lương 2 triệu đồng/tháng nhờ công trình chào mừng đại hội

Đại hội Công đoàn XIII -

Công nhân tăng lương 2 triệu đồng/tháng nhờ công trình chào mừng đại hội

Công trình "Sửa chữa đoạn từ KM56+600 - Km59+400 tuyến đường sắt Gia Lâm - Hải Phòng" tạo điều kiện cho công nhân tăng thu nhập 2 triệu đồng mỗi tháng.

Công đoàn An Giang có nhiều đề xuất gửi Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội Công đoàn XIII -

Công đoàn An Giang có nhiều đề xuất gửi Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Công đoàn An Giang đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị Chính phủ có nhiều giải pháp giúp người lao động an tâm lao động, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Những mục tiêu quan trọng của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hoạt động Công đoàn -

Những mục tiêu quan trọng của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước ta là một trong những mục tiêu quan trọng được xác định trong Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thành phần đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội Công đoàn XIII -

Thành phần đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, diễn ra từ 01-03/12/2023

Người lao động gửi kỳ vọng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đời sống -

Người lao động gửi kỳ vọng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Còn 10 ngày nữa Đại hội Công Việt Nam lần thứ XIII sẽ chính thức diễn ra. Bầu không khí phấn khởi trong thi đua lao động sản xuất diễn ra khắp cả nước.

Nội dung tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội Công đoàn XIII -

Nội dung tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Kế hoạch tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Chủ đề 10 diễn đàn trước Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội Công đoàn XIII -

Chủ đề 10 diễn đàn trước Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ tổ chức 10 diễn đàn chuyên đề, bàn về 10 nội dung lớn của Công đoàn Việt Nam.