Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội

Đại hội của trí tuệ và hành động

Hoạt động Công đoàn - Phương Uyên - Minh Quang

Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X (2023-2028) đã diễn ra tại Hà Nội.
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hòa tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương
Đại hội Công đoàn Vĩnh Phúc: “Thực chất hơn, chuyển biến mạnh mẽ hơn” Đồng chí Lê Quang Toản tái đắc cử chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên
Đại hội của trí tuệ và hành động
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: D.MINH.

Ngày 18/10 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam đã diễn ra Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X (2023-2028).

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư QUTƯ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm TCCT; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm TCCT; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm TCCT.

Dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm TCCT.

Đại hội của trí tuệ và hành động
Đại tướng Lương Cường, Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, Chủ tịch LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang dự Đại hội. Ảnh: D.MINH.

Dự đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm TCCT; các đồng chí nguyên Phó Chủ nhiệm TCCT; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại biểu Ủy ban kiểm tra QUTƯ; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc QUTƯ, Bộ Quốc phòng; đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT Nhân dân và 394 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân đội.

Đại hội của trí tuệ và hành động
Đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân và 394 đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: D.MINH.

Thể hiện ý chí, khát vọng của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động

Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 13 ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 1059 ngày 05/4/2022 của Thường vụ QUTƯ về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp trong Quân đội tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, thời gian qua, các đơn vị trong toàn quân đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt đại hội công đoàn từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc QUTƯ, Bộ Quốc phòng. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong toàn quân.

Đại hội của trí tuệ và hành động
Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm TCCT phát biểu tại Đại hội. Ảnh: D.MINH.

Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X diễn ra đúng vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ vận hội, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đã, đang và sẽ tiếp tục có những tác động trực tiếp đến giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và đội ngũ công nhân quốc phòng nói riêng.

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới, ngày càng cao; Quân đội thực hiện điều chỉnh, tổ chức lực lượng và triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp có tác động đến tổ chức và hoạt động công đoàn.

Đại hội của trí tuệ và hành động
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: D.MINH.

Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của QUTW, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, về xây dựng giai cấp công nhân, trọng tâm là Nghị quyết số 02 ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Chương trình hành động của QUTƯ thực hiện Nghị quyết số 20 của BCH Trung ương Đảng khóa X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; đồng thời, định hướng, cổ vũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động chủ động, sáng tạo, đổi mới, xây dựng Công đoàn Quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại hội của trí tuệ và hành động
Đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN Việt Nam dự Đại hội. Ảnh: D.MINH.

Với phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội tổng kết, đánh giá thực chất phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Quân đội 5 năm qua, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và Chương trình hành động của Công đoàn Quân đội 5 năm tới; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Tổng LĐLĐ Việt Nam và bầu đoàn đại biểu Công đoàn Quân đội dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Theo đó, cán bộ, đoàn viên công đoàn trong toàn quân đang hướng về Đại hội, gửi trọn niềm tin vào sự thành công của Đại hội.

Đại hội của trí tuệ và hành động
Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng báo cáo tại Đại hội. Ảnh: D.MINH.

“Tôi đề nghị, mỗi đại biểu cần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đại hội. Đoàn Chủ tịch và các cơ quan của Đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, duy trì và điều hành Đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc, quy chế và chương trình làm việc đã xác định. Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X là đại hội của trí tuệ, hành động. Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và khát vọng của cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, người lao động trong Quân đội muốn được cống hiến trí tuệ, sức lực, tâm huyết của mình; góp phần cùng với giai cấp công nhân và Nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”, Đại tướng Lương Cường chỉ đạo.

Đại hội của trí tuệ và hành động
Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Ngô Xuân Lịch theo dõi báo cáo tại Đại hội. Ảnh: D.MINH.

Khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

Nhìn lại 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của QUTƯ, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là TCCT Quân đội Nhân Dân Việt Nam và hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong quân đội đã có bước phát triển toàn diện, vững chắc; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ IX đã đề ra, một số mục tiêu, chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc.

Đại hội của trí tuệ và hành động!
Đoàn đại biểu Công đoàn Hải quân tham dự Đại hội. Ảnh: D.MINH.

Tổ chức Công đoàn các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn; làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng; chủ động, sáng tạo tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua của công đoàn gắn với phong trào thi đua Quyết thắng của toàn quân, tiêu biểu là các phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “5 nhất, 3 không”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”...

Hoạt động phối hợp, kết nghĩa với tổ chức công đoàn địa phương được mở rộng, có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt, việc tốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong quân đội và cả nước; góp phần tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn quân.

Đại hội của trí tuệ và hành động
Gian hàng của Tổng Công ty Đông Bắc trưng bày tại Đại hội. Ảnh: D.MINH.

Thay mặt Thường vụ QUTƯ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và TCCT, Đại tướng Lương Cường khẳng định: “Kết quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong quân đội 5 năm qua cho thấy, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” luôn nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, cần cù, sáng tạo trong nghiên cứu, học tập, lao động và công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”.

Nguồn video: TTX Việt Nam.

Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội vững mạnh, đủ đức, đủ tài, có uy tín cao Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội vững mạnh, đủ đức, đủ tài, có uy tín cao

Tại Hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025, của Quân ủy Trung ương, ngày 3/7 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu ...

Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X có ý nghĩa rất quan trọng Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X có ý nghĩa rất quan trọng

Ban Công đoàn Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí nhằm thông tin về Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ ...

Công đoàn Quân đội: khác biệt để vươn tầm Công đoàn Quân đội: khác biệt để vươn tầm

Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X (2023-2028) diễn ra ngày 17 và 18/10/2023.

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

LĐLĐ Tiền Giang: Người lao động hạnh phúc khi được nhận “Mái ấm Công đoàn”

Công đoàn -

LĐLĐ Tiền Giang: Người lao động hạnh phúc khi được nhận “Mái ấm Công đoàn”

LĐLĐ Tiền Giang có nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ khó khăn. Đặc biệt phải kể đến những căn “Mái ấm Công đoàn” được Công đoàn Tiền Giang hỗ trợ xây dựng cho đoàn viên có khó khăn về nhà ở.

"Bộ nhận diện” Tháng Công nhân năm 2024 của các cấp Công đoàn Nghệ An

Hoạt động Công đoàn -

"Bộ nhận diện” Tháng Công nhân năm 2024 của các cấp Công đoàn Nghệ An

Mô hình mới, cách làm sáng tạo trên cơ sở bám sát quan điểm chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh đã làm nên “bộ nhận diện” Tháng Công nhân năm 2024 của các cấp Công đoàn Nghệ An.

Thái Nguyên: Để thỏa ước lao động tập thể không còn mang tính hình thức

Hoạt động Công đoàn -

Thái Nguyên: Để thỏa ước lao động tập thể không còn mang tính hình thức

Nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) là mục tiêu, cũng là trăn trở của cán bộ công đoàn tỉnh Thái Nguyên nhằm mang lại nhiều quyền lợi nhất cho đoàn viên, góp phần giảm thiểu mâu thuẫn, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong các doanh nghiệp.

Tạp chí Lao động và Công đoàn và LĐLĐ tỉnh Đồng Nai nâng cao chất lượng truyền thông

Hoạt động Công đoàn -

Tạp chí Lao động và Công đoàn và LĐLĐ tỉnh Đồng Nai nâng cao chất lượng truyền thông

Đó là nội dung được thống nhất giữa hai bên tại chương trình “ký kết kế hoạch phối hợp triển khai hoạt động năm 2024 giữa LĐLĐ tỉnh Đồng Nai và Tạp chí Lao động và Công đoàn” diễn ra sáng nay (12/6).

Đón đọc Tạp chí Lao động và Công đoàn số 713, tháng 6/2024

Hoạt động Công đoàn -

Đón đọc Tạp chí Lao động và Công đoàn số 713, tháng 6/2024

Số Lao động và Công đoàn tháng 6 với 80 trang, in màu trên giấy couche, xuất bản - phát hành ngày 10/6/2024 đến các cấp công đoàn trên toàn quốc.

LĐLĐ Gio Linh nỗ lực phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Hoạt động Công đoàn -

LĐLĐ Gio Linh nỗ lực phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức Công đoàn, thời gian qua, LĐLĐ huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) đã có nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.

Talk Công đoàn: Ký thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp: Bí quyết nào? Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Ký thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp: Bí quyết nào?

Đồng chí Trần Văn Hiệu, Chủ tịch Công đoàn các KCN Bắc Ninh chia sẻ trong Talk Công đoàn.

Trường hợp nào người lao động phải ký hợp đồng đào tạo nghề? Tôi công nhân

Trường hợp nào người lao động phải ký hợp đồng đào tạo nghề?

Việc đào tạo nghề là một trong những vấn đề liên quan đến người lao động thường nhận được sự quan tâm. Theo quy định hiện hành, trường hợp nào phải ký hợp đồng đào tạo nghề?

Đón xem Talk Công đoàn: Ký thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp: Bí quyết nào? Talk Công đoàn

Đón xem Talk Công đoàn: Ký thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp: Bí quyết nào?

Talk Công đoàn 20 giờ ngày 15/6/2024 là cuộc trò chuyện với đồng chí Trần Văn Hiệu, Chủ tịch Công đoàn các KCN Bắc Ninh về những kinh nghiệm ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp.

6 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong tháng 6/2024 Infographic

6 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong tháng 6/2024

Công đoàn Việt Nam xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2024.
Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận

Bản tin công nhân ngày 29/5 gồm những tin chính: Trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 200.000 đồng – 280.000 đồng / tháng từ 1/7/2024; Điều chỉnh mức đóng BHXH sau cải cách tiền lương; Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận; 14 phường ở TP Thủ Dầu Một có bếp ăn "0 đồng" cho lao động nghèo...

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của người lao động Đắk Lắk Video

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của người lao động Đắk Lắk

Ngày hội Việc làm tỉnh Đắk Lắk năm 2024 đã hoàn tất, sẵn sàng tiếp đón trên 1.000 người lao động, đại biểu, quan khách tham dự. Chương trình do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk, Tạp chí Lao động Công đoàn phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk tổ chức, chính thức diễn ra lúc 8 giờ ngày 14/6 tại số 9, đường 10 tháng 3 (đường Vành Đai).

Đọc thêm

Lâm Đồng: Hơn 10.000 đoàn viên được chăm lo, hỗ trợ trong Tháng công nhân

Hoạt động Công đoàn -

Lâm Đồng: Hơn 10.000 đoàn viên được chăm lo, hỗ trợ trong Tháng công nhân

Tháng công nhân năm 2024, các cấp công đoàn tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức nhiều nội dung hoạt động thiết thực hướng tới đoàn viên, người lao động; đã có 50.000 đoàn viên, người lao động tham gia và hơn 10.000 đoàn viên, người lao động được chăm lo phúc lợi.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất phương án giao biên chế 5.899 cán bộ công đoàn chuyên trách

Hoạt động Công đoàn -

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất phương án giao biên chế 5.899 cán bộ công đoàn chuyên trách

Tại phiên thảo luận tổ về Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) chiều ngày 8/6 (Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV), một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm là Tổng LĐLĐ Việt Nam được tự quyết định số lượng biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách.

Cần giữ nguyên mức đóng 2% kinh phí công đoàn được thực hiện từ năm 1957 đến nay

Hoạt động Công đoàn -

Cần giữ nguyên mức đóng 2% kinh phí công đoàn được thực hiện từ năm 1957 đến nay

Nghĩa vụ đóng kính phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động được thực hiện từ năm 1957 đến nay, và việc duy trì nguồn thu kinh phí này là hết sức cần thiết.

An Giang: Tất cả vì môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Hoạt động Công đoàn -

An Giang: Tất cả vì môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Cùng với hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại các doanh nghiệp thuộc các Khu Công nghiệp tỉnh An Giang cũng được tích cực triển khai, nhờ đó mang lại sự an toàn về sức khoẻ cho người lao động, ổn định sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…

Công đoàn Khu Kinh tế Quảng Bình triển khai hiệu quả Tháng Công nhân từ cơ sở

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Khu Kinh tế Quảng Bình triển khai hiệu quả Tháng Công nhân từ cơ sở

Trong Tháng Công nhân năm 2024, Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa ở các công đoàn cơ sở nhằm trực tiếp chăm lo cho đoàn viên, người lao động và tạo dấu ấn về tổ chức Công đoàn từ sơ sở.

LĐLĐ Long An: 5,4 tỷ đồng chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân 2024

Hoạt động Công đoàn -

LĐLĐ Long An: 5,4 tỷ đồng chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân 2024

Toàn tỉnh Long An có 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 1.017 Công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức Tháng công nhân 2024. Qua đó, Công đoàn đã chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động với tổng số tiền 5,4 tỷ đồng.

LĐLĐ Bình Thuận: “Mái ấm Công đoàn” là sự chở che với đoàn viên khó khăn về nhà ở

Hoạt động Công đoàn -

LĐLĐ Bình Thuận: “Mái ấm Công đoàn” là sự chở che với đoàn viên khó khăn về nhà ở

Chỉ tính trong Tháng Công nhân 2024, LĐLĐ tỉnh Bình Thuận đã hỗ trợ sửa chữa và xây mới 14 căn “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Biên chế công đoàn hiện chỉ bằng 1/3 các tổ chức chính trị - xã hội khác

Hoạt động Công đoàn -

Biên chế công đoàn hiện chỉ bằng 1/3 các tổ chức chính trị - xã hội khác

Nhiệm vụ của công đoàn đặc thù và ngày càng nặng nề nhưng biên chế công đoàn lại rất thấp so với các tổ chức chính trị - xã hội khác.

Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị - những phần việc nặng nghĩa ân tình

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị - những phần việc nặng nghĩa ân tình

Đoàn viên công đoàn của Công ty Điện lực Quảng Trị hiện có 608 người, trong đó có 99 đoàn viên nữ. Hoạt động của Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tổ chức nhiều hoạt động phong phú và hiệu quả, tích cực chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động; thực hiện tốt chức năng giáo dục đoàn viên, CBCNV nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo động lực trong sản xuất, kinh doanh... Đặc biệt, là phối hợp tổ chức tốt các hoạt động từ thiện, nhân đạo trên địa bàn tỉnh.

Anh Nguyễn Văn Phương - người tổ trưởng sở hữu nhiều “sáng kiến vàng”

Hoạt động Công đoàn -

Anh Nguyễn Văn Phương - người tổ trưởng sở hữu nhiều “sáng kiến vàng”

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều đồng nghiệp ưu ái đặt cho anh Nguyễn Văn Phương - Tổ trưởng Tổ Cơ điện của Công ty Cổ phần Gạch ngói Quảng Trị cái tên thân thuộc là “Anh bác sĩ” của những chiếc máy hỏng. Bởi suốt 24 năm làm việc tại công ty, anh đã “thăm khám”, sửa chữa cho hầu hết các loại máy móc, thiết bị hư hỏng; đồng thời có nhiều sáng kiến, cải tiến hữu ích, giúp hệ thống dây chuyền hoạt động hiệu quả, năng suất, làm lợi cho công ty hàng trăm triệu đồng.