Chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ

Công đoàn - Hoàng Liên Phương

Cùng với việc chăm lo mọi mặt cho đoàn viên, NLĐ, CĐCS Công ty Truyền thông XMTĐ còn luôn quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ thông qua thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo việc thực hiện đúng, đủ, kịp thời và công bằng các chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp ốm đau, các chế độ bảo hiểm... cho NLĐ.

Chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ

Tổng Giám đốc Công ty Truyền thông Xi măng Tây Đô (gọi tắt là Công ty Truyền thông XMTĐ) Cao Văn Khanh cho biết, Công ty Truyền thông XMTĐ là 1 trong 5 công ty con của Công ty Cổ phần XMTĐ đóng trên địa bàn TP Cần Thơ. Công ty hoạt động trên nhiều lĩnh vực nhưng chủ yếu là cung cấp lao động cho Công ty CP XMTĐ với 237 người lao động (NLĐ).

Chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ
Lễ Kết nạp đoàn viên tại CĐCS Công ty Truyền thông XMTĐ. Ảnh: CĐCT

Chủ tịch CĐCS Công ty Truyền thông XMTĐ Nguyễn Quốc Hậu cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, CĐCS công ty đã tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời, còn tổ chức các buổi họp mặt, học tập chuyên đề, nghị quyết, sinh hoạt nữ công. Phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức Hội nghị NLĐ, đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; đổi mới, nâng cao chất lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể có lợi cho NLĐ.

Đoàn viên Lâm Tuấn Kiệt, bộ phận sửa chữa của công ty bộc bạch, qua việc CĐCS công ty tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ và thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể có lợi cho NLĐ nên đã phát huy quyền dân chủ trực tiếp của NLĐ, tạo điều kiện để họ được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của mình.

Chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ
Bữa ăn ca tại Công ty Truyền thông XMTĐ. Ảnh: CĐCT

Tổng Giám đốc Công ty Truyền thông XMTĐ Cao Văn Khanh khẳng định, việc thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể giữa Công đoàn và chủ doanh nghiệp chính là những cơ sở và căn cứ pháp lý để NLĐ giám sát quá trình xây dựng, ban hành những quy định liên quan đến quyền lợi của mình trong công ty. Đồng thời, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định; từ đó phòng ngừa, hạn chế các tranh chấp trong quá trình làm việc, thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, tiến tới xây dựng công ty phát triển bền vững.

Cùng với việc chăm lo mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ, CĐCS Công ty Truyền thông XMTĐ còn luôn quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ thông qua thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo việc thực hiện đúng, đủ, kịp thời và công bằng các chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp ốm đau, các chế độ bảo hiểm... cho NLĐ.

Chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ
CĐCS công ty thường xuyên tập huấn nâng cao trình độ cho đoàn viên, NLĐ. Ảnh: CĐCT

Đoàn viên Trần Đình Vân, bộ phận vô bao của công ty thông tin, bên cạnh tiền lương cơ bản, công ty còn hỗ trợ thêm cho NLĐ tiền xăng xe, bữa ăn giữa ca 37.000 đồng/suất. Đặc biệt, nhân dịp Tháng Công nhân, Công đoàn còn tranh thủ với lãnh đạo hỗ trợ bữa ăn giữa ca là 50.000 đồng/suất và tạo điều kiện thuận lợi để NLĐ có thêm thu nhập ổn định kinh tế, an tâm phục vụ lâu dài hơn.

Đoàn viên Bùi Lê Văn Lượng, bộ phận nghiền của công ty chia sẻ thêm, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ được công đoàn công ty triển khai dưới nhiều hình thức như: tổ chức tặng quà nhân các ngày lễ, tết; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời khi NLĐ ốm đau, gặp khó khăn trong cuộc sống. Qua đó, đoàn viên, NLĐ hưởng ứng nhiệt tình, góp phần đưa công ty ngày càng phát triển đi lên.

Chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ
Tăng cường công tác giám sát thường xuyên tại CĐCS công ty. Ảnh: CĐCT

Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Ô Môn Bùi Thanh Hà nhấn mạnh, CĐCS Công ty Truyền thông XMTĐ đã thực hiện tốt vai trò của tổ chức Công đoàn, công tác chăm lo cho đoàn viên, NLĐ thông qua việc chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho NLĐ.

Cùng với việc chăm lo đời sống vật chất, Ban Chấp hành CĐCS Công ty Truyền thông XMTĐ còn phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong NLĐ đã được đoàn viên, NLĐ hưởng ứng nhiệt tình.

Tại buổi lễ kết nạp đoàn viên công đoàn của CĐCS Công ty Truyền thông XMTĐ, Chủ tịch LĐLĐ quận Ô Môn Trịnh Thanh Liêm phát biểu, yêu cầu các đoàn viên cần ra sức học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Riêng đối với Ban Chấp hành Công đoàn công ty cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, công tác xây dựng CĐCS vững mạnh. Thực hiện tốt các chức năng của Công đoàn, trong đó chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động là trung tâm, xuyên suốt mọi hoạt động của Công đoàn. Tổ chức tốt các phong trào thi đua nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của công ty.

Chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ
Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động tại công ty. Ảnh: HLP

Qua công tác chăm lo, phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh của Công ty Truyền thông XMTĐ đã góp phần nâng cao uy tín, lòng tin, sự phấn khởi trong đoàn viên, NLĐ đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Qua đó đã giúp cho đoàn viên, NLĐ an tâm trong công tác, tạo thêm động lực, tích cực hăng say trong lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Thực tế cho thấy, trong thời gian qua, CĐCS Công ty Truyền thông XMTĐ không ngừng thể hiện vai trò trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng, thông qua việc tham mưu lãnh đạo công ty hỗ trợ và tư vấn chương trình bảo vệ môi trường cho các tầng lớp xã hội. Thường xuyên tài trợ kinh phí cho các chương trình khuyến học, nghiên cứu khoa học, các lễ hội truyền thống dân tộc ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu long.

Chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ
Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai thăm và làm việc với CĐCS Công ty Truyền thông XMTĐ. Ảnh: CĐCT

Trong lần thăm và làm việc với CĐCS Công ty Truyền thông XMTĐ mới đây, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai đã đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đạt được. Đồng thời, mong muốn doanh nghiệp tiếp tục đổi mới trong sản xuất, kinh doanh, đạt nhiều thành quả hơn nữa; từ đó, đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển, nâng cao thu nhập cho NLĐ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực tế cho thấy, bằng những việc làm thiết thực của mình, CĐCS Công ty Truyền thông XMTĐ thực hiện tốt các chức năng của Công đoàn, tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ; đồng thời, chú trọng công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động và thực hiện tốt các phong trào thi đua của Công đoàn nhằm thiết thực chăm lo quyền lợi đoàn viên, NLĐ.

Công tác chăm lo thiết thực đời sống vật chất cho đoàn viên, NLĐ của CĐCS Công ty Truyền thông XMTĐ đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần, phục vụ vui chơi, giải trí; từ đó tạo niềm tin và sự phấn khởi trong đoàn viên, NLĐ tại doanh nghiệp.

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Công đoàn nỗ lực trong mọi công tác để không phụ lòng của các anh hùng liệt sĩ

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn nỗ lực trong mọi công tác để không phụ lòng của các anh hùng liệt sĩ

Đó là chia sẻ của đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam với phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn sau buổi Lễ dâng hương, dâng hoa tại Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) vào chiều nay, 20/7/2024.

Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại An Giang

Công đoàn -

Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại An Giang

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024), đoàn đại biểu của Tổng LĐLĐ Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương làm trưởng đoàn đã đến Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành tình cảm đặc biệt đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn VN

Công đoàn -

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành tình cảm đặc biệt đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn VN

Sinh thời, dù trên cương vị nào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng luôn quan tâm, dành tình cảm, sự quan tâm chăm lo đặc biệt đối với công tác công đoàn.

Phóng sự: Tập hợp sức mạnh đoàn viên lao động khu vực ngoài nhà nước

Phát triển đoàn viên -

Phóng sự: Tập hợp sức mạnh đoàn viên lao động khu vực ngoài nhà nước

Phóng sự đề cập đến phương thức, cách làm của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng trong việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tập hợp sức mạnh đoàn viên lao động khu vực ngoài nhà nước, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2023-2028.

Dừng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân dịp Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Công đoàn -

Dừng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân dịp Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Để bày tỏ tình cảm, sự kính trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có công văn đề nghị việc dừng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN

Công đoàn -

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ trần vào hồi 13h38' ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó? Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó?

Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Nguyễn Bá Mạnh - cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh Thái Bình.

Hướng dẫn giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp Tôi công nhân

Hướng dẫn giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp

Trường hợp người lao động không được hỗ trợ học nghề thì trung tâm dịch vụ việc làm phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đón xem Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó? Talk Công đoàn

Đón xem Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó?

Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Nguyễn Bá Mạnh - cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh Thái Bình.

10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024 Công đoàn số

10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024

Trong báo cáo số 67/BC - TLĐ, Tổng LĐLĐ Việt Nam xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024. Nội dung cụ thể như sau:
Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận

Bản tin công nhân ngày 29/5 gồm những tin chính: Trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 200.000 đồng – 280.000 đồng / tháng từ 1/7/2024; Điều chỉnh mức đóng BHXH sau cải cách tiền lương; Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận; 14 phường ở TP Thủ Dầu Một có bếp ăn "0 đồng" cho lao động nghèo...

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh Video

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Ngày 19/7, Đoàn công tác do đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Nhà tưởng niệm đồng chí tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Đọc thêm

Mỗi cán bộ công đoàn giáo dục được tôn vinh đều là một câu chuyện đẹp

Hoạt động Công đoàn -

Mỗi cán bộ công đoàn giáo dục được tôn vinh đều là một câu chuyện đẹp

Đó là khẳng định của đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Chương trình kỷ niệm 95 ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 73 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam và trao tặng Giải thưởng 22/7 – Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ hai, năm 2024.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam viếng thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 và các di tích lịch sử cách mạng

Công đoàn -

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam viếng thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 và các di tích lịch sử cách mạng

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024), ngày 19/7/2024, Đoàn công tác của của Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng LĐLĐ Tây Ninh, LĐLĐ TP. HCM đã đến dâng hương, dâng hoa ở Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 và Khu di tích căn cứ Trung ương Cục Miền Nam.

Chú trọng xây dựng đội ngũ công đoàn cơ sở ngoài nhà nước để đáp ứng tình hình mới

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Chú trọng xây dựng đội ngũ công đoàn cơ sở ngoài nhà nước để đáp ứng tình hình mới

Để tổ chức Công đoàn được hoạt động hiệu quả từ cơ sở, những năm qua, Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã giành hàng tỷ đồng để tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho đội ngũ công đoàn cơ sở ngoài khu vực ngoài nhà nước. Nhờ đó, cán bộ công đoàn cơ sở có đủ năng lực, phẩm chất và đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công đoàn tỉnh Quảng Bình: Chú trọng chăm lo đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn tỉnh Quảng Bình: Chú trọng chăm lo đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công đoàn tỉnh Quảng Bình đã Chú trọng chăm lo đoàn viên, người lao động dịp tết Nguyên đán, Tháng Công nhân. Trong những đợt cao điển này, cùng với nguồn kinh phí công đoàn, các cấp công đoàn đã huy động các nguồn lực xã hội để thăm hỏi, hỗ trợ cho hơn 12.200 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Biểu dương các Chủ tịch công đoàn cơ sở, đoàn viên, công nhân tiêu biểu

Công đoàn -

Biểu dương các Chủ tịch công đoàn cơ sở, đoàn viên, công nhân tiêu biểu

Chào mừng Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024), LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS), nghiệp đoàn xuất sắc tiêu biểu và đoàn viên, công nhân “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” năm 2024 tại Nhà Văn hóa lao động An Giang.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Hoạt động Công đoàn -

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024) và kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa, tri ân các anh hùng liệt sĩ ở tỉnh Quảng Trị vào ngày 18/7.

Kỳ 4: Tham gia xây dựng chính sách bảo vệ người lao động

Công đoàn -

Kỳ 4: Tham gia xây dựng chính sách bảo vệ người lao động

Nhằm chăm lo, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ), Công đoàn các cấp thành phố Đà Nẵng tăng cường tham gia góp ý xây dựng, sửa đổi các quy định, chính sách, bộ luật liên quan trực tiếp đến NLĐ như: Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm Xã hội (BHXH)… Qua đó góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, tiếp tục khẳng định vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn trong chăm lo, bảo vệ người lao động.

Long An: Tuyên dương 300 công nhân lao động giỏi trong mọi lĩnh vực

Hoạt động Công đoàn -

Long An: Tuyên dương 300 công nhân lao động giỏi trong mọi lĩnh vực

UBND tỉnh Long An phối hợp với LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức tuyên dương, khen thưởng 300 công nhân lao động giỏi năm 2024 vào ngày 16/7. Đây là hoạt động tri ân mang ý nghĩa sâu sắc, khích lệ động viên người lao động hăng say lao động sáng tạo.

Công đoàn Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ hơn 16 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động khó khăn

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ hơn 16 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động khó khăn

6 tháng đầu năm 2024, các cấp công đoàn Thừa Thiên Huế đã huy động các nguồn lực để cùng chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) khó khăn với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng; cùng với đó, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thực hiện các khâu đột phá, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2024.

Bữa cơm Công đoàn và logo trên ngực áo

Phúc lợi đoàn viên -

Bữa cơm Công đoàn và logo trên ngực áo

14 năm làm công nhân, anh Tường lần đầu tiên được ngồi ăn cơm ca cùng giám đốc. Khoảng cách vị trí xóa nhòa, ở đó chỉ có bầu không khí “hòa đồng, vui vẻ” - theo như anh cảm nhận.