Thái Nguyên: Để thỏa ước lao động tập thể không còn mang tính hình thức

Hoạt động Công đoàn - YẾN NHI - TUẤN HIỆP

Nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) là mục tiêu, cũng là trăn trở của cán bộ công đoàn tỉnh Thái Nguyên nhằm mang lại nhiều quyền lợi nhất cho đoàn viên, góp phần giảm thiểu mâu thuẫn, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong các doanh nghiệp.

Thêm những điều khoản có lợi hơn cho người lao động

Ngày 10/6/2024, Công đoàn Công ty cổ phần CNT Group (thuộc công đoàn ngành Xây dựng và Giao thông) đã phối hợp với Ban giám đốc công ty tổ chức hội nghị ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT).

Theo đó, TƯLĐTT của công ty có thời hạn 03 năm gồm 4 chương 30 điều được áp dụng cho người sử dụng lao động (NSDLĐ), đại diện tập thể lao động và người lao động (NLĐ).

Thỏa ước quy định về những cam kết của NSDLĐ động và NLĐ về quyền hạn, trách nhiệm, quyền lợi của mỗi bên trong thời hạn Thỏa ước có hiệu lực tại công ty. Đặc biệt, bản thỏa ước này có 1 chương gồm 7 điều khoản được thực hiện có lợi hơn cho NLĐ so với Luật Lao động quy định, trong đó có các điều khoản liên quan đến phúc lợi, khen thưởng, hỗ trợ học tập nâng cao trình độ, tiền ăn ca…

“Bản thỏa ước mới ký kết tại Công ty cổ phần CNT được coi là bản thỏa ước lao động “mẫu” trong mục tiêu hướng tới loại bỏ những bản thỏa ước mang tính hình thức, đối phó, chỉ sao chép lại một số nội dung của Bộ Luật Lao động”, đồng chí Nguyên Tấn Sơn, Trưởng Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên khẳng định.

Thái Nguyên: Để thỏa ước lao động tập thể không còn mang tính hình thức
Hội nghị ký kết thỏa ước lao động tập thể giữa Công đoàn Công ty cổ phần CNT Group (thuộc công đoàn ngành Xây dựng và Giao thông) với Ban giám đốc công ty. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên

Hiện nay, Thái Nguyên đã đón nhận đầu tư của nhiều doanh nghiệp nước ngoài và một số tập đoàn kinh tế lớn, tạo diện mạo và động lực mới cho kinh tế Thái Nguyên khởi sắc. Điều kiện làm việc của người lao động được quan tâm hơn. Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đã đầu tư dây chuyền công nghệ mới, mở rộng sản xuất, công tác an toàn lao động, môi trường làm việc của NLĐ được cải thiện.

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm chế độ chính sách cho NLĐ ở một số ít doanh nghiệp vẫn còn diễn ra; thu nhập của một bộ phận công nhân lao động ở các doanh nghiệp chưa cao, chưa có tích lũy, đời sống vật chất, tinh thần còn nhiều khó khăn; một bộ phận công nhân lao động chưa am hiểu nhiều về pháp luật lao động và công đoàn, chưa quan tâm đòi hỏi về quyền và lợi ích theo pháp luật quy định, chỉ đến khi lợi ích bị vi phạm mới nảy sinh bất hòa trong quan hệ lao động.

Chính vì vậy, LĐLĐ tỉnh luôn xác định, TƯLĐTT là công cụ quan trọng của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền lợi NLĐ nên rất cần có giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thương lượng và ký kết thỏa ước.

Tính đến thời điểm hiện tại, Thái Nguyên đã có 313/392 (đạt 80%) doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết TƯLĐTT, trong đó 91% TƯLĐTT đạt loại A, B, loại C chiếm 7,7% loại D và không xếp loại chiếm 1,3%.

Thông qua tổng hợp, phân loại và quản lý TƯLĐTT cho thấy các bản TƯLĐTT đã có nhiều nội dung tập trung vào những cam kết thiết thực có lợi hơn cho NLĐ về tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, bữa ăn ca; thêm thời gian nghỉ ngơi có hưởng lương trong năm, thăm hỏi lễ, tết; điều kiện cho NLĐ học tập, đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp…

Tuy nhiên, theo đánh giá chung, hiện nay vẫn còn một số bản thỏa ước còn mang tính hình thức, một số doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa quan tâm đến việc thương lượng tập thể, nội dung thương lượng chủ yếu xoay quanh vấn đề tiền lương, tiền thưởng và một số vấn đề phúc lợi khác ít có điều khoản có lợi hơn so với quy định của pháp luật, vẫn còn một số bản TƯLĐTT đạt loại C, D.

Thậm chí, một số CĐCS không tổ chức lấy ý kiến của tập thể NLĐ mà trực tiếp xin ý kiến NSDLĐ và chọn thời gian, địa điểm để tiến hành ký kết TƯLĐTT.

Sau khi ký kết, nhiều doanh nghiệp không gửi TƯLĐTT đến cơ quan chức năng và công đoàn cấp trên; công tác giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động nói chung các quy định về đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và TƯLĐTT nói riêng của cơ quan chức năng còn ít, chưa bao phủ hết các doanh nghiệp, chưa xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, dẫn đến quyền lợi của NLĐ vẫn còn bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, nhận thức của NSDLĐ về đối thoại, thương lượng tập thể, ý nghĩa của TƯLĐTT tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn không ít NSDLĐ không muốn hoặc chưa thực hiện đối thoại, thương lượng, ký kết.

Giải pháp “nói không” với TƯLĐTT mang tính hình thức

Ngay sau Đại hội Lần thứ XVII, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Chương trình nâng cao năng lực đối thoại và thương lượng tập thể giai đoạn 2023 - 2028 với chỉ tiêu phấn đấu 80% các bản TƯLĐTT chỉ bao gồm các nội dung có lợi hơn quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó LĐLĐ tỉnh đã thành lập một nhóm chuyên gia về thoả ước lao động tập thể cấp tỉnh gồm 08 thành viên chuyên trách để tham mưu cho LĐLĐ tỉnh về các hoạt động để nâng cao chất lượng, thương lượng, ký kết TƯLĐTT trong các đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ các công đoàn cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở về hoạt động này.

LĐLĐ tỉnh cũng thường xuyên thông qua việc phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát đã kịp thời hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện quy chế đối thoại, thương lượng tập thể cũng như việc ký kết, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện TƯLĐTT.

Thái Nguyên: Để thỏa ước lao động tập thể không còn mang tính hình thức
Ngày 22/5/2024, Ban chấp hành CĐCS Công ty TNHH Công nghệ tấm lát sàn Ausda và lãnh đạo DN đã tổ chức
Lễ ký kết Thỏa ước Lao động tập thể doanh nghiệp. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên

Đồng chí Nguyên Tấn Sơn, Trưởng Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động tỉnh cũng trao đổi một số giải pháp mà LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên hướng đến trong thời gian tới.

“LĐLĐ tỉnh cùng công đoàn cấp trên cơ sở sẽ thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về đối thoại, quy trình thực hiện thương lượng tập thể, ký kết TƯLĐTT và giám sát việc thực hiện TƯLĐTT tại doanh nghiệp; nhóm chuyên gia sẽ trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ các cấp công đoàn tổ chức thực hiện.

Nhất là hỗ trợ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong việc thẩm định nội dung thỏa ước cho CĐCS trước khi tiến hành ký kết; cung cấp TƯLĐTT mẫu, danh sách gợi ý những điều khoản có lợi cho NLĐ... cho CĐCS doanh nghiệp tham khảo”, đồng chí Sơn nhấn mạnh.

Đồng chí Sơn cũng khẳng định, LĐLĐ tỉnh cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cấp trên cơ sở chấm và phân loại TƯLĐTT theo Hướng dẫn số 94 của LĐLĐ tỉnh về đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện TƯLĐTT; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện việc thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT; biểu dương khen thưởng các đơn vị đã thực hiện tốt và kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Tập huấn về đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể Tập huấn về đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể

LĐLĐ huyện Yên Dũng phối hợp với Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tập huấn kỹ năng ...

Đẩy mạnh công tác đối thoại, thương lượng trong các khu công nghiệp đi vào thực chất Đẩy mạnh công tác đối thoại, thương lượng trong các khu công nghiệp đi vào thực chất

Chào mừng thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Mạng lưới Công đoàn các KCN các tỉnh, thành ...

Kinh nghiệm giản đơn để có thỏa ước lao động tập thể chất lượng Kinh nghiệm giản đơn để có thỏa ước lao động tập thể chất lượng

Thỏa ước lao động tập thể chất lượng không chỉ giúp người lao động hưởng lợi, cải thiện đời sống, an tâm làm việc mà ...

Những cuộc thương lượng tử tế… Những cuộc thương lượng tử tế…

Có thể khẳng định thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) là cơ sở pháp lý quan trọng bảo đảm mối quan hệ lao động ...

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên chia sẻ trong Talk Công đoàn

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Công đoàn nỗ lực trong mọi công tác để không phụ lòng của các anh hùng liệt sĩ

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn nỗ lực trong mọi công tác để không phụ lòng của các anh hùng liệt sĩ

Đó là chia sẻ của đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam với phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn sau buổi Lễ dâng hương, dâng hoa tại Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) vào chiều nay, 20/7/2024.

Mỗi cán bộ công đoàn giáo dục được tôn vinh đều là một câu chuyện đẹp

Hoạt động Công đoàn -

Mỗi cán bộ công đoàn giáo dục được tôn vinh đều là một câu chuyện đẹp

Đó là khẳng định của đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Chương trình kỷ niệm 95 ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 73 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam và trao tặng Giải thưởng 22/7 – Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ hai, năm 2024.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam viếng thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 và các di tích lịch sử cách mạng

Công đoàn -

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam viếng thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 và các di tích lịch sử cách mạng

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024), ngày 19/7/2024, Đoàn công tác của của Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng LĐLĐ Tây Ninh, LĐLĐ TP. HCM đã đến dâng hương, dâng hoa ở Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 và Khu di tích căn cứ Trung ương Cục Miền Nam.

Công đoàn tỉnh Quảng Bình: Chú trọng chăm lo đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn tỉnh Quảng Bình: Chú trọng chăm lo đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công đoàn tỉnh Quảng Bình đã Chú trọng chăm lo đoàn viên, người lao động dịp tết Nguyên đán, Tháng Công nhân. Trong những đợt cao điển này, cùng với nguồn kinh phí công đoàn, các cấp công đoàn đã huy động các nguồn lực xã hội để thăm hỏi, hỗ trợ cho hơn 12.200 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Hoạt động Công đoàn -

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024) và kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa, tri ân các anh hùng liệt sĩ ở tỉnh Quảng Trị vào ngày 18/7.

Long An: Tuyên dương 300 công nhân lao động giỏi trong mọi lĩnh vực

Hoạt động Công đoàn -

Long An: Tuyên dương 300 công nhân lao động giỏi trong mọi lĩnh vực

UBND tỉnh Long An phối hợp với LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức tuyên dương, khen thưởng 300 công nhân lao động giỏi năm 2024 vào ngày 16/7. Đây là hoạt động tri ân mang ý nghĩa sâu sắc, khích lệ động viên người lao động hăng say lao động sáng tạo.

Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó? Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó?

Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Nguyễn Bá Mạnh - cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh Thái Bình.

Hướng dẫn giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp Tôi công nhân

Hướng dẫn giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp

Trường hợp người lao động không được hỗ trợ học nghề thì trung tâm dịch vụ việc làm phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đón xem Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó? Talk Công đoàn

Đón xem Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó?

Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Nguyễn Bá Mạnh - cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh Thái Bình.

10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024 Công đoàn số

10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024

Trong báo cáo số 67/BC - TLĐ, Tổng LĐLĐ Việt Nam xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024. Nội dung cụ thể như sau:
Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận

Bản tin công nhân ngày 29/5 gồm những tin chính: Trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 200.000 đồng – 280.000 đồng / tháng từ 1/7/2024; Điều chỉnh mức đóng BHXH sau cải cách tiền lương; Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận; 14 phường ở TP Thủ Dầu Một có bếp ăn "0 đồng" cho lao động nghèo...

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh Video

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Ngày 19/7, Đoàn công tác do đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Nhà tưởng niệm đồng chí tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Đọc thêm

Công đoàn Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ hơn 16 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động khó khăn

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ hơn 16 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động khó khăn

6 tháng đầu năm 2024, các cấp công đoàn Thừa Thiên Huế đã huy động các nguồn lực để cùng chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) khó khăn với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng; cùng với đó, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thực hiện các khâu đột phá, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2024.

Những điều dưỡng tham gia phòng chống dịch đều xứng đáng được vinh danh và ghi nhận

Hoạt động Công đoàn -

Những điều dưỡng tham gia phòng chống dịch đều xứng đáng được vinh danh và ghi nhận

"Trong suy nghĩ và tâm tưởng của mỗi người dân Việt Nam, thì điều dưỡng và tất cả những người tham gia phòng chống đại dịch giai đoạn 2020-2023 đều xứng đáng được vinh danh và ghi nhận" - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói như vậy tại lễ vinh danh 135 điều dưỡng viên tiêu biểu trong công tác, phòng chống dịch giai đoạn 2020-2023.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang lưu ý công tác kiểm tra giám sát với LĐLĐ 5 thành phố lớn

Hoạt động Công đoàn -

Đồng chí Nguyễn Đình Khang lưu ý công tác kiểm tra giám sát với LĐLĐ 5 thành phố lớn

Chiều 16/7, đã diễn ra Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. HCM và Cần Thơ. Tại đây, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có những phát biểu chỉ đạo quan trọng, tập trung thực hiện trong nửa cuối năm 2024.

Liên hoan “Giọng hát hay - Đôi nhảy đẹp" tại Đà Nẵng:  Niềm vui gắn kết

Hoạt động Công đoàn -

Liên hoan “Giọng hát hay - Đôi nhảy đẹp" tại Đà Nẵng: Niềm vui gắn kết

Đồng chí Lê Trọng Nguyên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng chia sẻ như vậy khi nói về hoạt động tổ chức Liên hoan “Giọng hát hay - Đôi nhảy đẹp” (viết tắt là Liên hoan) do chính đơn vị tổ chức năm nay, mang lại những tiếng cười vui giòn tan, xua tan mệt nhọc sau giờ làm việc...

Lan tỏa những câu chuyện đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng Nhân dân

Hoạt động Công đoàn -

Lan tỏa những câu chuyện đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng Nhân dân

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh yêu cầu trên tại chương trình Gặp mặt kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tuyên dương đoàn viên Công đoàn Công an Nhân dân (CAND) tiêu biểu năm 2023.

Mùa tri ân tháng 7 ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Hoạt động Công đoàn -

Mùa tri ân tháng 7 ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Mùa tri ân tháng 7, không hẹn mà gặp. Hàng nghìn người dân cùng các cựu chiến binh trên khắp mọi miền Tổ quốc lại về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, dâng những vòng hoa tươi thắm; thắp nén tâm hương tri ân những anh hùng đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Cùng phát huy giá trị lịch sử di tích diễn ra Đại hội lần thứ I Công đoàn Việt Nam

Công đoàn -

Cùng phát huy giá trị lịch sử di tích diễn ra Đại hội lần thứ I Công đoàn Việt Nam

Ngày 14/7, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cùng đoàn công tác đã tới thăm Di tích lịch sử Quốc gia, nơi tổ chức Đại hội lần thứ I Công đoàn Việt Nam tại xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Cụm thi đua khu vực Tây Nguyên đạt 47% chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2024

Hoạt động Công đoàn -

Cụm thi đua khu vực Tây Nguyên đạt 47% chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2024

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Liên đoàn Lao động các tỉnh thuộc Cụm thi đua khu vực Tây Nguyên đã thành lập mới 208 Công đoàn cơ sở, 118 nghiệp đoàn cơ sở; phát triển mới 6.798 đoàn viên, đạt 47% chỉ tiêu năm 2024.

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN dâng hương tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Hoạt động Công đoàn -

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN dâng hương tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Ngày 13/7, đoàn đại biểu của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng đoàn đã kính cẩn dâng hương lên nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (làng Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Nghiệp đoàn khu vực phi chính thức đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Hoạt động Công đoàn -

Nghiệp đoàn khu vực phi chính thức đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nghiệp đoàn nghề cá phường Quảng Tiến (thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là nghiệp đoàn cơ sở có đoàn viên khu vực phi chính thức đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.