Thứ bảy 30/09/2023 19:57
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028
Xin chờ trong giây lát...

Dừng tiếp nhận các tác phẩm tham gia Cuộc thi "Tết Sum vầy - Xuân Gắn kết"

Video -

Ngày 01/02/2023, Ban Tổ chức Cuộc thi video clip "Tết Sum vầy - Xuân Gắn kết" chính thức thông báo dừng tiếp nhận tác phẩm dự thi.

Thực hiện TRẦN YẾN - NGUYỄN HẰNG

Xem thêm: Dừng tiếp nhận tác phẩm tham dự Cuộc thi video clip "Tết Sum vầy - Xuân Gắn kết"

Chia sẻ