Thứ ba 23/04/2024 04:55
Xin chờ trong giây lát...

Việc làm cho lao động nữ: Vẫn còn nhiều rào cản

Video -

Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động cao trên thế giới với 72%. Tuy nhiên, họ đối mặt với nhiều rào cản, thách thức, xuất phát từ định kiến giới, đặc điểm thể lực, trách nhiệm với gia đình...

Thực hiện Nhóm Phóng Viên

Chia sẻ