Xin chờ trong giây lát...

Hội nghị biểu dương Cán bộ Nữ công công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc lần thứ 3, năm 2024

Video -

Thực hiện Nhóm Phóng Viên

Xem thêm: Trực tiếp: Lễ biểu dương cán bộ nữ công công đoàn cơ sở tiêu biểu, xuất sắc lần thứ 3

Chia sẻ