Thứ hai 26/02/2024 11:12
Xin chờ trong giây lát...

Đồng chí Đinh Sỹ Phúc: Phương châm Đại hội cũng là "mệnh lệnh từ con tim"

Video -

Đồng chí Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch CĐCS Công ty Taekwang Vina cho rằng phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam cũng chính là "mệnh lệnh từ con tim" mỗi cán bộ công đoàn.

Chia sẻ