Đề xuất trích nộp 2% kinh phí công đoàn nhận được sự đồng thuận cao

Công đoàn - TRẦN LƯU

Hơn 10 năm kể từ khi ban hành Luật Công đoàn, nước ta đã có nhiều chủ trương đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, tham gia rất nhiều các công ước quốc tế nên việc sửa đổi Luật Công đoàn là vấn đề cấp bách.
Các nguồn thu tài chính công đoàn

Chiều 3/6, Quốc hội nghe Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi.

Trên cơ sở kế thừa luật Công đoàn năm 2012, dự luật sửa đổi lần này gồm 6 chương, 36 điều, bỏ 1 điều so với luật hiện hành. Dự thảo luật Công đoàn sửa đổi có nhiều thay đổi cơ bản, trong đó có nội dung hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và sự ra đời của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp ngoài hệ thống công đoàn Việt Nam.

Đặc biệt, dự thảo luật tiếp tục quy định duy trì mức thu 2% kinh phí công đoàn, đồng thời bổ sung quy định về trích kinh phí công đoàn cho các cấp công đoàn và cho tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp theo 2 phương án.

Theo đó, phương án 1: Tại những nơi đã có tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, kinh phí công đoàn được phân phối cho các tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (bao gồm công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp) theo quy định của Chính phủ.

Đề xuất trích nộp 2% kinh phí công đoàn nhận được sự đồng thuận cao

Quốc hội sẽ thảo luận luật Công đoàn sửa đổi tại kỳ họp 7 đang diễn ra. Ảnh: GIA HÂN

Phương án 2: Quy định cụ thể các phương án và tỷ lệ phân chia kinh phí công đoàn cho các tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang, nếu thực hiện phương án 1, Chính phủ chỉ cần quy định việc phân phối kinh phí công đoàn cho những nơi (doanh nghiệp) đã có tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp được thành lập và cấp phép hoạt động hợp pháp. Với lý do, việc ra đời và hoạt động của tổ chức này là vấn đề mới, chưa có thực tiễn, vì vậy Tổng Liên đoàn đề nghị chọn phương án 1.

Hơn 10 năm kể từ khi ban hành Luật Công đoàn, nước ta đã có nhiều chủ trương đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, tham gia rất nhiều các công ước quốc tế nên việc sửa đổi Luật Công đoàn là vấn đề cấp bách.

Trước đó, Luật Công đoàn năm 1957 và luật Công đoàn năm 1990 đều đã quy định về nguồn thu tài chính công đoàn. Tới luật Công đoàn 2012 quy định: Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, được thực hiện ổn định và phát huy hiệu quả trong việc bảo đảm điều kiện vật chất cho tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chăm lo tốt hơn cho người lao động, tạo sự gắn kết lâu dài, bền chặt giữa người lao động với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang, cho biết, dự thảo luật đã bổ sung quy định về miễn, giảm, tạm dừng đóng kinh phí công đoàn trong các trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến không có khả năng đóng kinh phí công đoàn.

Đề xuất trích nộp 2% kinh phí công đoàn nhận được sự đồng thuận cao

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang. Ảnh: QH

Qua tổng kết việc thực hiện luật Công đoàn 2012 cho thấy, nguồn tài chính công đoàn thu đoàn phí công đoàn chiếm từ 25 - 27%; thu kinh phí công đoàn chiếm từ 57 - 64%; thu khác chiếm từ 11 - 16%; ngân sách nhà nước hỗ trợ chiếm khoảng 1%.

Tỷ trọng chi tài chính công đoàn được tập trung cho công đoàn cơ sở (chiếm gần 75%) để chăm lo tốt hơn phúc lợi cho người lao động.

Trong phân phối các nội dung chi, nguồn kinh phí công đoàn cơ bản dành cho phúc lợi, đại diện, chăm lo, đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng cho đoàn viên và người lao động, chiếm 84,14% tổng số chi.

“Quy định về tài chính công đoàn trong Luật Công đoàn hiện hành còn chung chung, chưa rõ cơ chế giám sát và việc thực hiện công khai, minh bạch. Ngoài tổ chức công đoàn có lịch sử lâu đời thì Bộ luật Lao động 2019 đã trao quyền cho người lao động lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, nhưng chế độ tài chính của những tổ chức như vậy lại chưa có khuôn khổ pháp lý. Thực tiễn giai đoạn đại dịch COVID-19 cũng cho thấy cần luật hóa vấn đề miễn, giảm, tạm dừng đóng kinh phí công đoàn trong các trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh... Những vấn đề nêu trên cho thấy sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh.

Đại diện cơ quan thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết Ủy ban đồng tình với đề xuất duy trì nguồn thu phí công đoàn 2% nhằm duy trì nguồn lực hiện có, khuyến khích xã hội hóa nguồn lực để công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chăm lo phúc lợi xã hội cho người lao động.

Kinh phí này còn khích lệ người lao động gắn bó với công ty, thúc đẩy doanh nghiệp có trách nhiệm hơn với người lao động. Trong tương lai, kinh phí công đoàn có thể còn được phân bổ cho tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

Để bảo đảm tính khả thi của dự luật, cần phải tổng hợp tài chính công đoàn, thu - chi theo các nguồn trong giai đoạn 2019-2023 hoặc từ khi Luật Công đoàn năm 2012 có hiệu lực đến nay và theo 12 nhiệm vụ chi của Luật Công đoàn năm 2012.

Cũng cần làm rõ hơn nhu cầu sử dụng kinh phí công đoàn trong thời gian tới để làm căn cứ cho việc quy định những nhiệm vụ chi mới hợp lý, hiệu quả, tránh tình trạng kết dư lớn và nghiên cứu giải pháp khắc phục thất thu kinh phí công đoàn.

Ủy ban Xã hội cũng đồng tình việc phải quy định việc miễn, giảm kinh phí công đoàn nhưng cần quy định rõ tiêu chí cụ thể.

Về hai phương án phân chia kinh phí công đoàn, Ủy ban Xã hội cũng có hai loại ý kiến liên quan đến hai phương án của Tổng Liên đoàn đề xuất. Đáng chú ý, ý kiến đồng thuận phải phân định tỷ lệ phân chia ngay trong luật cho rằng phương án này thể hiện sự công khai, minh bạch. Cũng có ý kiến đề nghị tăng tỷ lệ phân chia kinh phí công đoàn theo hướng "tối thiểu 75%" cho công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, "tối đa 25%" cho công đoàn cấp trên để bảo đảm linh hoạt trong điều tiết tổng thể.

Ủy ban Xã hội cũng đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam cung cấp thông tin về tình hình thu chi, sử dụng 2% kinh phí công đoàn; thông tin về chậm đóng, trốn đóng và không thu được kinh phí công đoàn. Dựa vào báo cáo này, Quốc hội sẽ có đầy đủ cơ sở để xem xét, quyết định.

Bảo đảm hoạt động công đoàn về công tác cán bộ và góp ý sửa đổi Luật Công đoàn Bảo đảm hoạt động công đoàn về công tác cán bộ và góp ý sửa đổi Luật Công đoàn

Công tác cán bộ là công việc quan trọng của Đảng và các đoàn thể. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ quan ...

TS. Bùi Sỹ Lợi đề xuất 6 nội dung cần sửa đổi trong Luật Công đoàn TS. Bùi Sỹ Lợi đề xuất 6 nội dung cần sửa đổi trong Luật Công đoàn

Theo TS. Bùi Sỹ Lợi, xuất phát từ yêu cầu khắc phục một số hạn chế, bất cập của Luật Công đoàn, đáp ứng hoạt ...

Luật Công đoàn (sửa đổi): Cần bổ sung hành vi trốn, chậm đóng kinh phí công đoàn Luật Công đoàn (sửa đổi): Cần bổ sung hành vi trốn, chậm đóng kinh phí công đoàn

Nhiều ý kiến góp ý hoàn thiện dự án luật, nhất là cơ chế quản lý tài chính công đoàn được nêu tại hội nghị ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Tổ chức Công đoàn tích cực phối hợp hỗ trợ gia đình công nhân đi bộ từ Bình Dương về Tuyên Quang

Hoạt động Công đoàn -

Tổ chức Công đoàn tích cực phối hợp hỗ trợ gia đình công nhân đi bộ từ Bình Dương về Tuyên Quang

LĐLĐ tỉnh Bình Dương và LĐLĐ Tuyên Quang đang tích cực trao đổi thông tin, xác minh để có phương thức hỗ trợ vợ chồng hai công nhân Đỗ Bá Duy - Bàn Mai Hương khi được cho là bị chủ “giam lương” phải bồng con thơ đi bộ từ Bình Dương về quê ở tỉnh Tuyên Quang. PV Tạp chí Lao động và Công đoàn cũng đã về thăm nhà anh Duy để tìm hiểu sự tình.

Cuộc thi viết “Công nhân và Công đoàn Quảng Trị” thu hút 173 tác phẩm tham gia

Hoạt động Công đoàn -

Cuộc thi viết “Công nhân và Công đoàn Quảng Trị” thu hút 173 tác phẩm tham gia

Cuộc thi viết về “Công nhân và Công đoàn Quảng Trị” năm 2024 được phát động từ ngày 12/4 - 20/6, đã thu hút 173 tác phẩm tham gia cuộc thi, trong đó có 59 tác phẩm qua vòng sơ khảo và được đăng tải lên Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn. Mỗi tác phẩm nhằm góp phần tuyên truyền những "góc nhìn" mới, những "khoảnh khắc" đẹp về hoạt động của các cấp công đoàn.

Bài cuối: Đổi mới hoạt động Công đoàn trong tình hình mới

Công đoàn -

Bài cuối: Đổi mới hoạt động Công đoàn trong tình hình mới

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Chương trình số 10-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về triển khai thực hiện nghị quyết số 02-NQ/TW, các cấp Công đoàn thành phố chủ động, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới. Qua đó củng cố, kiện toàn, phát huy sức mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động, vị thế của tổ chức Công đoàn lòng đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Ngọn lửa nồng nàn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho công nhân, Công đoàn

Công đoàn -

Ngọn lửa nồng nàn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho công nhân, Công đoàn

Khi chuẩn bị Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, cùng tham gia với đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn báo cáo đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với chúng tôi, đó mãi là niềm vinh dự và kỷ niệm đẹp.

Công đoàn nỗ lực trong mọi công tác để không phụ lòng của các anh hùng liệt sĩ

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn nỗ lực trong mọi công tác để không phụ lòng của các anh hùng liệt sĩ

Đó là chia sẻ của đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam với phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn sau buổi Lễ dâng hương, dâng hoa tại Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) vào chiều nay, 20/7/2024.

Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại An Giang

Công đoàn -

Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại An Giang

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024), đoàn đại biểu của Tổng LĐLĐ Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương làm trưởng đoàn đã đến Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Cách tính lương quy đổi theo tháng và theo giờ của người lao động Tôi công nhân

Cách tính lương quy đổi theo tháng và theo giờ của người lao động

Cách tính lương quy đổi theo tháng và theo giờ của người lao động được quy định tại Điều 4 Nghị định 38/2022/NĐ-CP có quy định áp dụng mức lương tối thiểu.

Hướng dẫn giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp Tôi công nhân

Hướng dẫn giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp

Trường hợp người lao động không được hỗ trợ học nghề thì trung tâm dịch vụ việc làm phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó? Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó?

Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Nguyễn Bá Mạnh - cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh Thái Bình.

10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024 Công đoàn số

10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024

Trong báo cáo số 67/BC - TLĐ, Tổng LĐLĐ Việt Nam xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024. Nội dung cụ thể như sau:
Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận

Bản tin công nhân ngày 29/5 gồm những tin chính: Trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 200.000 đồng – 280.000 đồng / tháng từ 1/7/2024; Điều chỉnh mức đóng BHXH sau cải cách tiền lương; Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận; 14 phường ở TP Thủ Dầu Một có bếp ăn "0 đồng" cho lao động nghèo...

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh Video

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Ngày 19/7, Đoàn công tác do đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Nhà tưởng niệm đồng chí tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Đọc thêm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành tình cảm đặc biệt đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn VN

Công đoàn -

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành tình cảm đặc biệt đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn VN

Sinh thời, dù trên cương vị nào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng luôn quan tâm, dành tình cảm, sự quan tâm chăm lo đặc biệt đối với công tác công đoàn.

Phóng sự: Tập hợp sức mạnh đoàn viên lao động khu vực ngoài nhà nước

Phát triển đoàn viên -

Phóng sự: Tập hợp sức mạnh đoàn viên lao động khu vực ngoài nhà nước

Phóng sự đề cập đến phương thức, cách làm của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng trong việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tập hợp sức mạnh đoàn viên lao động khu vực ngoài nhà nước, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2023-2028.

Dừng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân dịp Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Công đoàn -

Dừng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân dịp Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Để bày tỏ tình cảm, sự kính trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có công văn đề nghị việc dừng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN

Công đoàn -

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ trần vào hồi 13h38' ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Mỗi cán bộ công đoàn giáo dục được tôn vinh đều là một câu chuyện đẹp

Hoạt động Công đoàn -

Mỗi cán bộ công đoàn giáo dục được tôn vinh đều là một câu chuyện đẹp

Đó là khẳng định của đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Chương trình kỷ niệm 95 ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 73 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam và trao tặng Giải thưởng 22/7 – Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ hai, năm 2024.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam viếng thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 và các di tích lịch sử cách mạng

Công đoàn -

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam viếng thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 và các di tích lịch sử cách mạng

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024), ngày 19/7/2024, Đoàn công tác của của Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng LĐLĐ Tây Ninh, LĐLĐ TP. HCM đã đến dâng hương, dâng hoa ở Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 và Khu di tích căn cứ Trung ương Cục Miền Nam.

Chú trọng xây dựng đội ngũ công đoàn cơ sở ngoài nhà nước để đáp ứng tình hình mới

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Chú trọng xây dựng đội ngũ công đoàn cơ sở ngoài nhà nước để đáp ứng tình hình mới

Để tổ chức Công đoàn được hoạt động hiệu quả từ cơ sở, những năm qua, Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã giành hàng tỷ đồng để tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho đội ngũ công đoàn cơ sở ngoài khu vực ngoài nhà nước. Nhờ đó, cán bộ công đoàn cơ sở có đủ năng lực, phẩm chất và đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công đoàn tỉnh Quảng Bình: Chú trọng chăm lo đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn tỉnh Quảng Bình: Chú trọng chăm lo đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công đoàn tỉnh Quảng Bình đã Chú trọng chăm lo đoàn viên, người lao động dịp tết Nguyên đán, Tháng Công nhân. Trong những đợt cao điển này, cùng với nguồn kinh phí công đoàn, các cấp công đoàn đã huy động các nguồn lực xã hội để thăm hỏi, hỗ trợ cho hơn 12.200 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Biểu dương các Chủ tịch công đoàn cơ sở, đoàn viên, công nhân tiêu biểu

Công đoàn -

Biểu dương các Chủ tịch công đoàn cơ sở, đoàn viên, công nhân tiêu biểu

Chào mừng Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024), LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS), nghiệp đoàn xuất sắc tiêu biểu và đoàn viên, công nhân “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” năm 2024 tại Nhà Văn hóa lao động An Giang.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Hoạt động Công đoàn -

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024) và kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa, tri ân các anh hùng liệt sĩ ở tỉnh Quảng Trị vào ngày 18/7.