Thứ ba 28/05/2024 13:52
Xin chờ trong giây lát...

10 sự kiện, hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam năm 2023

Video -

Năm 2023, các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động cả nước đã nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều kết quả quan trọng. Sau đây là 10 sự kiện, hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam năm 2023.

Thực hiện Tổng LĐLĐ Việt Nam

Xem thêm: Những vấn đề đặt ra với truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2028

Chia sẻ