Thứ ba 23/04/2024 04:13

Xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024

Hoạt động Công đoàn - Hồng Nhung

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa công bố Kế hoạch tổ chức xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024.

Sau thành công của ba lần tôn vinh trước, năm nay Giải thưởng Nguyễn Văn Linh tiếp tục được triển khai sâu rộng tới các cấp công đoàn, đối tượng gồm cán bộ công đoàn chuyên trách và không chuyên trách.

Đây là giải thưởng cao quý nhằm ghi nhận, tôn vinh, biểu dương những cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” năm 2022 – 2023.

Giải thưởng cũng tạo động lực để đội ngũ cán bộ công đoàn phát huy tinh thần sáng tạo, tích cực cống hiến, đóng góp tâm huyết, trí tuệ phát triển phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024
10 cán bộ công đoàn tiêu biểu vinh dự nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III, năm 2022. Ảnh: Hải Nguyễn

Thông qua các điển hình xuất sắc tiêu biểu để chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng, lan tỏa những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo hiệu quả trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân.

Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh, việc xét chọn để trao tặng Giải thưởng phải công khai, dân chủ, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình theo Quy chế trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh. Cán bộ công đoàn được trao tặng Giải thưởng phải thực sự là điển hình xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động công đoàn, là tấm gương cần được nhân rộng tới toàn thể cán bộ, đoàn viên và các cấp công đoàn trong toàn quốc.

Cán bộ công đoàn được xét chọn và trao tặng Giải thưởng với số lượng không quá 10 người, bao gồm cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ công đoàn không chuyên trách. Cơ cấu xét chọn được xác định theo tỉ lệ: Ít nhất 50% cán bộ công đoàn cấp cơ sở, không quá 30% cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và không quá 20% cán bộ công đoàn cấp tỉnh, ngành Trung ương và tương đương, cán bộ Tổng Liên đoàn.

Về số lượng đề xuất, theo Kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xét chọn và giới thiệu không quá 3 cán bộ công đoàn tiêu biểu xuất sắc nhất theo từng cấp như sau: 1 cán bộ công đoàn cấp cơ sở (bao gồm cán bộ từ Tổ phó tổ Công đoàn trở lên); 1 cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; 1 cán bộ LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Điều kiện, tiêu chuẩn chung của cán bộ công đoàn để xét chọn và trao giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV:

- Có phẩm chất đạo đức tốt; ý thức tổ chức kỷ luật; luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; của tổ chức Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi công tác.

- Có uy tín, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp trong lao động và cuộc sống. Tích cực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tổ chức - Có khả năng truyền cảm hứng và ảnh hưởng tích cực trong đoàn viên, người lao động, là tấm gương tiêu biểu về mọi mặt được cán bộ, đoàn viên, người lao động nơi công tác tín nhiệm, tin tưởng và tôn vinh.

- Chưa được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh.

- Thành tích xét tặng Giải thưởng và sáng kiến được công nhận tính trong thời gian 02 năm (2022 - 2023).

Về quy trình xét chọn, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị công đoàn cơ sở căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng và hướng dẫn của công đoàn cấp trên, xem xét, lựa chọn, hướng dẫn cán bộ công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gửi hồ sơ xét tặng Giải thưởng, đề nghị công đoàn cấp trên xem xét, xác nhận thành tích và giới thiệu để xem xét ở các bước tiếp theo.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiếp nhận hồ sơ, xem xét, lựa chọn, thẩm định, chịu trách nhiệm xác nhận thành tích của cán bộ công đoàn được công đoàn cơ sở giới thiệu và hồ sơ khen thưởng của cán bộ ở cơ quan Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; gửi về LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xem xét, lựa chọn.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và xác nhận thành tích của cán bộ công đoàn được đề nghị Giải thưởng (kể cả cán bộ ở cơ quan LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn); tổ chức họp xét lựa chọn cán bộ Công đoàn xuất sắc tiêu biểu nhất, giới thiệu đề nghị Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam xem xét, quyết định.

Hồ sơ đề nghị xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh gửi về Tổng LĐLĐ trước ngày 31/5/2024 (tính theo dấu bưu điện).

Trường hợp các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, các cơ quan thông tấn, báo chí phát hiện, giới thiệu thì có văn bản đề xuất kèm theo tóm tắt thành tích của cán bộ Công đoàn gửi về Cơ quan thường trực Giải thưởng để thực hiện quy trình thẩm định trước ngày 15/5/2024. Cơ quan thường trực báo cáo Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét để thực hiện các bước thẩm định tiếp theo.

Xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ cán bộ công đoàn tiêu biểu tại Phủ chủ tịch sáng 2/7/2019 - ngay trước thềm lễ trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ Nhất. Ảnh: Tùng Lâm

Từ năm 2019, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đề xuất và được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý cho phép tổ chức xét chọn giải thưởng mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - người từng có thời gian giữ trọng trách đứng đầu tổ chức Công đoàn.

Tại Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất - năm 2019, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã quan tâm, dành thời gian tiếp, động viên cán bộ công đoàn tiêu biểu được trao tặng.

Tại Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III - năm 2022, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá: “Mặc dù tuổi đời, tuổi nghề và vị trí công tác của các cán bộ công đoàn được vinh dự nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần này khác nhau, nhưng điểm chung các đồng chí đều là những cán bộ công đoàn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, gắn bó với người lao động, lăn lộn với cơ sở, lo nỗi lo của đoàn viên, vui niềm vui của người lao động, được đồng nghiệp và người lao động tin yêu, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đơn vị, doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao".

Qua 3 lần tổ chức, Giải thưởng đã tạo dựng được uy tín, là nguồn động lực đối với cán bộ công đoàn trong thực thi chức trách, nhiệm vụ, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Video: Gặp mặt 10 cán bộ công đoàn được trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ II.

Năm 2022, từ 63 đề cử, giới thiệu của 39 LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam, qua các vòng lựa chọn chặt chẽ, Hội đồng xét chọn Giải thưởng đã đề xuất Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam công nhận và tôn vinh 10 cán bộ công đoàn tiêu biểu. Trong đó, có 6 cán bộ công đoàn cơ sở, hai cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở, hai Chủ tịch Liên đoàn Lao động cấp tỉnh.

Làm sao để Giải thưởng Nguyễn Văn Linh vang xa và ngày càng cao quý Làm sao để Giải thưởng Nguyễn Văn Linh vang xa và ngày càng cao quý

Đó là mong muốn của hầu hết các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ khi thảo luận, xem xét về việc sửa đổi, ban ...

10 cá nhân nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III 10 cá nhân nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III

Hội đồng xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III, năm 2022 đã họp và thống nhất bỏ phiếu xét chọn 10 cá ...

“Giải thưởng Nguyễn Văn Linh là động lực để tôi cố gắng hơn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh là động lực để tôi cố gắng hơn"

Thời gian làm công tác công đoàn chưa lâu nhưng đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

“Vũ điệu đoàn viên” gắn kết người lao động

Hoạt động Công đoàn -

“Vũ điệu đoàn viên” gắn kết người lao động

Cuộc thi “Vũ điệu đoàn viên” là điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 do LĐLĐ huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) tổ chức đã thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh chính thức phát động Tháng Công nhân 2024

Hoạt động Công đoàn -

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh chính thức phát động Tháng Công nhân 2024

Ngày 20/04, LĐLĐ tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Tháng Công nhân 2024 tại KCN Trảng Bàng, Tây Ninh. Tại đây, “Quỹ hỗ trợ đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tỉnh Tây Ninh” được ra mắt lần đầu tiên nhằm hỗ trợ công nhân lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Để người lao động gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo chính quyền trong Tháng Công nhân

Hoạt động Công đoàn -

Để người lao động gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo chính quyền trong Tháng Công nhân

Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp công đoàn tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về đoàn viên, người lao động (NLĐ). Trong đó, chú trọng tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, chuyên môn với đoàn viên, NLĐ.

Bí quyết của đơn vị đang dẫn đầu cuộc thi tìm hiểu công tác ATVSLĐ

Hoạt động Công đoàn -

Bí quyết của đơn vị đang dẫn đầu cuộc thi tìm hiểu công tác ATVSLĐ

Sau 2 ngày phát động, Cuộc thi trực tuyến CNVCLĐ tìm hiểu công tác ATVSLĐ đã thu hút trên 132.000 người dự thi. Trong đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đang dẫn đầu về số lượng người dự thi.

Hơn 42.000 người tham gia Cuộc thi tìm hiểu công tác ATVSLĐ sau ngày đầu phát động

Hoạt động Công đoàn -

Hơn 42.000 người tham gia Cuộc thi tìm hiểu công tác ATVSLĐ sau ngày đầu phát động

Sau ngày đầu tiên phát động, Cuộc thi trực tuyến công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tìm hiểu công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) thu hút hơn 42.000 người tham gia.

Hấp dẫn cuộc thi viết "Công nhân và Công đoàn Quảng Trị”

Hoạt động Công đoàn -

Hấp dẫn cuộc thi viết "Công nhân và Công đoàn Quảng Trị”

Cuộc thi viết về “Công nhân và Công đoàn Quảng Trị” lần đầu tiên được tổ chức nhằm phản ánh những câu chuyện phong phú về công nhân, công đoàn đến đông đảo bạn đọc.

Bản tin công nhân: Không cho người lao động nghỉ lễ dịp 30/4 - 1/5, doanh nghiệp bị xử phạt? Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Không cho người lao động nghỉ lễ dịp 30/4 - 1/5, doanh nghiệp bị xử phạt?

Bản tin công nhân ngày 22/4 gồm những nội dung chính sau: Đồng Nai có nhu cầu tuyển trên 35.000 lao động phục vụ sản xuất; Không cho người lao động nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5, doanh nghiệp bị xử phạt? Hàng vạn công nhân Nghệ An chào cờ, hát Quốc ca

2 phải, 4 không để người lao động không trở thành nạn nhân của lừa đảo trên không gian mạng Tôi công nhân

2 phải, 4 không để người lao động không trở thành nạn nhân của lừa đảo trên không gian mạng

Để không trở thành nạn nhân của lừa đảo trên mạng, NLĐ cần ghi nhớ, thực hiện tốt khẩu hiệu: 4 không: Không sợ - không tham - không kết bạn với người lạ - không chuyển khoản và 2 phải: Phải thường xuyên cảnh giác - phải liên hệ với công an khi có nghỉ ngờ.

Talk Công đoàn: "Bắt đầu làm rồi thì hãy yêu lấy nó" Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: "Bắt đầu làm rồi thì hãy yêu lấy nó"

Talk Công đoàn là cuộc trò chuyện với đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai.

10 đơn vị dẫn đầu cuộc thi tìm hiểu về công tác ATVSLĐ Infographic

10 đơn vị dẫn đầu cuộc thi tìm hiểu về công tác ATVSLĐ

Cuộc thi trực tuyến CNVCLĐ tìm hiểu về công tác ATVSLĐ diễn ra từ ngày 15/04/2024 do Ban Quan hệ lao động Tổng liên đoàn phối hợp với Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức. Dưới đây là 10 đơn vị có số đoàn viên tham gia dự thi nhiều nhất.
Bản tin công nhân: Doanh nghiệp bán tài sản trả lương cho người lao động Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Doanh nghiệp bán tài sản trả lương cho người lao động

Bản tin công nhân ngày 21/4 gồm những nội dung chính sau đây: Doanh nghiệp bán tài sản trả lương cho người lao động; Cảnh báo mạo danh người của Bảo hiểm xã hội trên Facebook, Zalo để lừa đảo; Trợ cấp thất nghiệp thấp, cuộc sống người dân bấp bênh,...

3 bước dễ dàng để tham gia Cuộc thi tìm hiểu công tác an toàn, vệ sinh lao động Video

3 bước dễ dàng để tham gia Cuộc thi tìm hiểu công tác an toàn, vệ sinh lao động

Cuộc thi "CNVCLĐ tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động" được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến trên Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn (laodongcongdoan.vn).

Đọc thêm

Công đoàn đỡ đầu, tiếp sức trẻ mồ côi thực hiện ước mơ

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn đỡ đầu, tiếp sức trẻ mồ côi thực hiện ước mơ

Công đoàn tỉnh Quảng Bình đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ 58 trường hợp trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp sức cho các em thực hiện ước mơ trên con đường học tập.

Cần Thơ: Hướng tới cộng đồng công nhân lao động không lây nhiễm HIV/AIDS

Hoạt động Công đoàn -

Cần Thơ: Hướng tới cộng đồng công nhân lao động không lây nhiễm HIV/AIDS

Các cấp Công đoàn Cần Thơ đã và đang triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt là đẩy mạnh truyền thông nhằm ngăn chặn lây nhiễm HIV/AIDS, vốn đang có chiều hướng gia tăng trong nhóm đối tượng là công nhân lao động…

Hội thi tay nghề “Lái xe Công an nhân dân giỏi": Giỏi để đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Hoạt động Công đoàn -

Hội thi tay nghề “Lái xe Công an nhân dân giỏi": Giỏi để đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Hội thi tay nghề “Lái xe Công an nhân dân giỏi" lần thứ II năm 2024 diễn ra tại TP. HCM đã kết thúc thành công tốt đẹp hôm 6/4.

Trà Vinh: Tháng Công nhân sẽ có nhiều điểm nhấn và sáng tạo từ cơ sở

Hoạt động Công đoàn -

Trà Vinh: Tháng Công nhân sẽ có nhiều điểm nhấn và sáng tạo từ cơ sở

Tháng Công nhân 2024 được LĐLĐ tỉnh Trà Vinh triển khai với 08 hoạt động trọng tâm, 04 mô hình hướng về đoàn viên, người lao động, hứa hẹn nhiều hoạt động sáng tạo có tính lan tỏa cao.

Công đoàn nâng cao giá trị bữa ăn ca vì sức khỏe của người lao động

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn nâng cao giá trị bữa ăn ca vì sức khỏe của người lao động

Công đoàn tỉnh Quảng Bình đã tích cực thương lượng, đề xuất với chủ doanh nghiệp quan tâm, nâng cao chất lượng bữa ăn để bảo đảm sức khỏe cho người lao động.

Công đoàn Bình Dương hướng tới Tháng công nhân 2024

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Bình Dương hướng tới Tháng công nhân 2024

LĐLĐ tỉnh Bình Dương đang lên kế hoạch cho các hoạt động Tháng Công nhân 2024, nhằm tạo động lực mới, chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động.

Bạc Liêu: Chăm lo đời sống người lao động gắn với đặc thù từng đơn vị

Hoạt động Công đoàn -

Bạc Liêu: Chăm lo đời sống người lao động gắn với đặc thù từng đơn vị

Ngoài việc chăm lo cho đoàn viên, các cấp Công đoàn Bạc Liêu sẽ dành nhiều nguồn lực để chăm lo cho người lao động chưa phải là đoàn viên, nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức để họ tham gia vào tổ chức Công đoàn.

Nâng cao hiệu quả truyền thông Công đoàn tỉnh Nam Định

Hoạt động Công đoàn -

Nâng cao hiệu quả truyền thông Công đoàn tỉnh Nam Định

Lãnh đạo Tạp chí Lao động và Công đoàn và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nam Định thống nhất nhiều nội dung phối hợp, nhằm truyền thông hiệu quả tình hình công nhân lao động và hoạt động công đoàn tại địa phương trong năm 2024.

Phát huy vai trò Ban Nữ công trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi lao động nữ

Hoạt động Công đoàn -

Phát huy vai trò Ban Nữ công trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi lao động nữ

Công tác vận động nữ CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, chất lượng ngày càng được nâng cao…

Cán bộ công đoàn góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội

Hoạt động Công đoàn -

Cán bộ công đoàn góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội

Cán bộ công đoàn cho rằng, cần điều chỉnh một số quy định trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) để phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo quyền lợi cho lao động nữ.