Xin chờ trong giây lát...

Vợ chồng công nhân đi làm lệch ca: “Yêu” thế nào cho hợp lý?

Tôi công nhân -

Một vợ chồng công nhân gửi đến Chương trình Tôi công nhân nhờ tư vấn: "Vợ chồng chúng em đi làm lệch ca nhau, thời gian cả hai cùng ở nhà là rất ít. Nhiều khi muốn gần gũi nhau rất khó, có khi cả tháng chẳng có cuộc “yêu” nào".

Thực hiện TRẦN YẾN - NGUYỄN HẰNG

Chia sẻ