Xin chờ trong giây lát...

Từ 01/7/2024 tăng lương cơ sở, tiền lương công nhân có tăng không?

Tôi công nhân -

Khi tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2024, các công ty không buộc phải tăng lương cho công nhân. Việc tăng lương cho công nhân vẫn được thực hiện theo thỏa thuận về chế độ nâng lương trước đó.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ