Xin chờ trong giây lát...

Trong năm 2024, người lao động làm việc bao lâu sẽ được tăng lương?

Tôi công nhân -

Pháp luật không quy định cụ thể về thời hạn nâng lương và mức tăng lương mà hoàn toàn phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa người lao động và công ty. Do đó, để biết được làm việc bao lâu sẽ được tăng lương, người lao động cần căn cứ cụ thể vào hợp đồng lao động đã ký hoặc thỏa ước lao động tập thể, quy chế nâng lương do công ty quy định.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ