Thứ bảy 10/06/2023 13:36
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028
Xin chờ trong giây lát...

Thông tin về BHXH chưa đúng, cách nào khắc phục?

Tôi công nhân -

Người tham gia ứng dụng VssID dùng để đăng ký và tra cứu thông tin bảo hiểm xã hội (BHXH) phổ biến thường gặp phải một số lỗi liên quan đến thông tin về BHXH chưa đúng. Dưới đây là cách khắc phục.

Thực hiện TRẦN YẾN - NGUYỄN HẰNG

Chia sẻ