Thứ sáu 29/09/2023 17:10
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028
Xin chờ trong giây lát...

Talk Công đoàn: "Tôi chỉ biết nỗ lực hết mình thôi"

Talk Công đoàn -

Chương trình Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch Công đoàn Prime Group, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Prime Vĩnh Phúc về những nỗ lực vượt qua khó khăn để từ một công nhân lao động trực tiếp trở thành thủ lĩnh công đoàn xuất sắc.

Thực hiện Nhóm phóng viên

Chia sẻ