Xin chờ trong giây lát...

Talk Công đoàn: Làm công đoàn cũng nên theo “trend”

Talk Công đoàn -

Đồng chí Phùng Lan Hương, Trưởng Ban nữ công, Công đoàn Đại học Bách khoa Hà Nội (Công đoàn Giáo dục Việt Nam) chia sẻ trong Talk Công đoàn.

Thực hiện Nhóm Phóng viên

Chia sẻ