Xin chờ trong giây lát...

Talk Công đoàn: Người lao động hạnh phúc để làm tốt, làm lâu

Talk Công đoàn -

Đồng chí Lại Hoàng Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Samsung Điện tử Việt Nam chia sẻ về chăm sóc sức khỏe tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ