Xin chờ trong giây lát...

Talk Công đoàn: Hy sinh phụ cấp, đổi lấy niềm tin

Talk Công đoàn -

Chứng kiến gần như toàn bộ quá trình phát triển của doanh nghiệp cũng như sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn, đồng chí Hồ Trọng Thoán - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí (PVD) đã có nhiều sáng kiến, phương pháp chỉ đạo mang lại hiệu quả cho hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp.

Thực hiện Nhóm Phóng viên Tạp chí Lao động và công đoàn

Chia sẻ